Příručka uživatele Zrušit

Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Dotyková pracovní plocha
   6. Výchozí klávesové zkratky
   7. Obnovení dokumentu a vrácení akce
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu v aplikaci InDesign (Beta)
  2. Časté otázky o cloudových dokumentech aplikace InDesign (Beta)
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

O nástrojích PDF pro tiskové publikování

V průběhu některých pracovních postupů pro tiskové publikování jsou dokumenty distribuovány ve formátu autorské aplikace (nazývaném nativní formát). Po schválení se soubory uloží v PostScriptu nebo ve specializovaném formátu pro prepress a konečný tisk. Protože aplikace vytvářejí PostScript mnoha různými způsoby, mohou být postscriptové soubory libovolně velké a složité. Navíc takové problémy, jako chybějící písma, poškozené soubory, chybějící grafické prvky a nepodporované vlastnosti, mohou v okamžiku výstupu způsobit problémy. Proto společnost Adobe se svými partnery pokračují na přípravě spolehlivých publikačních pracovních postupů založených na PDF.

Z aplikace InDesign můžete exportovat dokument do složeného PDF nazývaného digitální matrice. Tyto digitální matrice jsou kompaktní, spolehlivé soubory, které vy nebo váš dodavatel služeb můžete prohlížet, upravovat, uspořádat a kontrolovat. Pak ve vhodný okamžik v průběhu pracovního postupu může váš dodavatel služeb buď poslat soubor PDF přímo na výstup, nebo soubor zpracovat pomocí nástrojů z různých zdrojů pro takové úlohy post-processingu, jako je kontrola před výstupem, vytváření přesahů, vyřazení stránek a separace barev.

Soubory PDF v pracovním postupu

Mnoho velkých vydavatelů používá formát PDF k zefektivnění cyklů korektur a produkce. Mnoho časopisů a novin například přijalo PDF jako standardní formát pro reklamy zasílané místním vydavatelstvím přes satelitní nebo ISDN linky. PDF dává místním vydavatelům možnost okamžitě zobrazit reklamu přesně tak, jak byla navržena, provádět úpravy v textu i v pozdějších fázích a spolehlivě tisknout z libovolného počítače.

Technologie a požadavky pracovních postupů s PDF

Společnost Adobe se neustále zaměřuje na potřeby pracovních postupů poskytovatelů služeb a doporučuje často navštěvovat webové stránky Adobe www.adobe.com, kde zjistíte nejnovější vývoj. V současnosti Adobe řeší potřeby publikačního pracovního postupu pomocí integrovaného systému několika technologií:

 • Adobe Acrobat 9 s podporou pro Adobe PDF verze 1.7.

 • Tisková technologie Adobe PostScript 3 pro podporu nezávislosti na zařízení, vytváření přesahů Adobe In-RIP Trapping, separace barev in-RIP a plynulá prolnutí.

 • Adobe InDesign CS4 se svými možnostmi sazby stránek ve vysokém rozlišení a přímým zpracováním PDF.

 • PDF/X, standard ISO pro předávání grafického obsahu eliminující značnou část proměnných týkajících se barev, písem a přesahů, které způsobují problémy při tisku.

Pracovní postup PDF se složenými barvami ve vysokém rozlišením používá obvykle výstupní zařízení PostScript 3, jehož RIP podporuje separace in-RIP. Pokud vaše výstupní zařízení používá PostScript Level 2 nebo nepodporuje separace in-RIP, použijte tiskový pracovní postup s předseparovaným PostScriptem.

Kontrola dokumentu před exportem

Před vytvořením souboru PDF pro poskytovatele služeb, zkontrolujte, zda dokument aplikace InDesign splňuje specifikace vašeho poskytovatele služeb. Následující seznam nabízí některá doporučení:

 • Použijte funkci aplikace InDesign Preflight před výstupem, abyste se ujistili, že rozlišení a barevné prostory obrazů jsou správné, písma jsou dostupná a mohou být vložena, grafiky jsou aktuální a tak dále.

 • Před exportem si prohlédněte nastavení exportu Adobe PDF a podle potřeby je upravte. Část Přehled zahrnuje oblast varování, která ukazuje, kdy nemohou být volby přednastavení splněny.

 • Pokud vaše kresba obsahuje průhlednost (včetně přetisků a vržených stínů) a vyžadujete výstup s vysokým rozlišením, je vhodné prohlédnout si náhled efektů sloučení průhledností pomocí panelu Náhled sloučení průhlednosti ještě před uložením souboru.

 • Pokud kresba obsahuje průhlednost, zeptejte se poskytovatele prepress služeb, jestli chce sloučené nebo nesloučené soubory PDF. Sloučení se v pracovním postupu provádí co nejpozději, nejlépe až u poskytovatele služeb. Pokud chce poskytovatel služeb průhlednosti sloučené, pošlete mu soubor vyhovující PDF/X-1a.

 • Pokud se dokument bude separovat, můžete si zobrazit náhled jednotlivých výtažků a limity krytí tiskových barev pomocí panelu Náhled výtažků.

 • V dokumentu používejte pouze obrazy s vysokým rozlišením.

 • Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete pro úlohy se čtyřbarevným výtažkovým tiskem používat pouze obrazy CMYK. Nebo můžete zvolit převod obrazů RGB na CMYK v dialogovém okně Export Adobe PDF (kategorie Výstup).

 • Z exportovaného dokumentu PDF můžete vyloučit skryté nebo netisknutelné vrstvy. (Viz Volba vrstev pro tisk nebo export do PDF.)

Průchozí tisk PDF

Výrobci tiskáren s funkcí PDF Print Engine vydávají nové ovladače založené na Adobe PDFDriver SDK a tyto ovladače dokáží zpracovávat PDF v průchozím režimu. Pokud takovou tiskárnu vyberete prostřednictvím aplikace InDesign, udává její PPD, že se jedná o tiskárnu PDF (závisí na výrobci tiskárny).

Jelikož aplikace InDesign dokáže vytvářet vysoce kvalitní PDF prostřednictvím exportu PDF, využívá tuto funkci i tisk pomocí tiskárny PDF a takové vysoce kvalitní PDF je předáno do tiskárny přímo, a nikoli prostřednictvím postscriptu.
Obecně platí, že kvalita tisku prováděná z aplikací prostřednictvím ovladače PDF je stejná nebo lepší než tisk přes PostScript. Tisk PDF prostřednictvím tiskárny Adobe PDF také podporuje živou průhlednost a správu barev ICC. Volby v dialogu tisku aplikace InDesign týkající se správy barev, separace barev a grafiky jsou deaktivované, protože všechny operace správy barev jsou z důvodu zvyšování kvality tisku prováděny v zařízení.

Dialogové okno Tisk

Volba Složené nechat nezměněné je ve výchozím nastavení zapnutá a toto nastavení nelze změnit.

Vytvoření souboru Adobe PDF připraveného k tisku

Poskytovatel služeb může použít Acrobat 7.0 Professional a novější, aby provedl kontrolu před výstupem a separace barev. Následující verze Acrobat Professional obsahují pokročilejší nástroje kontroly před výstupem, včetně schopnosti provádět určité korekce automaticky. Kontrolu před výstupem, vytvoření přesahů, vyřazení stránek a vytvoření výtažků barev pro stránky v digitální matrici mohou také provést různé aplikace pro prepress a technologie in-RIP.

Pokud se rozhodnete vypustit obrazy při vytváření souboru Adobe PDF, zajistěte, aby poskytovatel služeb měl přístup k původním obrazům s vysokým rozlišením, které jsou vyžadované pro správný výstup. Také zajistěte, aby poskytovatel služeb měl Acrobat 7.0 nebo novější pro přesné zobrazení textu a barevných grafik. Nejlepšího zobrazení dosáhnete pomocí aplikace Acrobat 8 Professional nebo novější.

Pokud používáte pracovní postup se správou barev, můžete pomocí přesných profilů barev zobrazit náhled na obrazovce (kontrolní náhled). Můžete zjistit, jak vypadají barvy dokumentu při reprodukci na určitém výstupním zařízení.

Poznámka:

Pokud nepoužíváte systém správy barev (CMS) s přesně kalibrovanými profily ICC a nejste si jisti, že je váš monitor přesně kalibrovaný, nespoléhejte se na vzhled barev na obrazovce.

 1. Připravte dokument pro export do Adobe PDF.
 2. Exportujte pomocí souboru .joboptions dodaného poskytovatelem služeb. Nemáte-li preferovaný soubor .joboptions, použijte přednastavení PDF/X.
 3. Zkontrolujte PDF před výstupem v Acrobatu 7.0 Professional nebo novějším.
 4. Vytiskněte kontrolní nátisk a opravte soubor PDF.
 5. Předejte soubor PDF připravený pro tisk poskytovateli prepress služeb.

Související témata

Vytváření a publikování elektronických knihbrožurletákůpohlednicplakátůinteraktivních rozložení stránek a mnohé další s aplikací Adobe InDesign.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.