Mřížky a jejich použití

K dispozici jsou dva druhy netištěných mřížek: mřížka účaří pro zarovnávání sloupců textu a mřížka dokumentu pro zarovnávání objektů. Na obrazovce připomíná mřížka účaří linkovaný papír a mřížka dokumentu čtverečkovaný papír. Oba typy mřížek si můžete přizpůsobit.

Mřížky
Mřížka účaří (vlevo) a mřížka dokumentu (vpravo)

Když je mřížka viditelná, můžete si všimnout následujících vlastností:

 • Mřížka účaří pokrývá celou dvojstránku, ale mřížka dokumentu pokrývá celou pracovní plochu.

 • Mřížky účaří a dokumentu se zobrazují na každé dvojstránce a nelze je přiřadit k žádnému vzoru.

 • Mřížka dokumentu se může zobrazit před nebo za všemi vodítky, vrstvami a objekty, ale nemůžete ji přiřadit na žádnou vrstvu.

Nastavení mřížky účaří

Použijte předvolby mřížky, chcete-li nastavit mřížku účaří pro celý dokument.

Poznámka:

Mřížku účaří pro rámeček můžete nastavit pomocí Voleb textového rámečku. (Viz Změna vlastností textového rámečku.)

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Mřížky (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Mřížky (Mac OS).

 2. Určete barvu mřížky účaří výběrem barvy z nabídky Barva. Z nabídky Barva můžete také zvolit volbu Vlastní.

 3. U hodnoty Vzhledem k určete, zda má mřížka začínat od horní části stránky nebo od horního okraje.

 4. Do Začátek zapište hodnotu odsazení mřížky od horní hrany stránky nebo od horního okraje stránky podle volby, kterou vyberete v nabídce Vzhledem k. Pokud máte problémy se zarovnáním svislého pravítka na tuto mřížku, zkuste začít s nulovou hodnotou.

 5. Do pole Dílky po zadejte hodnotu pro odstup mezi čárami mřížky. Ve většině případů zadejte hodnotu, která se rovná prokladu hlavního textu, aby se řádky textu zarovnávaly přesně na tuto mřížku.

  Mřížka účaří v okně dokumentu
  Mřížka účaří v okně dokumentu

  A. První čára mřížky B. Krok mezi čárami mřížky 
 6. Ve volbě Práh zobrazení zadejte hodnotu zvětšení, pod kterým se již mřížka nezobrazí. Zvětšete hodnotu prahu, chcete-li zabránit zobrazení příliš hustých čar mřížky při malém zvětšení.

  Mřížka účaří při zvětšení
  Mřížka účaří při zvětšení pod prahem zobrazení (vlevo) a nad prahem zobrazení (vpravo)

 7. klikněte na OK.

Poznámka:

Příkaz Přitahovat na vodítka řídí přitahování na vodítka i na mřížku účaří.

Nastavení mřížky dokumentu

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Mřížky (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Mřížky (Mac OS).

 2. Určete barvu mřížky dokumentu výběrem barvy z nabídky Barva. Z nabídky Barva můžete také zvolit volbu Vlastní.

 3. Vodorovné mezery v mřížce nastavíte zadáním hodnoty v textovém poli Čáry mřížky po v části Vodorovně v sekci Mřížka dokumentu a zadáním hodnoty Rozdělení pro dělení mezi hlavními čárami mřížky.

 4. Abyste nastavili svislé mezery v mřížce, zadejte hodnotu do volby Čáry mřížky po v části Svisle v sekci Mřížka dokumentu, a pak zadejte hodnotu Rozdělení určující počet dílků mezi čárami mřížky.

 5. Proveďte jeden z následujících úkonů a klikněte na OK:

  • Chcete-li umístit mřížku dokumentu a mřížku účaří za všechny ostatní objekty, vyberte volbu Mřížka vzadu.

  • Chcete-li umístit mřížku dokumentu a mřížku účaří před všechny ostatní objekty, odznačte volbu Mřížka vzadu.

Poznámka:

Chcete-li vložit vodítka za všechny další objekty, můžete také zvolit Vodítka vzadu v kontextové nabídce, která se zobrazí, když kliknete pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Mac OS) na prázdnou oblast okna dokumentu.

Zobrazení nebo skrytí mřížek

 • Chcete-li zobrazit nebo skrýt mřížku účaří, zvolte Zobrazení > Mřížka a vodítka > Zobrazovat/Skrýt mřížku účaří.

 • Chcete-li zobrazit nebo skrýt mřížku dokumentu, zvolte Zobrazení > Mřížka a vodítka > Zobrazovat/Skrýt mřížku dokumentu.

Přitahování objektů na mřížku

Je-li povoleno přitahování, posun objektu v oblasti přitahování v místě mřížky způsobí přitáhnutí objektu na toto místo.

Přitahování objektů na mřížku dokumentu

 1. Zvolte Zobrazení > Mřížka a vodítka a zkontrolujte, že je vybraná (zaškrtnutá) volba Přitahovat na mřížku dokumentu. Když příkaz není vybraný, klikněte na něj.

  Poznámka:

  Příkaz Přitahovat na vodítka řídí přitahování na vodítka i na mřížku účaří.

 2. Chcete-li určit zónu přitahování, zvolte Úpravy > Předvolby > Vodítka a pracovní plocha (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Vodítka a pracovní plocha (Mac OS), zadejte hodnotu do pole Zóna přitahování a klikněte na OK. Hodnota volby Zóna přitahování je vždy v obrazových bodech.

Chcete-li přitáhnout objekt na mřížku, táhněte objekt směrem k mřížce, až bude jeden nebo více okrajů objektu uvnitř zóny přitahování mřížky.