Příručka uživatele Zrušit

Záložky

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Panel Vlastnosti
   6. Dotyková pracovní plocha
   7. Výchozí klávesové zkratky
   8. Obnovení dokumentu a vrácení akce
  3. Generativní umělá inteligence (k dispozici pouze v USA)
   1. Text na obrázek (beta)
   2. Často kladené otázky ke generativní umělé inteligenci
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu v aplikaci InDesign (Beta)
  2. Časté otázky o cloudových dokumentech aplikace InDesign (Beta)
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
   12. Export a import nastavení uživatele
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Vytváření záložek pro PDF

Záložka je typ vazby s reprezentativním textem, usnadňující navigaci v dokumentech exportovaných do Adobe PDF. Záložky, které vytvoříte v dokumentu aplikace InDesign, se objeví v panelu Záložky na levé straně okna aplikace Acrobat nebo Adobe Reader. Každá záložka přejde na textovou kotvu nebo na stránku.

Položky z generovaného obsahu se automaticky přidají do panelu Záložky. Pomocí záložek můžete dokument dále přizpůsobit, abyste nasměrovali pozornost čtenářů nebo jim ještě více usnadnili navigaci. Záložky mohou být vnořené pod jinými záložkami.

Poznámka:

Pokud chcete, aby se záložky zobrazily na kartě Záložky dokumentu PDF, ale obsah nechcete zobrazit v PDF, vygenerujte obsah na poslední straně dokumentu. Při exportu do PDF nezapomeňte vyloučit poslední stránku. Pokud ale chcete zahrnout poslední stránku exportovaného PDF, odstraňte ji v aplikaci Acrobat.

 1. Zvolte Okna > Interaktivní > Záložky, aby se zobrazil panel Záložky.
 2. klikněte na záložku, pod kterou chcete umístit novou záložku. Pokud žádnou záložku nevyberete, přidá se nová záložka automaticky na konec seznamu.
 3. Jedním z následujících úkonů určete, kam má záložka přeskočit:
  • Kliknutím umístěte do textu textový kurzor.

  • Výběr textu. (Standardně se z vybraného textu stane nadpis záložky.)

  • Dvojitým kliknutím na stránku v panelu stránky ji zobrazte v okně dokumentu.

 4. Jedním z následujících úkonů vytvořte záložku:
  • V panelu Záložky klikněte na ikonu Vytvořit novou záložku.

  • Z nabídky panelu zvolte Nová záložka.

Při otevření exportovaného souboru PDF v aplikaci Adobe Reader nebo Acrobat se záložky zobrazí na kartě Záložky.

Poznámka:

Když aktualizujete obsah, záložky se přeuspořádají tak, že všechny záložky generované z obsahu se objeví na konci seznamu.

Správa záložek

Chcete-li přejmenovat, odstranit nebo uspořádat záložky, použijte panel Záložky.

Přejmenování záložky

 1. klikněte na záložku v panelu Záložky a z nabídky panelu zvolte Přejmenovat záložku.

Odstranění záložky

 1. klikněte na záložku v panelu Záložky a z nabídky panelu zvolte Odstranit záložku.

Uspořádání, seskupení a seřazení záložek

V seznamu záložek můžete vytvořit hierarchické uspořádání, které znázorní vzájemné vztahy mezi tématy. Vnořením se vytvoří vztah rodič – potomek. Hierarchický seznam můžete podle potřeby rozbalit nebo sbalit. Změnou pořadí nebo vnořením záložek se nezmění vzhled vlastního dokumentu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li rozbalit nebo sbalit hierarchii záložek, klikněte na trojúhelník vedle ikony záložky, abyste zobrazili nebo skryli všechny potomky, které záložka obsahuje.

  • Chcete-li vnořit záložku pod jinou záložku, vyberte záložku nebo skupinu záložek, které chcete vnořit, a přetáhněte ikonu nebo ikony na rodičovskou záložku. Uvolněte záložku.

   Přetažená záložka nebo záložky se vnoří pod rodičovskou záložku, ale skutečné stránky zůstanou na svých původních místech v dokumentu.

  Panel Záložky se zobrazenými záložkami, vnořenými pod rodičovskou záložkou

  • Chcete-li záložku přesunout ven z vnořené pozice, vyberte záložku nebo skupinu záložek, které chcete přesunout. Přetáhněte ikonu nebo ikony pod rodičovskou záložku a vlevo od ní. Objeví se černý pruh, označující místo, kam se záložka přemístí. Uvolněte záložku.
  • Chcete-li změnit pořadí záložek, vyberte záložku a přesuňte ji na nové místo. Objeví se černý pruh, označující místo, kam se záložka umístí.
  • Chcete-li záložky uspořádat, z nabídky panelu Záložky zvolte Uspořádat záložky. Záložky se zobrazí ve stejném pořadí jako stránky, na které přeskakují.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?