Příručka uživatele Zrušit

Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
   7. Rozšíření Capture
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Práce s balíčky stylů
   3. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
   11. Formuláře
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace InDesign
  2. Dokumenty v cloudu aplikace InDesign | Časté dotazy
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Kopírování, vkládání grafiky
   3. Export obsahu do formátu EPUB
   4. Možnosti Adobe PDF
   5. Exportování obsahu do HTML
   6. Export do Adobe PDF
   7. Export do formátu JPEG
   8. Export do formátu HTML
   9. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   10. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 8. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Funkce Poznámky používá v aplikaci InDesign jména uživatelů z pracovního postupu pro identifikaci autora poznámky nebo sledované změny. Poznámky a sledované změny jsou označeny barvami jednotlivých uživatelů podle nastavení v předvolbách Poznámky v aplikaci InDesign nebo v dialogovém okně Uživatel v InCopy (Soubor > Uživatel).

Poznámky se mohou objevit jen v textu. V aplikaci InDesign je lze tisknout jen z Editoru článků, export do formátu PDF není možný.

Přidání poznámek editora

Když ke spravovanému obsahu v aplikaci InDesign přidáte redakční poznámky, uvidí tyto poznámky i ostatní uživatelé v pracovním postupu. Poznámky jsou určeny primárně k použití v rámci pracovního postupu InCopy, ale jejich výhod lze využít i v programu InDesign. Do poznámek lze například umístit text, který byste později mohli chtít vložit do článku. Při exportu do Adobe PDF v programu InCopy lze poznámky převést do komentářů PDF.

 1. Textovým nástrojem klikněte na místo, kam chcete umístit poznámku, a zvolte Text > Poznámky > Nová poznámka.

  Při úpravách v Editoru článku se zobrazují zarážky. V zobrazení Rozvržení se zobrazuje panel Poznámky.

 2. Poznámku zadejte mezi zarážky poznámky nebo v panelu Poznámky.

Můžete přidat libovolný počet poznámek do libovolného umístění. Nemůžete ale vytvořit poznámku uvnitř jiné poznámky.

Chcete-li zobrazit nebo skrýt poznámky, zvolte Zobrazení > Zobrazovat netištěné > Zobrazovat poznámky nebo Skrýt poznámky.

Použití režimu Poznámky

Režim Poznámky je praktický způsob přidávání, rozdělování nebo odstraňování poznámek, závislý na umístění textového kurzoru nebo textu, který je vybraný.

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Chcete-li vytvořit novou poznámku, umístěte textový kurzor do textu.

  • Chcete-li převést text na poznámku, příslušný text vyberte.

  • Chcete-li rozdělit poznámku, umístěte textový kurzor dovnitř poznámky.

  • Chcete-li převést poznámku na text, vyberte zarážky poznámek (v Editoru článků).

  • Chcete-li přesunout textový kurzor mimo poznámku, umístěte textový kurzor na začátek nebo konec poznámky.

 2. Zvolte příkaz Text > Poznámky > Režim poznámky.

Správa poznámek

Kotva poznámky  označuje umístění poznámky. Panel Poznámky zobrazí obsah poznámky spolu s určitými informacemi o příslušné poznámce.

 • Chcete-li převést text na poznámku, vyberte text a zvolte možnosti Text > Poznámky > Převést na poznámku. Vytvoří se nová poznámka. Vybraný text se odstraní z hlavního textu článku a vloží do nové poznámky. Na místo, odkud byl vyjmut označený text, se umístí kotva poznámky nebo zarážka.

 • Chcete-li převést poznámku na text, vyberte na panelu Poznámky text, který chcete přidat k textu dokumentu. Nebo v zobrazení Editor článku vyberte text ve včleněné poznámce. Poté vyberte příkaz Text > Poznámky > Převést na text.

 • Chcete-li rozdělit poznámku, umístěte do místa požadovaného rozdělení textový kurzor a vyberte příkaz Text > Poznámky > Rozdělit poznámku.

 • Chcete-li procházet poznámky, klikněte textovým kurzorem do článku a vyberte příkaz Text > Poznámky > Předcházející poznámka nebo Text > Poznámky > Následující poznámka.

Předvolby úprav poznámek

Jednotlivá nastavení předvoleb umožňují nastavit barvu pro kotvy poznámek, zarážky a pozadí, když jsou včleněné v zobrazení Editor článku. Kromě toho můžete nechat zobrazovat informace poznámky jako tip nástroje a také určit, zda chcete zahrnovat obsah poznámky v operacích Hledat a nahradit a při kontrole pravopisu v zobrazení Editor článku.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Poznámky (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Poznámky (Mac OS).

 2. Z nabídky Barva poznámky vyberte barvu pro kotvy poznámek a zarážky poznámek. Vyberte [Vlastní barva], pokud chcete použít barvu určenou v dialogovém okně Uživatel. To je zvláště užitečné, pokud na daném souboru pracuje více než jeden člověk.

 3. Zaškrtnutím volby Zobrazovat tipy nástrojů pro poznámky určíte, že se mají zobrazovat informace poznámky a některý nebo všechen obsah poznámky jako tip nástroje při umístění ukazatele myši nad kotvu poznámky v zobrazení rozvržení nebo nad zarážku poznámky v zobrazení Editor článku.

 4. Určete, zda chcete zahrnout obsah včleněné poznámky při použití příkazů Hledat a nahradit a Kontrola pravopisu (pouze v zobrazení Editor článku).

  Poznámka:

  V zobrazení rozvržení nemůžete použít příkazy Hledat a nahradit a Kontrola pravopisu k hledání obsahu poznámek, bez ohledu na nastavení v dialogovém okně Předvolby. Změnit vše ale upraví obsah poznámek.

 5. Pro použití jako barvu pozadí včleněné poznámky vyberte [Žádná] nebo [Barva poznámky] (barva, kterou jste zvolili v kroku 2).

 6. Klikněte na OK.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.