Příručka uživatele Zrušit

Vytváření dokumentů

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Dotyková pracovní plocha
   6. Výchozí klávesové zkratky
   7. Obnovení dokumentu a vrácení akce
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Práce s balíčky stylů
   3. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace InDesign
  2. Dokumenty v cloudu aplikace InDesign | Časté dotazy
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign
Poznámka:

Spravedlivý jazyk: Od verze InDesign 2022 (verze 17.0) nahrazujeme neinkluzivní jazyk tak, aby ten nový vyjadřoval základní hodnoty inkluzivity ve společnosti Adobe. Jakýkoli odkaz na Master page (vzorovou stránku) je v našich článcích nápovědy pro anglické, dánské, maďarské, španělské, italské, brazilské, portugalské a japonské národní prostředí nahrazen pojmem Parent page (vzorová stránka).

Při vytváření dokumentu v aplikaci InDesign nemusíte začínat prázdným dokumentem, ale můžete si vybrat některou z mnoha šablon, včetně šablon ze služby Adobe Stock. Tyto šablony zahrnují datové zdroje, na základě kterých můžete svůj projekt vytvořit. Po otevření šablony v aplikaci InDesign s ní můžete pracovat jako s jakýmkoli jiným dokumentem aplikace InDesign.

Kromě šablon můžete k vytvoření dokumentu použít také jedno z četných přednastavení dostupných v InDesign.

Šablony a přednastavení

Předlohy

nabízejí bohatý, inspirativní a opakovaně použitelný obsah pro vaše dokumenty. Přímo z aplikace InDesign si můžete ze služby Adobe Stock stáhnout šablony obsahující kvalitní grafiku a ilustrace. Z těchto šablon můžete snadno vytvářet dokumenty, které mají společná nastavení a prvky návrhu. Aplikace InDesign také nabízí prázdné šablony s předdefinovanými rozměry a nastaveními pro běžné úlohy, jako je například návrh vizitek nebo brožur. Šablony se v aplikaci InDesign otevírají jako soubory s příponou .indd.

Přednastavení prázdných dokumentů

jsou prázdné dokumenty s předem definovanými rozměry a nastavením. Přednastavení usnadňují návrh, aby odpovídal uspořádání určitého zařízení nebo usnadňoval použití v konkrétních případech. Přednastavení můžete například použít, když chcete začít rychle pracovat na návrhu zařízení iPad. Přednastavení prázdného dokumentu obsahují předem definovanou velikost stránky, počet stránek, sloupce, orientaci, umístění, okraje a nastavení spadávky. Než přednastavení použijete k vytvoření dokumentu, můžete jeho nastavení upravit.  

Šablony a přednastavení jsou uspořádány do těchto skupin:

 • Tisknout
 • Web
 • Mobilní

Otevření dialogového okna Nový dokument

 1. Spustit InDesign

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte možnost Soubor > Nový.
  • Na pracovní ploše Začátek klikněte na možnost Nový nebo Začít nový.
  • Použijte následující klávesovou zkratku:
   • (Mac) Cmd+N
   • (Windows) Ctrl+N
  • Klikněte pravým tlačítkem na kartu otevřeného dokumentu a v kontextové nabídce vyberte možnost Nový dokument.
  Nový dokument z kontextové nabídky

Přehled: dialogové okno Nový dokument

Kromě dalších operací umožňuje dialog Nový dokument také:

 • Vytvářet dokumenty z vybraných šablon služby Stock několika kategorií: Tisk, Web a Mobilní
 • Vyhledávat další šablony ve službě Adobe Stock a používat je k vytváření dokumentů
 • Rychle otevírat nedávno použité soubory, šablony a položky (karta Poslední)
 • Rychle otevírejte šablony stažené ze služby Adobe Stock (karta Uložené)
 • Pomocí přednastavení Prázdný dokument můžete vytvářet dokumenty pro více kategorií a specifických faktorů určitých zařízení. Než přednastavení otevřete, můžete ho změnit.

 

Karta Tisk | dialog Nový dokument

Vytváření dokumentů pomocí přednastavení

 1. V dialogu Nový dokument klikněte na kartu kategorie: Tisk, Web nebo Mobilní.

 2. Vyberte přednastavení.

 3. Případně můžete nastavení vybraného přednastavení změnit na pravém panelu Detaily přednastavení.

 4. Klikněte na možnost Vytvořit. Aplikace InDesign otevře nový dokument, který je založený na přednastavení.

Změna přednastavení

Než otevřete dokument vytvořený z přednastavení, můžete v pravém podokně změnit jeho nastavení.

 1. Zadejte název dokumentu

 2. U vybraného přednastavení zadejte následující možnosti:

  Podrobnosti přednastavení
  Změna přednastavení

  Šířka a Výška:

  Určete velikost dokumentu.

  Jednotky:

  Zadejte měrné jednotky dokumentu.

  Orientace:

  Zadejte orientaci stránky dokumentu: Na šířku nebo Na výšku.

  Stránky:

  Zadejte počet stránek, které se mají vytvořit v dokumentu.

  Poznámka:

  Povšimněte si, že když najedete myší na přednastavený prvek, jako je Šířka nebo Stránky, ukazatel se změní na malou ikonu černé šipky. Přejetím šipkou vodorovně můžete zvětšit či zmenšit přednastavenou hodnotu.

  Protilehlé stránky:

  Tuto volbu zapněte, pokud chcete, aby levá a pravá strana byly umístěny proti sobě na dvojstránce.

  Začátek#:

  Zadejte, na kterém čísle stránky dokument začne. Jestliže zadáte sudé číslo (například 2) při zapnuté volbě Protilehlé stránky, začne první dvojstránka v dokumentu na první oboustranné dvojstránce.

  Primární textový rámeček:

  Zapnutím této volby přidáte primární textový rámeček do vzorové stránky.

  Sloupce:

  Zadejte počet sloupců, které se mají přidat do dokumentu.

  Odstup sloupců:

  Určete prázdný prostor mezi sloupci.

  Okraje:

  Určete okraje pro jednotlivé strany dokumentu. Chcete-li použít jiné hodnoty pro různé strany, odpojte rozměry kliknutím na ikonu řetězu .

  Spadávky a popis:

  Zadejte pozici spadávky a popisu pro jednotlivé strany dokumentu. Chcete-li použít jiné hodnoty pro různé strany, odpojte rozměry kliknutím na ikonu řetězu .

  Náhled:

  Výběrem této možnosti zobrazíte náhled orientace a velikosti dokumentu před vytvořením nového souboru.

 3. Kliknutím na možnost Vytvořit otevřete dokument obsahující přednastavení.

Vytváření dokumentů ze šablon služby Stock

InDesign je vybaven řadou šablon služby Adobe Stock, včetně šablon pro tablety, mobily, dopisové hlavičky, obálky, vizitky a další. Šablony s vrstvami písem používají základní písma nebo písma, která je možné aktivovat ze služby písma Adobe Fonts.  

Pokud chcete při vytváření dokumentu vyjít ze šablony, postupujte takto:

 1. V dialogu Nový dokument klikněte na kartu kategorie: Tisk, Web nebo Mobilní.

 2. Vyberte šablonu.

 3. Pokud se chcete podívat na náhled šablony, klikněte na možnost Zobrazit náhled. Náhled je obrázek šablony, který si můžete prohlédnout a rozhodnout se, jestli si chcete koupit licenci.

  Náhled šablony

  Stáhnout přednastavení

 4. Klikněte na možnost Stáhnout.

  Aplikace InDesign vás vyzve k zakoupení licence ze služby Adobe Stock. Další informace o zakoupení licence a souvisejících požadavcích najdete v nápovědě ke službě Adobe Stock. Po zakoupení licence na šablonu buď pomocí oprávnění pro datový zdroj nebo pomocí kreditů na účtu můžete tuto šablonu otevřít jako dokument InDesign (.indd) a začít pracovat.

 5. Po stažení šablony klikněte na možnost Otevřít. Pokud se při otevírání šablony zobrazí výzva, abyste některá písma aktivovali ze služby písma Adobe Fonts, klikněte na tlačítko OK.

S otevřeným dokumentem můžete v aplikaci InDesign pracovat úplně stejně jako s kterýmkoli jiným dokumentem .indd.

Poznámka:

Stažené šablony se přidají do Creative Cloud knihovny nazvané Šablony Stock. Tuto knihovnu naleznete na panelu CC knihovny.

Poznámka:

Šablony aplikace InDesign mají příponu souboru .indt. Když však šablonu otevřete, její instance je otevřena jako dokument s příponou .indd. Změny provedené v tomto dokumentu .indd nemají žádný vliv na původní šablonu. Šablona indt.

Hledání dalších šablon ze služby Adobe Stock

Kromě předem vybraných šablon služby Adobe Stock můžete přímo v dialogovém okně Nový dokument vyhledávat a stahovat další podobné šablony.

 • Při práci v dialogovém okně Nový dokument zadejte hledaný řetězec do pole Vyhledat další šablony ve službě Adobe Stock. Případně můžete jednoduše kliknout na příkaz Spustit a procházet všechny dostupné šablony.

Aplikace InDesign otevře v novém okně prohlížeče webové stránky služby Adobe Stock. Zakupte licenci a stáhněte tu, která nejlépe splňuje požadavky vašeho projektu.

Používání starého rozhraní Nový dokument

V případě potřeby můžete nejnovější postup Nový dokument zakázat a vrátit se zpět k postupu, který byl výchozím postupem aplikace InDesign ve verzích CC 2017 a starších.

 1. Vyberte možnost Předvolby > Obecné.

 2. Vyberte možnost Použít starší dialog Nový dokument.

 3. Klikněte na OK.

Poznámka:

Další informace o volbách ve starším dialogu Nový dokument naleznete v článku Vytváření nových dokumentů.

Další podobné nápovědy

Vytváření a publikování elektronických knihbrožurletákůpohlednicplakátůinteraktivních rozložení stránek a mnohé další s aplikací Adobe InDesign.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.