Příručka uživatele Zrušit

Poznámky pod čarou

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Panel Vlastnosti
   6. Dotyková pracovní plocha
   7. Výchozí klávesové zkratky
   8. Obnovení dokumentu a vrácení akce
  3. Generativní umělá inteligence
   1. Text na obrázek
   2. Často kladené otázky ke generativní umělé inteligenci
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Převedení souborů PDF na soubory InDesign v aplikaci InDesign (Beta)
   7. Vytváření souborů knih
   8. Přidání základního číslování stran
   9. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   10. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   11. Sdílení obsahu
   12. Základy práce se spravovanými soubory
   13. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Ukládání dokumentů v cloudu a přístup k nim
  2. Uspořádání, správa a sdílení dokumentů v cloudu
  3. Zobrazování a správa verzí v dokumentech v cloudu
  4. Časté otázky o dokumentech v cloudu aplikace InDesign
  5. Sdílení a spolupráce        
  6. Sdílení kvůli hodnocení
  7. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  8. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
   12. Export a import nastavení uživatele
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy
  3. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  4. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  5. Řešení problémů se soubory
  6. Nelze exportovat soubor PDF.
  7. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Vytváření poznámek pod čarou

Poznámka pod čarou se skládá ze dvou propojených částí: čísla odkazu poznámky pod čarou, které se zobrazuje v textu, a textu poznámky pod čarou, který se zobrazuje na konci sloupce. Poznámky pod čarou můžete vytvářet nebo importovat z dokumentů aplikace Word nebo RTF. Poznámky pod čarou se číslují automaticky při přidávání do dokumentu. Číslování začíná v každém článku znovu. Můžete nastavit styl číslování, vzhled a rozvržení poznámek pod čarou. Poznámky pod čarou nemůžete přidávat do textu poznámky pod čarou. Šířka poznámky pod čarou se odvozuje z šířky sloupce, který obsahuje značku odkazu na poznámku pod čarou.

Poznámky pod čarou vytvoříte takto:

 1. Umístěte textový kurzor tam, kde chcete zobrazit číslo odkazu poznámky pod čarou.
 2. Vyberte možnost Text > Vložit poznámku pod čarou.

 3. Napište text poznámky pod čarou.
Poznámka pod čarou přidaná do dokumentu

A. Číslo odkazu B. Text poznámky pod čarou 

Při psaní se oblast poznámky pod čarou zvětšuje, ale velikost textového rámečku se nemění. Oblast poznámky pod čarou se zvětšuje směrem vzhůru, dokud nedosáhne řádku s odkazem na poznámku pod čarou. Pak se poznámka pod čarou rozdělí do dalšího sloupce textového rámečku nebo do zřetězeného rámečku. Pokud poznámku pod čarou nelze rozdělit a přidáte do ní více textu, než kolik se vejde do oblasti poznámky pod čarou, přesune se řádek obsahující odkaz na poznámku pod čarou do dalšího sloupce nebo se zobrazí ikona přesahujícího textu. Toto lze opravit změnou velikosti rámečku nebo změnou formátování textu.

Poznámka:

Když je textový kurzor v poznámce pod čarou, můžete zvolit Text > Přejít na odkaz poznámky pod čarou, abyste se vrátili na místo, kde jste psali. Pokud tuto volbu používáte často, zvažte vytvoření klávesové zkratky.

Změna číslování a rozvržení poznámky pod čarou

Změny, které provedete v číslování a rozvržení poznámek pod čarou, ovlivní existující i nové poznámky pod čarou.

 1. Vyberte možnost Text > Volby poznámek pod čarou dokumentu.

 2. V záložce Číslování a formátování vyberte volby, které určují schéma číslování a vzhled formátování čísla odkazu a textu poznámky pod čarou.
 3. klikněte na záložku Rozvržení a vyberte volby, které řídí vzhled oblasti poznámek pod čarou na stránce.
 4. Klikněte na OK.

Volby číslování a formátování poznámky pod čarou

V části Číslování a formátování v dialogovém okně Volby poznámek pod čarou se zobrazují následující volby:

Číslování

Styl:

Zvolte styl číslování pro čísla odkazů poznámek pod čarou.

Začít od:

Určete číslo pro první poznámku pod čarou v článku. Každý článek v dokumentu začíná stejným číslem Začít na. Pokud máte více dokumentů v knize s navazujícím číslováním stránek, pokračujte v číslování poznámek pod čarou v každé kapitole tam, kde v předcházející kapitole skončilo.

Volba Začít od je obzvláště užitečná u dokumentů v knize. Číslování poznámek netvoří v jednotlivých dokumentech knihy souvislou řadu.

Číslování znovu začít na každé/každých:

Pokud chcete v dokumentu začít číslovat znovu od začátku, vyberte tuto volbu a zvolte Stránka, Dvojstránka nebo Oddíl, abyste určili, kde číslování začne znovu. Některé styly číslování, například hvězdičky (*), fungují nejlépe, když začínají znovu na každé stránce.

Zobrazit předponu/příponu:

Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit předpony a přípony v odkazu poznámky pod čarou, v textu poznámky pod čarou nebo v obojím. Předpony ze zobrazují před číslem (například [1) a přípony se zobrazují za číslem (například 1]). Tato volba je užitečná zejména pro vkládání poznámek pod čarou mezi znaky, například [1]. Napište znak nebo znaky nebo vyberte volbu pro Předpona, Přípona nebo obojí. Chcete-li vybrat speciální znaky, kliknutím na ikony vedle ovládacích prvků Přípona a Předpona zobrazte nabídku.

Poznámka:

Pokud je číslo odkazu poznámky pod čarou odsazeno příliš blízko předcházejícímu textu, přidáním některého znaku mezery jako předpony vzhled vylepšíte. Na číslo odkazu můžete také aplikovat znakový styl.

Formátování

Poloha:

Tato volba určuje vzhled čísla odkazu poznámky pod čarou, standardně je to horní index. Pokud dáváte přednost formátování čísla pomocí znakového stylu (například znakového stylu obsahujícího nastavení horního indexu OpenType), zvolte Aplikovat normální a určete znakový styl.

Styl znaků:

Zvolte znakový styl pro formátování čísla odkazu poznámky pod čarou. Například místo horního indexu vyberte znakový styl v normální poloze se zvýšeným dolním účařím. V nabídce se zobrazují znakové styly, které jsou dostupné v panelu Znakové styly.

Styl odstavců:

Zvolte odstavcový styl pro formátování textu poznámky pod čarou pro všechny poznámky pod čarou v dokumentu. V nabídce se zobrazují odstavcové styly, které jsou dostupné v panelu Odstavcové styly. Standardně se používá styl [Základní odstavec]. Styl [Základní odstavec] nemusí mít stejný vzhled jako výchozí nastavení písma dokumentu.

Oddělovač:

Oddělovač určuje prázdné místo, které se zobrazí mezi číslem poznámky pod čarou a začátkem textu poznámky pod čarou. Chcete-li oddělovač změnit, nejdříve vyberte nebo odstraňte stávající oddělovač a pak zvolte nový oddělovač. Můžete použít více znaků. Chcete-li vložit znaky pro prázdné místo, použijte příslušný metaznak, například ^m pro em mezeru.

Volby rozvržení poznámky pod čarou

V sekci Rozvržení v dialogovém okně Volby poznámek pod čarou se zobrazují následující volby:

Roztáhnout pozn. pod čarou přes sloupce:

Pomocí této volby můžete všechny poznámky pod čarou v dokumentu roztáhnout přes sloupce v textovém rámečku s více sloupci.

Minimální mezera před první poznámkou pod čarou:

Tato volba určuje minimální mezeru mezi koncem sloupce a prvním řádkem poznámky pod čarou. Nemůžete použít zápornou hodnotu. Jakékoliv nastavení Mezera před pro odstavec poznámky pod čarou se ignoruje.

Mezera mezi poznámkami pod čarou:

Tato volba určuje vzdálenost mezi posledním odstavcem jedné poznámky pod čarou a prvním odstavcem následující poznámky pod čarou ve sloupci. Nemůžete použít zápornou hodnotu. Hodnoty Mezera před a Mezera za pro odstavce poznámky pod čarou se použijí pouze v případě, že text poznámky pod čarou má více odstavců.

Posun:

Tato volba určuje vzdálenost mezi začátkem oblasti poznámky pod čarou (kde se standardně zobrazuje oddělovač poznámky) a prvním řádkem jejího textu.

Pro informace o volbách prvního účaří se podívejte na Změna vlastností textového rámečku.

Umístit poznámky pod čarou na konci článku na konec textu:

Vyberte tuto volbu, pokud chcete, aby se poznámky pod čarou z posledního sloupce zobrazily přímo pod textem v posledním rámečku článku. Pokud tato volba není vybraná, poznámka pod čarou v posledním rámečku článku se zobrazí na dolním okraji sloupce.

Povolit rozdělené poznámky pod čarou:

Vyberte tuto volbu, pokud chcete, aby text poznámky pod čarou pokračoval v dalším sloupci, když přesáhne místo, které je pro něj ve sloupci k dispozici. Pokud není rozdělování povoleno, přesune se řádek s číslem odkazu poznámky pod čarou do následujícího sloupce nebo bude text přesahovat.

Poznámka:

I když je zapnuta volba Povolit rozdělené poznámky pod čarou, vložením textového kurzoru do textu poznámky pod čarou můžete zabránit rozdělení jednotlivých poznámek pod čarou. Z nabídky panelu Odstavec vyberte Volby rozdělování odstavců a následně zvolte Nerozdělovat řádky a Všechny řádky odstavce. Pokud poznámka pod čarou obsahuje více odstavců, použijte v prvním odstavci textu poznámky pod čarou volbu Spojit s dalšími X řádky. Můžete zvolit Text > Vložit znak rozdělení > Nový sloupec a tím nastavit místo rozdělení poznámky pod čarou.

Poznámka pod čarou rozdělená přes sloupec.

Linka nad:

Zadejte umístění a vzhled dělicí čáry poznámky pod čarou nad textem poznámky pod čarou. Dělicí čára (zvaná také „oddělovač“) se rovněž zobrazí nad texty všech poznámek pod čarou, které pokračují v samostatných rámečcích. Vybrané volby se použijí buď na První poznámku pod čarou ve sloupci, nebo na Pokračování poznámky pod čarou, podle výběru v nabídce. Tyto volby se podobají nastavení linek odstavců. xxx Chcete-li odstranit dělicí čáru poznámky pod čarou, vypněte volbu Linka je zapnutá.

Práce s textem poznámky pod čarou

Při úpravách textu poznámky pod čarou si pamatujte následující pravidla:

 • Když je textový kurzor v textu poznámky pod čarou, příkaz Úpravy > Vybrat vše vybere celý text této poznámky pod čarou, ale ne další poznámky pod čarou nebo text.
 • Mezi poznámkami pod čarou se můžete pohybovat pomocí kláves šipek.
 • Číslování poznámek netvoří v jednotlivých dokumentech knihy souvislou řadu. Pokud si nepřejete, aby číslování začínalo v každém dokumentu knihy od začátku, po dokončení úprav v každém dokumentu ručně změňte volbu Začít od.
 • V editoru článku můžete poznámky pod čarou rozbalit a sbalit kliknutím na ikonu poznámky pod čarou. Všechny poznámky pod čarou můžete rozbalit nebo sbalit výběrem možnosti Zobrazení > Editor článku > Rozbalit všechny poznámky pod čarou nebo Sbalit všechny poznámky pod čarou.
 • V zobrazení sloupců nebo článků můžete poznámky pod čarou rozbalit a sbalit kliknutím na ikonu poznámky pod čarou. Kliknutím pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na poznámku pod čarou a výběrem příkazu Rozbalit všechny poznámky pod čarou nebo Sbalit všechny poznámky pod čarou můžete rozbalit nebo sbalit všechny poznámky pod čarou.
 • Text poznámky pod čarou můžete vybrat a aplikovat na něj formátování znaků nebo odstavců. Také můžete vybrat a změnit vzhled čísla odkazu poznámky pod čarou, ale doporučený postup je použít dialogové okno Volby poznámek pod čarou dokumentu.

 • Pokud vyjmete nebo zkopírujete text obsahující číslo odkazu poznámky pod čarou, přidá se do schránky také text poznámky pod čarou. Pokud zkopírujete text do jiného dokumentu, použijí se pro poznámky pod čarou v tomto textu vlastnosti vzhledu číslování a rozvržení nového dokumentu.

 • Pokud omylem odstraníte číslo poznámky pod čarou na začátku textu poznámky pod čarou, můžete jej znovu přidat. Na začátek textu poznámky pod čarou umístěte textový kurzor, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo stiskněte klávesu Control a klikněte (Mac OS) a vyberte možnost Vložit speciální znak > Značky > Číslo poznámky pod čarou.

 • Pokud v odstavci se značkou odkazu poznámky pod čarou vymažete lokální změny a znakové styly, ztratí čísla odkazů poznámek pod čarou atributy, které jste aplikovali v dialogovém okně Volby poznámek pod čarou.

Roztáhnout poznámky pod čarou přes sloupce

Poznámky pod čarou můžete v textovém rámečku s více sloupci roztáhnout přes sloupce.

Roztáhnout poznámku pod čarou přes všechny sloupce textového rámečku

Postup roztažení poznámky pod čarou přes všechny sloupce textového rámečku:

 1. Vyberte textový rámeček a zvolte možnost Objekt > Volby textového rámečku.

 2. Vyberte kartu Poznámky pod čarou.

 3. Zaškrtněte možnosti Povolit přepsání a roztáhnout poznámky pod čarou přes sloupce.

 4. Klikněte na OK.

Roztáhnout poznámky pod čarou přes všechny sloupce textového rámečku

Roztažení všech poznámek přes sloupce

Postup roztažení všech poznámek pod čarou v dokumentu přes sloupce:

 1. Vyberte možnost Text > Volby poznámek pod čarou dokumentu.

 2. Vyberte kartu Rozvržení.

 3. Zaškrtněte možnost Roztáhnout poznámky pod čarou přes sloupce.

 4. Klikněte na OK.

Roztažení všech poznámek přes sloupce

Poznámka:

Možnost roztažení poznámek přes sloupce je ve výchozím nastavení povolena pro nové dokumenty vytvořené v aplikaci InDesign CC 2017. Tato možnost je ale ve výchozím nastavení zakázána pro stávající dokumenty vytvořené ve starší verzi.

Převést poznámky pod čarou na poznámky na konci

Převedení poznámek pod čarou na poznámky na konci a poznámek na konci na poznámky pod čarou v dokumentu.

 1. Vyberte možnost Text > Převést poznámky pod čarou na poznámky na konci.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li převést poznámky pod čarou na poznámky na konci, vyberte možnost Poznámku pod čarou na poznámku na konci.
  • Chcete-li převést poznámky na konci na poznámky pod čarou, vyberte možnost Poznámka na konci na poznámku pod čarou.
  Převést poznámky pod čarou na poznámky na konci

 3. V rozevírací nabídce Rozsah vyberte jednu z následujících voleb:

  • Dokument: Chcete-li převést všechny poznámky pod čarou nebo poznámky na konci v dokumentu.
  • Výběr: Chcete-li převést pouze vybrané poznámky pod čarou nebo poznámky na konci.
 4. Klikněte na Převést.

Obtékání textu s poznámkami pod čarou

Obtékání textu lze použít na ukotvený nebo plovoucí objekt, který je součástí poznámky pod čarou.

Interní obtékání textu kolem objektů v poznámce pod čarou

Do poznámky pod čarou můžete umístit včleněný nebo ukotvený objekt s nastaveným obtékáním textu. Text bude plynule obtékat daný objekt a přizpůsobovat se jeho obrysům.

V případě interního obtékání text obtéká pouze pod bodem, ve kterém je objekt v poznámce pod čarou ukotven.

Interní obtékání textu

Externí obtékání textu kolem objektů v poznámce pod čarou

Pokud plovoucí objekt (který není včleněný nebo ukotvený), na který je použito obtékání textu, na sebe vzájemně působí s textem poznámky pod čarou, text začne obtékat. Text se dynamicky přizpůsobuje objektu.

V níže uvedeném příkladu není fotografie součástí poznámky pod čarou, ale text se plynule přizpůsobuje objektu.

Externí obtékání textu

Poznámky pod čarou v nepravoúhlých rámečcích

U nepravoúhlých textových rámečků, například se zaoblenými rohy nebo ve tvaru elipsy či kruhu, nepřesahují poznámky pod čarou hranice vymezené tvarem objektu.

Poznámky pod čarou v zaobleném rohu

Odstranění poznámek pod čarou

Chcete-li poznámku pod čarou odstranit, v textu vyberte číslo odkazu poznámky pod čarou a pak stiskněte klávesu Backspace nebo Delete. Pokud odstraníte pouze text poznámky pod čarou, číslo odkazu poznámky i její struktura zůstanou zachovány.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?