Příručka uživatele Zrušit

Filmy a zvuky

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Panel Vlastnosti
   6. Dotyková pracovní plocha
   7. Výchozí klávesové zkratky
   8. Obnovení dokumentu a vrácení akce
  3. Generativní umělá inteligence (k dispozici pouze v USA)
   1. Text na obrázek (beta)
   2. Často kladené otázky ke generativní umělé inteligenci
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu v aplikaci InDesign (Beta)
  2. Časté otázky o cloudových dokumentech aplikace InDesign (Beta)
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
   12. Export a import nastavení uživatele
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Přidávání filmových a zvukových souborů do dokumentů

Filmové a zvukové klipy přidané do dokumentu můžete přehrávat, pokud je dokument vyexportován do formátu Adobe PDF nebo pokud dokument vyexportujete do formátu XML a změníte účel tagů.

Soubory videa můžete importovat v souborech s kódováním H.264 (například MP4). Můžete importovat zvukové soubory ve formátu MP3. Multimediální soubory typu např. QuickTime (.MOV), AVI a MPEG jsou podporované v exportovaných interaktivních souborech PDF. Doporučujeme používat souborové formáty jako např. MP4 a MP3, díky kterým budete moci plně využít podpory bohatých multimédií, kterou nabízejí aplikace Acrobat 9 a Adobe Reader 9 a novější.

Udržujte si přehled o multimediálních souborech, které přidáte do dokumentu aplikace InDesign v produkčním cyklu. Pokud přemístíte připojený multimediální klip po jeho přidání do dokumentu, použijte k obnovení vazby panel Vazby. Pokud posíláte dokument aplikace InDesign jiné osobě, pošlete i multimediální soubory, které jste přidali.

Aplikace InDesign nepodporuje možnost přehrávání vložených videí z YouTube, protože adresy URL pro YouTube se mění na zabezpečené odkazy (https), a vložené odkazy na videa z YouTube (http) tak nebudou fungovat.

Přidání filmového nebo zvukového souboru

 1. Vyberte možnost Soubor > Umístit a poklikejte na soubor s filmem nebo zvukem. Klikněte v místě, na které chcete film umístit.  (Pokud vytvoříte rámeček multimédia tažením, může být hranice filmu oříznutá nebo zkreslená.)

  Když umístíte film nebo zvukový soubor, multimediální objekt se objeví v rámečku. Tento multimediální objekt je navázán na soubor multimédia. Můžete nastavit velikost multimediálního objektu, a tím určit velikost oblasti přehrávání.

  Pokud se střed filmu jeví umístěn mimo stránku, film není vyexportován.

 2. K otevření náhledu multimediálních souborů a změně nastavení můžete použít panel Média (vyberte možnost Okna > Interaktivní > Média).

 3. Exportujte dokument do Adobe PDF.

  Pokud exportujete do formátu Adobe PDF, vyberte volbu Adobe PDF (Interaktivní) namísto Adobe PDF (Tisk). Viz Vytváření interaktivních dokumentů pro formát PDF.

Změna nastavení filmu

Pro změnu nastavení filmu můžete použít panel Média.

 1. Vyberte objekt filmu v dokumentu.

 2. V panelu Média proveďte libovolný z následujících úkonů:

  Panel Média
  Změna nastavení filmu

  *Možnosti ovladače jsou k dispozici pouze pro aplikaci InDesign ve verzi 14.0.3 nebo starší.

  Spustit při načtení stránky

  Film se spustí, když uživatel přejde na stránku, na které je film umístěn. Pokud jsou pro spuštění při načtení stránky nastaveny jiné položky stránky, určete pořadí pomocí panelu Časování.

  Smyčka

  Spustí film opakovaně

  Možnost Opakovat nefunguje při exportu dokumentu do formátu Adobe PDF.

  Titulní obraz

  Určete typ obrazu, který se má objevit v oblasti přehrávání. Viz Volby titulního obrazu.

  Ovladač*

  Je-li filmový soubor kódován ve formátu H.264, můžete určit předdefinované skiny ovladače, které uživatelům umožní pozastavit, spustit a zastavit film různými metodami.  Pokud zapnete volbu Zobrazit ovládací prvek při přejetí myši, budou se ovládací prvky zobrazovat při přejetí ukazatele myši přes objekt multimedií. Z panelu Náhled lze zobrazit náhled vybraného skinu ovladače. 

  Pokud je filmový soubor ve starším formátu (například .AVI nebo .MPEG), můžete vybrat možnosti Žádný nebo Zobrazit ovladač, čímž se zobrazí základní ovladač, který uživatelům umožní pozastavit, spustit nebo zastavit film.  Nastavení ovladače můžete otestovat pomocí panelu Náhled.

  Navigační body

  Chcete-li vytvořit navigační bod, posuňte video až na konkrétní snímek a potom klikněte na ikonu znaménka plus. Navigační body jsou užitečné, chcete-li spouštět video z jiných než výchozích počátečních bodů. Když vytváříte tlačítko pro spuštění videa, můžete pro spuštění videa od libovolného přidaného navigačního bodu použít možnost Spustit od navigačního bodu.

  Navigační body byly ve verzi 15.0 odebrány a od verze 16.0 jsou znovu k dispozici. 

  Nastavení navigačních bodů v mediálním souboru
  Nastavení navigačních bodů v mediálním souboru

Změna nastavení zvuku

Pro nastavení zvuku můžete použít panel Média.

 1. Vyberte objekt zvuku v dokumentu.

 2. V panelu Média proveďte libovolný z následujících úkonů:

  Změna nastavení
  Změna nastavení zvuku

  Spustit při načtení stránky

  Zvukový soubor se spustí, když uživatel přejde na stránku, na které je objekt zvuku umístěn. Pokud jsou pro spuštění při načtení stránky nastaveny jiné položky stránky, určete pořadí pomocí panelu Časování.

  Zastavit při přechodu na stránku

  Zastaví přehrávání zvukového souboru MP3, jakmile uživatel přejde na jinou stránku. Pokud soubor není ve formátu MP3, není tato volba k dispozici.

  Smyčka

  Spustí zvuk MP3 opakovaně. Pokud zdrojový soubor není ve formátu MP3, není tato volba k dispozici.

  Titulní obraz

  Určete typ obrazu, který se má objevit v oblasti přehrávání. Viz Volby titulního obrazu.

Volby titulního obrazu

Titulní obraz je obraz, který reprezentuje multimediální klip. Každý film nebo zvuk se může objevit s titulním obrazem nebo bez něho. Pokud je titulní obraz v aplikaci InDesign větší než film, v exportovaném dokumentu PDF se titulní obraz ořízne na velikost filmu. V panelu Média určete některý z následujících typů titulního obrazu:

Žádné

Nezobrazí pro film nebo zvukový klip žádný titulní obraz. Tato volba je užitečná, když nechcete, aby byl film nebo zvukový klip na obrazovce viditelný. Můžete například požadovat, aby se multimédia přehrávala, pouze když přejdete na stránku, nebo chcete, aby se místo titulního obrazu zobrazoval složitější design pod filmem.

Standardní

Zobrazí obecný titulní obraz pro film nebo zvuk, který není založen na obsahu souboru.

Chcete-li použít jiný standardní titulní obraz, uložte obraz jako StandardMoviePoster.jpg (pro film) nebo StandardSoundPoster.jpg (pro zvuk), a nahraďte existující soubor se stejným názvem. Tento soubor je umístěn ve složce Přednastavení/Média v aplikační složce.

Od aktuálního snímku

Vyberte tuto volbu, chcete-li v oblasti náhledu panelu Média použít aktuální zobrazený snímek. Chcete-li vybrat jiný snímek, posuňte posuvník náhledu a klikněte na ikonu vpravo vedle nabídky Titulní obraz. Tato volba není dostupná u starších filmových formátů (například AVI a MPEG).

Výběr obrazu

Umožní vám vybrat obraz, který se použije jako titulní obraz. Dvojitě klikněte na obraz, který chcete použít. Jako titulní obraz můžete použít pouze bitmapové grafiky, ne vektorové grafiky.

Z videa

Tato volba je zvolena u převedených dokumentů CS4, které mají multimediální klipy nastavené na určitý snímek.

Změna nastavení multimédií pro interaktivní dokumenty PDF

 1. Z nabídky panelu Média zvolte možnost Volby PDF.

  Nabídka panelu Média
  Nabídka panelu Média

 2. Upravte následující možnosti a klikněte na tlačítko OK.

  Nastavení médií
  Volby PDF

  Popis

  Zadejte popis, který se objeví, když multimediální soubor v aplikaci Acrobat nelze přehrát. Tento popis funguje také jako alternativní text pro slabozraké uživatele.

  Přehrávání videa v plovoucím okně

  Spustí film v samostatném okně. Pokud vyberete tuto volbu, určete poměr velikosti a umístění na obrazovce. Zvětšením velikosti plovoucího okna se může snížit kvalita obrazu. Měřítko pro plovoucí okno je založeno na velikosti originálního filmu, ne na velikosti upraveného filmu v rozvržení dokumentu. Tato volba není dostupná u zvukových souborů.

Umístění videa z adresy URL

K dispozici pouze v aplikaci InDesign verze 14.0 nebo nižší

Umístí soubor videa z platné adresy URL, ve vyexportovaném souboru PDF se pak video spustí jako streamované video. Video musí být platný soubor s kódováním H.264 (například MP4 nebo MOV). Před adresu URL nezapomeňte přidat http://.

Tato funkce byla ve verzi 15.0 odebrána a od verze 15.1 je znovu k dispozici. 

 1. Vytvořte dokument nebo otevřete libovolný dokument aplikace InDesign. 

 2. Vytvořte grafický rámeček nebo vyberte objekt videa, který chcete nahradit. 

 3. Kliknutím na možnosti Windows > Interaktivní > Média otevřete panel Média. 

 4. Klikněte na ikonu Umístit.  Zobrazí se dialogové okno Umístit videosoubor z adresy URL

  Dialogové okno Umístit videosoubor z adresy URL
  Dialogové okno Umístit videosoubor z adresy URL

 5. Přidejte adresu URL s videosouborem ve formátu MP4 nebo MOV a klikněte na OK

Změna velikosti objektů filmu, titulních obrazů nebo rámečků

Když přidáte film do dokumentu aplikace InDesign, objeví se objekt filmu a jeho titulní obraz v rámečku. Když exportujete do PDF, určují velikost filmu v dokumentu PDF hranice objektu filmu, ne rozměry rámečku nebo titulního obrazu.

Nejlepší výsledky dostanete, když budou rozměry titulního obrazu stejné jako rozměry filmu. Pokud aplikujete na obraz ořezovou cestu nebo změníte jeho velikost, nemusí se tyto změny zahrnout do exportovaného dokumentu PDF.

Filmy se zobrazují v nejhornější vrstvě dokumentu PDF. Pokud film překryjete s jiným objektem v aplikaci InDesign, tento objekt se objeví pod filmem v exportovaném souboru PDF.


Poznámka:

Pokud chcete, aby v dokumentu PDF byla oblast přehrávání s prolnutím okrajů nebo s jiným efektem, který by se nemusel správně exportovat při aplikování na titulní obraz, můžete použít v oblasti přehrávání umístěný obraz, a pak umístit film (bez titulního obrazu) nad umístěný obraz.

Změna velikosti objektu filmu
Změna velikosti objektu filmu

A. Titulní obraz B. Objekt filmu C. Snímek 

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Pokud budete chtít změnit velikost objektu filmu, titulního obrazu nebo rámečku, použijte nástroj pro změnu velikosti  a zatáhněte za jedno z rohových táhel (podržením klávesy Shift zachováte poměr stran).

  • Chcete-li změnit velikost pouze rámečku, zatáhněte za rohové táhlo nástrojem pro výběr .

  • Chcete-li změnit velikost titulního obrazu nebo objektu multimédia, vyberte titulní obraz nástrojem pro přímý výběr . Přepněte na nástroj pro výběr a táhněte za rohové táhlo.

  Ke změně velikosti titulního obrazu v rámečku můžete také použít příkazy přizpůsobení (Objekt > Přizpůsobení).

V aplikaci InDesign funguje nejlépe při exportu interaktivních dokumentů formát zvuku MP3. Do dokumentu PDF lze exportovat formáty videa, jako jsou MOV, AVI a MPG.

Převeďte soubory videa do formátu MP4 pomocí aplikace Adobe Media Encoder. Adobe Media Encoder nepřevádí formáty zvukových souborů do formátu MP3, k tomuto účelu však můžete použít například aplikaci Apple iTunes.

 1. Otevřete aplikaci Adobe Media Encoder a přidejte videosoubory, které chcete převést.

  Další informace najdete v nápovědě aplikace Adobe Media Encoder.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

Změny exportu videa a zvuku v interaktivním souboru PDF

Pokud publikujete mediální obsah jako interaktivní soubor PDF, ovládací prvky médií videa a zvuku nebudou fungovat, protože aplikace Flash Player dosáhla 31. prosince 2020 konce životnosti. Další informace najdete na stránce s obecnými informacemi o konci životnosti produktu Adobe Flash Player. 

Absence aplikace Flash Player nemá vliv na vaši možnost publikovat dokumenty nebo exportovat obsah pro formát EPUB.

Chcete-li své dokumenty publikovat online, viz téma Publikování dokumentu online.

Informace o exportování obsahu pro použití ve formátu EPUB najdete v tématu Export obsahu do formátu EPUB.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?