Läs om hur du förflyttar dig på och använder arbetsytan i Adobe Photoshop.

Obs!

Om du undrar om Photoshop eller Lightroom är det bästa programmet för dig kommer den här artikeln hjälpa dig att bestämma dig: Välja rätt fotoprogram.

Du skapar och redigerar dina dokument och filer med hjälp av olika element, till exempel paneler, fält och fönster. Det sätt som de här elementen ordnas på kallas för en arbetsyta. (Arbetsytorna i Adobes olika kreativa program har liknande utseenden så att du enkelt kan växla mellan olika program.) Du kan anpassa Photoshop efter hur du arbetar genom att välja bland flera fördefinierade arbetsytor eller skapa en egen.

Hemskärmen

Introducerades i oktober 2018-versionen av Photoshop CC (version 20.0)

När du startar Photoshop visas hemskärmen, på den finns det bland annat:

 • information om nya funktioner
 • ett antal olika självstudiekurser som du kan använda till att snabbt lära mer om koncept, arbetsflöden, tips och trick
 • enkel åtkomst till dina senaste dokument. Ange hur många av de senaste filerna som ska visas, om det behövs. Välj Inställningar > Filhantering och ange sedan önskat värde (0–100) i fältet Listan med senaste filer innehåller

Innehållet på startskärmen anpassas efter hur van du är att använda Photoshop samt efter vilken Creative Cloud-plan du har.

Obs!

 • Om du vill få tillgång till hemskärmen när arbetar i ett Photoshop-dokument klickar du på ikonen Hem () i alternativfältet.
 • Om du vill stänga hemskärmen trycker du på Esc.

Hemskärmen i Photoshop
Hemskärmen i Photoshop

Följande flikar och knappar visas till vänster på arbetsytan Hem:

Hem: öppna hemskärmen.

Lär dig: visa en lista med grundläggande och avancerade självstudiekurser för Illustrator som kan hjälpa dig med att komma igång med programmet.

Lightroom Photos: få tillgång till dina synkroniserade Lightroom-foton och importera dem till Photoshop-dokument.

Skapa: skapa ett dokument. Du kan skapa ett dokument genom att välja någon av de många mallar och förinställningar som är tillgängliga i Photoshop.

Öppna: öppna ett befintligt dokument i Photoshop.
 

En första titt på arbetsytan i Photoshop

Namnlöst dokument En första titt på arbetsytan i Photoshop Använda panelen Händelser i Photoshop Välja en färg i panelen Färg i Photoshop Använda Creative Cloud Libraries i Photoshop Grundläggande om lager i Photoshop En första titt på verktygen i Photoshop

A: Panelen Verktyg | B: Panelen Händelser | C: Panelen Färg | D: Panelen Creative Cloud Libraries | E: Panelen Lager

Interaktiv bild | Klicka på de markerade ytorna i bilden för att visa mer information om dem

Översikt över arbetsytan

 • Programfältet längst överkanten innehåller en arbetsyteväxlare, menyer (enbart Windows) och andra programkontroller. I vissa av programmen kan du använda menyn Fönster (i macOS) till att visa eller dölja programfältet.

 • Panelen Verktyg innehåller verktyg för att skapa och redigera bilder, grafik, sidelement osv. Likartade verktyg grupperas.

 • I kontrollpanelen för alternativfältet visas alternativ för det valda verktyget. 

 • I dokumentfönstret visas filen som du arbetar med. Dokumentfönster kan ordnas med hjälp av flikar och, i vissa fall, grupperas och dockas.

 • Med paneler blir det enklare att övervaka och ändra arbetet. Paneler kan grupperas, staplas och dockas.

 • I programramen grupperas alla arbetsyteelement i ett enda integrerat fönster där du kan behandla programmet som en enda enhet. När du flyttar eller ändrar storlek på programramen eller något av elementen i det, flyttas elementen så att inga överlappar. Panelerna försvinner inte när du växlar program eller när du av misstag klickar utanför programmet. Om du arbetar med två eller flera program kan du placera de olika programmen sida vid sida på skärmen eller på flera skärmar.

  Om du använder OS X och föredrar det traditionella frihandsgränssnittet kan du avaktivera programramen.

Användbara funktioner

Arbetsytan i Photoshop är enkel att använda och har ett flertal användbara funktioner:

 • Olika ljusstyrkenivåer: Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Photoshop > Inställningar (OS X) och välj en färgtemaprovkarta i Gränssnitt.

Obs!

Tryck på Skift+1 för att snabbt minska intensiteten och tryck på Skift+2 för att öka intensiteten. (I Mac OS måste du även trycka på FN-tangenten.)

 • I bild-visning: Information visas i bilden när du använder dina favoritverktyg. Du ser bland annat mått och vinklar för omformningar. Om du vill justera placeringen av de här bilderna väljer du ett alternativ på menyn Visa omformningsvärden i gränssnittsinställningarna.
 • Maximerat skärmutrymme: klicka på knappen längst ned i verktygsfältet för att växla mellan standard- och helskärmsvisningsläget.
 • Ange användargränssnittsfärg: du kan anpassa användargränssnittet och välja något av följande färgteman: Svart, Mörkgrått, Mellangrått och Ljusgrått. Om du vill göra det gör du så här:
  1. Välj Redigera > Inställningar > Gränssnitt.
  2. Välj det färgtema du vill använda.
Color_theme
Tillgängliga alternativ för färgteman

Dölja eller visa alla paneler

 • Om du vill visa eller dölja alla paneler, inklusive panelen Verktyg och kontrollpanelen, trycker du på Tabb.

 • Om du vill visa eller dölja alla paneler, utom panelen Verktyg och kontrollpanelen, trycker du på Skift+Tabb.

Obs!

Du kan tillfälligt visa dolda paneler om Minimera panel är markerat i inställningarna för gränssnittet. Flytta pekaren till kanten av programfönstret (Windows) eller till kanten på skärmen (OS X) och hovra över remsan som visas.

Visa panelalternativ

 • Klicka på panelmenynikonen () längst upp till höger i panelen.

Obs!

Du kan öppna en panelmeny även om panelen är minimerad.

Obs!

Du kan ändra ändra teckenstorleken för text i paneler och verktygstips i Photoshop. Välj en storlek på menyn Teckensnittsstorlek på gränssnitt i gränssnittsinställningarna. Om du vill skalförändra hela gränssnittet i Photoshop baserat på vald teckensnittsstorlek på gränssnitt väljer du Skalförändra användargränssnittet efter teckenstorleken.

Konfigurera om panelen Verktyg

Du kan visa verktygen i panelen Verktyg i en enda kolumn, eller sida vid sida i två kolumner.

 • Klicka på dubbelpilen högst upp i panelen Verktyg.

Hantera fönster och paneler

Du kan skapa en anpassad arbetsyta genom att flytta och justera dokumentfönster och paneler. Du kan också spara arbetsytor och växla mellan dem.

Ordna om, docka eller skapa flytande dokumentfönster

När du öppnar fler än en fil visas dokumentfönstren som flikar.

 • Du ändrar ordning på flikarna (dokumentfönstren) genom att dra en fönsterflik till en ny plats i gruppen.
 • Om du vill låsa upp ett dockat dokumentfönster från en grupp fönster drar du fönsterfliken bort från gruppen.

Obs!

Du kan också välja Fönster > Ordna > Flyt i fönster om ett enskilt dokumentfönster ska vara flytande, eller Fönster > Ordna > Flyt alla i fönster om alla dokumentfönster ska vara flytande. 

 • Om du vill docka ett dokumentfönster vid en separat grupp med dokumentfönster drar du fönstret till den gruppen.

 • Om du vill skapa grupper med grupperade eller upprepade dokument drar du fönstret till något av de de markerade släppområden som finns överst, nederst eller vid sidan i ett annat fönster. Du kan också välja en layout för gruppen med hjälp av knappen Layout i programfältet.

 • Om du vill växla till ett annat dokument i en grupp med flikar när du drar en markering drar du markeringen över fliken för dokumentet en kort stund.

Docka och avdocka paneler

En docka är en samling paneler eller panelgrupper som visas tillsammans, för det mesta lodrätt. Du kan docka och avdocka paneler genom att flytta dem in och ut från en docka.

 • Om du vill docka en panel drar du den i fliken till dockan, högst upp, längst ned eller mellan andra paneler.

 • Om du vill docka en panelgrupp drar du den i namnlisten (det heltäckande tomma fältet ovanför flikarna) till dockan.

 • Om du vill ta bort en panel eller en panelgrupp drar du den ut från dockan i dess flik eller namnlist. Du kan dra den till en annan docka eller frigöra den.

Panelen Överblick dras ut till en ny docka
Panelen Överblick dras ut till en ny docka, vilket anges med en blå, lodrät markering

Panelen Överblick i sin egen docka
Panelen Överblick i sin egen docka

Obs!

Du kan förhindra att panelerna fyller upp hela ytan i en docka. Dra uppåt i nederkanten på dockan så att den inte längre nuddar kanten på arbetsytan.

Flytta paneler

När du flyttar paneler visas blåmarkerade områden, områden dit du kan flytta panelen. Du kan till exempel flytta en panel uppåt eller nedåt i en docka genom att dra den till det smala blå området ovanför eller under en annan panel. Om du drar till ett område som inte är ett släppområde börjar panelen att flyta fritt i arbetsytan.

Obs!

Pekarens position (snarare än panelens position) aktiverar det markerade området. Om du inte ser området kan du därför försöka dra pekaren dit du vill att släppningsområdet ska vara.

 • Om du vill flytta en panel drar du i dess flik.

 • Om du vill flytta en panel drar du i namnlisten.

Det smala blå området anger att panelen Färg kommer att dockas separat ovanför panelgruppen Lager
Det smala blå området anger att Färgpanelen kommer att dockas separat ovanför gruppen i panelen Lager.

A. Namnlist B. Flik C. Släppområde 

Obs!

Tryck på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) medan du flyttar en panel om du inte vill att den ska dockas. Tryck på Esc medan du flyttar panelen om du vill avbryta åtgärden.

Lägga till och ta bort paneler

Om du tar bort alla paneler från en docka försvinner dockan. Du kan skapa en docka genom att flytta paneler mot högerkanten av arbetsytan tills ett markerat område visas.

 • Om du vill ta bort en panel högerklickar du (Windows) eller Ctrl-klickar (OS X) på fliken och väljer sedan Stäng, eller avmarkerar den direkt på menyn Fönster.

 • Om du vill lägga till en panel väljer du den på menyn Fönster och dockar den där du vill ha den.

Hantera panelgrupper

 • Om du vill flytta en panel i en grupp drar du i panelens flik till det markerade området i gruppen och släpper den.

Lägga till en panel i en panelgrupp
Lägga till en panel i en panelgrupp

 • Om du vill ordna om panelerna i en grupp drar du i fliken på en panel till en ny plats i gruppen.

 • Om du vill ta bort en panel från en grupp så att den flyter fritt drar du panelen i dess flik till en plats utanför gruppen.

 • Om du vill flytta en grupp drar du i namnlisten (området ovanför flikarna).

Stapla flytande paneler

När du drar en panel till en plats utanför dockan men inte till ett markerat område, flyter panelen fritt. En flytande panel kan du placera var som helst i arbetsytan. Du kan stapla flytande paneler eller panelgrupper så att de flyttas som en enhet när du drar i den översta namnlisten.

Fritt flytande staplade paneler
Fritt flytande staplade paneler

 • Om du vill stapla flytande paneler drar du panelen i dess flik till ett markerat område längst ned på en annan panel.

 • Om du vill ändra staplingsordning drar du en panel uppåt eller nedåt i dess flik.

Obs!

Kontrollera att du släpper fliken över det smala markerade området mellan panelerna, och inte i det breda området i en namnlist.

 • Om du vill ta bort en panel eller panelgrupp från stapeln, så att den kan börja flyta fritt, drar du den i fliken eller namnlisten.

Ändra storlek på paneler

 • Om du vill minimera eller maximera en panel, panelgrupp eller en stapel med paneler dubbelklickar du på en flik. Du kan också dubbelklicka på flikområdet (det tomma utrymmet bredvid flikarna).

 • Om du vill ändra storlek på en panel drar du i sidan i panelen. Vissa paneler kan du inte storleksändra, till exempel panelen Färg.

Komprimera eller expandera panelikoner

Du kan komprimera panelerna till ikoner om du vill rensa arbetsytan. I vissa fall är panelerna komprimerade till ikoner i standardarbetsytan.

Paneler komprimerade till ikoner
Paneler komprimerade till ikoner

Paneler som har expanderats från ikoner
Paneler som har expanderats från ikoner

 • Om du vill komprimera eller expandera alla panelikoner i en kolumn klickar du på dubbelpilen högst upp i dockan.

 • Om du vill expandera en enskild panelikon klickar du på den.

 • Om du vill ändra storlek på panelikonerna så att bara ikonerna (och inte etiketterna) visas, justerar du bredden på dockan tills texten försvinner. Om du vill visa ikontexten igen gör du dockan bredare.

 • Om du vill komprimera en expanderad panel till en ikon igen klickar du på fliken, på ikonen eller på dubbelpilen i panelens namnlist.

 • Om du vill lägga till en flytande panel eller panelgrupp i en ikondocka, drar du i dess flik eller namnlist. (Paneler komprimeras automatiskt till ikoner när de läggs till i en ikondocka.)
 • Om du vill flytta en panelikon (eller panelikongrupp) drar du i ikonen. Du kan dra panelikoner uppåt och nedåt i dockan, till andra dockor (där de visas i den dockans panelformat) eller utanför dockan (där de visas som flytande ikoner).

Förhindra att paneler flyttas oavsiktligt med hjälp av Lås arbetsytan

Introducerades i oktober 2018-versionen av Photoshop CC (version 20.0)

Med hjälp av alternativet Lås arbetsytan kan du förhindra att arbetsytepaneler flyttas oavsiktligt när du använder Photoshop på en surfplatta eller med en ritpenna. Om du vill få tillgång till det här alternativet väljer du Fönster > Arbetsyta > Lås arbetsytan.

Använda enkla matematiska uträkningar i nummerfält

Introducerades i oktober 2018-versionen av Photoshop CC (version 20.0)

Du kan även utföra enkla matematiska beräkningar i de inmatningsfält som accepterar numeriska värden.

Om du till exempel vill öka storleken på arbetsytan med ytterligare 50 pixlar kan du helt enkelt skriva "+50" i bredd- och höjdfälten i dialogrutan Storlek på arbetsytan. 

Beräkna värden i alla textrutor som accepterar numeriska värden:

 1. Gör något av följande:

  • Ersätt hela det aktuella värdet med ett matematiskt uttryck genom att markera hela det aktuella värdet.

  • Använd det aktuella värdet som en del av ett matematiskt uttryck genom att klicka före eller efter det aktuella värdet.

 2. Ange ett enkelt matematiskt uttryck med hjälp av matematisk operatorer, till exempel + (addition), - (subtraktion), x (multiplikation), / (division) eller % (procent).

  Exempel:

  3 cm * 50 % är lika med 3 centimeter multiplicerat med 50 %, eller 1,5 cm.

  50 pkt + 25 % är lika med 50 punkter plus 25 % av 50 punkter, eller 62,5 punkter.

 3. Tryck på Enter om du vill använda beräkningen.

Heroimage_search

Photoshop har nu en kraftfull sökfunktion som du kan använda till att söka bland element i användargränssnittet, dokument, hjälp- och utbildningsinnehåll, inspirerande Adobe Stock-resurser och mycket mer - allt från en enda dialogruta. Du kan söka efter objekt direkt när du har startat Photoshop eller när du har ett eller flera öppna dokument.

Mer information finns i Photoshop-sökning.

Skapa dokument

När du skapar ett dokument i Photoshop kan du nu i stället för att börja med en tom arbetsyta välja bland en mängd olika mallar från Adobe Stock. Mallarna innehåller Adobe Stock-resurser och -illustrationer som du kan bygga vidare på när du arbetar med ditt projekt. När du öppnar en mall i Photoshop kan du arbeta med den på samma sätt som med andra Photoshop-dokument (.psd).

Förutom mallar kan du också skapa dokument genom att välja en av de många tomma förinställningarna som finns i Photoshop.

Mer information finns i Skapa dokument.
 

PS_New Document dialog
Dialogrutan Nytt dokument | Mallar från Adobe Stock och tomma förinställningar

Spara och växla arbetsytor

Genom att spara aktuell storlek och placering för paneler som en namngiven arbetsyta, kan du återskapa den arbetsytan även om du flyttar eller stänger en panel. Namnen på de sparade arbetsytorna visas i arbetsyteväxlaren i programfältet.

Spara en egen arbetsyta

 1. Med arbetsytan i den konfiguration du vill spara väljer du Fönster > Arbetsyta > Ny arbetsyta.

 2. Ange ett namn på arbetsytan.

 3. Välj ett eller flera alternativ under Samla in:

  Kortkommandon

  Sparar den aktuella uppsättningen med kortkommandon (endast Photoshop).

  Menyer och egna menyer

  Sparar den aktuella uppsättningen med menyer.

Visa eller växla arbetsytor

Markera en arbetsyta i arbetsyteväxlaren i programfältet.

Obs!

I Photoshop kan du koppla kortkommandon till de olika arbetsytorna om du snabbt vill kunna växla mellan dem.

Ta bort en egen arbetsyta

 • Välj Hantera arbetsytor i arbetsyteväxlaren i programfältet, markera arbetsytan och klicka på Ta bort.

 • Välj Ta bort arbetsyta i arbetsyteväxlaren.

 • Välj Fönster > Arbetsyta > Ta bort arbetsyta, markera arbetsytan och klicka på Ta bort.

Återställa standardarbetsytan

 1. Välj mellan arbetsytorna Standard eller Grundläggande i arbetsyteväxlaren i programfältet.

 2. Välj Fönster > Arbetsyta > Återställ [namnet på arbetsytan].

Återställa en sparad arbetsyta

I Photoshop visas arbetsytorna automatiskt som de såg ut när du senast använde dem, men du kan också återställa panelernas ursprungliga, sparade placering.

 • Om du vill återställa en enskild arbetsyta väljer du Fönster > Arbetsyta > Återställ [namnet på arbetsytan].

 • Om du vill återställa alla arbetsytor som installerats med Photoshop klickar du på Återställ standardarbetsytor i gränssnittsinställningarna.

Obs!

Om du vill ändra ordningen på arbetsytorna i programfältet drar du dem.

Detaljerade verktygstips

Nu är det enklare än någonsin att visa information om vad de olika Photoshop-verktygen gör. När du håller pekaren över vissa verktyg i panelen Verktyg visas en beskrivning och en kort videofilm med verktyget.

Du kan ange att detaljerade verktygstips inte ska visas. Om du vill göra det avmarkerar du alternativet Inställningar > Verktyg > Visa detaljerade verktygstips.

v2_q-s-video
Detaljerat verktygstips: verktyget Snabbmarkering
v2_crop-tool-video
Detaljerat verktygstips: verktyget Beskärning

Dölj verktygstips

När du håller pekaren över ett verktyg eller alternativ visas normalt beskrivningen i ett verktygstips. Om du tycker att tipsen är distraherande kan du dölja dem.

Om du vill göra det avmarkerar du Visa verktygstips i inställningsuppsättningen Gränssnitt.

Obs!

Det finns inte verktygstips i alla dialogrutor.

Windows | Stöd för bildskärmar med hög pixeltäthet och olika skalförändring för olika bildskärmar

Om du använder Windows 10 Creators Update och senare finns det stöd i Photoshop för alla typer av användargränssnittsskalförändring: från 100 till 400 % i steg om 25 %. Den här förbättringen gör att användargränssnitet i Photoshop ser skarpt ut oavsett vad den bildskärm du använder har för pixeltäthet. Upplösningen för Photoshop justeras automatiskt baserat på dina Windows-inställningar.

Dessutom kan du justera skalförändringen för olika bildskärmar med olika skalförändringsfaktorer. Tack vare den här flexibiliteten kan du använda en bärbar dator med hög upplösning tillsammans med en stationär bildskärm med låg upplösning. Du kan till exempel använda skalförändringsfaktorn 175 % på en bildskärm och 400 % på en annan bildskärm. Det innebär att du kan välja en ny bärbar dator med 13-tumsbildskärm med 4K-upplösning, en mer överkomlig modell med 1080p-upplösning eller använda en stationär bildskärm med 8K upplösning, samtidigt som du inte kompromissar med din Photoshop-upplevelse.

Windows: Välj Start > Inställningar > System > Visning. Välj en skalförändringfaktor för dina bildskärmar under Skala och layout.

Obs!

I Windows 10 Creators Update och senare används fortfarande inställningen Användargränssnittsskalförändring i Photoshop (Inställningar > Gränssnitt > Användargränssnittsskalförändring) för vissa komponenter, som dialogrutorna Filinformation och Camera Raw. I tidigare versioner av Windows används den här inställningen för alla Photoshop-komponenter. Om du anger inställningen Användargränssnittsskalförändring till Automatisk används som standard den skalförändring som ligger närmast skalförändringsfaktorn för operativsystemet för den primära bildskärmen, dvs. 100 eller 200.

Använda Photoshop med Touch Bar på MacBook Pro

Windows | Paletten Funktionsändringstangenter.

Modifier-Keys

Med den nya paletten Funktionsändringstangenter får du tillgång till funktionsändringstangenter som du använder ofta - Skift, Ctrl och Alt - på Windows-pekenheter, som Surface Pro.

• Välj Fönster > Funktionsändringstangenter.


Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy