Funkce Poznámky používá v aplikaci InDesign jména uživatelů z pracovního postupu pro identifikaci autora poznámky nebo sledované změny. Poznámky a sledované změny jsou označeny barvami jednotlivých uživatelů podle nastavení v předvolbách Poznámky v aplikaci InDesign nebo v dialogovém okně Uživatel v InCopy (Soubor > Uživatel).

Poznámky se mohou objevit jen v textu. V aplikaci InDesign je lze tisknout jen z Editoru článků, export do formátu PDF není možný.

Přidání poznámek editora

Když ke spravovanému obsahu v aplikaci InDesign přidáte redakční poznámky, uvidí tyto poznámky i ostatní uživatelé v pracovním postupu. Poznámky jsou určeny primárně k použití v rámci pracovního postupu InCopy, ale jejich výhod lze využít i v programu InDesign. Do poznámek lze například umístit text, který byste později mohli chtít vložit do článku. Při exportu do Adobe PDF v programu InCopy lze poznámky převést do komentářů PDF.

 1. Textovým nástrojem klikněte na místo, kam chcete umístit poznámku, a zvolte Text > Poznámky > Nová poznámka.

  Při úpravách v Editoru článku se zobrazují zarážky. V zobrazení Rozvržení se zobrazuje panel Poznámky.

 2. Poznámku zadejte mezi zarážky poznámky nebo v panelu Poznámky.

Můžete přidat libovolný počet poznámek do libovolného umístění. Nemůžete ale vytvořit poznámku uvnitř jiné poznámky.

Chcete-li zobrazit nebo skrýt poznámky, zvolte Zobrazení > Zobrazovat netištěné > Zobrazovat poznámky nebo Skrýt poznámky.

Použití režimu Poznámky

Režim Poznámky je praktický způsob přidávání, rozdělování nebo odstraňování poznámek, závislý na umístění textového kurzoru nebo textu, který je vybraný.

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Chcete-li vytvořit novou poznámku, umístěte textový kurzor do textu.

  • Chcete-li převést text na poznámku, příslušný text vyberte.

  • Chcete-li rozdělit poznámku, umístěte textový kurzor dovnitř poznámky.

  • Chcete-li převést poznámku na text, vyberte zarážky poznámek (v Editoru článků).

  • Chcete-li přesunout textový kurzor mimo poznámku, umístěte textový kurzor na začátek nebo konec poznámky.

 2. Zvolte příkaz Text > Poznámky > Režim poznámky.

Správa poznámek

Kotva poznámky  označuje umístění poznámky. Panel Poznámky zobrazí obsah poznámky spolu s určitými informacemi o příslušné poznámce.

 • Chcete-li převést text na poznámku, vyberte text a zvolte možnosti Text > Poznámky > Převést na poznámku. Vytvoří se nová poznámka. Vybraný text se odstraní z hlavního textu článku a vloží do nové poznámky. Na místo, odkud byl vyjmut označený text, se umístí kotva poznámky nebo zarážka.

 • Chcete-li převést poznámku na text, vyberte na panelu Poznámky text, který chcete přidat k textu dokumentu. Nebo v zobrazení Editor článku vyberte text ve včleněné poznámce. Poté vyberte příkaz Text > Poznámky > Převést na text.

 • Chcete-li rozdělit poznámku, umístěte do místa požadovaného rozdělení textový kurzor a vyberte příkaz Text > Poznámky > Rozdělit poznámku.

 • Chcete-li procházet poznámky, klikněte textovým kurzorem do článku a vyberte příkaz Text > Poznámky > Předcházející poznámka nebo Text > Poznámky > Následující poznámka.

Předvolby úprav poznámek

Jednotlivá nastavení předvoleb umožňují nastavit barvu pro kotvy poznámek, zarážky a pozadí, když jsou včleněné v zobrazení Editor článku. Kromě toho můžete nechat zobrazovat informace poznámky jako tip nástroje a také určit, zda chcete zahrnovat obsah poznámky v operacích Hledat a nahradit a při kontrole pravopisu v zobrazení Editor článku.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Poznámky (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Poznámky (Mac OS).

 2. Z nabídky Barva poznámky vyberte barvu pro kotvy poznámek a zarážky poznámek. Vyberte [Vlastní barva], pokud chcete použít barvu určenou v dialogovém okně Uživatel. To je zvláště užitečné, pokud na daném souboru pracuje více než jeden člověk.

 3. Zaškrtnutím volby Zobrazovat tipy nástrojů pro poznámky určíte, že se mají zobrazovat informace poznámky a některý nebo všechen obsah poznámky jako tip nástroje při umístění ukazatele myši nad kotvu poznámky v zobrazení rozvržení nebo nad zarážku poznámky v zobrazení Editor článku.

 4. Určete, zda chcete zahrnout obsah včleněné poznámky při použití příkazů Hledat a nahradit a Kontrola pravopisu (pouze v zobrazení Editor článku).

  Poznámka:

  V zobrazení rozvržení nemůžete použít příkazy Hledat a nahradit a Kontrola pravopisu k hledání obsahu poznámek, bez ohledu na nastavení v dialogovém okně Předvolby. Změnit vše ale upraví obsah poznámek.

 5. Pro použití jako barvu pozadí včleněné poznámky vyberte [Žádná] nebo [Barva poznámky] (barva, kterou jste zvolili v kroku 2).

 6. Klikněte na OK.