Podrobnější informace a pokyny hledejte na následujících odkazech.

Vytváření výtažků

Při reprodukci barevných obrazů a obrazů se spojitými tóny tiskaři obvykle rozkládají kresbu do čtyř výtažků – jeden výtažek pro každou část obrazu: azurovou (C), purpurovou (M), žlutou (Y) a černou (K). Když se výtažky vytisknou příslušnými tiskovými barvami a s přesným soutiskem, barvy se zkombinují a reprodukují originální kresbu. Proces rozdělení obrazu do dvou nebo více barev se nazývá vytváření barevných výtažků (nebo separace barev) a filmy, ze kterých se vytvářejí tiskové desky, se nazývají výtažky.

Barevné výtažky
Složené barvy (vlevo) a výtažky (vpravo)

Pracovní postupy vytváření výtažků

Aplikace Adobe InDesign CS4 podporuje dva běžné postscriptové pracovní postupy; hlavní rozdíl je v tom, kde se vytvářejí výtažky – na hostitelském počítači (systém přitom používá InDesign a ovladač tiskárny) nebo v RIPu (raster image processor) výstupního zařízení. Další alternativou je pracovní postup PDF.

Výtažky vytvářené na hostitelském počítači

V tradičním pracovním postupu s vytvářením předseparovaných souborů na hostitelském počítači vytváří InDesign postscriptové informace pro požadované výtažky dokumentu a posílá tyto informace na výstupní zařízení.

In-RIP separace

V novějším pracovním postupu založeném na RIPu provádí nová generace postscriptových RIPů separace barev, vytváření přesahů a dokonce správu barev v RIPu, a hostitelský počítač může mezitím provádět další úlohy. Tento přístup zkracuje generování souboru v aplikaci InDesign a minimalizuje množství přenášených dat pro jednotlivé tiskové úlohy. Například místo posílání postscriptových informací pro čtyři nebo více stránek při tisku výtažků z hostitele pošle InDesign postscriptové informace jediného složeného postscriptového souboru pro zpracování v RIPu.

Příprava dokumentu na vytváření výtažků barev

 1. Zkorigujte všechny problémy s barvami v kresbě.
 2. Nastavte volby přetisku.
 3. Chcete-li kompenzovat nepřesný soutisk v tiskovém stroji, vytvořte instrukce pro přesahy (trapping).
 4. Zkontrolujte náhled barevných výtažků na obrazovce.

  Poznámka:

  Kroky 1-4 jsou při vytváření výtažků barev doporučené, ale nejsou nezbytné.

 5. Zvolte Soubor > Tisknout, abyste otevřeli dialogové okno Tisknout.
 6. Pokud jste vytvořili přednastavení tisku s příslušným nastavením výtažků, vyberte ho z nabídky Přednastavení tisku v horní části dialogového okna Tisknout.
 7. Z nabídky Tiskárna zvolte tiskárnu nebo PostScriptový soubor.
 8. Pokud tisknete do postscriptového souboru, zvolte PPD pro zařízení, na kterém se budou vytvářet výtažky.
 9. Chcete-li zobrazit nebo změnit stávající volby tisku, klikněte na název sekce na levé straně dialogového okna Tisknout.
 10. Předtím, než předáte dokument poskytovateli služeb, zkontrolujte výtažky.
 11. Vytiskněte nebo uložte výtažky.

Přímé barvy pro výstup

Vlastní tiskové barvy, nazývané přímé barvy, můžete použít spolu s výtažkovými tiskovými barvami nebo místo výtažkových barev. Například místo použití čtyř výtažkových barev k reprodukci kresby, která obsahuje černý text a modrozelenou čárovou kresbu, můžete použít dvě přímé barvy – jednu černou a jednu reprezentující přesný odstín zelené. Přímé barvy můžete také použít k vytváření barev, které nelze reprodukovat tiskovými barvami CMYK, jako jsou laky nebo fluorescenční a metalické barvy. Kromě toho můžete míchat dvě nebo více přímých barev dohromady, nebo míchat přímé barvy s výtažkovými, a tím vytvořit míchané tiskové barvy.

Kresbu můžete vybarvit s použitím výtažkových barev, přímých barev nebo kombinováním obou typů. Když tisknete výtažky, můžete převést přímé barvy na ekvivalentní výtažkové barvy, takže se vytisknou na výtažky CMYK.

Zobrazení výtažkové barvy ekvivalentní k přímé barvě

 1. Vyberte přímou barvu v panelu Vzorník.
 2. Zvolte CMYK v nabídce panelu Barvy.

V panelu Barvy se zobrazí hodnoty ekvivalentu CMYK k přímé barvě.

Poznámka:

Také můžete podržet ukazatel nad přímou barvou v panelu Vzorník. Složky barvy se zobrazí v tipu nástroje.

Pokud chcete tisknout objekt na všech deskách v tiskovém stroji, včetně desek pro přímé barvy, můžete na objekt aplikovat registrační barvu. Registrační barva se používá pro ořezové a řezací značky. U složeného výstupu se objekty s aplikovanou registrační barvou vytisknou jako C 100, M 100, Y 100 a K 100. Ve výtažcích se tyto objekty budou tisknout jako 100 % na každém výtažku.

 1. Vyberte objekty, na které chcete aplikovat registrační barvu.
 2. Zvolte Okna > Vzorník.
 3. V panelu Vzorník klikněte na políčko Registrační barva .

Tisk přechodů jako výtažků

Při vytváření výtažků pro dokumenty s přechody si pamatujte následující pravidla:

 • Přechod vytvořený v aplikaci InDesign obsahující kombinaci přímých a výtažkových barev se bude separovat do výtažků přímých i výtažkových barev.

 • Přechod, který obsahuje výtažkové barvy, se bude separovat do výtažků výtažkových barev.

 • Přechod, který obsahuje pouze odstíny jedné přímé barvy, se bude separovat do výtažku této přímé barvy.

 • Chcete-li vytvořit přechod mezi přímou barvou a bílou, který se bude separovat pouze na výtažek přímé barvy, vytvořte přechod mezi přímou barvou a vzorkem Papír v panelu Vzorník.

 • Pokud vytváříte přechod mezi dvěma přímými barvami, měli byste těmto přímým barvám přiřadit různé úhly rastrů. Pokud mají dvě přímé barvy stejné úhly rastru, budou se přetiskovat přes sebe. Pokud si nejste jisti, jaké by měly být úhly rastrů, poraďte se s poskytovatelem předtiskových služeb.

Tisk složených barev

Chcete-li zkontrolovat barvy v dokumentu, můžete tisknout kontrolní nátisky ve složených barvách nebo ve stupních šedi. Složený obraz vám může pomoci rozvrhnout a zkontrolovat sazbu před vytištěním výsledných (a drahých) výtažků.

Když InDesign tiskne složený tisk, tisknou se všechny barvy použité v souboru na jeden list, bez ohledu na to, zda jsou jednotlivé barvy vybrané.

Při tisku složených barev si pamatujte následující pravidla:

 • I když žádný kontrolní nátisk vám přesně neukáže konečný výstup, můžete značně zlepšit jeho přesnost tím, že zkalibrujete všechna zařízení, která používáte k vytvoření dokumentu (například skenery, monitory a tiskárny). Pokud jsou tato zařízení kalibrovaná, může vám systém správy barev pomoci dosáhnout předvídatelných a jednotných barev.
 • Jakékoli volby přetisku, které jste vybrali v dokumentu, se vytisknou správně na tiskárně, která podporuje přetisk. Protože většina stolních tiskáren přetisk nepodporuje, můžete simulovat efekty přetisku tím, že v sekci Výstup v tiskovém dialogovém okně vyberete Simulovat přetisk.

Poznámka:

Když vyberete Simulovat přetisk, převedou se pro tisk přímé barvy na výtažkové barvy. Pokud chcete použít soubor pro vytváření výtažků na RIPu nebo pro konečný výstup, nevybírejte tuto volbu.

 • Když tisknete na černobílé tiskárně, InDesign vytvoří složenou verzi stránek ve stupních šedi. Pokud dokument obsahuje barvy, InDesign je simuluje tiskem vizuálně správných stupňů šedi. Například šedá, která simuluje 20 % odstín žluté, je světlejší než 20 % odstín černé, protože žlutá je vizuálně světlejší než černá.

 • Když tisknete knihu s kapitolami obsahujícími kolidující přímé tiskové barvy nebo styly přesahů, můžete určit, aby InDesign synchronizoval nastavení se vzorovým dokumentem.

 • Pokud v rámci knihy používáte správu barev, zajistěte, aby každý dokument v knize používal stejné nastavení správy barev v dialogovém okně Nastavení barev.

Poznámka:

Pamatujte si, že i barevné tiskárny se podobně jako monitory výrazně liší v kvalitě reprodukce barev; proto nejlepším způsobem, jak ověřit vzhled výsledného výstupu, jsou zkušební nátisky od poskytovatele služeb.

Zobrazení náhledu barevných výtažků

V panelu Náhled výtažků si můžete zobrazit náhled barevných výtažků, limitů krytí tiskových barev a přetisků. Pomocí náhledu výtažků na obrazovce můžete zkontrolovat následující:

Laky a jiné nátěry

Protože laky jsou průhledné, může být složité zobrazit jejich náhled na obrazovce. Když zobrazíte náhled samotného výtažku laku, lakované plochy se zobrazí jako černé.

Sytá černá

Náhled výtažků umožňuje určit oblasti, které se budou tisknout jako sytá černá neboli jako tisková výtažková černá (K) smíchaná s barevnými tiskovými barvami, aby se zvětšilo krytí a sytost barvy.

Krytí tiskovou barvou

Příliš velké množství tiskové barvy na papíře může způsobit problémy schnutí. Zeptejte se v komerční tiskárně na maximální krytí tiskovou barvou pro tiskový stroj, na kterém budete tisknout. Pak můžete zobrazit náhled dokumentu a zjistit oblasti, kde krytí tiskovou barvou překračuje limit tiskového stroje.

Přetisk

Můžete zobrazit náhled, jak budou vypadat prolnutí, průhlednost a přetisky ve výstupu s barevnými výtažky.

Poznámka:

Efekty přetisku si také můžete prohlédnout při výstupu na tiskovém zařízení se složenými barvami. To je užitečné pro kontrolní nátisk výtažků barev.

Přestože náhled výtažků na obrazovce vám může pomoci odhalit některé problémy bez výdajů za tisk výtažků, neumožní vám zobrazit náhled přesahů, voleb emulze, tiskových značek, polotónových rastrů a rozlišení. Spolupracujte s komerční tiskárnou a ověřte tato nastavení pomocí integrálních nebo překryvných nátisků.

Poznámka:

Objekty na skrytých vrstvách se do náhledu na obrazovce nezahrnují.

Náhled jednotlivých výtažků

 1. Zvolte Okna > Výstup > Náhled výtažků.
 2. V Zobrazení zvolte Výtažky.
 3. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li zobrazit jeden výtažek a skrýt všechny ostatní, klikněte na název výtažku, který chcete zobrazit. Standardně se pokryté oblasti zobrazí černě. Chcete-li to změnit, v nabídce panelu odznačte Zobrazit jednotlivé výtažky v černé.

  • Chcete-li zobrazit jeden nebo více výtažků, klikněte na prázdné pole vlevo od názvů jednotlivých výtažků. Každý výtažek se zobrazí ve své přiřazené barvě.

  • Chcete-li skrýt jeden nebo více výtažků, klikněte na ikonu oka vlevo od názvu výtažku.

  • Chcete-li zobrazit všechny výtažky výtažkových barev najednou, klikněte na ikonu CMYK .

  • Chcete-li zobrazit všechny výtažky najednou, klikněte a táhněte ukazatelem přes všechny ikony oka (nebo prázdná políčka) vedle názvů výtažků.

Poznámka:

Panel Náhled výtažků můžete také ovládat pomocí klávesových zkratek.

Náhled výtažků
Náhled jednoho výtažku (vlevo) a více výtažků (vpravo)

Náhled krytí tiskovou barvou

 1. Zvolte Okna > Výstup > Náhled výtažků.
 2. V Zobrazení zvolte Limit tiskové barvy. Zadejte hodnotu maximálního krytí tiskovou barvou do pole, které se objeví vedle nabídky Zobrazení. (Zeptejte se v komerční tiskárně na správnou hodnotu.)
 3. Zkontrolujte krytí tiskovou barvou v náhledu dokumentu. Oblasti, které překračují limit krytí tiskovou barvou, se zobrazí v odstínech červené (tmavě červené oblasti překračují limit krytí tiskovou barvou více než světle červené oblasti). Všechny ostatní oblasti se zobrazí ve stupních šedi.
  Určený limit krytí tiskovou barvou
  Oblasti, kde je překročen zadaný limit krytí tiskovou barvou, se zobrazují červeně.

 4. Chcete-li zkontrolovat krytí tiskovou barvou v určité oblasti, umístěte ukazatel nad tuto oblast v okně dokumentu. Procento krytí tiskovou barvou se zobrazí vedle názvů jednotlivých tiskových barev v panelu.

Poznámka:

Krytí tiskovou barvou můžete upravit tím, že některé přímé barvy převedete na výtažkové barvy. Chcete-li upravit krytí tiskovou barvou v umístěných grafikách, upravte je v jejich zdrojových aplikacích.

Návrat k normálnímu zobrazení

 1. Zvolte Okna > Výstup > Náhled výtažků.
 2. V Zobrazení zvolte Vypnuto.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online