Vytváření záložek pro PDF

Záložka je typ vazby s reprezentativním textem, usnadňující navigaci v dokumentech exportovaných do Adobe PDF. Záložky, které vytvoříte v dokumentu aplikace InDesign, se objeví v panelu Záložky na levé straně okna aplikace Acrobat nebo Adobe Reader. Každá záložka přejde na textovou kotvu nebo na stránku.

Položky z generovaného obsahu se automaticky přidají do panelu Záložky. Pomocí záložek můžete dokument dále přizpůsobit, abyste nasměrovali pozornost čtenářů nebo jim ještě více usnadnili navigaci. Záložky mohou být vnořené pod jinými záložkami.

Poznámka:

Pokud chcete, aby se záložky zobrazily na kartě Záložky dokumentu PDF, ale obsah nechcete zobrazit v PDF, vygenerujte obsah na poslední straně dokumentu. Při exportu do PDF nezapomeňte vyloučit poslední stránku. Pokud ale chcete zahrnout poslední stránku exportovaného PDF, odstraňte ji v aplikaci Acrobat.

 1. Zvolte Okna > Interaktivní > Záložky, aby se zobrazil panel Záložky.
 2. klikněte na záložku, pod kterou chcete umístit novou záložku. Pokud žádnou záložku nevyberete, přidá se nová záložka automaticky na konec seznamu.
 3. Jedním z následujících úkonů určete, kam má záložka přeskočit:
  • Kliknutím umístěte do textu textový kurzor.

  • Výběr textu. (Standardně se z vybraného textu stane nadpis záložky.)

  • Dvojitým kliknutím na stránku v panelu stránky ji zobrazte v okně dokumentu.

 4. Jedním z následujících úkonů vytvořte záložku:
  • V panelu Záložky klikněte na ikonu Vytvořit novou záložku.

  • Z nabídky panelu zvolte Nová záložka.

Při otevření exportovaného souboru PDF v aplikaci Adobe Reader nebo Acrobat se záložky zobrazí na kartě Záložky.

Poznámka:

Když aktualizujete obsah, záložky se přeuspořádají tak, že všechny záložky generované z obsahu se objeví na konci seznamu.

Správa záložek

Chcete-li přejmenovat, odstranit nebo uspořádat záložky, použijte panel Záložky.

Přejmenování záložky

 1. klikněte na záložku v panelu Záložky a z nabídky panelu zvolte Přejmenovat záložku.

Odstranění záložky

 1. klikněte na záložku v panelu Záložky a z nabídky panelu zvolte Odstranit záložku.

Uspořádání, seskupení a seřazení záložek

V seznamu záložek můžete vytvořit hierarchické uspořádání, které znázorní vzájemné vztahy mezi tématy. Vnořením se vytvoří vztah rodič – potomek. Hierarchický seznam můžete podle potřeby rozbalit nebo sbalit. Změnou pořadí nebo vnořením záložek se nezmění vzhled vlastního dokumentu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li rozbalit nebo sbalit hierarchii záložek, klikněte na trojúhelník vedle ikony záložky, abyste zobrazili nebo skryli všechny potomky, které záložka obsahuje.

  • Chcete-li vnořit záložku pod jinou záložku, vyberte záložku nebo skupinu záložek, které chcete vnořit, a přetáhněte ikonu nebo ikony na rodičovskou záložku. Uvolněte záložku.

   Přetažená záložka nebo záložky se vnoří pod rodičovskou záložku, ale skutečné stránky zůstanou na svých původních místech v dokumentu.

  Panel Záložky
  Panel Záložky se zobrazenými záložkami, vnořenými pod rodičovskou záložkou

  • Chcete-li záložku přesunout ven z vnořené pozice, vyberte záložku nebo skupinu záložek, které chcete přesunout. Přetáhněte ikonu nebo ikony pod rodičovskou záložku a vlevo od ní. Objeví se černý pruh, označující místo, kam se záložka přemístí. Uvolněte záložku.
  • Chcete-li změnit pořadí záložek, vyberte záložku a přesuňte ji na nové místo. Objeví se černý pruh, označující místo, kam se záložka umístí.
  • Chcete-li záložky uspořádat, z nabídky panelu Záložky zvolte Uspořádat záložky. Záložky se zobrazí ve stejném pořadí jako stránky, na které přeskakují.