Příručka uživatele Zrušit

Panel nástrojů

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Dotyková pracovní plocha
   6. Výchozí klávesové zkratky
   7. Obnovení dokumentu a vrácení akce
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Práce s balíčky stylů
   3. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace InDesign
  2. Dokumenty v cloudu aplikace InDesign | Časté dotazy
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Panel nástrojů – přehled

Některé nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek. Další nástroje se používají k vybírání textu, tvarů, čar a přechodů. Celkové uspořádání panelu nástrojů můžete změnit tak, aby odpovídalo vašemu preferovanému uspořádání oken a panelů. Standardně se panel nástrojů zobrazuje jako jeden svislý sloupec nástrojů. Můžete ho zobrazit také jako dva svislé sloupce nebo jeden vodorovný řádek. V panelu nástrojů ale nemůžete změnit polohu jednotlivých nástrojů. Přesun se provádí tažením za horní okraj.

Nástroj z výchozího panelu nástrojů vyberte kliknutím na nástroj. Panel nástrojů také obsahuje některé skryté nástroje, přiřazené k viditelným nástrojům. Skryté nástroje jsou označeny šipkou vpravo od ikony nástroje. Skrytý nástroj vyberete tak, že kliknete a podržíte stisknuté tlačítko myši na nástroji zobrazeném v paletě nástrojů, a pak vyberete požadovaný nástroj.

Když podržíte ukazatel nad nástrojem, objeví se název nástroje a jeho klávesová zkratka – tento text se nazývá tip nástroje. Tipy nástrojů můžete vypnout tím, že zvolíte Žádné z nabídky Tipy nástrojů v předvolbách Rozhraní.

Poznámka:

Otevřete panel Tipy pro použití nástroje (zvolte Okno > Pomůcky > Tipy pro použití nástroje), abyste viděli, která zkratka a modifikační klávesa je přiřazena vybranému nástroji.

Seznam nástrojů v panelu nástrojů

Poznámka:

Nástroje pro nasbírání obsahu a pro umístění obsahu nejsou dostupné ve verzi CS5.5 a starších verzích.

Zobrazení panelu nástrojů

 1. Zvolte Okna > Nástroje.

Zobrazení voleb nástrojů

 1. Dvojitě klikněte na nástroj v panelu nástrojů.

  Tento postup funguje pouze pro některé nástroje, jako je kapátko, tužka a mnohoúhelník.

Zobrazení a výběr skrytých nástrojů

 1. V panelu nástrojů umístěte ukazatel nad nástroj, který obsahuje skryté nástroje, a podržte stisknuté tlačítko myši.

 2. Když se objeví skryté nástroje, vyberte požadovaný nástroj.

Nabídka skrytých nástrojů

Dočasný výběr nástroje

 1. Když je vybrán jeden nástroj, podržte stisknutou klávesovou zkratku jiného nástroje.

 2. Proveďte akci, dokud držíte stisknutou klávesovou zkratku.

 3. Uvolněním klávesové zkratky se vrátíte na předchozí nástroj.

Jestliže je například vybrán nástroj Mezera, podržte klávesu v pro dočasné použití nástroje pro výběr. Když uvolníte klávesu V, je vybrán nástroj Mezera.

Zobrazení tipů k nástrojům

Panel Tipy k použití nástroje popisuje funkci modifikačních kláves ve spojení s vybraným nástrojem.

 1. Panel Tipy k použití nástroje zobrazíte volbou Okna > Pomůcky > Tipy k použití nástroje.

 2. Výběrem nástroje v panelu nástrojů zobrazíte popis daného nástroje a jeho modifikačních kláves a zkratek.

Změna rozvržení panelu nástrojů

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Rozhraní (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Rozhraní (Mac OS).

 2. Z nabídky Plovoucí panel nástrojů zvolte volbu rozvržení a klikněte na OK.

Rozvržení panelu nástrojů se dá změnit také kliknutím na dvojitou šipku u horního okraje.

Přehled nástrojů

Textové nástroje

Vytvářejí a formátují text ve standardních nebo upravených blocích nebo na cestách. (Viz Vytváření textových rámečků.)

Kreslicí nástroje

Kreslí a aplikují styl na jednoduché i složité objekty, včetně obdélníků, elips, mnohoúhelníků a tvarů od ruky. (Viz Kreslení.)

Nástroje pro výběr

Vybírají (aktivují) objekty, body nebo čáry. (Viz Ukotvené objekty.)

Transformační nástroje

Mění tvar, orientaci a velikost objektů. (Viz Transformování objektů.)

Nástroje pro navigaci

Umožňují pohyb v dokumentu, nastavení jeho zobrazení a měření vzdáleností. (Viz Zvětšení a zmenšení zobrazení a Pravítka a jednotky měření.)

Nástroj nůžky

Rozděluje cesty a rámečky. (Viz Rozdělení cesty.)Nástroj pro výběr umožňuje vybírat celé objekty.Nástroj pro přímý výběr umožňuje vybírat body na cestě nebo obsah uvnitř rámečků.Nástroj Stránka umožňuje vytvořit v dokumentu několik velikostí stránky.Nástroj Mezera umožňuje přizpůsobit volný prostor mezi objekty.Nástroj pero umožňuje kreslit přímé a zakřivené cesty.Nástroj pro přidání kotevního bodu umožňuje přidat kotevní body k cestě.Nástroj pro odstranění kotevního bodu umožňuje odstranit kotevní body z cesty.Nástroj pro změnu směrového bodu umožňuje převádět rohové body na hladké a naopak.Textový nástroj umožňuje vytvářet textové rámečky a vybírat text.Nástroj pro svislý text umožňuje vytvářet svislé textové rámečky a vybírat text.Nástroj pro text na cestě umožňuje vytvářet a upravovat text na cestách.Nástroj tužka umožňuje kreslit cesty od ruky.Nástroj pro vyhlazení umožňuje odstranit z cesty nadbytečné rohy.Nástroj guma umožňuje odstraňovat body z cesty.Nástroj čára umožňuje kreslit segmenty čar.Nástroj obdélníkový rámeček umožňuje vytvářet čtvercová nebo obdélníková vyhrazená místa.Nástroj elipsovitý rámeček umožňuje vytvářet kruhová nebo oválná vyhrazená místa.Nástroj mnohoúhelníkový rámeček umožňuje vytvářet vyhrazená místa s více stranami.Nástroj obdélník umožňuje vytvářet čtverce nebo obdélníky.Nástroj elipsa umožňuje vytvářet kruhy nebo ovály.Nástroj mnohoúhelník umožňuje vytvářet tvary s více stranami.Nástroj pro libovolnou transformaci umožňuje otočit, zmenšit, zvětšit nebo zkosit objekt.Nástroj pro otáčení umožňuje otáčet objekty kolem pevného bodu.Nástroj pro změnu velikosti umožňuje měnit velikost objektů z pevného bodu.Nástroj zkosení umožňuje zkosit objekty kolem pevného bodu.Nástroj kapátko umožňuje vzorkovat barvu nebo atributy textu z objektu a použít je na jiné objekty.Nástroj měřítko měří vzdálenost mezi dvěma body.Nástroj pro přechod umožňuje nastavit počáteční a koncový bod a úhel přechodů uvnitř objektů.Nástroj pro přechodové prolnutí umožňuje postupné vytrácení objektu do pozadí.Nástroj nůžky rozděluje cesty v určených bodech.Nástroj ručička posouvá zobrazení stránky v okně dokumentu.Nástroj lupa zvětšuje a zmenšuje zobrazení v okně dokumentu.Nástroj poznámka umožňuje přidávat poznámky.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.