Naučte se exportovat dokument, knihu či vybrané dokumenty v knize jako jeden soubor PDF.

O Adobe PDF

Formát PDF (Portable Document Format) je univerzální formát souboru, který zachovává písma, obrazy a rozvržení zdrojových dokumentů, vytvořených v celé řadě aplikací a na různých platformách. Adobe PDF je standardem pro zabezpečenou a spolehlivou distribuci a výměnu elektronických dokumentů a formulářů na celém světě. Soubory Adobe PDF jsou kompaktní a kompletní. Může je sdílet, prohlížet a tisknout kdokoliv s bezplatným softwarem Adobe Reader®.

Adobe PDF je velice efektivní v pracovních postupech pro tiskové publikování. Uložením složené kresby do formátu Adobe PDF vytvoříte kompaktní a spolehlivý soubor, který můžete vy nebo váš dodavatel služeb zobrazit, upravit, uspořádat a kontrolovat. Pak ve vhodný okamžik v průběhu pracovního postupu může váš dodavatel služeb buď poslat soubor Adobe PDF přímo na výstup, nebo soubor zpracovat pomocí nástrojů z různých zdrojů pro takové úlohy post-processingu, jako je kontrola před výstupem, vytváření přesahů, vyřazení stránek a separace barev.

Když ukládáte do Adobe PDF, můžete zvolit, že chcete vytvořit soubor vyhovující standardu PDF/X. PDF/X (Portable Document Format Exchange) je podmnožina Adobe PDF, eliminující mnoho proměnných týkajících se barev, písem a přesahů, které způsobují problémy při tisku. PDF/X je možné použít všude, kde se PDF vyměňují jako digitální matrice pro tiskovou produkci – ať už ve stádiu vytváření nebo ve stádiu výstupu – pokud používané aplikace a výstupní zařízení podporují PDF/X.

Soubory Adobe PDF mohou vyřešit následující problémy související s elektronickými dokumenty:

Běžný problém

Řešení s Adobe PDF

Příjemci nemohou otevřít soubory, protože nemají aplikace použité k vytvoření souborů.

PDF může otevřít kdokoliv a kdekoliv. Jediné co je k tomu potřeba je bezplatný software Adobe Reader.

Kombinované papírové a elektronické archívy je obtížné prohledávat, zabírají místo a vyžadují aplikaci, ve které byly dokumenty vytvořené.

PDF jsou kompaktní a plně prohledávatelné, a lze je kdykoliv otevřít v aplikaci Acrobat Reader. Vazby umožňují snadnou navigaci v souborech PDF.

Dokumenty se zobrazí nesprávně na kapesních zařízeních.

Soubory PDF se značkami umožňují přeformátování textu za účelem jeho zobrazení na mobilních platformách, jako jsou zařízení se systémy Palm OS®, Symbian™ a Pocket PC®.

Dokumenty se složitým formátováním jsou nedostupné pro zrakově postižené čtenáře.

Soubory PDF se značkami obsahují informace o obsahu a struktuře, se kterými jsou přístupné pro programy pro čtení z obrazovky.

Export do PDF pro tisk

Export dokumentu nebo knihy do Adobe PDF může být zcela jednoduchý s použitím výchozího nastavení Vysoká kvalita tisku, nebo ho můžete libovolně přizpůsobit podle vlastních potřeb. Nastavení exportu PDF, která určíte, se ukládají s aplikací a použijí se pro každý nový dokument nebo knihu aplikace InDesign, kterou budete exportovat do PDF, dokud nastavení nezměníte. Chcete-li rychle používat vlastní nastavení pro soubory PDF, můžete použít přednastavení.

Můžete exportovat dokument, knihu nebo vybrané dokumenty v knize jako jeden soubor PDF. Také můžete zkopírovat obsah ze stránek aplikace InDesign do schránky a automaticky z něj vytvořit soubor Adobe PDF. (To je užitečné pro vložení souboru PDF do jiné aplikace, například do programu Adobe Illustrator.)

Když exportujete soubor aplikace InDesign do PDF, můžete zachovat navigační prvky, například obsah a položky rejstříku, a interaktivní funkce, jako jsou hypervazby, záložky, multimediální klipy a tlačítka. Dále máte možnost exportovat do PDF skryté vrstvy, netištěné vrstvy a netištěné objekty. Pokud exportujete knihu, můžete sloučit stejně pojmenované vrstvy pomocí panelu Kniha.

Informace o vytváření přístupných dokumentů PDF najdete na stránce Adobe InDesign accessibility.

Exportování otevřeného dokumentu do PDF pro tisk

 1. Zvolte Soubor > Exportovat.

 2. Zadejte název a umístění souboru.

 3. Chcete-li, aby měl exportovaný dokument PDF stejný název jako dokument z dalšího exportu, vyberte možnost Použít název dokumentu InDesign jako název výstupního souboru.

 4. V nabídce Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (Mac OS) zvolte Adobe PDF (Tisk) a klikněte na Uložit.

  Když vyberete volbu Adobe PDF (Tisknout), nemůžete do PDF přidávat interaktivní prvky. Informace o exportu interaktivního dokumentu do PDF najdete v části Dynamické dokumenty PDF.

 5. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li použít předdefinovanou sadu voleb úlohy, zvolte přednastavení z nabídky Přednastavení Adobe PDF.
  • Chcete-li vytvořit soubor PDF/X, zvolte buď přednastavení PDF/X z nabídky Přednastavení Adobe PDF nebo vyberte předdefinovaný formát PDF/X z nabídky Standard.
  • Chcete-li volby upravit, vyberte kategorii ze seznamu nalevo a pak nastavte volby.
 6. Pro Kompatibilita vyberte nejnižší verzi PDF potřebnou k otevření vytvořených souborů.
 7. V případě potřeby nastavte následující Možnosti přístupnosti na kartě Další volby:

  Zobrazit název

  Vyberte, co se má zobrazit v záhlaví aplikace Acrobat při otevření PDF. Dostupné možnosti jsou Název dokumentu a Název souboru.

  Jazyk

  Vyberte jazyk dokumentu pro soubor PDF. Určí se tím výchozí jazyk pro exportovaný soubor PDF. Pokud požadovaný jazyk není v seznamu, zapište standardní kód jazyka ISO.

 8. Klikněte na Export (Windows) nebo Uložit (Mac OS).

Poznámka:

Chcete-li v dialogovém okně Exportovat Adobe PDF obnovit výchozí volby, podržte stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a klikněte na Obnovit. (Tlačítko Zrušit se změní na Obnovit.)

Příprava vrstev před exportem knihy do PDF

Když do PDF exportujete knihu, můžete v dokumentu PDF skrýt nebo zobrazit vrstvy aplikace InDesign. Chcete-li zamezit zdvojování názvů vrstev v PDF, můžete při exportu vrstvy sloučit.

Pokud je volba Při exportu sloučit stejně pojmenované vrstvy vybraná, názvy vrstev se v aplikaci Acrobat nebo Reader zobrazí pod názvem knihy. Pokud tato volba není vybraná, názvy vrstev se zobrazí jednotlivě pod každým názvem dokumentu.

 1. Pokud nechcete, aby se sloučily některé vrstvy, přiřaďte jim v jednotlivých dokumentech knihy jedinečné názvy.

  V názvech vrstev se rozlišují malá a velká písmena, tedy vrstvy „kresba“ a „Kresba“ se nesloučí.

 2. V nabídce panelu Kniha vyberte Při exportu sloučit stejně pojmenované vrstvy.

  Poznámka:

  Když exportujete do PDF knihu, vyberte Vytvořit vrstvy Acrobatu. Chcete-li tuto volbu vybrat, musíte kompatibilitu nastavit na Acrobat 6 (PDF 1.5) nebo novější.

Export knihy do PDF

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit PDF z celé knihy, klikněte do prázdného prostoru v panelu Kniha, abyste zrušili výběr všech dokumentů, a zvolte Exportovat knihu do PDF v nabídce panelu Kniha.
  • Chcete-li vytvořit PDF z dokumentů knihy, vyberte dokument nebo dokumenty v panelu Kniha a zvolte Exportovat vybrané dokumenty do PDF v nabídce panelu Kniha.
 2. Zadejte název a umístění PDF souboru a pak klikněte na Uložit.
 3. Vyberte přednastavení z nabídky Přednastavení Adobe PDF nebo vyberte kategorii ze seznamu na levé straně dialogového okna Export Adobe PDF a upravte volby.
 4. Klikněte na Export (Windows) nebo Uložit (Mac OS).

Zmenšení velikosti souborů PDF

U souborů, které jsou určené pro distribuci pouze pro účely zobrazení, můžete chtít zmenšit velikost souborů PDF při exportu z aplikace InDesign. Zde jsou některé z postupů snižování velikosti, které můžete použít v dialogovém okně Export Adobe PDF:

 • Zvolte [Nejmenší velikost souboru] z nabídky Přednastavení Adobe PDF.

 • V části Komprese převzorkujte obrazy dolů na 72 obrazových bodů na palec, vyberte automatickou kompresi a vyberte buď nízkou nebo střední kvalitu obrazu pro barevné obrazy a obrazy ve stupních šedi. Když pracujete s fotografickými obrazy, použijte Automatickou (JPEG ) kompresi; když pracujete s obrazy, které mají převážně plné barvy, například grafy a diagramy, použijte kompresi ZIP.

 • V části Výstup použijte Správce tiskových barev, chcete-li převést přímé barvy na výtažkové.

Poznámka:

Chcete-li zmenšit velikost souborů PDF, prostě otevřete PDF v aplikaci Acrobat 8.0 nebo novějším, zvolte Dokument > Zmenšit velikost souboru a pak určete úroveň kompatibility. Chcete-li mít větší kontrolu, zvolte Další volby > Optimalizace PDF.

Více informací o zmenšování velikosti souborů PDF viz nápověda pro Acrobat a web Adobe.

Přednastavení Adobe PDF

Přednastavení PDF je skupina nastavení ovlivňující proces vytváření souborů PDF. Tato nastavení jsou navržena tak, aby bylo v závislosti na předpokládaném použití souboru PDF dosaženo vhodného poměru mezi velikostí souboru s jeho kvalitou. Většina předdefinovaných přednastavení je sdílená ve všech komponentách sady Adobe Creative Suite, mezi které patří InDesign, Illustrator, Photoshop nebo Acrobat. Můžete si také vytvořit vlastní přednastavení pro své jedinečné výstupní požadavky a sdílet ho s ostatními.

Některá přednastavení z následujícího seznamu nebudou dostupná, dokud je podle potřeby nepřesunete ze složky Extras (kam se standardně instalují) do složky Nastavení. Složky Extras/Doplňky a Settings/Nastavení se obvykle nacházejí ve složce (Windows Vista a Windows 7) ProgramData\Adobe\AdobePDF, (Windows XP) Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Adobe\Adobe PDF nebo (Mac OS) Knihovna/Application Support/Adobe PDF. V některých komponentách sady Creative Suite nejsou některá přednastavení k dispozici.

Vlastní nastavení se nachází ve složce (Windows) Documents and Settings/ [uživatelské jméno] /Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings, (Windows Vista a Windows 7) Users/ [uživatelské jméno] /AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings, nebo (Mac OS) Users/ [uživatelské jméno] /Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings.

Poznámka:

Pravidelně kontrolujte svá nastavení PDF. Tato nastavení se nevracejí k výchozímu nastavení automaticky. Aplikace a pomůcky, které vytvářejí PDF, používají naposledy definovanou nebo vybranou sadu nastavení PDF.

Kvalitní tisk

Vytváří PDF pro kvalitní tisk na stolních tiskárnách a zařízeních pro kontrolní náhledy nebo nátisky. Toto přednastavení použije obrazy PDF 1.4, barevné obrazy a obrazy ve stupních šedi převzorkuje na 300 ppi a monochromatické na 1200 ppi, vloží podmnožiny znaků pro všechna písma, nechá barvy beze změny a nesloučí průhlednost (u těch typů souborů, které průhlednost podporují). Tyto soubory PDF lze otevřít v programech Acrobat 5.0 a Acrobat Reader 5.0 nebo novějších. V aplikaci InDesign toto přednastavení také vytváří soubory PDF se značkami.

Výchozí Illustrator (pouze Illustrator)

Vytvoří soubor PDF, ve kterém se zachovají všechna data aplikace Illustrator. Soubory PDF vytvořené pomocí tohoto přednastavení můžete znovu otevřít v aplikaci Illustrator bez ztráty dat.

Nadměrně velké stránky (pouze Acrobat)

Umožňuje vytvářet soubory PDF vhodné k prohlížení a tisku technických výkresů větších než 200 x 200 palců (508 x 508 cm). Tyto soubory PDF lze otevřít v programu Acrobat Reader 7.0 nebo novějším.

Formát PDF/A-1b: 2005 (CMYK a RGB) (pouze Acrobat)

Používá se k dlouhodobému uchování (archivaci) elektronických dokumentů. PDF/A-1b použije PDF 1.4 a v závislosti na vybraném standardu převede všechny barvy do CMYK nebo do RGB. Tyto PDF lze otevřít v programech Acrobat a Reader verze 5.0 a novějších.

PDF/X-1a (2001 a 2003)

Formát PDF/X-1a vyžaduje vložení všech písem, určení příslušných značek a spadávek a barvy, které mohou být buď CMYK, přímé barvy nebo obojí. Vyhovující soubory musí obsahovat informace popisující tiskové podmínky, pro které jsou vytvořené. Soubory PDF vytvořené jako vyhovující PDF/X-1a lze otevřít v programech Acrobat 4.0 a Acrobat Reader 4.0 a novějších.

Formát PDF/X-1a použije obrazy PDF 1.3, barevné obrazy a obrazy ve stupních šedi převzorkuje na 300 ppi a monochromatické na 1200 ppi, vloží podmnožiny znaků pro všechna písma, vytvoří soubor PDF bez značek a sloučí průhlednost s použitím nastavení Vysoké rozlišení.

Poznámka: Přednastavení PDF/X1-a:2003 a PDF/X-3 (2003) jsou při instalaci uložena do počítače, ale nebudou dostupná, dokud je nepřesunete ze složky Extras do složky Settings.

PDF/X-3

Toto přednastavení umožňuje vytvořit soubor formátu PDF využívající standard ISO PDF/X-3:2002. Soubory PDF vytvořené s tímto nastavením lze otevřít v programech Acrobat 4.0 a Acrobat Reader 4.0 nebo novějších.

Formát PDF/X‑4 (2008)

Toto přednastavení vytvářející soubory ISO PDF/X-4:2008 podporuje živou průhlednost (není sloučená) a správu barev ICC. Soubory PDF exportované s tímto přednastavením jsou ve formátu PDF 1.4 (CS5) nebo PDF 1.6 (CS5.5 a novější). Obrazy jsou převzorkovány a zkomprimovány a písma jsou vestavěna stejným způsobem jako s nastaveními PDF/X-1a a PDF/X-3. Soubory PDF vyhovující PDF/X-4:2008 lze vytvářet přímo pomocí komponent sady Creative Suite 4 a 5, včetně aplikací Illustrator, InDesign a Photoshop. Aplikace Acrobat 9 Pro poskytuje funkce pro ověřování a kontrolu souborů PDF před výstupem pro kompatibilitu se standardem PDF/X-4:2008 a pro převádění souborů, které nejsou ve formátu PDF/X, do formátu PDF/X-4:2008, je-li to možné.

Společnost Adobe doporučuje standard PDF/X-4:2008 jako optimální formát souborů PDF pro spolehlivý tisk a publikování.

Tisková kvalita

Umožňuje vytvářet soubory PDF pro tiskovou produkci s vysokou kvalitou (například pro digitální tisk nebo pro separaci na osvitové jednotce nebo přímo na tiskové desky). Vytvořené soubory však nejsou kompatibilní s formátem PDF/X. V tomto případě je nejdůležitějším faktorem kvalita obsahu. Cílem je zachovat v souboru PDF všechny informace, které bude komerční tiskárna nebo poskytovatel tiskových služeb potřebovat ke správnému tisku dokumentu. Tato sada voleb použije formát PDF 1.4, převede barvy do CMYK, barevné obrazy a obrazy ve stupních šedi převzorkuje na 300 ppi a monochromatické na 1200 ppi, vloží podmnožiny znaků pro všechna písma a zachová průhlednost (u těch typů souborů, které průhlednost podporují).

Tyto soubory PDF lze otevřít v programech Acrobat 5.0 a Acrobat Reader 5.0 a novějších.

Poznámka: Před vytvořením souboru Adobe PDF, který chcete poslat do komerční tiskárny nebo poskytovateli tiskových služeb, si zjistěte požadované výstupní rozlišení a další nastavení, případně požádejte o soubor .joboptions s doporučeným nastavením. Také můžete nastavení Adobe PDF pro určitého dodavatele upravit podle svých potřeb a pak používat svůj vlastní soubor .joboptions.

Nejmenší velikost souboru

Slouží k vytvoření souborů PDF, které budou zobrazeny na webu, intranetu nebo jsou určeny k distribuci e-mailem. Tato sada voleb používá kompresi, převzorkování a poměrně nízké rozlišení obrazů. Převede všechny barvy na formát sRGB a vloží písma. Soubory se také optimalizují pro posílání po stránkách (byte-serving). Hodláte-li soubor PDF vytisknout, nejlepších výsledků dosáhnete, když toto přednastavení nepoužijete.

Tyto soubory PDF lze otevřít v programech Acrobat 5.0 a Acrobat Reader 5.0 a novějších.

Inzeráty v časopisech 2006 (Japonsko)

Toto přednastavení vytvoří dokument PDF založený na pravidlech vytvoření navržených komisí pro doručování digitálních dat.

Standardní (pouze Acrobat)

Umožňuje vytvářet soubory PDF určené pro tisk na stolní tiskárně nebo digitální kopírce a určené k publikování na disku CD nebo k odeslání klientům jako korekturní výtisk. Tato sada voleb používá kompresi a převzorkování dolů pro zmenšení velikosti souboru, ale také vkládá podmnožiny znaků pro všechna písma (pro která je to povolené) použitá v souboru, převede všechny barvy do sRGB a tiskne se středním rozlišením. Podmnožiny znaků písem Windows se standardně nevkládají. Soubory PDF vytvořené s tímto souborem nastavení lze otevřít v programech Acrobat 6.0 a Acrobat Reader 6.0 a novějších.

Přizpůsobení přednastavení Adobe PDF

Přestože jsou výchozí přednastavení PDF založená na doporučených postupech, může se stát, že vaše pracovní postupy nebo pracovní postupy vaší tiskárny vyžadují specializované nastavení PDF, které není dostupné v žádném standardním přednastavení. V takovém případě si můžete vy nebo váš dodavatel služeb vytvořit vlastní přednastavení. Přednastavení Adobe PDF jsou uložena jako soubory .joboptions.

 1. Zvolte Soubor > Přednastavení Adobe PDF > Definovat.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit nové přednastavení, klikněte na Nové. Pokud chcete vytvořit nové přednastavení na základě existujícího, vyberte nejdříve toto přednastavení. Nastavte volby PDF a klikněte na OK. (Viz Přednastavení Adobe PDF.)
  • Chcete-li upravit existující přednastavení, vyberte ho a klikněte na Upravit. (Výchozí přednastavení nemůžete změnit.) Nastavte volby PDF a klikněte na OK.
  • Chcete-li přednastavení odstranit, vyberte ho a klikněte na Odstranit.
  • Chcete-li přednastavení uložit jinam, než do výchozí složky Settings ve složce Adobe PDF, vyberte ho a klikněte na Uložit jako. Vyberte umístění a klikněte na Uložit.

Nebo můžete vytvořit vlastní přednastavení při ukládání souboru PDF, když kliknete na Uložit přednastavení dole v dialogovém okně Export Adobe PDF. Zadejte název přednastavení a klikněte na OK.

Načtení přednastavení Adobe PDF

Nová přednastavení PDF (soubory .joboptions), které vytvoříte, se uloží do složky Settings v následujících umístěních:

Windows XP

Documents and Settings\[jméno uživatele]\Application Data\Adobe\Adobe PDF

Windows Vista a Windows 7

Users\[jméno uživatele]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe PDF

Mac OS

User/[jméno uživatele]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF

Tato přednastavení se automaticky zobrazují v nabídce Přednastavení Adobe PDF.

Doplňková přednastavení PDF aplikace InDesign jsou nainstalovaná v systémové složce Adobe PDF\Extras. Použijte systémové vyhledávání, chcete-li najít další soubory .joboptions. Vlastní přednastavení PDF můžete rovněž získat od poskytovatelů služeb nebo kolegů. Tato přednastavení, která se mají zobrazovat v nabídce Přednastavení Adobe PDF, musíte přemístit do složky Settings (Nastavení) buď ručně nebo pomocí příkazu Načíst.

Načtení přednastavení PDF

Příkaz Načíst je užitečný, když chcete načíst přednastavení PDF, která vám někdo poslal, nebo načíst přednastavení PDF z aplikace InDesign CS2.

 1. Zvolte Soubor > Přednastavení Adobe PDF > Definovat.
 2. Klikněte na Načíst a vyberte soubor .joboptions, který chcete načíst.

Soubor .joboptions se zkopíruje do složky Settings (Nastavení), kam se ukládají nová přednastavení PDF.

Poznámka:

Aby byl soubor .joboptions dostupný v nabídce Přednastavení Adobe PDF, můžete ho také přetáhnout do složky Settings (Nastavení), kde jsou přednastavení PDF uložena.

Převod přednastavení PDF z aplikace InDesign CS

InDesign CS a starší exportuje přednastavení PDF s příponou .pdfs, zatímco InDesign CS2 a novější exportuje přednastavení PDF s příponou .joboptions. Při importu se soubor PDFS převede na soubor .joboptions a nastavení se podle potřeby upraví. Pokud například byl v aplikaci InDesign CS jako cílový profil v oblasti Výstup nastaven Monitor RGB, toto nastavení se v aplikaci InDesign CS4 automaticky změní na Dokument RGB.

 1. Zvolte Soubor > Přednastavení Adobe PDF > Definovat.
 2. Klikněte na Načíst.
 3. Zvolte Předcházející verze souborů nastavení PDF (.pdfs) z nabídky Soubory typu (Windows) nebo Všechny soubory z nabídky Povolit (Mac OS).
 4. Dvojitě klikněte na soubor, který chcete převést.

Soubor se v seznamu přednastavení Adobe PDF zvýrazní.

Panel Úlohy na pozadí

Export do souborů PDF probíhá na pozadí, takže můžete pokračovat v práci na dokumentu a nemusíte čekat, až aplikace InDesign dokončí export. Můžete také na pozadí vytvořit frontu exportů několika do souborů PDF. Pomocí panelu Úlohy na pozadí můžete zobrazit, jak postupují jednotlivé procesy exportu.

 1. Vyexportujte jeden nebo více dokumentů do formátu Adobe PDF.

 2. Chcete-li zobrazit postup, vyberte Okna > Pomůcky > Úlohy v pozadí.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online