Příručka uživatele Zrušit

Sloučení průhledné kresby

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Dotyková pracovní plocha
   6. Výchozí klávesové zkratky
   7. Obnovení dokumentu a vrácení akce
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu v aplikaci InDesign (Beta)
  2. Časté otázky o cloudových dokumentech aplikace InDesign (Beta)
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

O sloučení

Pokud váš dokument nebo kresba obsahují průhlednost, je pro jejich výstup obvykle potřeba provést proces zvaný sloučení průhledností. Sloučení rozdělí průhlednou kresbu na vektorové a rastrované oblasti. Když kresba bude složitější (překrývající se obrazy, vektory, text, přímé barvy, přetisky a podobně), bude složitější i sloučení průhledností a jeho výsledky.

Sloučení může být nezbytné, když tisknete, nebo když ukládáte nebo exportujete do jiných formátů, které průhlednost nepodporují. Chcete-li při vytváření souborů PDF zachovat průhlednost bez sloučení, uložte soubor jako Adobe PDF 1.4 (Acrobat 5.0) nebo novější.

Můžete určit nastavení sloučení a pak je uložit a aplikovat jako přednastavení sloučení průhledností. Průhledné objekty se sloučí podle nastavení ve vybraném přednastavení sloučení průhlednosti.

Poznámka:

Po uložení souboru nelze již sloučení průhledností vzít zpět.

Překrývající se kresby se při sloučení rozdělí.

Poznámka:

Další informace o problematice výstupu průhledností najdete na stránce Print Service Provider Resources (Informace pro poskytovatele tiskových služeb) sítě ASN (Adobe Solutions Network) (pouze v angličtině), dostupné _czna webu Adobe.

O přednastavení sloučení průhledností

Pokud pravidelně tisknete nebo exportujete dokumenty, které obsahují průhlednost, můžete proces sloučení automatizovat uložením nastavení sloučení do přednastavení sloučení průhledností. Tato nastavení pak můžete aplikovat na tištěný výstup i při ukládání a exportu souborů do PDF 1.3 (Acrobat 4.0) a do formátů EPS a PostScript. Navíc je v aplikaci Illustrator můžete aplikovat při ukládání souborů do dřívějších verzí aplikace Illustrator nebo při kopírování do schránky a v aplikaci Acrobat je můžete také aplikovat při optimalizaci souboru PDF.

Tato nastavení také určují způsob sloučení při exportu do formátů, které nepodporují průhlednost.

Přednastavení sloučení průhledností můžete zvolit v panelu Další volby v tiskovém dialogovém okně nebo v dialogovém okně pro specifický formát, které se objeví po počátečním dialogovém okně Export nebo Uložit jako. Můžete si vytvořit vlastní přednastavení sloučení průhledností nebo zvolit některou z výchozích voleb dodaných se softwarem. Tato výchozí nastavení jsou navržena tak, aby kvalita a rychlost sloučení odpovídaly příslušnému rozlišení pro rastrování průhledných oblastí, v závislosti na zamýšleném použití dokumentu:

Vysoké rozlišení

je pro konečný tiskový výstup a pro vysoce kvalitní kontrolní tisky, jako jsou například barevné nátisky založené na výtažcích.

Střední rozlišení

je pro kontrolní tisky na stolních tiskárnách a dokumenty tištěné na vyžádání, které se budou tisknout na PostScriptových barevných tiskárnách.

Nízké rozlišení

je pro rychlé náhledy, které se budou tisknout na černobílých stolních tiskárnách, a pro dokumenty, které se budou publikovat na webu nebo exportovat do formátu SVG.

Aplikování přednastavení sloučení průhledností pro výstup

Přednastavení sloučení průhledností můžete zvolit v dialogovém okně Tisknout nebo ve specifickém dialogovém okně pro daný formát, které se zobrazí po úvodním dialogovém okně Export.

Pokud pravidelně exportujete nebo tisknete dokumenty, které obsahují průhlednost, můžete proces sloučení automatizovat uložením nastavení sloučení do přednastavení sloučení průhledností. Tato nastavení pak můžete aplikovat, když tisknete nebo exportujete do formátů PDF 1.3 (Acrobat4.0) nebo EPS.

 1. Na panelu Další volby v dialogovém okně Tisknout, Export EPS nebo Export Adobe PDF zvolte vlastní přednastavení nebo jedno z následujících výchozích přednastavení:

  Nízké rozlišení

  Používá se pro rychlé náhledy, které budou vytištěny na černobílé stolní tiskárně, a pro dokumenty, které se budou publikovat na webu.

  Střední rozlišení

  Používá se pro kontrolní nátisky a dokumenty tištěné na vyžádání, které se budou tisknout na barevných tiskárnách vybavených jazykem Adobe PostScript.

  Vysoké rozlišení

  Používá se pro konečný tiskový výstup a pro vysoce kvalitní nátisky, jako jsou například barevné nátisky založené na výtažcích.

  Poznámka:

  Nastavení sloučení průhledností se použijí pouze v případě, že kresba obsahuje průhlednost, nebo když je v oblasti Výstup v dialogovém okně Export Adobe PDF vybraná volba Simulovat přetisk.

Vytvoření nebo úpravy přednastavení sloučení průhledností

Přednastavení sloučení průhledností můžete uložit do samostatného souboru, a pak je můžete snadno zálohovat nebo je předat poskytovatelům služeb, klientům nebo ostatním uživatelům v pracovní skupině. V InDesignu mají soubory přednastavení sloučení průhledností příponu .flst.

 1. Zvolte Úpravy > Přednastavení sloučení průhledností.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit nové přednastavení, klikněte na Nové.

  • Chcete-li přednastavení odvodit od předdefinovaného přednastavení, vyberte jedno z nich v seznamu a klepněte na Nové.

  • Chcete-li upravit existující přednastavení, vyberte přednastavení a klepněte na Upravit.

  Poznámka:

  Výchozí přednastavení sloučení průhledností nemůžete upravit.

 3. Nastavte volby sloučení průhledností.
 4. Klepněte na OK, abyste se vrátili do dialogového okna Přednastavení sloučení průhledností a klepněte znovu na OK.

Export a import vlastního přednastavení sloučení průhledností

Přednastavení sloučení průhledností můžete exportovat a importovat, a sdílet je s poskytovateli služeb, klienty nebo s ostatními ve vaší pracovní skupině.

 1. Zvolte Úpravy > Přednastavení sloučení průhledností.
 2. Vyberte přednastavení ze seznamu.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li exportovat přednastavení do samostatného souboru, klepněte na Uložit (InDesign) nebo Exportovat (Illustrator), určete název a umístění a pak klepněte na Uložit.

   Výhodnější je uložit přednastavení mimo složku předvoleb aplikace. Pak se neztratí, pokud vymažete své předvolby.

  • Chcete-li přednastavení importovat ze souboru, klepněte na Načíst (InDesign) nebo Importovat (Illustrator). Najděte a vyberte soubor obsahující přednastavení, které chcete načíst, a pak klepněte na Otevřít.

Přejmenování nebo odstranění vlastního přednastavení sloučení průhlednosti

 1. Zvolte Úpravy > Přednastavení sloučení průhledností.
 2. Vyberte přednastavení ze seznamu.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li přejmenovat existující přednastavení, klepněte na tlačítko Upravit, zadejte nový název a pak klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li přednastavení odstranit, klepněte na Odstranit a pak odstranění potvrďte klepnutím na OK.

  Poznámka:

  Výchozí přednastavení nemůžete odstranit.

Sloučení průhledností na jednotlivé dvojstránce

Nastavení sloučení průhledností můžete aplikovat na jednotlivé dvojstránky v dokumentu a tím lokálně změnit přednastavení sloučení průhledností nastavené pro celý dokument nebo knihu. To je užitečné při nastavení kvality sloučení průhledností v dokumentech, kde se kombinují obrazy s vysokým rozlišením a hodně průhlednosti a obrazy s nízkým rozlišením. V tomto případě můžete sloučit složitou dvojstránku ve vysoké kvalitě a použít pro ostatní dvojstránky rychlejší přednastavení sloučení průhledností s nižší kvalitou.

Při tisku nebo exportu se můžete vrátit ke stylu sloučení průhledností pro dokument nebo knihu.

 1. Zobrazte dvojstránku v okně dokumentu.
 2. V nabídce panelu Stránky zvolte Sloučení dvojstránky.
 3. Zvolte libovolnou z následujících voleb a pak klikněte na OK:

  Výchozí

  Použije pro tuto dvojstránku přednastavení sloučení průhledností dokumentu.

  Žádné (ignorovat průhlednost)

  Pro danou dvojstránku se bude průhlednost ignorovat. Tato volba je užitečná při odstraňování problémů poskytovatelem služeb.

  Vlastní

  Otevře dialogové okno Vlastní nastavení sloučení dvojstránky pro určení požadovaných nastavení.

Ignorování přednastavení sloučení průhledností na určité dvojstránce

 1. Vyberte Ignorovat změny pro dvojstránku v libovolném z následujících míst v aplikaci InDesign:
  • V panelu Náhled sloučení průhledností (Okno > Výstup > Náhled sloučení průhledností).

  • V oblasti Další volby v dialogovém okně Tisknout nebo Export Adobe PDF.

Volby sloučení průhledností

Volby sloučení průhledností můžete nastavit, když vytváříte, upravujete nebo prohlížíte náhled přednastavení sloučení průhledností v Illustratoru, InDesignu nebo Acrobatu.

Volby zvýraznění (náhledu)

Žádné (náhled barev)

Vypne zobrazování náhledu.

Rastrované složité oblasti

Zvýrazní oblasti, které se budou rastrovat z důvodů výkonu (podle nastavení jezdce Rastrované/vektorové). Uvědomte si, že na hranicích zvýrazněné oblasti je vyšší pravděpodobnost výskytu problémů s návazností (v závislosti na nastaveních tiskového ovladače a rozlišení rastrování). Abyste minimalizovali problémy s návazností, vyberte Oříznout složité oblasti.

Průhledné objekty

Zvýrazní objekty, které jsou zdrojem průhlednosti, jako jsou částečně průhledné objekty (včetně obrazů s alfa kanály), objekty s režimy prolnutí a objekty s maskou krytí. Kromě toho mohou průhlednost obsahovat také styly a efekty, a přetiskované objekty mohou být považovány za zdroje průhlednosti, pokud se jich týká průhlednost nebo pokud je nutné sloučit přetisk.

Všechny ovlivněné objekty

Zvýrazní všechny objekty, kterých se týká průhlednost, včetně průhledných objektů a objektů, které jsou překryté průhlednými objekty. Zvýrazněné objekty budou ovlivněny procesem sloučením průhledností – jejich tahy nebo vzorky se rozdělí, určité části se mohou rastrovat a podobně.

Ovlivněné navázané soubory EPS (pouze Illustrator)

Zvýrazní všechny připojené soubory EPS, které jsou ovlivněné průhledností.

Ovlivněné grafiky (pouze InDesign)

Zvýrazní všechny umístěné objekty ovlivněné průhledností nebo efekty průhlednosti. Tato volba je užitečná pro poskytovatele služeb, kteří potřebují zobrazit grafiky, které vyžadují pozornost, aby se vytiskly správně.

Rozdělené vzorky (Illustrator a Acrobat)

Zvýrazní všechny vzorky, které se rozdělí, pokud se jich bude týkat průhlednost.

Tahy převedené na obrysy

Zvýrazní všechny tahy, které se převedou na obrysy, pokud se jich bude týkat průhlednost nebo proto, že je vybraná volba Převést všechny tahy na obrysy.

Text převedený na obrysy (Illustrator a InDesign)

Zvýrazní všechen text, který se převede na obrysy, pokud se ho bude týkat průhlednost nebo proto, že je vybraná volba Převést všechny texty na obrysy.

Poznámka:

V konečném výstupu mohou tahy a text převedené na obrysy vypadat trochu jinak než původní, zvláště velmi tenké tahy a velmi malý text. Náhled sloučení průhledností ale tento pozměněný vzhled nezvýrazní.

Text a tahy vyplněné rastrovaným obrazem (pouze InDesign)

Zvýrazní text a tahy, které mají rastrovanou výplň jako výsledek sloučení průhledností.

Všechny rastrované oblasti (Illustrator a InDesign)

Zvýrazní objekty a průsečíky objektů, které se budou rastrovat, protože neexistuje jiný způsob jejich reprezentace v jazyce PostScript nebo proto, že jsou složitější než práh určený pomocí jezdce Rastrované/vektorové. Například průsečík dvou průhledných přechodů se bude rastrovat vždy, i když hodnota volby Rastrované/vektorové bude 100. Volba Všechny rastrované oblasti také zobrazí rastrové grafiky (jako jsou soubory aplikace Photoshop), kterých se týká průhlednost a rastrové efekty jako jsou vržené stíny a prolnutí okrajů. Zpracování této volby trvá déle než zpracování ostatních voleb.

Volby přednastavení sloučení průhledností

Název/Přednastavení

Určuje název přednastavení. V závislosti na dialogovém okně můžete do textového pole Název zadat název nebo potvrdit výchozí název. Můžete zadat název existujícího přednastavení, chcete-li ho upravit. Nemůžete ale upravit výchozí přednastavení.

Vyvážení rastrovaných/vektorových

Určuje, kolik vektorových informací se zachová. S vyšším nastavením se zachová více vektorových objektů, zatímco s nižším nastavením se více vektorových objektů rastruje; se středním nastavením se zachovají jednoduché oblasti ve vektorovém formátu a složité oblasti se rastrují. Vyberte nejnižší nastavení, chcete-li rastrovat celou kresbu.

Poznámka:

Míra rastrování, které se provede, závisí na složitosti stránky a na typech překrývajících se objektů.

Rozlišení čárové grafiky a textu

Rastruje všechny objekty, včetně obrazů, vektorových kreseb, textu a přechodů, na určené rozlišení. Aplikace Acrobat a InDesign umožňují maximální rozlišení 9600 ppi (obrazových bodů na palec) u čárových grafik (pérovky) a 1200 ppi u mřížky přechodů. Illustrator umožňuje maximálně 9600 ppi pro čárové grafiky i pro mřížky přechodů. Rozlišení ovlivňuje přesnost průsečíků při sloučení průhledností. Rozlišení u čárové grafiky a textu by mělo být obvykle nastavené na 600‑1200, aby bylo rastrování kvalitní, zejména v případě patkového písma nebo malého textu.

Rozlišení přechodů a mřížek přechodů

Určuje rozlišení pro přechody a mřížkové objekty aplikace Illustrator, které se rastrují následkem sloučení průhledností, v rozlišení od 72 do 2400 ppi. Rozlišení ovlivňuje přesnost průsečíků při sloučení průhledností. Rozlišení přechodů a mřížek přechodů by mělo být obvykle nastaveno od 150 do 300 ppi, protože kvalita přechodů, vržených stínů a prolnutí okrajů se při vyšších rozlišeních nezlepší, ale zvýší se doba tisku souboru a jeho velikost.

Převést všechny texty na obrysy

Na stránkách s průhledností převede všechny textové objekty (bodový text, text v ploše a text na cestě) na obrysy a vypustí všechny textové informace o glyfech. Tato volba zajistí, že šířka textu zůstane v průběhu sloučení průhledností stejná. Když zapnete tuto volbu, budou malá písma při zobrazení v aplikaci Acrobat nebo při tisku na stolní tiskárně s nízkým rozlišením vypadat trochu tlustší. Neovlivní to ale kvalitu textu vytištěného na tiskárnách s vysokým rozlišením nebo na osvitových jednotkách.

Převést všechny tahy na obrysy

Převede na stránkách s průhledností všechny tahy na jednoduché vyplněné cesty. Tato volba zajistí, že šířka tahů zůstane v průběhu sloučení průhledností stejná. Při zapnutí této volby budou tenké tahy vypadat trochu tlustší a může se snížit rychlost sloučení průhledností.

Oříznout složité oblasti

Zajistí, že hranice mezi vektorovými kresbami a rastrovanými částmi budou probíhat podél cest objektů. Tato volba redukuje artefakty rozhraní, které se mohou vyskytnout, když je část objektu rastrovaná, zatímco zbytek objektu zůstane ve vektorové formě. Ale výběr této volby může vést k tomu, že cesty budou příliš složité pro zpracování v tiskárně.

Poznámka:

Některé tiskové ovladače zpracovávají rastrové a vektorové grafiky různě, což může někdy vést k vytvoření barevných rozhraní. Problémy s rozhraními můžete minimalizovat tím, že vypnete některá nastavení správy barev specifická pro tiskový ovladač. Tato nastavení se liší podle typu tiskárny, takže se na podrobnosti podívejte do dokumentace, kterou jste dostali s tiskárnou.

Rozhraní v místech, kde se setkávají rastry a vektory.

(Pouze Illustrator) Vyberte Zachovat průhlednost alfa (pouze v dialogovém okně Sloučit průhlednost)

Zachová celkové krytí sloučených objektů. S touto volbou se režimy prolnutí a přetisky ztratí, ale jejich vzhled se ve zpracované kresbě zachová, spolu s úrovní alfa průhlednosti (stejně jako když rastrujete kresbu s průhledným pozadím). Volba Zachovat průhlednost alfa může být užitečná, pokud exportujete do SWF nebo SVG, protože oba tyto formáty podporují alfa průhlednost.

(Pouze Illustrator) Vyberte Zachovat přímé barvy a přetisky (pouze v dialogovém okně Sloučit průhlednost)

Obvykle zachová přímé barvy. Také zachová přetisky u objektů, které nejsou ovlivněny průhledností. Vyberte tuto volbu při tisku výtažků, pokud dokument obsahuje přímé barvy a přetiskované objekty. Tuto volbu odznačte, když ukládáte soubory pro použití v aplikacích pro sazbu stránek. Když je tato volba vybraná, přetiskované plochy, které jsou ovlivněny průhledností, se sloučí, zatímco přetisk v ostatních oblastech se zachová. Výsledky jsou nepředvídatelné, když posíláte soubor na výstup z aplikace pro sazbu stránek.

Zachovat přetisk (pouze Acrobat)

Smíchá barvy průhledné kresby s barvou pozadí, aby se vytvořil efekt přetisku.

Zobrazení náhledu oblastí kresby, které se sloučí

Použijte volby náhledu v paletě Náhled sloučení průhledností, abyste zvýraznili oblasti ovlivněné sloučením. Tyto barevně kódované informace můžete použít k nastavení voleb sloučení průhledností.

Poznámka:

Náhled sloučení průhledností není určen k zobrazení přesného náhledu přímých barev, přetisků a režimů prolnutí. Pro tyto účely použijte režim Náhled přetisků.

 1. Zobrazení panelu (nebo dialogového okna) Náhled sloučení průhledností:
  • V aplikaci Illustrator vyberte možnosti Okna > Náhled sloučení průhledností.

  • V aplikaci Acrobat zvolte položky Nástroje > Tisková produkce > Náhled sloučení průhledností.

  • V aplikaci InDesign zvolte položky Okna > Výstup > Náhled sloučení průhledností.

 2. Z nabídky Zvýraznění zvolte druh oblastí, které chcete zvýraznit. Dostupnost voleb závisí na obsahu kresby.
 3. Vyberte nastavení sloučení průhledností, která chcete použít: Buď zvolte přednastavení nebo nastavte specifické volby, pokud jsou dostupné.
  Poznámka:

  (Illustrator) Pokud se nezobrazí nastavení sloučení, zobrazíte je výběrem možnosti Zobrazit volby v nabídce panelu.

 4. Pokud kresba obsahuje přetiskované objekty, které se ovlivňují s průhlednými objekty, vyberte v aplikaci Illustrator volbu z nabídky Přetisky. Přetisky můžete zachovat, simulovat nebo vypustit. V aplikaci Acrobat zvolte Zachovat přetisk, chcete-li smíchat barvy průhledné kresby s barvami pozadí, aby se vytvořil efekt přetisku.
 5. Kdykoliv můžete klepnout na Obnovit, abyste zobrazili novou verzi náhledu, založenou na vašich nastaveních. V závislosti na složitosti kresby může trvat několik sekund, než se objeví náhled obrazu. V InDesignu můžete také zvolit Automaticky obnovovat zvýraznění.
  Poznámka:

  V aplikacích Illustrator a Acrobat klepněte do oblasti náhledu, chcete-li zobrazení náhledu zvětšit. Chcete-li náhled zmenšit, klepněte do plochy náhledu se stisknutou klávesou Alt. Chcete-li náhled posunout, podržte mezerník a táhněte v ploše náhledu.

Aktualizace náhledu v panelu Náhled sloučení průhledností

 • Chcete-li, aby se zobrazení automaticky aktualizovalo, kdykoliv je neaktuální a nečinné, vyberte Automaticky obnovovat zvýraznění.
 • Chcete-li zobrazení aktualizovat ručně, klikněte na Obnovit.

  V obou případech se aktualizuje zobrazení v okně dokumentu v závislosti na nastavení sloučení průhledností, které jste zvolili.

Nejlepší postupy při vytváření průhlednosti

Ve většině případů sloučení průhledností vytvoří výborné výsledky, když použijete vhodné předdefinované přednastavení sloučení průhledností nebo vytvoříte přednastavení vhodné pro konečný výstup. Kompletní popis vlivu průhlednosti na výstup a průvodce pro odstraňování problémů najdete v dokumentu „Achieving Reliable Print Output with Transparency“ (pouze v angličtině) na webu Adobe.

Pokud ale dokument obsahuje složité překrývající se oblasti a vyžadujete výstup ve vysokém rozlišení, můžete dosáhnout větší spolehlivosti při výsledném tisku, pokud dodržíte několik následujících základních pravidel:

Poznámka:

Pokud použijete průhlednost v dokumentech určených k výstupu ve vysokém rozlišení, prodiskutujte své záměry se svým poskytovatelem služeb. Dobrá komunikace mezi vámi a vašim poskytovatelem služeb vám pomůže dosáhnout očekávaných výsledků.

Přetiskování objektů

I když sloučené objekty mohou vypadat jako průhledné, jsou ve skutečnosti neprůhledné a ostatní objekty pod nimi skrz ně nejsou vidět. Ale pokud nepoužijete simulaci přetisku, modul sloučení průhledností nemusí být schopen zachovat základní přetiskování objektů při exportu do PDF nebo při tisku. V takovém případě by příjemci výsledného souboru PDF měli vybrat Náhled přetisků v Acrobatu 5.0 nebo novějším, aby viděli přesné výsledky přetiskování.

Naopak, když použijete simulaci přetisku, sloučení průhledností vytvoří simulaci vzhledu přetisku, a výsledkem této simulace bude neprůhlednost všech objektů. Ve výstupu do PDF tato simulace převede přímé barvy na ekvivalentní výtažkové barvy. Proto by volba Simulovat přetisk neměla být vybraná pro výstup, ze kterého se budou později vytvářet barevné výtažky.

Přímé barvy a režimy prolnutí

Při použití přímých barev s určitými režimy prolnutí někdy dostanete neočekávané výsledky. Je to proto, že InDesign používá na obrazovce ekvivalentní výtažkové barvy, ale při tisku použije přímé barvy. Izolované prolnutí v importované grafice také může také vytvořit v aktivním dokumentu vykrojení.

Pokud použijete prolnutí, kontrolujte pravidelně svůj návrh pomocí volby Náhled přetisků v nabídce Zobrazení. Náhled přetisků poskytuje přibližnou představu, jak se zobrazí přímé tiskové barvy, které přetiskují nebo se ovlivňují s průhlednými objekty. Pokud není vizuální efekt podle vašich představ, proveďte libovolné z následujících úkonů:

 • Použijte jiný režim prolnutí nebo nepoužijte žádný režim prolnutí. Když pracujete s přímými barvami, nepoužívejte tyto režimy prolnutí: Rozdíl, Vyloučit, Odstín, Sytost, Barva a Světlost.

 • Kde je to možné, použijte výtažkové barvy.

Prostor prolnutí

Když aplikujete průhlednost na objekty na dvojstránce, všechny barvy na této dvojstránce se převedou do zvoleného prostoru prolnutí průhledností (Úpravy > Prostor prolnutí průhledností), buď do RGB dokumentu nebo do CMYK dokumentu, i když nejsou průhledností ovlivněny. Převedením všech barev se zajistí jednotnost pro jakékoliv dva stejně barevné objekty na dvojstránce a zabrání se nápadnému chování barev na okrajích průhlednosti. Barvy se převádějí průběžně, hned při kreslení objektů. Barvy v umístěných grafikách, které jsou ovlivněny průhledností, se také převedou do prostoru prolnutí. To ovlivňuje vzhled barev na obrazovce a v tisku, ale ne způsob, jak jsou barvy v dokumentu definovány.

Podle svého pracovního postupu proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Pokud vytváříte dokumenty pouze pro tisk, zvolte jako prostor prolnutí CMYK dokumentu.

 • Pokud vytváříte dokumenty pouze pro web, zvolte RGB dokumentu.

 • Pokud vytváříte dokumenty pro tisk i pro Web, rozhodněte se, co je důležitější, a potom zvolte prostor prolnutí, který odpovídá konečnému výstupu.

 • Pokud vytváříte dokument pro tisk s vysokým rozlišením, který budete také publikovat jako profesionální dokument PDF na webové stránce, možná budete muset před konečným výstupem měnit příslušný prostor prolnutí. V tomto případě pro jistotu znovu zkontrolujte náhled barev na každé dvojstránce s průhledností a nepoužívejte režimy prolnutí Rozdíl a Vyloučit – tyto režimy mohou podstatně změnit vzhled.

Typ

Když je text blízko průhledných objektů, může dojít k neočekávanému vzájemnému ovlivnění s průhlednými objekty. Například text, který obtéká kolem průhledného objektu, nemusí ve skutečnosti překrývat objekt, ale jednotlivé znaky mohou být tak blízko, že budou ovlivněny průhledností. V takovém případě může sloučení průhledností převést znaky na obrysy a způsobit zesílení tloušťky tahů pouze těchto znaků.

Pokud se to stane, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Posuňte text zcela nahoru v pořadí překrývání. Nástrojem pro výběr vyberte textový rámeček a pak zvolte Objekt > Uspořádat > Zcela dopředu.

 • Převeďte celý text na obrysy, aby vypadal stejně v celém dokumentu. Chcete-li převést všechen text na obrysy, v dialogovém okně Volby nastavení sloučení průhledností vyberte Převést text na obrysy. Zapnutí této volby může ovlivnit rychlost zpracování.

Nahrazování obrazů

Sloučení průhledností vyžaduje pro přesné zpracování dokumentu s průhledností data s vysokým rozlišením. V pracovním postupu OPI se ale používají vyhrazená místa nebo náhledové obrazy, které později OPI server nahradí verzemi s vysokým rozlišením. Pokud sloučení průhledností nemá přístup k datům s vysokým rozlišení, nevygenerují se komentáře OPI a ve výstupu budou pouze náhledové obrazy s nízkým rozlišením, a proto se v konečném výstupu objeví obrazy s nízkým rozlišením.

Pokud pracujete v pracovním postupu s OPI, měli byste použít InDesign pro nahrazení obrazů před uložením dokumentu do PostScriptu. Přitom musíte určit příslušné nastavení při umísťování grafik EPS, i při vytváření výstupu. Když umísťujete grafiku EPS, v dialogovém okně Volby importu EPS vyberte Číst vložené vazby OPI na obrazy. Při výstupu vyberte OPI nahrazování obrazů v oblasti Další volby v dialogovém okně Tisknout nebo Export EPS.

Převody barev

Pokud průhledný objekt překrývá objekt s přímou barvou, mohou se vyskytnout neočekávané výsledky, když exportujete do formátu EPS a pak převedete přímé barvy na výtažkové barvy při tisku nebo vytváření výtažků barev v jiné aplikaci než v aplikaci InDesign.

Chcete-li zabránit problémům v těchto případech, použijte Správce tiskových barev a podle potřeby převeďte přímé barvy na výtažkové před exportem z aplikace InDesign. Jiný způsob, jak zabránit těmto problémům je zajistit, aby přímé tiskové barvy byly shodné v původní aplikaci (například v aplikaci Adobe Illustrator) i v aplikaci InDesign. To může znamenat, že budete muset otevřít dokument aplikace Illustrator, převést přímou barvu na výtažkovou, exportovat ji znovu do EPS a pak umístit soubor EPS do stránky aplikace InDesign.

Soubory Adobe PDF

Export do formátu Acrobat 4.0 (Adobe PDF 1.3) vždy sloučí dokument s průhledností, což může ovlivnit vzhled průhledných objektů. Neprůhledný obsah se nesloučí, pokud v oblasti Další volby v dialogovém okně Export PDF není vybraná volba Simulovat přetisk. Proto při exportu dokumentu aplikace InDesign s průhledností do Adobe PDF proveďte libovolné z následujících úkonů:

 • Kdykoliv je to možné, zvolte v dialogovém okně Export PDF kompatibilitu Acrobat 5.0 (Adobe PDF 1.4), Acrobat 6.0 (Adobe PDF 1.5) nebo Acrobat 7.0 (Adobe PDF 1.6), aby se zachovala průhlednost v živé a plně upravitelné formě. Zkontrolujte, že váš poskytovatel služeb umí zpracovat soubory Acrobatu 5.0, Acrobatu 6.0 nebo Acrobatu 7.0.

 • Když musíte použít kompatibilitu s aplikací Acrobat 4.0, dokument obsahuje přímé barvy a chcete vytvořit soubor PDF pro prohlížení na obrazovce (například pro schválení klientem), měli byste vybrat volbu Simulovat přetisk v části Výstup v dialogovém okně Export Adobe PDF. Tato volba správně simuluje oblasti přímých barev a oblasti průhledností; příjemce souboru PDF nebude muset v Acrobatu vybírat volbu Náhled přetisku, aby viděl vzhled tištěného dokumentu. Volba Simulovat přetisk ale ve výsledném souboru PDF převede všechny přímé barvy na výtažkové, proto zkontrolujte, že je tato volba vypnutá, když vytváříte PDF pro konečnou produkci.

 • Zvažte použití předdefinovaného přednastavení Adobe PDF [Komerční tisk]. Toto přednastavení obsahuje nastavení sloučení průhledností vhodná pro složité dokumenty určené k výstupu s vysokým rozlišením.

Přesahy

Sloučením průhledností se mohou převést vektory na rastrované oblasti. Přesahy aplikované na kresbu pomocí tahů v aplikaci Adobe Illustrator a umístěné v aplikaci InDesign se zachovají. Může se stát, že přesahy aplikované na vektorové kresby nakreslené v aplikaci InDesign a poté rastrované, nebudou zachovány.

Chcete-li zachovat co nejvíce vektorových objektů, vyberte nastavení sloučení průhlednosti [Vysoké rozlišení] v části Další volby v dialogovém okně Tisknout nebo Export Adobe PDF.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?