Známé problémy v aplikaci InDesign

Získejte informace o známých problémech a omezeních v nejnovější verzi aplikace InDesign.

Verze aplikace InDesign z října 17.0 (2021)

Problém: Nelze spustit Adobe InDesign.

Řešení: Pokud používáte software Trend Micro Antivirus, aktualizujte jej na verzi 17.0 nebo vyšší. Pokud problém přetrvává, v nastavení dané aplikace přidejte InDesign do seznamu výjimek.

Přizpůsobit podle obsahu

 • Při vložení datového zdroje do dokumentu aplikace InDesign a výběru možnosti Přizpůsobit podle obsahu u přizpůsobení rámečku dojde k selhání aplikace InDesign. K tomuto problému dochází v případě, že je zakázán ovladač grafického procesoru počítače. Chcete-li tento problém vyřešit, povolte ovladač grafického procesoru počítače.
 • Při umístění obrazu přímým kliknutím na dokument s načteným umísťovacím kurzorem bez vytvoření rámečku je ignorována možnost předvolby Přizpůsobení podle obsahu

Upravit rozvržení

 • Při změně velikosti stránky z dialogového okna Upravit rozvržení s povolenou předvolbou Upravit velikost písma jsou nesprávně upraveny hodnoty velikosti mřížky rámečku, znaku Aki a řádku Aki.
 • Při změně velikosti stránky z dialogového okna Upravit rozvržení s povolenou předvolbou Upravit velikost písma se nepřiměřeně zvětší mřížky rámečků ve zřetězených rámečcích vzhledem ke stránce.
 • [Systém Mac] Efekty použité na textový obsah se neupraví spolu s úpravou rozlišení.
 • Grafické buňky obsahující vloženou grafiku již po použití možnosti Upravit rozvržení nezobrazují grafický obsah.

Panel Vlastnosti

 • Během snižování počtu stránek obsahujících objekty na panelu Vlastnosti se nezobrazí žádné upozornění.
 • Když je automaticky otevírané okno Barva na panelu Vlastnosti v rozbaleném stavu, je dialogové okno, které se otevře při provádění některých operací, skryté za tímto automatiky otevíraným oknem Barva.

Import poznámek souboru PDF

 • V aplikaci InDesign nejsou importovány poznámky souboru PDF přidané aplikací Acrobat Reader pro systém iOS nebo Android, případně aplikací Preview společnosti Apple.
 • Při změně velikosti objektu s netextovou poznámkou se poznámka přesune na jiné místo nebo zmizí.
 • Textové poznámky v následujících scénářích nejsou mapovány na text a jsou označeny jako nemapované:
  • poznámky k textu zasahujícímu mimo textový rámeček;
  • poznámky k veškerému textu s velkými písmeny;
  • poznámky k objektům na vzorové stránce.
 • Poznámky typu Vložit text jsou v dokumentu pro Střední východ a Severní Ameriku (MENA) posunuty o několik znaků.
 • Textové poznámky jsou sloučeny s jinými kresbami v textu, a tak mohou být skryté nebo se nemusí správně zobrazit.
 • Nelze mapovat poznámky importované do dokumentu IDML.
 • Při pokusu o přetažení položky stránky kliknutím na anotaci se stejná anotace nakreslí na nějakém jiném místě.

Písma

 • Když vyberete písmo jako oblíbené pomocí webu fonts.adobe.com, trvá dlouhou dobu, než se změny projeví ve filtru Oblíbené na katě Najít další na panelu Znaky (Okna > Text a tabulky> Znaky).
 • [Systém Mac] Při vytváření obrysu písma Apple Color Emoji se zobrazí následující chyba:
  Vyberte prosím jeden nebo více znaků, které lze převést na obrysy.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.