Příručka uživatele Zrušit

Ořezové cesty

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
   7. Rozšíření Capture
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Práce s balíčky stylů
   3. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
   11. Formuláře
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace InDesign
  2. Dokumenty v cloudu aplikace InDesign | Časté dotazy
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Kopírování, vkládání grafiky
   3. Export obsahu do formátu EPUB
   4. Možnosti Adobe PDF
   5. Exportování obsahu do HTML
   6. Export do Adobe PDF
   7. Export do formátu JPEG
   8. Export do formátu HTML
   9. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   10. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 8. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Ořezové cesty

Ořezová cesta ořízne část grafiky tak, že je vidět jen její část skrz tvar nebo tvary, které vytvoříte. Ořezové cesty, skrývající nežádoucí části obrazu, můžete vytvořit buď vytvořením cesty pro obraz nebo rámečku pro grafiku. Když zachováte ořezovou cestu a grafický rámeček jako samostatné, můžete libovolně upravit ořezovou cestu bez ovlivnění grafického rámečku pomocí nástroje pro přímý výběr a dalších kreslicích nástrojů v panelu nástrojů.

Ořezové cesty můžete vytvořit následujícími způsoby:

 • Umístěním grafiky uložené s cestami nebo alfa kanály (maskami), které může InDesign automaticky použít. Ke grafice můžete přidat cesty a alfa kanály pomocí programu, jako je například Adobe Photoshop.

 • Pomocí volby Detekovat okraje v příkazu Ořezová cesta vytvoříte ořezovou cestu pro grafiku, která byla uložena bez ořezové cesty.

 • Pomocí nástroje pero nakreslete cestu v požadovaném tvaru, a pak pomocí příkazu Vložit dovnitř vložte grafiku do cesty.

Když použijete jednu z automatických metod aplikace InDesign pro generování ořezové cesty, ořezová cesta se připojí k obrazu, takže obraz bude oříznutý cestou i rámečkem.

Poznámka:

Grafický rámeček se zobrazuje v barvě vrstvy, ve které je umístěn, a ořezová cesta se kreslí v inverzní barvě vrstvy. Pokud je například barva vrstvy modrá, grafický rámeček se zobrazí modrý a ořezová cesta bude oranžová.

Oříznutí grafiky s použitím cesty nebo alfa kanálu z grafiky

InDesign může oříznout importovanou grafiku EPS, TIFF nebo Photoshop s použitím ořezové cesty nebo alfa kanálu uloženého v souboru. Když importovaná grafika obsahuje více než jednu cestu nebo alfa kanál, můžete zvolit, která cesta nebo alfa kanál se použije pro vytvoření ořezové cesty.

Alfa kanál je neviditelný kanál, který určuje průhledné oblasti grafiky. Je uložený uvnitř grafiky spolu s kanály RGB nebo CMYK. Alfa kanály se běžně používají v aplikacích pro video efekty. InDesign automaticky rozpozná výchozí průhlednost aplikace Photoshop (šachovnicové pozadí) jako alfa kanál. Pokud má grafika neprůhledné pozadí, musíte v aplikaci Photoshop pozadí odstranit, nebo vytvořit jeden nebo více alfa kanálů a uložit je s grafikou. Alfa kanály můžete vytvořit pomocí funkcí pro odstranění pozadí v aplikace Adobe Photoshop, jako jsou masky vrstvy, panel Kanály, nástroj mazání pozadí nebo kouzelná guma.

Výsledky použití alfa kanálů a vložených cest

A. Původní grafika B. Alfa kanál C. Umístěná grafika D. Původní grafika E. Grafika s vloženou cestou F. Umístěná grafika 

Poznámka:

Když umístíte soubor aplikace Photoshop, můžete v dialogovém okně Volby importu obrazu zvolit, zda chcete pro oříznutí použít výchozí ořezovou cestu nebo vybrat alfa kanál.

 1. Vyberte importovanou grafiku a zvolte Objekt > Ořezová cesta.
 2. V dialogovém okně Ořezová cesta zvolte z nabídky Typ buď Cesta aplikace Photoshop nebo Alfa kanál.
 3. Zvolte požadovanou cestu nebo alfa kanál z nabídky Cesta nebo Alfa.
  Poznámka:

  Pokud není příkaz z nabídky Alfa kanál dostupný, nebyly s grafikou uloženy žádné alfa kanály.

 4. Chcete-li ořezovou cestu vsadit, zadejte hodnotu pro Vsazení rámečku.
 5. Chcete-li zaměnit viditelné a skryté oblasti, vyberte Invertovat.
 6. Pokud zvolíte alfa kanál, určete další požadované volby ořezové cesty a klikněte na OK.
Poznámka:

Chcete-li ořezovou cestu vypnout, vyberte importovanou grafiku a zvolte Objekt > Ořezová cesta. V nabídce Typ zvolte Žádná a klikněte na OK.

Vytvoření ořezové cesty automaticky

Pokud chcete odstranit pozadí z grafiky, která nebyla uložena s ořezovou cestou, můžete to udělat automaticky pomocí volby Detekovat okraje v dialogovém okně Ořezová cesta. Volba Detekovat okraje skryje nejsvětlejší nebo nejtmavší oblasti grafiky, takže funguje nejlépe, když je objekt kontrastní proti bílému nebo černému pozadí.

Dobrý (vlevo) a špatný (vpravo) obraz pro automatické vytvoření ořezové cesty

 1. Vyberte importovanou grafiku a zvolte Objekt > Ořezová cesta.
 2. V dialogovém okně Ořezová cesta z nabídky Typ zvolte Detekovat okraje. Standardně se vyloučí nejsvětlejší tóny; chcete-li vyloučit nejtmavší tóny, vyberte také volbu Invertovat.
 3. Určete volby ořezové cesty a klikněte na OK.

Volby ořezové cesty

Práh

Určuje hodnotu nejtmavších obrazových bodů, která definuje výslednou ořezovou cestu. Když tuto hodnotu zvětšíte, bude více obrazových bodů průhledných, protože se rozšíří rozsah hodnot světlosti přidaných do skryté oblasti, začínající od 0 (bílá). Pokud například chcete použitím funkce Detekovat okraje odstranit velmi světlý vržený stín, zkuste zvětšovat práh, dokud stín nezmizí. Pokud jsou neviditelné i světlé obrazové body, které mají být viditelné, je práh příliš vysoký.

Hodnota prahu 25 (vlevo) a 55 (vpravo)

Tolerance

Určuje, jak podobná může být hodnota světlosti obrazového bodu hodnotě prahu, než bude obrazový bod skryt ořezovou cestou. Zvýšení hodnoty tolerance je užitečné pro odstranění nežádoucích nerovností, způsobených osamocenými obrazovými body, které jsou tmavší než hodnota prahu, ale jsou jí blízké. S vyšší hodnotou tolerance se obvykle vytvoří hladší a volnější ořezová cesta, protože se zvětší rozsah hodnot blízkých hodnotě tolerance, ve které jsou obsaženy tmavší osamocené obrazové body. Snížení hodnoty tolerance je jako zpřesnění ořezové cesty podle menších rozdílů v hodnotách. S nižší hodnotou tolerance se vytvoří méně vyhlazená ořezová cesta a přidá se více kotevních bodů, což může zkomplikovat tisk obrazu.

Hodnoty tolerance 0 (vlevo) a 5 (vpravo)

Vsazení rámečku

Zúží výslednou ořezovou cestu vzhledem k ořezové cestě určené hodnotami prahu a tolerance. Na rozdíl od prahu a tolerance hodnota vsazení nebere v úvahu hodnoty světlosti; místo toho stejnoměrně zmenší tvar ořezové cesty. Mírná změna hodnoty vsazení může pomoci skrýt osamocené obrazové body, které nebylo možné vyloučit pomocí hodnot prahu a tolerance. Chcete-li, aby výsledná ořezová cesta byla větší než cesta určená hodnotami prahu a tolerance, zadejte zápornou hodnotu.

Vsazení rámečku -0p1 (vlevo) a 0p3 (vpravo)

Invertovat

Zamění viditelné a skryté oblasti vytvořením ořezové cesty z nejtmavších tónů.

Včetně vnitřních okrajů

Změní na průhledné oblasti, které jsou uvnitř původní ořezové cesty a mají hodnoty světlosti uvnitř rozsahů prahu a tolerance. Standardně příkaz Ořezová cesta změní na průhledné pouze vnější oblasti, proto použijte volbu Včetně vnitřních okrajů, abyste správně zobrazili „díry“ v grafice. Tato volba funguje nejlépe, když hodnoty jasu oblastí, které chcete změnit na průhledné, neodpovídají žádným oblastem, které mají být viditelné. Pokud například zvolíte Včetně vnitřních okrajů pro grafiku stříbrných brýlí a jejich skla se změní na průhledná, mohou se také změnit na průhledné nejsvětlejší oblasti obrouček brýlí. Pokud se na průhledné změní i oblasti, pro které to nebylo vaším záměrem, pokuste se nastavit hodnoty prahu, tolerance a vsazení rámečku.

Omezit na rámeček

Vytvoří ořezovou cestu, která končí na viditelném okraji grafiky. Tím se může vytvořit jednodušší cesta, když používáte rámeček grafiky pro oříznutí grafiky.

Použít obraz s vysokým rozlišením

Vypočítá průhledné oblasti s použitím skutečného souboru s maximální přesností. Odznačte tuto volbu, chcete-li počítat průhlednost podle rozlišení obrazovky, což je rychlejší, ale méně přesné. Tato volba není dostupná, pokud jste zvolili Alfa kanál, protože InDesign vždy použije alfa kanál v jeho skutečném rozlišení. (Viz O průhlednosti.)

Převod ořezové cesty na grafický rámeček

 • Zvolte Objekt > Ořezová cesta > Převést ořezovou cestu na rámeček.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.