Programmets användargränssnitt är för stort | Windows

Användargränssnitten i InDesign CC 2014 och Illustrator CC 2014 är för stora på Windows-datorer med skalinställningen 125 % eller större.

Om du tycker att gränssnitten i Adobe Illustrator CC 2014 eller Adobe InDesign CC 2014 är för stora och svåra att använda, följer du stegen nedan för att justera dina visningsinställningar.

Lösning: Minska skalinställningen för Windows till 100 %.

 1. Gå till Kontrollpanelen på Windows.
 2. Välj fliken Utseende och Anpassning.
 3. Under avsnittet Visning väljer du Gör text och andra objekt större eller mindre.
 4. Välj Mindre – 100 % från de tre tillgängliga alternativen.
Minska skalinställningen

Obs!

Du kan välja vilken inställning som helst som är mindre än 125 % för att få samma beteende som i Adobe InDesign eller Illustrator. Om du vill ha en anpassad textstorlek (DPI) väljer du Ställ in anpassad textstorlek (DPI) och definierar procentvärdet efter behov. Mer information om denna inställning finns på Hjälp för Windows 7. Välj Så här skapar du en anpassad DPI-skala.

Lägg till ett anpassat miljövariabelsvärde

Skalinställningarna i Windows påverkar hela Windows-skärmen. Ange ett miljövariabelsvärde för att bara ändra inställningarna i InDesign CC 2014 och Illustrator CC 2014 utan att påverka hela Windows-skärmen.

 1. Högerklicka på datorsymbolen på skrivbordet och välj Egenskaper.
 2. Klicka på alternativet Avancerade systeminställningar som visas i den vänstra panelen i fönstret System.
 3. I fönstret Systemegenskaper väljer du fliken Avancerat och klickar på Miljövariabler.
 4. I avsnittet Systemvariabler klickar du på Nytt. Om du vill begränsa ändringarna till användaren som är inloggad kan du utföra ändringarna i avsnittet Användarvariabler.
 5. Ange UI_SCALE_FACTOR i fältet Variabelnamn som visas i dialogrutan Ny systemvariabel.
 6. Ange 1 i fältet Variabelvärde.
 7. Klicka på OK.
Dialogrutan Ny systemvariabel

Ytterligare information

Efter CC 2014-utgåvan av InDesign och Illustrator är dessa programs användargränssnitt anpassade till operativsystemens skalinställningar. Vid >= 125 % brukade användargränssnittet bli för stort. Med Windows-skalning som är mindre än 125 % startar den dock med 100 % skalning, som i Illustrator och InDesign.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto