Použití barev z importované grafiky

InDesign nabízí různé způsoby vzorkování a předefinování barev z grafik importovaných do dokumentu. Přímé barvy z umístěných souborů PDF nebo EPS a kanály přímých barev v souborech aplikace Adobe Photoshop (PSD) a TIFF se objeví jako přímé barvy v panelu Vzorník. Tyto barvy můžete aplikovat na objekty v dokumentu nebo je můžete převést na výtažkové barvy, ale nemůžete předefinovat jejich barevné hodnoty ani odstranit importovaná políčka barev. Pokud odstraníte umístěnou grafiku, barvy se zachovají, ale převedou se na vlastní barvy aplikace InDesign, které je pak možné upravit nebo odstranit.

Použití nástroje kapátko k vzorkování barev

Pomocí nástroje kapátko můžete přidat barvy z importovaných grafik do dokumentu nebo je aplikovat na objekty v dokumentu. To je užitečné pro sladění barev návrhu s obrazy.

Abyste dosáhli co nejlepších výsledků při separaci barev, měli byste zajistit, aby názvy, typy (například přímá a výtažková) a modely (například RGB a CMYK) barev použitých v aplikaci InDesign souhlasily s definicemi barev v importovaných grafikách. Pokud si nejste jisti nejlepším nastavením, poraďte se se svým dodavatelem předtiskových služeb.

Práce s kanály přímých barev v souboru Adobe Photoshop (PSD)

Při umístění nativního souboru aplikace Photoshop (PSD) nebo souboru TIFF v aplikaci InDesign se všechny kanály přímých barev obsažené v importovaném souboru zobrazí na panelu Vzorník jako přímé tiskové barvy. Tyto vzorky lze vybrat a použít u jiných objektů v dokumentu, pokud je však chcete odstranit, musíte nejprve odstranit umístěný soubor.

Pokud importujete soubor s kanálem přímých barev, který má stejný název jako přímá barva v dokumentu, ovšem jiné hodnoty barev, zůstanou hodnoty barev v dokumentu ve výchozím nastavení zachovány. Hodnoty barev v dokumentu však můžete nahradit hodnotami barev v importovaném dokumentu. Chcete-li to udělat:

  1. Otevřete dialogové okno Předvolby (Úpravy > Předvolby > Všeobecné).
  2. V části Všeobecné zaškrtněte následující volbu:
    Povolit náhradu existujícího políčka stejného názvu příchozí přímou barvou
  3. Klikněte na OK.

Pokud nyní importujete soubory s kanálem přímých barev, který má stejný název jako přímá barva v dokumentu, zobrazí se následující varování:

Upozornění

Práce s barvami ze souborů EPS nebo PDF

Když umístíte soubor PDF, grafiku EPS nebo soubor aplikace Adobe Illustrator (.AI), názvy přímých barev použitých v grafice se přidají do panelu Vzorník v dokumentu, abyste si uvědomili, že mohou později způsobit další náklady na tisk, a také abyste mohli tyto přímé barvy použít v dokumentu.

Pokud importovaná grafika obsahuje přímou barvu se stejným názvem jako přímá barva ve vašem dokumentu, která však má jiné hodnoty barvy, použití se hodnoty barvy v dokumentu.

Změna importované přímé barvy na výtažkovou barvu

Když importujete grafiku EPS, PSD, TIFF nebo PDF obsahující přímou barvu (nebo kanál přímé barvy), InDesign přidá název přímé barvy a její definici do panelu Vzorník. Políčko importované přímé barvy můžete změnit na políčko výtažkové barvy. Tím můžete přizpůsobit barvy – dokonce i v importované grafice – podle svých požadavků na výstup.

  1. V panelu Vzorník dvojitě klikněte na políčko, které chcete upravit.
  2. V dialogovém okně Volby políčka zvolte Výtažková v nabídce Typ barvy.

Poznámka:

Tím se změní pouze typ barvy v dokumentu aplikace InDesign. Chcete-li trvale změnit typ barvy uvnitř grafiky, otevřete grafiku v programu, ve kterém byla vytvořena, a upravte barvu v tomto programu.