Při vytváření dokumentu v aplikaci InDesign nemusíte začínat prázdným dokumentem, ale můžete si vybrat některou z mnoha šablon, včetně šablon ze služby Adobe Stock. Tyto šablony zahrnují datové zdroje, na základě kterých můžete svůj projekt vytvořit. Po otevření šablony v aplikaci InDesign s ní můžete pracovat jako s jakýmkoli jiným dokumentem aplikace InDesign.

Kromě šablon můžete k vytvoření dokumentu použít také jedno z četných přednastavení dostupných v InDesign.

Šablony a přednastavení

Předlohy

nabízejí bohatý, inspirativní a opakovaně použitelný obsah pro vaše dokumenty. Přímo z aplikace InDesign si můžete ze služby Adobe Stock stáhnout šablony obsahující kvalitní grafiku a ilustrace. Z těchto šablon můžete snadno vytvářet dokumenty, které mají společná nastavení a prvky návrhu. Aplikace InDesign také nabízí prázdné šablony s předdefinovanými rozměry a nastaveními pro běžné úlohy, jako je například návrh vizitek nebo brožur. Šablony se v aplikaci InDesign otevírají jako soubory s příponou .indd.

Přednastavení prázdných dokumentů

jsou prázdné dokumenty s předem definovanými rozměry a nastavením. Přednastavení usnadňují návrh, aby odpovídal uspořádání určitého zařízení nebo usnadňoval použití v konkrétních případech. Přednastavení můžete například použít, když chcete začít rychle pracovat na návrhu zařízení iPad. Přednastavení prázdného dokumentu obsahují předem definovanou velikost stránky, počet stránek, sloupce, orientaci, umístění, okraje a nastavení spadávky. Než přednastavení použijete k vytvoření dokumentu, můžete jeho nastavení upravit.  

Šablony a přednastavení jsou uspořádány do těchto skupin:

 • Tisk
 • Web
 • Mobilní

Otevření dialogového okna Nový dokument

 1. Spustit InDesign

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte možnost Soubor > Nový.
  • Na pracovní ploše Začátek klikněte na možnost Nový nebo Začít nový.
  • Použijte následující klávesovou zkratku:
   • (Mac) Cmd+N
   • (Windows) Ctrl+N
  • Klikněte pravým tlačítkem na kartu otevřeného dokumentu a v kontextové nabídce vyberte možnost Nový dokument.
  Nový dokument z kontextové nabídky
  Nový dokument z kontextové nabídky

Přehled: dialogové okno Nový dokument

Kromě dalších operací umožňuje dialog Nový dokument také:

 • Vytvářet dokumenty z vybraných šablon služby Stock několika kategorií: Tisk, Web a Mobilní
 • Vyhledávat další šablony ve službě Adobe Stock a používat je k vytváření dokumentů
 • Rychle otevírat nedávno použité soubory, šablony a položky (karta Poslední)
 • Rychle otevírejte šablony stažené ze služby Adobe Stock (karta Uložené)
 • Pomocí přednastavení Prázdný dokument můžete vytvářet dokumenty pro více kategorií a specifických faktorů určitých zařízení. Než přednastavení otevřete, můžete ho změnit.

 

Dialogové okno Nový dokument
Karta Tisk | dialog Nový dokument

Vytváření dokumentů pomocí přednastavení

 1. V dialogu Nový dokument klikněte na kartu kategorie: Tisk, Web nebo Mobilní.

 2. Vyberte přednastavení.

 3. Případně můžete nastavení vybraného přednastavení změnit na pravém panelu Detaily přednastavení.

 4. Klikněte na možnost Vytvořit. Aplikace InDesign otevře nový dokument, který je založený na přednastavení.

Změna přednastavení

Než otevřete dokument vytvořený z přednastavení, můžete v pravém podokně změnit jeho nastavení.

 1. Zadejte název dokumentu

 2. U vybraného přednastavení zadejte následující možnosti:

  Šířka a Výška:

  Určete velikost dokumentu.

  Jednotky:

  Zadejte měrné jednotky dokumentu.

  Orientace:

  Zadejte orientaci stránky dokumentu: Na šířku nebo Na výšku.

  Stránky:

  Zadejte počet stránek, které se mají vytvořit v dokumentu.

  Protilehlé stránky:

  Tuto volbu zapněte, pokud chcete, aby levá a pravá strana byly umístěny proti sobě na dvojstránce.

  Začátek#:

  Zadejte, na kterém čísle stránky dokument začne. Jestliže zadáte sudé číslo (například 2) při zapnuté volbě Protilehlé stránky, začne první dvojstránka v dokumentu na první oboustranné dvojstránce.

  Primární textový rámeček:

  Zapnutím této volby přidáte primární textový rámeček do vzorové stránky.

  Sloupce:

  Zadejte počet sloupců, které se mají přidat do dokumentu.

  Odstup sloupců:

  Určete prázdný prostor mezi sloupci.

  Okraje:

  Určete okraje pro jednotlivé strany dokumentu. Chcete-li použít jiné hodnoty pro různé strany, odpojte rozměry kliknutím na ikonu řetězu .

  Spadávky a popis:

  Zadejte pozici spadávky a popisu pro jednotlivé strany dokumentu. Chcete-li použít jiné hodnoty pro různé strany, odpojte rozměry kliknutím na ikonu řetězu .

  Náhled:

  Výběrem této možnosti zobrazíte náhled orientace a velikosti dokumentu před vytvořením nového souboru.

  Změna přednastavení
  Změna přednastavení
 3. Kliknutím na možnost Vytvořit otevřete dokument obsahující přednastavení.

Vytváření dokumentů ze šablon služby Stock

InDesign je vybaven řadou šablon služby Adobe Stock, včetně šablon pro tablety, mobily, dopisové hlavičky, obálky, vizitky a další. Šablony s vrstvami písem používají základní písma nebo písma, která je možné aktivovat ze služby Písma Adobe.  

Pokud chcete při vytváření dokumentu vyjít ze šablony, postupujte takto:

 1. V dialogu Nový dokument klikněte na kartu kategorie: Tisk, Web nebo Mobilní.

 2. Vyberte šablonu.

 3. Pokud se chcete podívat na náhled šablony, klikněte na možnost Zobrazit náhled. Náhled je obrázek šablony, který si můžete prohlédnout a rozhodnout se, jestli si chcete koupit licenci.

  Náhled šablony
  Náhled šablony

  Stáhnout přednastavení
  Stáhnout přednastavení

 4. Klikněte na možnost Stáhnout.

  Aplikace InDesign vás vyzve k zakoupení licence ze služby Adobe Stock. Další informace o zakoupení licence a souvisejících požadavcích najdete v nápovědě ke službě Adobe Stock. Po zakoupení licence na šablonu buď pomocí oprávnění pro datový zdroj nebo pomocí kreditů na účtu můžete tuto šablonu otevřít jako dokument InDesign (.indd) a začít pracovat.

  Získání licence k šabloně služby Adobe Stock
 5. Po stažení šablony klikněte na možnost Otevřít. Pokud se při otevírání šablony zobrazí výzva, abyste některá písma aktivovali ze služby Písma Adobe, klikněte na tlačítko OK.

S otevřeným dokumentem můžete v aplikaci InDesign pracovat úplně stejně jako s kterýmkoli jiným dokumentem .indd.

Poznámka:

Stažené šablony se přidají do Creative Cloud knihovny nazvané Šablony Stock. Tuto knihovnu naleznete na panelu CC knihovny.

Šablony v CC knihovnách

Poznámka:

Šablony aplikace InDesign mají příponu souboru .indt. Když však šablonu otevřete, její instance je otevřena jako dokument s příponou .indd. Změny provedené v tomto dokumentu .indd nemají žádný vliv na původní šablonu. Šablona indt.

Hledání dalších šablon ze služby Adobe Stock

Kromě předem vybraných šablon služby Adobe Stock můžete přímo v dialogovém okně Nový dokument vyhledávat a stahovat další podobné šablony.

 • Při práci v dialogovém okně Nový dokument zadejte hledaný řetězec do pole Vyhledat další šablony ve službě Adobe Stock. Případně můžete jednoduše kliknout na příkaz Spustit a procházet všechny dostupné šablony.

Aplikace InDesign otevře v novém okně prohlížeče webové stránky služby Adobe Stock. Zakupte licenci a stáhněte tu, která nejlépe splňuje požadavky vašeho projektu.

Hledání dalších šablon

Používání starého rozhraní Nový dokument

V případě potřeby můžete nejnovější postup Nový dokument zakázat a vrátit se zpět k postupu, který byl výchozím postupem aplikace InDesign ve verzích CC 2017 a starších.

 1. Vyberte možnost Předvolby > Obecné.

 2. Vyberte možnost Použít starší dialog Nový dokument.

  Použití staršího dialogu Nový dokument
 3. Klikněte na OK.

Poznámka:

Další informace o volbách ve starším dialogu Nový dokument naleznete v článku Vytváření nových dokumentů.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online