Příručka uživatele Zrušit

Použití barev z importované grafiky

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
   7. Rozšíření Capture
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Styly objektů
   3. Iniciály a vnořené styly
   4. Práce se styly
   5. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
   11. Formuláře
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Sdílení a spolupráce        
  2. Sdílení kvůli hodnocení
  3. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  4. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Export a publikování
   1. Publish Online
   2. Export obsahu do formátu EPUB
   3. Možnosti Adobe PDF
   4. Exportování obsahu do HTML
   5. Export do Adobe PDF
   6. Export do formátu JPEG
   7. Export do formátu HTML
   8. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování

Použití barev z importované grafiky

InDesign nabízí různé způsoby vzorkování a předefinování barev z grafik importovaných do dokumentu. Přímé barvy z umístěných souborů PDF nebo EPS a kanály přímých barev v souborech aplikace Adobe Photoshop (PSD) a TIFF se objeví jako přímé barvy v panelu Vzorník. Tyto barvy můžete aplikovat na objekty v dokumentu nebo je můžete převést na výtažkové barvy, ale nemůžete předefinovat jejich barevné hodnoty ani odstranit importovaná políčka barev. Pokud odstraníte umístěnou grafiku, barvy se zachovají, ale převedou se na vlastní barvy aplikace InDesign, které je pak možné upravit nebo odstranit.

Použití nástroje kapátko k vzorkování barev

Pomocí nástroje kapátko  můžete přidat barvy z importovaných grafik do dokumentu nebo je aplikovat na objekty v dokumentu. To je užitečné pro sladění barev návrhu s obrazy.

Abyste dosáhli co nejlepších výsledků při separaci barev, měli byste zajistit, aby názvy, typy (například přímá a výtažková) a modely (například RGB a CMYK) barev použitých v aplikaci InDesign souhlasily s definicemi barev v importovaných grafikách. Pokud si nejste jisti nejlepším nastavením, poraďte se se svým dodavatelem předtiskových služeb.

Práce s kanály přímých barev v souboru Adobe Photoshop (PSD)

Při umístění nativního souboru aplikace Photoshop (PSD) nebo souboru TIFF v aplikaci InDesign se všechny kanály přímých barev obsažené v importovaném souboru zobrazí na panelu Vzorník jako přímé tiskové barvy. Tyto vzorky lze vybrat a použít u jiných objektů v dokumentu, pokud je však chcete odstranit, musíte nejprve odstranit umístěný soubor.

Pokud importujete soubor s kanálem přímých barev, který má stejný název jako přímá barva v dokumentu, ovšem jiné hodnoty barev, zůstanou hodnoty barev v dokumentu ve výchozím nastavení zachovány. Hodnoty barev v dokumentu však můžete nahradit hodnotami barev v importovaném dokumentu. Chcete-li to udělat:

 1. Otevřete dialogové okno Předvolby (Úpravy > Předvolby > Všeobecné).
 2. V části Všeobecné zaškrtněte následující volbu:
  Povolit náhradu existujícího políčka stejného názvu příchozí přímou barvou
 3. Klikněte na OK.

Pokud nyní importujete soubory s kanálem přímých barev, který má stejný název jako přímá barva v dokumentu, zobrazí se následující varování:

Práce s barvami ze souborů EPS nebo PDF

Když umístíte soubor PDF, grafiku EPS nebo soubor aplikace Adobe Illustrator (.AI), názvy přímých barev použitých v grafice se přidají do panelu Vzorník v dokumentu, abyste si uvědomili, že mohou později způsobit další náklady na tisk, a také abyste mohli tyto přímé barvy použít v dokumentu.

Pokud importovaná grafika obsahuje přímou barvu se stejným názvem jako přímá barva ve vašem dokumentu, která však má jiné hodnoty barvy, použití se hodnoty barvy v dokumentu.

Změna importované přímé barvy na výtažkovou barvu

Když importujete grafiku EPS, PSD, TIFF nebo PDF obsahující přímou barvu (nebo kanál přímé barvy), InDesign přidá název přímé barvy a její definici do panelu Vzorník. Políčko importované přímé barvy můžete změnit na políčko výtažkové barvy. Tím můžete přizpůsobit barvy – dokonce i v importované grafice – podle svých požadavků na výstup.

 1. V panelu Vzorník dvojitě klikněte na políčko, které chcete upravit.
 2. V dialogovém okně Volby políčka zvolte Výtažková v nabídce Typ barvy.
Poznámka:

Tím se změní pouze typ barvy v dokumentu aplikace InDesign. Chcete-li trvale změnit typ barvy uvnitř grafiky, otevřete grafiku v programu, ve kterém byla vytvořena, a upravte barvu v tomto programu.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.

[Feedback V2 Badge]