Příručka uživatele Zrušit

Záložky

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Práce s balíčky stylů
   3. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace InDesign
  2. Dokumenty v cloudu aplikace InDesign | Časté dotazy
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Kopírování, vkládání grafiky
   3. Export obsahu do formátu EPUB
   4. Možnosti Adobe PDF
   5. Exportování obsahu do HTML
   6. Export do Adobe PDF
   7. Export do formátu JPEG
   8. Export do formátu HTML
   9. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   10. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 8. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Vytváření záložek pro PDF

Záložka je typ vazby s reprezentativním textem, usnadňující navigaci v dokumentech exportovaných do Adobe PDF. Záložky, které vytvoříte v dokumentu aplikace InDesign, se objeví v panelu Záložky na levé straně okna aplikace Acrobat nebo Adobe Reader. Každá záložka přejde na textovou kotvu nebo na stránku.

Položky z generovaného obsahu se automaticky přidají do panelu Záložky. Pomocí záložek můžete dokument dále přizpůsobit, abyste nasměrovali pozornost čtenářů nebo jim ještě více usnadnili navigaci. Záložky mohou být vnořené pod jinými záložkami.

Poznámka:

Pokud chcete, aby se záložky zobrazily na kartě Záložky dokumentu PDF, ale obsah nechcete zobrazit v PDF, vygenerujte obsah na poslední straně dokumentu. Při exportu do PDF nezapomeňte vyloučit poslední stránku. Pokud ale chcete zahrnout poslední stránku exportovaného PDF, odstraňte ji v aplikaci Acrobat.

 1. Zvolte Okna > Interaktivní > Záložky, aby se zobrazil panel Záložky.
 2. klikněte na záložku, pod kterou chcete umístit novou záložku. Pokud žádnou záložku nevyberete, přidá se nová záložka automaticky na konec seznamu.
 3. Jedním z následujících úkonů určete, kam má záložka přeskočit:
  • Kliknutím umístěte do textu textový kurzor.

  • Výběr textu. (Standardně se z vybraného textu stane nadpis záložky.)

  • Dvojitým kliknutím na stránku v panelu stránky ji zobrazte v okně dokumentu.

 4. Jedním z následujících úkonů vytvořte záložku:
  • V panelu Záložky klikněte na ikonu Vytvořit novou záložku.

  • Z nabídky panelu zvolte Nová záložka.

Při otevření exportovaného souboru PDF v aplikaci Adobe Reader nebo Acrobat se záložky zobrazí na kartě Záložky.

Poznámka:

Když aktualizujete obsah, záložky se přeuspořádají tak, že všechny záložky generované z obsahu se objeví na konci seznamu.

Správa záložek

Chcete-li přejmenovat, odstranit nebo uspořádat záložky, použijte panel Záložky.

Přejmenování záložky

 1. klikněte na záložku v panelu Záložky a z nabídky panelu zvolte Přejmenovat záložku.

Odstranění záložky

 1. klikněte na záložku v panelu Záložky a z nabídky panelu zvolte Odstranit záložku.

Uspořádání, seskupení a seřazení záložek

V seznamu záložek můžete vytvořit hierarchické uspořádání, které znázorní vzájemné vztahy mezi tématy. Vnořením se vytvoří vztah rodič – potomek. Hierarchický seznam můžete podle potřeby rozbalit nebo sbalit. Změnou pořadí nebo vnořením záložek se nezmění vzhled vlastního dokumentu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li rozbalit nebo sbalit hierarchii záložek, klikněte na trojúhelník vedle ikony záložky, abyste zobrazili nebo skryli všechny potomky, které záložka obsahuje.

  • Chcete-li vnořit záložku pod jinou záložku, vyberte záložku nebo skupinu záložek, které chcete vnořit, a přetáhněte ikonu nebo ikony na rodičovskou záložku. Uvolněte záložku.

   Přetažená záložka nebo záložky se vnoří pod rodičovskou záložku, ale skutečné stránky zůstanou na svých původních místech v dokumentu.

  Panel Záložky se zobrazenými záložkami, vnořenými pod rodičovskou záložkou

  • Chcete-li záložku přesunout ven z vnořené pozice, vyberte záložku nebo skupinu záložek, které chcete přesunout. Přetáhněte ikonu nebo ikony pod rodičovskou záložku a vlevo od ní. Objeví se černý pruh, označující místo, kam se záložka přemístí. Uvolněte záložku.
  • Chcete-li změnit pořadí záložek, vyberte záložku a přesuňte ji na nové místo. Objeví se černý pruh, označující místo, kam se záložka umístí.
  • Chcete-li záložky uspořádat, z nabídky panelu Záložky zvolte Uspořádat záložky. Záložky se zobrazí ve stejném pořadí jako stránky, na které přeskakují.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.