O přímých a výtažkových barvách

Barvy můžete označit buď jako přímé nebo jako výtažkové barvy – to odpovídá dvěma hlavním typům tiskových barev, používaných v komerčním tisku. V panelu Vzorník můžete identifikovat barevný typ barvy pomocí ikony, která se zobrazuje vedle názvu barvy.

Když aplikujete barvu na cesty a rámečky, berte v úvahu médium, ve kterém bude grafika publikována, a použijte nejvhodnější režim barvy.

Poznámka:

Pokud váš pracovní postup s barvami zahrnuje předávání souborů mezi různými zařízeními, měli byste používat systém správy barev (CMS), který vám pomůže zachovat a regulovat barvy v celém procesu.

O přímých barvách

Přímé barvy jsou speciální předem namíchané barvy, které se používají místo výtažkových tiskových barev nebo navíc k výtažkovým barvám, a které vyžadují vlastní tiskové desky v tiskařském stroji. Použijte přímé barvy, když je určeno pouze několik barev a rozhodující je přesnost barev. Přímé tiskové barvy mohou přesně reprodukovat i barvy, které jsou mimo gamut výtažkových barev. Přesný vzhled vytištěné přímé barvy je ale určen kombinací tiskové barvy, namíchané v komerční tiskárně, a papíru, na který je vytištěna, a ne specifikovanými barevnými hodnotami ani správou barev. Když specifikujete barevné hodnoty přímých barev, popisujete pouze simulovaný vzhled barvy na svém monitoru nebo na tiskárně se složenými barvami (s omezeními danými gamutem těchto zařízení).

Při specifikování přímých barev si pamatujte následující pravidla:

  • Abyste dostali v tištěných dokumentech co nejlepší výsledky, vyberte přímé barvy ze vzorníku knihovny barev, kterou podporuje vaše komerční tiskárna. Se softwarem se dodává několik knihoven barev.

  • Minimalizujte počet přímých barev, které použijete. Každá přímá barva, kterou vytvoříte, vygeneruje dodatečnou tiskovou desku přímé barvy pro tiskařský stroj a tím zvýší cenu tisku. Pokud si myslíte, že budete potřebovat více než čtyři barvy, uvažujte o vytištění dokumentu s použitím výtažkových barev.

  • Pokud objekt obsahuje přímé barvy a překrývá jiný objekt obsahující průhlednost, mohou se vyskytnout nežádoucí výsledky při exportu do formátu EPS, při převodu přímých barev na výtažkové barvy v tiskovém dialogovém okně nebo při vytváření barevných výtažků v jiné aplikaci než je Illustrator nebo InDesign. Pro co nejlepší výsledky použijte Náhled sloučení průhledností nebo Náhled výtažků, abyste si před vytištěním mohli prohlédnout kontrolní náhled efektu sloučení průhledností. Kromě toho můžete v aplikaci InDesign před tiskem nebo exportem převést přímé barvy na výtažkové barvy pomocí Správce tiskových barev.

  • Tiskovou desku přímé tiskové barvy můžete použít také k aplikování lesku přes určité oblasti tiskové úlohy s výtažkovými barvami. V tomto případě by vaše tisková úloha použila celkem pět tiskových barev – čtyři výtažkové barvy a jednu přímou barvu jako lesk.

O výtažkových barvách

Výtažkové barvy se tisknou pomocí kombinace čtyř standardních tiskových barev: C-azurové, M-purpurové, Y-žluté a K-černé (CMYK). Použijte výtažkové barvy, když úloha vyžaduje tolik barev, že by bylo použití jednotlivých přímých barev drahé nebo nepraktické, například při tisku barevných fotografií.

Při specifikování výtažkových barev si pamatujte následující pravidla:

  • Abyste dostali ve vysoce kvalitních tištěných dokumentech co nejlepší výsledky, určete výtažkové barvy s použitím hodnot CMYK vytištěných ve vzornících výtažkových barev, které jsou dostupné například od komerčních tiskáren.

  • Výsledné barevné hodnoty výtažkových barev jsou jejich hodnoty ve CMYK, takže když specifikujete výtažkové barvy s použitím RGB (nebo v aplikaci InDesign i Lab), tyto barevné hodnoty se při tisku barevných výtažků převedou do CMYK. Tyto převody se liší v závislosti na vašem nastavení správy barev a profilu dokumentu.

  • Neurčujte výtažkové barvy na základě toho, jak vypadají na monitoru, pokud si nejste jisti, že jste nastavili správně systém správy barev a rozumíte omezením zobrazování náhledů barev.

  • Vyhněte se použití výtažkových barev v dokumentech určených pouze pro prohlížení online, protože CMYK má menší gamut barev než typický monitor.

  • Aplikace Illustrator a InDesign umožňují specifikovat výtažkové barvy buď jako globální nebo jako neglobální. V aplikaci Illustrator globální výtažkové barvy zůstávají navázané na políčko v panelu Vzorník, takže když upravíte políčko globální výtažkové barvy, aktualizují se všechny objekty používající tuto barvu. Neglobální výtažkové barvy se v celém dokumentu automaticky neaktualizují, když upravíte barvu. Výtažkové barvy jsou standardně neglobální. Když v aplikaci InDesign aplikujete políčko na objekty, toto políčko se automaticky aplikuje jako globální výtažková barva. Neglobální políčka barev jsou nepojmenované barvy, které můžete upravovat v panelu Barvy.

Poznámka:

Rozdíl mezi globálními a neglobálními výtažkovými barvami ovlivňuje pouze způsob aplikování určité barvy na objekty, nikdy neovlivní způsob separování barev nebo jejich chování při přechodu mezi aplikacemi.

Společné používání přímých a výtažkových barev

Někdy je praktické použít výtažkové a přímé barvy ve stejné tiskové úloze. Můžete například použít jednu přímou tiskovou barvu k tisku přesné barvy firemního loga na stejných stránkách výroční zprávy, kde se reprodukují fotografie s použitím výtažkových barev. Můžete také použít tiskovou desku přímé tiskové barvy k aplikování lesku přes určité oblasti tiskové úlohy s výtažkovými barvami. V obou případech by vaše tisková úloha použila celkem pět tiskových barev – čtyři výtažkové barvy a jednu přímou barvu nebo lesk.

V aplikaci InDesign můžete spolu míchat výtažkové a přímé barvy, a tím vytvářet míchané tiskové barvy.

Srovnání barev v aplikacích InDesign a Illustrator

Adobe InDesign a Adobe Illustrator používají poněkud odlišné způsoby aplikování pojmenovaných barev. Illustrator umožňuje určit pojmenovanou barvu jako globální nebo neglobální, zatímco InDesign zachází se všemi nepojmenovanými barvami jako s neglobálními výtažkovými barvami.

Ekvivalentem aplikace InDesign pro globální barvy jsou políčka vzorníku. Políčka vzorníku usnadňují úpravy barevných schémat, aniž byste museli najít a upravit každý jednotlivý objekt. To je zejména užitečné ve standardizovaných dokumentech v produkčním prostředí, jako jsou časopisy. Protože barvy aplikace InDesign jsou navázané na políčka v panelu Vzorník, každá změna políčka barvy ovlivní všechny objekty, na které je daná barva aplikovaná.

Ekvivalentem aplikace InDesign pro neglobální vzorky jsou nepojmenované barvy. Nepojmenované barvy se neobjeví v panelu Vzorník a automaticky se neaktualizují v celém dokumentu, když barvu upravíte v panelu Barvy. Nepojmenovanou barvu ale můžete později přidat do panelu Vzorník.

Rozdíl mezi pojmenovanými a nepojmenovanými barvami ovlivňuje pouze způsob aktualizování určité barvy v dokumentu, ne způsob separování barev ani chování barev při přecházení mezi aplikacemi.