Panel nástrojů

Panel nástrojů – přehled

Některé nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek. Další nástroje se používají k vybírání textu, tvarů, čar a přechodů. Celkové uspořádání panelu nástrojů můžete změnit tak, aby odpovídalo vašemu preferovanému uspořádání oken a panelů. Standardně se panel nástrojů zobrazuje jako jeden svislý sloupec nástrojů. Můžete ho zobrazit také jako dva svislé sloupce nebo jeden vodorovný řádek. V panelu nástrojů ale nemůžete změnit polohu jednotlivých nástrojů. Přesun se provádí tažením za horní okraj.

Nástroj z výchozího panelu nástrojů vyberte kliknutím na nástroj. Panel nástrojů také obsahuje některé skryté nástroje, přiřazené k viditelným nástrojům. Skryté nástroje jsou označeny šipkou vpravo od ikony nástroje. Skrytý nástroj vyberete tak, že kliknete a podržíte stisknuté tlačítko myši na nástroji zobrazeném v paletě nástrojů, a pak vyberete požadovaný nástroj.

Když podržíte ukazatel nad nástrojem, objeví se název nástroje a jeho klávesová zkratka – tento text se nazývá tip nástroje. Tipy nástrojů můžete vypnout tím, že zvolíte Žádné z nabídky Tipy nástrojů v předvolbách Rozhraní.

Poznámka:

Otevřete panel Tipy pro použití nástroje (zvolte Okno > Pomůcky > Tipy pro použití nástroje), abyste viděli, která zkratka a modifikační klávesa je přiřazena vybranému nástroji.

Seznam nástrojů v panelu nástrojů

Poznámka:

Nástroje pro nasbírání obsahu a pro umístění obsahu nejsou dostupné ve verzi CS5.5 a starších verzích.

Zobrazení panelu nástrojů

 1. Zvolte Okna > Nástroje.

Zobrazení voleb nástrojů

 1. Dvojitě klikněte na nástroj v panelu nástrojů.

  Tento postup funguje pouze pro některé nástroje, jako je kapátko, tužka a mnohoúhelník.

Zobrazení a výběr skrytých nástrojů

 1. V panelu nástrojů umístěte ukazatel nad nástroj, který obsahuje skryté nástroje, a podržte stisknuté tlačítko myši.

 2. Když se objeví skryté nástroje, vyberte požadovaný nástroj.

Nabídka skrytých nástrojů

Dočasný výběr nástroje

 1. Když je vybrán jeden nástroj, podržte stisknutou klávesovou zkratku jiného nástroje.

 2. Proveďte akci, dokud držíte stisknutou klávesovou zkratku.

 3. Uvolněním klávesové zkratky se vrátíte na předchozí nástroj.

Jestliže je například vybrán nástroj Mezera, podržte klávesu v pro dočasné použití nástroje pro výběr. Když uvolníte klávesu V, je vybrán nástroj Mezera.

Zobrazení tipů k nástrojům

Panel Tipy k použití nástroje popisuje funkci modifikačních kláves ve spojení s vybraným nástrojem.

 1. Panel Tipy k použití nástroje zobrazíte volbou Okna > Pomůcky > Tipy k použití nástroje.

 2. Výběrem nástroje v panelu nástrojů zobrazíte popis daného nástroje a jeho modifikačních kláves a zkratek.

Změna rozvržení panelu nástrojů

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Rozhraní (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Rozhraní (Mac OS).

 2. Z nabídky Plovoucí panel nástrojů zvolte volbu rozvržení a klikněte na OK.

Rozvržení panelu nástrojů se dá změnit také kliknutím na dvojitou šipku u horního okraje.

Přehled nástrojů

Textové nástroje

Vytvářejí a formátují text ve standardních nebo upravených blocích nebo na cestách. (Viz Vytváření textových rámečků.)

Kreslicí nástroje

Kreslí a aplikují styl na jednoduché i složité objekty, včetně obdélníků, elips, mnohoúhelníků a tvarů od ruky. (Viz Kreslení.)

Nástroje pro výběr

Vybírají (aktivují) objekty, body nebo čáry. (Viz Ukotvené objekty.)

Transformační nástroje

Mění tvar, orientaci a velikost objektů. (Viz Transformování objektů.)

Nástroje pro navigaci

Umožňují pohyb v dokumentu, nastavení jeho zobrazení a měření vzdáleností. (Viz Zvětšení a zmenšení zobrazení a Pravítka a jednotky měření.)

Nástroj nůžky

Rozděluje cesty a rámečky. (Viz Rozdělení cesty.)

Galerie nástrojů pro výběrNástroj pro výběr umožňuje vybírat celé objekty.Nástroj pro přímý výběr umožňuje vybírat body na cestě nebo obsah uvnitř rámečků.Nástroj Stránka umožňuje vytvořit v dokumentu několik velikostí stránky.Nástroj Mezera umožňuje přizpůsobit volný prostor mezi objekty.

Galerie nástrojů pro kreslení a textových nástrojůNástroj pero umožňuje kreslit přímé a zakřivené cesty.Nástroj pro přidání kotevního bodu umožňuje přidat kotevní body k cestě.Nástroj pro odstranění kotevního bodu umožňuje odstranit kotevní body z cesty.Nástroj pro změnu směrového bodu umožňuje převádět rohové body na hladké a naopak.Textový nástroj umožňuje vytvářet textové rámečky a vybírat text.Nástroj pro svislý text umožňuje vytvářet svislé textové rámečky a vybírat text.Nástroj pro text na cestě umožňuje vytvářet a upravovat text na cestách.Nástroj tužka umožňuje kreslit cesty od ruky.Nástroj pro vyhlazení umožňuje odstranit z cesty nadbytečné rohy.Nástroj guma umožňuje odstraňovat body z cesty.Nástroj čára umožňuje kreslit segmenty čar.Nástroj obdélníkový rámeček umožňuje vytvářet čtvercová nebo obdélníková vyhrazená místa.Nástroj elipsovitý rámeček umožňuje vytvářet kruhová nebo oválná vyhrazená místa.Nástroj mnohoúhelníkový rámeček umožňuje vytvářet vyhrazená místa s více stranami.Nástroj obdélník umožňuje vytvářet čtverce nebo obdélníky.Nástroj elipsa umožňuje vytvářet kruhy nebo ovály.Nástroj mnohoúhelník umožňuje vytvářet tvary s více stranami.

Galerie transformačních nástrojůNástroj pro libovolnou transformaci umožňuje otočit, zmenšit, zvětšit nebo zkosit objekt.Nástroj pro otáčení umožňuje otáčet objekty kolem pevného bodu.Nástroj pro změnu velikosti umožňuje měnit velikost objektů z pevného bodu.Nástroj zkosení umožňuje zkosit objekty kolem pevného bodu.

Galerie nástrojů pro modifikace a navigaciNástroj kapátko umožňuje vzorkovat barvu nebo atributy textu z objektu a použít je na jiné objekty.Nástroj měřítko měří vzdálenost mezi dvěma body.Nástroj pro přechod umožňuje nastavit počáteční a koncový bod a úhel přechodů uvnitř objektů.Nástroj pro přechodové prolnutí umožňuje postupné vytrácení objektu do pozadí.Nástroj nůžky rozděluje cesty v určených bodech.Nástroj ručička posouvá zobrazení stránky v okně dokumentu.Nástroj lupa zvětšuje a zmenšuje zobrazení v okně dokumentu.Nástroj poznámka umožňuje přidávat poznámky.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.