Příručka uživatele Zrušit

Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Panel Vlastnosti
   6. Dotyková pracovní plocha
   7. Výchozí klávesové zkratky
   8. Správa panelu Historie v aplikaci InDesign
   9. Obnovení dokumentu a vrácení akce
  3. Generativní umělá inteligence
   1. Text na obrázek
   2. Často kladené otázky ke generativní umělé inteligenci
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Převedení souborů PDF na soubory InDesign v aplikaci InDesign (Beta)
   7. Vytváření souborů knih
   8. Přidání základního číslování stran
   9. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   10. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   11. Sdílení obsahu
   12. Základy práce se spravovanými soubory
   13. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Ukládání dokumentů v cloudu a přístup k nim
  2. Uspořádání, správa a sdílení dokumentů v cloudu
  3. Zobrazování a správa verzí v dokumentech v cloudu
  4. Časté otázky o dokumentech v cloudu aplikace InDesign
  5. Sdílení a spolupráce        
  6. Sdílení kvůli hodnocení
  7. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  8. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
   12. Export a import nastavení uživatele
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy
  3. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  4. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  5. Řešení problémů se soubory
  6. Soubor aplikace InDesign nelze exportovat do PDF
  7. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Funkce Poznámky používá v aplikaci InDesign jména uživatelů z pracovního postupu pro identifikaci autora poznámky nebo sledované změny. Poznámky a sledované změny jsou označeny barvami jednotlivých uživatelů podle nastavení v předvolbách Poznámky v aplikaci InDesign nebo v dialogovém okně Uživatel v InCopy (Soubor > Uživatel).

Poznámky se mohou objevit jen v textu. V aplikaci InDesign je lze tisknout jen z Editoru článků, export do formátu PDF není možný.

Přidání poznámek editora

Když ke spravovanému obsahu v aplikaci InDesign přidáte redakční poznámky, uvidí tyto poznámky i ostatní uživatelé v pracovním postupu. Poznámky jsou určeny primárně k použití v rámci pracovního postupu InCopy, ale jejich výhod lze využít i v programu InDesign. Do poznámek lze například umístit text, který byste později mohli chtít vložit do článku. Při exportu do Adobe PDF v programu InCopy lze poznámky převést do komentářů PDF.

 1. Textovým nástrojem klikněte na místo, kam chcete umístit poznámku, a zvolte Text > Poznámky > Nová poznámka.

  Při úpravách v Editoru článku se zobrazují zarážky. V zobrazení Rozvržení se zobrazuje panel Poznámky.

 2. Poznámku zadejte mezi zarážky poznámky nebo v panelu Poznámky.

Můžete přidat libovolný počet poznámek do libovolného umístění. Nemůžete ale vytvořit poznámku uvnitř jiné poznámky.

Chcete-li zobrazit nebo skrýt poznámky, zvolte Zobrazení > Zobrazovat netištěné > Zobrazovat poznámky nebo Skrýt poznámky.

Použití režimu Poznámky

Režim Poznámky je praktický způsob přidávání, rozdělování nebo odstraňování poznámek, závislý na umístění textového kurzoru nebo textu, který je vybraný.

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Chcete-li vytvořit novou poznámku, umístěte textový kurzor do textu.

  • Chcete-li převést text na poznámku, příslušný text vyberte.

  • Chcete-li rozdělit poznámku, umístěte textový kurzor dovnitř poznámky.

  • Chcete-li převést poznámku na text, vyberte zarážky poznámek (v Editoru článků).

  • Chcete-li přesunout textový kurzor mimo poznámku, umístěte textový kurzor na začátek nebo konec poznámky.

 2. Zvolte příkaz Text > Poznámky > Režim poznámky.

Správa poznámek

Kotva poznámky  označuje umístění poznámky. Panel Poznámky zobrazí obsah poznámky spolu s určitými informacemi o příslušné poznámce.

 • Chcete-li převést text na poznámku, vyberte text a zvolte možnosti Text > Poznámky > Převést na poznámku. Vytvoří se nová poznámka. Vybraný text se odstraní z hlavního textu článku a vloží do nové poznámky. Na místo, odkud byl vyjmut označený text, se umístí kotva poznámky nebo zarážka.

 • Chcete-li převést poznámku na text, vyberte na panelu Poznámky text, který chcete přidat k textu dokumentu. Nebo v zobrazení Editor článku vyberte text ve včleněné poznámce. Poté vyberte příkaz Text > Poznámky > Převést na text.

 • Chcete-li rozdělit poznámku, umístěte do místa požadovaného rozdělení textový kurzor a vyberte příkaz Text > Poznámky > Rozdělit poznámku.

 • Chcete-li procházet poznámky, klikněte textovým kurzorem do článku a vyberte příkaz Text > Poznámky > Předcházející poznámka nebo Text > Poznámky > Následující poznámka.

Předvolby úprav poznámek

Jednotlivá nastavení předvoleb umožňují nastavit barvu pro kotvy poznámek, zarážky a pozadí, když jsou včleněné v zobrazení Editor článku. Kromě toho můžete nechat zobrazovat informace poznámky jako tip nástroje a také určit, zda chcete zahrnovat obsah poznámky v operacích Hledat a nahradit a při kontrole pravopisu v zobrazení Editor článku.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Poznámky (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Poznámky (Mac OS).

 2. Z nabídky Barva poznámky vyberte barvu pro kotvy poznámek a zarážky poznámek. Vyberte [Vlastní barva], pokud chcete použít barvu určenou v dialogovém okně Uživatel. To je zvláště užitečné, pokud na daném souboru pracuje více než jeden člověk.

 3. Zaškrtnutím volby Zobrazovat tipy nástrojů pro poznámky určíte, že se mají zobrazovat informace poznámky a některý nebo všechen obsah poznámky jako tip nástroje při umístění ukazatele myši nad kotvu poznámky v zobrazení rozvržení nebo nad zarážku poznámky v zobrazení Editor článku.

 4. Určete, zda chcete zahrnout obsah včleněné poznámky při použití příkazů Hledat a nahradit a Kontrola pravopisu (pouze v zobrazení Editor článku).

  Poznámka:

  V zobrazení rozvržení nemůžete použít příkazy Hledat a nahradit a Kontrola pravopisu k hledání obsahu poznámek, bez ohledu na nastavení v dialogovém okně Předvolby. Změnit vše ale upraví obsah poznámek.

 5. Pro použití jako barvu pozadí včleněné poznámky vyberte [Žádná] nebo [Barva poznámky] (barva, kterou jste zvolili v kroku 2).

 6. Klikněte na OK.

Další podobné nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online