Ořezové cesty

Ořezová cesta ořízne část grafiky tak, že je vidět jen její část skrz tvar nebo tvary, které vytvoříte. Ořezové cesty, skrývající nežádoucí části obrazu, můžete vytvořit buď vytvořením cesty pro obraz nebo rámečku pro grafiku. Když zachováte ořezovou cestu a grafický rámeček jako samostatné, můžete libovolně upravit ořezovou cestu bez ovlivnění grafického rámečku pomocí nástroje pro přímý výběr a dalších kreslicích nástrojů v panelu nástrojů.

Ořezové cesty můžete vytvořit následujícími způsoby:

 • Umístěním grafiky uložené s cestami nebo alfa kanály (maskami), které může InDesign automaticky použít. Ke grafice můžete přidat cesty a alfa kanály pomocí programu, jako je například Adobe Photoshop.

 • Pomocí volby Detekovat okraje v příkazu Ořezová cesta vytvoříte ořezovou cestu pro grafiku, která byla uložena bez ořezové cesty.

 • Pomocí nástroje pero nakreslete cestu v požadovaném tvaru, a pak pomocí příkazu Vložit dovnitř vložte grafiku do cesty.

Když použijete jednu z automatických metod aplikace InDesign pro generování ořezové cesty, ořezová cesta se připojí k obrazu, takže obraz bude oříznutý cestou i rámečkem.

Poznámka:

Grafický rámeček se zobrazuje v barvě vrstvy, ve které je umístěn, a ořezová cesta se kreslí v inverzní barvě vrstvy. Pokud je například barva vrstvy modrá, grafický rámeček se zobrazí modrý a ořezová cesta bude oranžová.

Oříznutí grafiky s použitím cesty nebo alfa kanálu z grafiky

InDesign může oříznout importovanou grafiku EPS, TIFF nebo Photoshop s použitím ořezové cesty nebo alfa kanálu uloženého v souboru. Když importovaná grafika obsahuje více než jednu cestu nebo alfa kanál, můžete zvolit, která cesta nebo alfa kanál se použije pro vytvoření ořezové cesty.

Alfa kanál je neviditelný kanál, který určuje průhledné oblasti grafiky. Je uložený uvnitř grafiky spolu s kanály RGB nebo CMYK. Alfa kanály se běžně používají v aplikacích pro video efekty. InDesign automaticky rozpozná výchozí průhlednost aplikace Photoshop (šachovnicové pozadí) jako alfa kanál. Pokud má grafika neprůhledné pozadí, musíte v aplikaci Photoshop pozadí odstranit, nebo vytvořit jeden nebo více alfa kanálů a uložit je s grafikou. Alfa kanály můžete vytvořit pomocí funkcí pro odstranění pozadí v aplikace Adobe Photoshop, jako jsou masky vrstvy, panel Kanály, nástroj mazání pozadí nebo kouzelná guma.

Alfa kanály a vložené cesty
Výsledky použití alfa kanálů a vložených cest

A. Původní grafika B. Alfa kanál C. Umístěná grafika D. Původní grafika E. Grafika s vloženou cestou F. Umístěná grafika 

Poznámka:

Když umístíte soubor aplikace Photoshop, můžete v dialogovém okně Volby importu obrazu zvolit, zda chcete pro oříznutí použít výchozí ořezovou cestu nebo vybrat alfa kanál.

 1. Vyberte importovanou grafiku a zvolte Objekt > Ořezová cesta.
 2. V dialogovém okně Ořezová cesta zvolte z nabídky Typ buď Cesta aplikace Photoshop nebo Alfa kanál.
 3. Zvolte požadovanou cestu nebo alfa kanál z nabídky Cesta nebo Alfa.

  Poznámka:

  Pokud není příkaz z nabídky Alfa kanál dostupný, nebyly s grafikou uloženy žádné alfa kanály.

 4. Chcete-li ořezovou cestu vsadit, zadejte hodnotu pro Vsazení rámečku.
 5. Chcete-li zaměnit viditelné a skryté oblasti, vyberte Invertovat.
 6. Pokud zvolíte alfa kanál, určete další požadované volby ořezové cesty a klikněte na OK.

Poznámka:

Chcete-li ořezovou cestu vypnout, vyberte importovanou grafiku a zvolte Objekt > Ořezová cesta. V nabídce Typ zvolte Žádná a klikněte na OK.

Vytvoření ořezové cesty automaticky

Pokud chcete odstranit pozadí z grafiky, která nebyla uložena s ořezovou cestou, můžete to udělat automaticky pomocí volby Detekovat okraje v dialogovém okně Ořezová cesta. Volba Detekovat okraje skryje nejsvětlejší nebo nejtmavší oblasti grafiky, takže funguje nejlépe, když je objekt kontrastní proti bílému nebo černému pozadí.

Kandidáti na automatickou ořezovou cestu
Dobrý (vlevo) a špatný (vpravo) obraz pro automatické vytvoření ořezové cesty

 1. Vyberte importovanou grafiku a zvolte Objekt > Ořezová cesta.
 2. V dialogovém okně Ořezová cesta z nabídky Typ zvolte Detekovat okraje. Standardně se vyloučí nejsvětlejší tóny; chcete-li vyloučit nejtmavší tóny, vyberte také volbu Invertovat.
 3. Určete volby ořezové cesty a klikněte na OK.

Volby ořezové cesty

Práh

Určuje hodnotu nejtmavších obrazových bodů, která definuje výslednou ořezovou cestu. Když tuto hodnotu zvětšíte, bude více obrazových bodů průhledných, protože se rozšíří rozsah hodnot světlosti přidaných do skryté oblasti, začínající od 0 (bílá). Pokud například chcete použitím funkce Detekovat okraje odstranit velmi světlý vržený stín, zkuste zvětšovat práh, dokud stín nezmizí. Pokud jsou neviditelné i světlé obrazové body, které mají být viditelné, je práh příliš vysoký.

Hodnoty prahu
Hodnota prahu 25 (vlevo) a 55 (vpravo)

Tolerance

Určuje, jak podobná může být hodnota světlosti obrazového bodu hodnotě prahu, než bude obrazový bod skryt ořezovou cestou. Zvýšení hodnoty tolerance je užitečné pro odstranění nežádoucích nerovností, způsobených osamocenými obrazovými body, které jsou tmavší než hodnota prahu, ale jsou jí blízké. S vyšší hodnotou tolerance se obvykle vytvoří hladší a volnější ořezová cesta, protože se zvětší rozsah hodnot blízkých hodnotě tolerance, ve které jsou obsaženy tmavší osamocené obrazové body. Snížení hodnoty tolerance je jako zpřesnění ořezové cesty podle menších rozdílů v hodnotách. S nižší hodnotou tolerance se vytvoří méně vyhlazená ořezová cesta a přidá se více kotevních bodů, což může zkomplikovat tisk obrazu.

Hodnoty tolerance
Hodnoty tolerance 0 (vlevo) a 5 (vpravo)

Vsazení rámečku

Zúží výslednou ořezovou cestu vzhledem k ořezové cestě určené hodnotami prahu a tolerance. Na rozdíl od prahu a tolerance hodnota vsazení nebere v úvahu hodnoty světlosti; místo toho stejnoměrně zmenší tvar ořezové cesty. Mírná změna hodnoty vsazení může pomoci skrýt osamocené obrazové body, které nebylo možné vyloučit pomocí hodnot prahu a tolerance. Chcete-li, aby výsledná ořezová cesta byla větší než cesta určená hodnotami prahu a tolerance, zadejte zápornou hodnotu.

Vsazení rámečku
Vsazení rámečku -0p1 (vlevo) a 0p3 (vpravo)

Invertovat

Zamění viditelné a skryté oblasti vytvořením ořezové cesty z nejtmavších tónů.

Včetně vnitřních okrajů

Změní na průhledné oblasti, které jsou uvnitř původní ořezové cesty a mají hodnoty světlosti uvnitř rozsahů prahu a tolerance. Standardně příkaz Ořezová cesta změní na průhledné pouze vnější oblasti, proto použijte volbu Včetně vnitřních okrajů, abyste správně zobrazili „díry“ v grafice. Tato volba funguje nejlépe, když hodnoty jasu oblastí, které chcete změnit na průhledné, neodpovídají žádným oblastem, které mají být viditelné. Pokud například zvolíte Včetně vnitřních okrajů pro grafiku stříbrných brýlí a jejich skla se změní na průhledná, mohou se také změnit na průhledné nejsvětlejší oblasti obrouček brýlí. Pokud se na průhledné změní i oblasti, pro které to nebylo vaším záměrem, pokuste se nastavit hodnoty prahu, tolerance a vsazení rámečku.

Omezit na rámeček

Vytvoří ořezovou cestu, která končí na viditelném okraji grafiky. Tím se může vytvořit jednodušší cesta, když používáte rámeček grafiky pro oříznutí grafiky.

Použít obraz s vysokým rozlišením

Vypočítá průhledné oblasti s použitím skutečného souboru s maximální přesností. Odznačte tuto volbu, chcete-li počítat průhlednost podle rozlišení obrazovky, což je rychlejší, ale méně přesné. Tato volba není dostupná, pokud jste zvolili Alfa kanál, protože InDesign vždy použije alfa kanál v jeho skutečném rozlišení. (Viz O průhlednosti.)

Převod ořezové cesty na grafický rámeček

 • Zvolte Objekt > Ořezová cesta > Převést ořezovou cestu na rámeček.