Příručka uživatele Zrušit

Příprava tisku barevných výtažků

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Panel Vlastnosti
   6. Dotyková pracovní plocha
   7. Výchozí klávesové zkratky
   8. Panel Vrácení úprav zpět a správa historie
   9. Obnovení dokumentu a vrácení akce
  3. Generativní umělá inteligence
   1. Text na obrázek
   2. Generativní rozšíření
   3. Často kladené otázky ke generativní umělé inteligenci
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Převedení souborů PDF na soubory InDesign v aplikaci InDesign (Beta)
   7. Vytváření souborů knih
   8. Přidání základního číslování stran
   9. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   10. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   11. Sdílení obsahu
   12. Základy práce se spravovanými soubory
   13. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
   3. Změna velikosti a zkosení textu
   4. Použití barevných efektů na text
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Ukládání dokumentů v cloudu a přístup k nim
  2. Uspořádání, správa a sdílení dokumentů v cloudu
  3. Zobrazování a správa verzí v dokumentech v cloudu
  4. Časté otázky o dokumentech v cloudu aplikace InDesign
  5. Sdílení a spolupráce        
  6. Sdílení kvůli hodnocení
  7. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  8. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Export obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
   12. Export a import nastavení uživatele
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy
  3. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  4. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  5. Řešení problémů se soubory
  6. Soubor aplikace InDesign nelze exportovat do PDF
  7. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Podrobnější informace a pokyny naleznete na následujících odkazech.

Vytváření výtažků

Při reprodukci barevných obrázků a obrázků se spojitými tóny tiskaři obvykle rozkládají kresbu do čtyř výtažků – jeden výtažek pro každou část obrázku: azurovou (C), purpurovou (M), žlutou (Y) a černou (K). Pokud se výtažky vytisknou příslušnými tiskovými barvami a s přesným soutiskem, barvy se zkombinují a reprodukují originální kresbu. Proces rozdělení obrázku do dvou nebo více barev se nazývá tvorba barevných výtažků (nebo separace barev) a filmy, ze kterých se tvoří tiskové desky, se nazývají výtažky.

Složené barvy (vlevo) a výtažky (vpravo)

Pracovní postupy vytváření výtažků

Aplikace Adobe InDesign podporuje dva běžné postscriptové pracovní postupy; hlavní rozdíl je v tom, kde se vytvářejí výtažky – na hostitelském počítači (systém přitom používá aplikaci InDesign a ovladač tiskárny) nebo v RIPu (raster image processor) výstupního zařízení. Další alternativou je pracovní postup PDF.

Výtažky vytvářené na hostitelském počítači

V tradičním pracovním postupu s vytvářením předseparovaných souborů na hostitelském počítači vytváří aplikace InDesign postscriptové informace pro požadované výtažky dokumentu a posílá tyto informace na výstupní zařízení.

In-RIP separace

V novějším pracovním postupu založeném na RIPu provádí nová generace postscriptových RIPů separace barev, vytváření přesahů a dokonce správu barev v RIPu, a hostitelský počítač může mezitím provádět další úlohy. Tento přístup zkracuje generování souboru v aplikaci InDesign a minimalizuje množství přenášených dat pro jednotlivé tiskové úlohy. Například místo posílání postscriptových informací pro čtyři nebo více stránek při tisku výtažků z hostitele pošle InDesign postscriptové informace jediného složeného postscriptového souboru pro zpracování v RIPu.

Příprava dokumentu na vytváření výtažků barev

 1. Opravte všechny problémy s barvami v kresbě.
 2. Nastavte možnosti přetisku.
 3. Chcete-li kompenzovat nepřesný soutisk v tiskovém stroji, vytvořte instrukce pro přesahy (trapping).
 4. Zkontrolujte náhled barevných výtažků na obrazovce.
  Poznámka:

  Kroky 1-4 jsou při vytváření výtažků barev doporučené, ale nejsou nezbytné.

 5. Zvolením možnosti Soubor > Tisknout otevřete dialogové okno Tisknout.
 6. Pokud jste vytvořili přednastavení tisku s příslušným nastavením výtažků, vyberte ho z nabídky Přednastavení tisku v horní části dialogového okna Tisknout.
 7. Z nabídky Tiskárna zvolte tiskárnu nebo PostScriptový soubor.
 8. Pokud tisknete do postscriptového souboru, zvolte PPD pro zařízení, na kterém se budou vytvářet výtažky.
 9. Chcete-li zobrazit nebo změnit stávající možnosti tisku, klikněte na název sekce na levé straně dialogového okna Tisknout.
 10. Předtím, než předáte dokument poskytovateli služeb, výtažky zkontrolujte.
 11. Vytiskněte nebo uložte výtažky.

Přímé barvy pro výstup

Vlastní tiskové barvy, nazývané přímé barvy, můžete použít spolu s výtažkovými tiskovými barvami nebo místo výtažkových barev. Například místo použití čtyř výtažkových barev k reprodukci kresby, která obsahuje černý text a modrozelenou čárovou kresbu, můžete použít dvě přímé barvy – jednu černou a jednu reprezentující přesný odstín zelené. Přímé barvy můžete také použít k vytváření barev, které nelze reprodukovat tiskovými barvami CMYK, jako jsou laky nebo fluorescenční a metalické barvy. Kromě toho můžete smíchat dvě nebo více přímých barev dohromady, nebo smíchat přímé barvy s výtažkovými, a tím vytvořit míchané tiskové barvy.

Kresbu můžete vybarvit s použitím výtažkových barev, přímých barev nebo kombinováním obou typů. Když tisknete výtažky, můžete převést přímé barvy na ekvivalentní výtažkové barvy, takže se vytisknou na výtažky CMYK.

Zobrazení výtažkové barvy ekvivalentní k přímé barvě

 1. Vyberte přímou barvu v panelu Vzorník.
 2. Zvolte možnost CMYK v nabídce panelu Barvy.

V panelu Barvy se zobrazí hodnoty ekvivalentu CMYK k přímé barvě.

Poznámka:

Na panelu Vzorník můžete také podržet ukazatel nad přímou barvou. Složky barvy se zobrazí v tipu nástroje.

Pokud chcete tisknout objekt na všech deskách v tiskovém stroji, včetně desek pro přímé barvy, můžete na objekt aplikovat registrační barvu. Registrační barva se používá pro ořezové a řezací značky. U složeného výstupu se objekty s aplikovanou registrační barvou vytisknou jako C 100, M 100, Y 100 a K 100. Ve výtažcích se tyto objekty budou tisknout jako 100 % na každém výtažku.

 1. Vyberte objekty, na které chcete aplikovat registrační barvu.
 2. Zvolte možnost Okna > Vzorník.
 3. V panelu Vzorník klikněte na políčko Registrační barva  .

Tisk přechodů jako výtažků

Při vytváření výtažků pro dokumenty s přechody si pamatujte následující pravidla:

 • Přechod vytvořený v aplikaci InDesign obsahující kombinaci přímých a výtažkových barev se bude separovat do výtažků přímých i výtažkových barev.

 • Přechod, který obsahuje výtažkové barvy, se bude separovat do výtažků výtažkových barev.

 • Přechod, který obsahuje pouze odstíny jedné přímé barvy, se bude separovat do výtažku této přímé barvy.

 • Chcete-li vytvořit přechod mezi přímou barvou a bílou, který se bude separovat pouze na výtažek přímé barvy, vytvořte přechod mezi přímou barvou a vzorkem Papír v panelu Vzorník.

 • Pokud vytváříte přechod mezi dvěma přímými barvami, měli byste těmto přímým barvám přiřadit různé úhly rastrů. Pokud mají dvě přímé barvy stejné úhly rastru, budou se přetiskovat přes sebe. Pokud si nejste jisti, jaké by měly být úhly rastrů, poraďte se s poskytovatelem předtiskových služeb.

Tisk složených barev

Chcete-li zkontrolovat barvy v dokumentu, můžete vytisknout kontrolní nátisky ve složených barvách nebo ve stupních šedi. Složený obrázek vám může pomoci rozvrhnout a zkontrolovat sazbu před vytištěním výsledných (a drahých) výtažků.

Když aplikace InDesign tiskne složený tisk, tisknou se všechny barvy použité v souboru na jeden list, bez ohledu na to, zda jsou jednotlivé barvy vybrané.

Při tisku složených barev si pamatujte následující pravidla:

 • I když žádný kontrolní nátisk vám přesně neukáže konečný výstup, můžete značně zlepšit jeho přesnost tím, že zkalibrujete všechna zařízení, která používáte k vytvoření dokumentu (například skenery, monitory a tiskárny). Pokud jsou tato zařízení kalibrovaná, může vám systém správy barev pomoci dosáhnout předvídatelných a jednotných barev.
 • Jakékoli volby přetisku, které jste vybrali v dokumentu, se vytisknou správně na tiskárně, která podporuje přetisk. Protože většina stolních tiskáren přetisk nepodporuje, můžete simulovat efekty přetisku tím, že v sekci Výstup v tiskovém dialogovém okně vyberete Simulovat přetisk.
Poznámka:

Když vyberete Simulovat přetisk, převedou se pro tisk přímé barvy na výtažkové barvy. Pokud chcete použít soubor pro vytváření výtažků na RIPu nebo pro konečný výstup, nevybírejte tuto volbu.

 • Když tisknete na černobílé tiskárně, InDesign vytvoří složenou verzi stránek ve stupních šedi. Pokud dokument obsahuje barvy, InDesign je simuluje tiskem vizuálně správných stupňů šedi. Například šedá, která simuluje 20 % odstín žluté, je světlejší než 20 % odstín černé, protože žlutá je vizuálně světlejší než černá.

 • Když tisknete knihu s kapitolami obsahujícími kolidující přímé tiskové barvy nebo styly přesahů, můžete určit, aby InDesign synchronizoval nastavení se vzorovým dokumentem.

 • Pokud v rámci knihy používáte správu barev, zajistěte, aby každý dokument v knize používal stejné nastavení správy barev v dialogovém okně Nastavení barev.

Poznámka:

Pamatujte si, že i barevné tiskárny se podobně jako monitory výrazně liší v kvalitě reprodukce barev; proto nejlepším způsobem, jak ověřit vzhled výsledného výstupu, jsou zkušební nátisky od poskytovatele služeb.

Zobrazení náhledu barevných výtažků

Na panelu Náhled výtažků si můžete zobrazit náhled barevných výtažků, limitů krytí tiskových barev a přetisků. Pomocí náhledu výtažků na obrazovce můžete zkontrolovat následující:

Laky a jiné nátěry

Protože laky jsou průhledné, může být složité zobrazit jejich náhled na obrazovce. Když zobrazíte náhled samotného výtažku laku, lakované plochy se zobrazí jako černé.

Sytá černá

Náhled výtažků umožňuje určit oblasti, které se budou tisknout jako sytá černá neboli jako tisková výtažková černá (K) smíchaná s barevnými tiskovými barvami, aby se zvětšilo krytí a sytost barvy.

Krytí tiskovou barvou

Příliš velké množství tiskové barvy na papíře může způsobit problémy při schnutí. Zeptejte se v komerční tiskárně na maximální krytí tiskovou barvou pro tiskový stroj, na kterém budete tisknout. Pak můžete zobrazit náhled dokumentu a zjistit oblasti, kde krytí tiskovou barvou překračuje limit tiskového stroje.

Přetisk

Můžete zobrazit náhled, jak budou vypadat prolnutí, průhlednost a přetisky ve výstupu s barevnými výtažky.

Poznámka:

Efekty přetisku si také můžete prohlédnout při výstupu na tiskovém zařízení se složenými barvami. To je užitečné pro kontrolní nátisk výtažků barev.

Přestože náhled výtažků na obrazovce vám může pomoci odhalit některé problémy bez výdajů za tisk výtažků, neumožní vám zobrazit náhled přesahů, voleb emulze, tiskových značek, polotónových rastrů a rozlišení. Spolupracujte s komerční tiskárnou a ověřte tato nastavení pomocí integrálních nebo překryvných nátisků.

Poznámka:

Objekty na skrytých vrstvách se do náhledu na obrazovce nezahrnují.

Náhled jednotlivých výtažků

 1. Zvolte možnost Okna > Výstup > Náhled výtažků.
 2. V Zobrazení zvolte Výtažky.
 3. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li zobrazit jeden výtažek a skrýt všechny ostatní, klikněte na název výtažku, který chcete zobrazit. Standardně se pokryté oblasti zobrazí černě. Chcete-li to změnit, zrušte v nabídce panelu označení možnosti Zobrazit jednotlivé výtažky v černé.

  • Chcete-li zobrazit jeden nebo více výtažků, klikněte na prázdné pole vlevo od názvů jednotlivých výtažků. Každý výtažek se zobrazí ve své přiřazené barvě.

  • Chcete-li skrýt jeden nebo více výtažků, klikněte na ikonu oka  vlevo od názvu výtažku.

  • Chcete-li zobrazit všechny výtažky výtažkových barev najednou, klikněte na ikonu CMYK .

  • Chcete-li zobrazit všechny výtažky najednou, klikněte a táhněte ukazatelem přes všechny ikony oka (nebo prázdná políčka) vedle názvů výtažků.

Poznámka:

Panel Náhled výtažků můžete také ovládat pomocí klávesových zkratek.

Náhled jednoho výtažku (vlevo) a více výtažků (vpravo)

Náhled krytí tiskovou barvou

 1. Zvolte možnost Okna > Výstup > Náhled výtažků.
 2. V části Zobrazení zvolte možnost Limit tiskové barvy. Zadejte hodnotu maximálního krytí tiskovou barvou do pole, které se objeví vedle nabídky Zobrazení. (Zeptejte se v komerční tiskárně na správnou hodnotu.)
 3. Zkontrolujte krytí tiskovou barvou v náhledu dokumentu. Oblasti, které překračují limit krytí tiskovou barvou, se zobrazí v odstínech červené (tmavě červené oblasti překračují limit krytí tiskovou barvou více než světle červené oblasti). Všechny ostatní oblasti se zobrazí ve stupních šedi.
  Oblasti, kde je překročen zadaný limit krytí tiskovou barvou, se zobrazují červeně.

 4. Chcete-li zkontrolovat krytí tiskovou barvou v určité oblasti, umístěte ukazatel nad tuto oblast v okně dokumentu. Procento krytí tiskovou barvou se zobrazí vedle názvů jednotlivých tiskových barev v panelu.
Poznámka:

Krytí tiskovou barvou můžete upravit tím, že některé přímé barvy převedete na výtažkové barvy. Chcete-li upravit krytí tiskovou barvou v umístěných grafikách, upravte je v jejich zdrojových aplikacích.

Návrat k normálnímu zobrazení

 1. Zvolte možnost Okna > Výstup > Náhled výtažků.
 2. V části Zobrazení zvolte možnost Vypnuto.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online