Změna jednotek měření a pravítek

Můžete změnit jednotky měření pro pravítka na obrazovce a pro použití v panelech a v dialogových oknech; tato nastavení můžete kdykoliv změnit a při zadávání hodnoty můžete dočasně předefinovat současné jednotky. Standardně je počátek pravítek v levém horním rohu stránky nebo dvojstránky. To můžete změnit přesunutím počátku pravítek. Viz Změna nulového bodu

Při změně jednotek měření se vodítka, mřížky a objekty nepřesunou, proto po změně dílků pravítka nemusí být dílky zarovnané s objekty, které byly zarovnané na staré dílky.

Pravítka v okně dokumentu
Pravítka v okně dokumentu

A. Dílky s popisem B. Hlavní dílky C. Vedlejší dílky 

Pro vodorovná a svislá pravítka můžete nastavit různé jednotky měření. Jednotky, které vyberete pro vodorovné pravítko, se vztahují také na tabulátory, okraje, odsazení a další měření. Každá dvojstránka má své vlastní svislé pravítko, ale všechna svislá pravítka mají stejná nastavení určená v dialogovém okně předvoleb Jednotky a kroky kláves.

Výchozí jednotky měření pro pravítka jsou pica (1 pica = 12 bodů). Můžete ale nastavit vlastní jednotky pravítek a určit, kde se na pravítku zobrazí hlavní dílky. Pokud například nastavíte vlastní jednotky pro svislé pravítko na 12 bodů, hlavní dílky pravítka se zobrazí každých 12 bodů (pokud je v současném zvětšení takové zobrazení možné). Dílky pravítka odpovídají upraveným hlavním dílkům, takže když pravítko ukazuje v daném příkladu 3, označuje to třetí 12bodový krok neboli 36 bodů.

Výchozí jednotky měření pro pravítka jsou milimetry. Můžete ale nastavit vlastní jednotky pravítek a určit, kde se na pravítku zobrazí hlavní dílky. Pokud například nastavíte vlastní jednotky pro svislé pravítko na 12 bodů, hlavní dílky pravítka se zobrazí každých 12 bodů (pokud je v současném zvětšení takové zobrazení možné). Dílky pravítka odpovídají upraveným hlavním dílkům, takže když pravítko ukazuje v daném příkladu 3, označuje to třetí 12bodový krok neboli 36 bodů.

Pravítka v okně dokumentu
Svislé pravítko zobrazující palce (vlevo) a vlastní 12bodové dílky (vpravo)

Poznámka:

Nastavení vlastních dílků ve svislém pravítku je užitečné pro zarovnání hlavních dílků pravítka na mřížku účaří.

Zobrazení nebo skrytí pravítek

 1. V normálním režimu zobrazení (Zobrazit > Režim zobrazení > Normální) zvolte Zobrazení > Zobrazovat pravítka nebo Skrýt pravítka.

Změna jednotek měření a pravítek

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Jednotky a kroky kláves (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Jednotky a kroky kláves (Mac OS).

 2. Chcete-li změnit počátek pravítek, proveďte v nabídce Počátek v části Jednotky pravítka jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li nastavit počátek pravítek do levého horního rohu každé dvojstránky, zvolte Dvojstránka. Vodorovné pravítko měří přes celou dvojstránku.

  • Chcete-li nastavit počátek pravítek do levého horního rohu každé stránky, zvolte Stránka. Vodorovné pravítko začíná od nuly na každé stránce ve dvojstránce.

  • Chcete-li nastavit začátek pravítka na střed hřbetu, vyberte Hřbet. Vodorovné pravítko ukazuje záporná čísla směrem k levému okraji hřbetu a kladná čísla směrem k pravému okraji hřbetu.

 3. Chcete-li změnit jednotky měření používané v pravítkách, v dialogových oknech a v panelech, zvolte požadované jednotky pro Vodorovné a Svislé nebo zvolte Vlastní a zadejte počet bodů tak, jak chcete, aby se na pravítku zobrazovaly hlavní dílky.

  Pokud určíte jiný systém měření než body, hodnota mřížky účaří Dílky po se bude nadále zobrazovat v bodech. Tím je usnadněno sesouhlasení hodnot velikosti textu a prokladu, které se nadále zobrazují v bodech.

 4. Zadejte následující položky v části Ostatní jednotky.

  • V části Typografie vyberte Ha, body, americké body, U, Bai nebo Mil, což jsou jednotky používané při navrhování k měření jiných rozměrů, než je velikost písma.  

  Poznámka:

  U bodů PostScript je možné použít 72 bodů na palec, 72,27 běžných tiskových bodů na palec nebo jiných jednotek podle vybrané předvolby.

  • V části Velikost textu vyberte Q, body, pixely nebo americké body, což jsou jednotky velikosti písma. Pixely se hodí, zejména když navrhujete dokument pro web.

  • V části Čára vyberte jednotku pro zadání cesty, rámečků, linek odstavců a řady dalších šířek. Pixely se hodí, zejména když navrhujete dokument pro web.

 5. Chcete-li změnit hodnotu použitou pro velikost textu, zvolte Body nebo Obrazové body v nabídce Velikost textu. Tato volba se hodí, zejména když navrhujete dokument pro web.

 6. Chcete-li změnit hodnotu použitou pro tloušťku tahu, zvolte Body, Milimetry nebo Obrazové body v nabídce Tah. Tato volba se hodí, zejména když navrhujete dokument pro web.

 7. Chcete-li změnit hodnotu, kterou chcete používat pro počítání bodů, určete požadovanou velikost bodu na palec v poli Počet bodů/palec.

 8. Nastavte libovolné z následujících voleb pro Krok kláves:

  Kurzorové klávesy

  Určete krok pro posunování objektů klávesami se šipkami.

  Velikost/proklad

  Určete krok pro zvětšování nebo zmenšování bodové velikosti nebo prokladu pomocí klávesových zkratek.

  Posun účaří

  Určete krok pro posun účaří pomocí klávesových zkratek.

  Vyrovnání párů/Prostrkání

  Určete krok pro vyrovnání a sledování párů pomocí klávesových zkratek.

 9. klikněte na OK.

Poznámka:

Jednotky pravítka můžete také změnit kliknutím pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na pravítko a volbou jednotek z kontextové nabídky. Kliknutím pravým tlačítkem nebo se stisknutou klávesou Ctrl na průsečík vodorovného a svislého pravítka můžete najednou změnit jednotky obou pravítek.

Lokální změna výchozích jednotek měření

Můžete určit jednotku měření, která je jiná než výchozí.

 1. Zvýrazněte existující hodnotu v panelu nebo v dialogovém okně a zadejte novou hodnotu pomocí zápisu podle následující tabulky:

  Abyste zadali:

  Zadejte za hodnotou tato písmena:

  Příklady

  Výsledek

  Q

  q

  6q

  6 Q

  Ha

  h

  6h

  6 Ha

  Palce

  i

  in

  inch

  "

  5.25i

  5,25in

  5,25inch

  5,25"

  5,25 palce

  Milimetry

  mm

  48mm

  48 milimetrů

  Centimetry

  cm

  12cm

  12 centimetrů

  Pica

  p

  3p

  3 pica

  Body

  pt

  p (před hodnotou)

  6pt

  p6

  6 bodů

  Americké body

  ap

  6ap

  6 amerických bodů

  Pica a body

  p (mezi hodnotami)

  3p6

  3 pica a 6 bodů

  Obrazové body

  ob

  5px

  5 obrazových bodů

  cicera

  c

  5c

  5 cicer

  Agate

  ag

  5ag

  5 agate

Japonské jednotky měření

Q a Ha jsou jednotky používané v japonské ruční či automatické sazbě fotografií pro zobrazení velikosti písma, prostrkání nebo délky prokladu. Každá jednotka má hodnotu 0,25 mm. Q slouží pouze k vyjádření velikosti písma, zatímco Ha lze použít k vyjádření směru a délky prokladu, mezer mezi objekty a podobnými prvky.

K označení velikosti písma lze na počítačích také používat body (známé také jako americké body) a k označení prokladu nebo mezer body Adobe PostScript®. Jeden americký bod je 0,35146 mm a jeden palec odpovídá 72,27 americkým bodům a 72 bodům PostScript.

Změna počátku pravítek

Počátek pravítek je místo, kde se protínají nuly na vodorovném a svislém pravítku. Standardně je počátek pravítek v levém horním rohu první stránky každé dvojstránky. To znamená, že výchozí poloha počátku pravítek vzhledem ke dvojstránce je vždy stejná, může se ale zdát, že se mění vzhledem k pracovní ploše.

Souřadnice polohy X a Y v ovládacím panelu a v panelech Informace a Transformace se zobrazují relativně k počátku pravítek. Počátek můžete přesunout, chcete-li měřit vzdálenosti, vytvořit nový referenční bod pro měření nebo dlaždicově rozdělit stránky větší velikosti. Standardně má každá dvojstránka jeden počátek v levém horním rohu první stránky, ale můžete ho umístit také ve hřbetu vazby nebo můžete určit, aby každá stránka ve dvojstránce měla svůj vlastní počátek.

Upravení počátku pravítek

Když přemístíte počátek pravítek, přesune se počátek do stejné relativní polohy na všech dvojstránkách. Pokud například přesunete počátek pravítek do levého horního rohu druhé stránky dvojstránky, zobrazí se v této pozici na druhé stránce všech ostatních dvojstránek v dokumentu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li přesunout počátek pravítek, přetáhněte průsečík vodorovného a svislého pravítka do polohy na stránce, kam chcete umístit počátek pravítek.
  Nastavení nového počátku pravítek
  Nastavení nového počátku pravítek

  • Chcete-li obnovit počáteční bod pravítek, dvojitě klikněte na průsečík vodorovného a svislého pravítka .

  • Chcete-li zamknout nebo odemknout počátek pravítek, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na počátek pravítek a z kontextové nabídky vyberte volbu Zamknout počátek pravítek.

Změna výchozího počátku pravítek

Pomocí nastavení Počátek v dialogovém okně Předvolby můžete nastavit výchozí počátek pravítek a také rozsah vodorovného pravítka. Rozsah určuje, zda pravítko měří přes stránku, přes celou dvojstránku nebo pro vícestránkové dvojstránky ze stránky zcela vlevo ke hřbetu vazby a od hřbetu směrem ven.

Pokud nastavíte počátek pravítka do hřbetu vazby každé dvojstránky, počátek bude zamknutý ve hřbetu. Dokud nezvolíte jinou volbu počátku, nebudete moci přemístit počátek pravítka jeho přetažením z průsečíku pravítek.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Jednotky a kroky kláves (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Jednotky a kroky kláves (Mac OS).
 2. V časti Jednotky pravítka v nabídce Počátek proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li nastavit počátek pravítek do levého horního rohu každé dvojstránky, zvolte Dvojstránka. Vodorovné pravítko měří přes celou dvojstránku.

  • Chcete-li nastavit počátek pravítek do levého horního rohu každé stránky, zvolte Stránka. Vodorovné pravítko začíná od nuly na každé stránce ve dvojstránce.

  • Chcete-li nastavit začátek pravítka na střed hřbetu, vyberte Hřbet. Vodorovné pravítko ukazuje záporná čísla směrem k levému okraji hřbetu a kladná čísla směrem k pravému okraji hřbetu.

Poznámka:

Nastavení počátku vodorovného pravítka můžete také změnit pomocí kontextové nabídky, která se zobrazí, když kliknete pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na vodorovné pravítko.

Měření objektů

Nástroj měřítko vyčíslí vzdálenost mezi libovolnými dvěma body v okně dokumentu. Vzdálenost naměřená z jednoho bodu do druhého se zobrazí v panelu Informace. Všechna měření, kromě měření úhlu, se počítají v jednotkách nastavených pro dokument.

Poté co použijete nástroj měřítko ke změření položky, zůstane řádek či řádky viditelné, dokud neprovedete jiné měření nebo nevyberete jiný nástroj.

Měření vzdálenosti mezi dvěma body

 1. Zkontrolujte, že je zobrazený panel Informace (Okna > Informace).
 2. Vyberte nástroj měřítko . (klikněte a podržte nástroj kapátko, abyste zobrazili nástroj měřítko.)
 3. klikněte na první bod a táhněte ukazatelem do druhého bodu. Podržením klávesy Shift při tažení omezíte pohyb nástroje na násobky 45°. Nemůžete táhnout za hranice jedné pracovní plochy a její dvojstránky.

V panelu Informace se zobrazí naměřená šířka a výška.

Měření úhlů

 1. Zkontrolujte, že je zobrazený panel Informace (Okna > Informace).
 2. Vyberte nástroj měřítko . (klikněte a podržte nástroj kapátko, abyste zobrazili nástroj měřítko.)
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li změřit úhel vzhledem k ose x, táhněte nástrojem.

  • Chcete-li změřit jiný úhel, tažením vytvořte první přímku (rameno) úhlu. Umístěte nástroj nad jeden z koncových bodů přímky měření. Abyste vytvořili druhou přímku úhlu, buď dvojitě klikněte a táhněte, nebo stiskněte Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a táhněte.

   Když měříte úhel, v panelu Informace se zobrazí délka první čáry jako D1 a délka druhé čáry jako D2.

Panel Informace – přehled

Panel Informace zobrazuje informace o vybraných objektech, současném dokumentu nebo o oblasti pod současným nástrojem, včetně hodnot polohy, velikosti a otočení. Když přesunujete nějaký objekt, v panelu Informace se zobrazuje také poloha vzhledem k počátečnímu bodu posunutí.

Panel Informace umožňuje také zjistit počet slov a počet znaků v článku.

Na rozdíl od jiných panelů aplikace InDesign se v panelu Informace hodnoty pouze zobrazují a zobrazené hodnoty nelze měnit. Můžete zobrazit také další informace o vybraném objektu, když z nabídky panelu zvolíte Zobrazit volby.

Panel Informace
Panel Informace

A. Vodorovná (X) poloha kurzoru B. Svislá (Y) poloha kurzoru C. Vzdálenost, o kterou se objekt nebo nástroj posunul, vzhledem k počáteční poloze D. Šířka v platných jednotkách E. Výška v platných jednotkách F. Otočení 

Zobrazení panelu Informace

 1. Zvolte Okna > Informace.

Chcete-li změnit současné jednotky měření, klikněte na malý trojúhelník vedle ikony plus.

Zjištění počtu slov

 1. Umístěte kurzor do textového rámečku nebo vyberte text.
 2. Zvolte Okna > Informace.

Panel Informace zobrazí počet slov a znaků v článku nebo vybraném textu. Když existuje přesahující text, objeví se znak „+“ následovaný číslem, které označuje počet neumístěných znaků, slov nebo řádků.

Zobrazení dalších voleb panelu Informace

 1. Z nabídky panelu Informace zvolte Zobrazit volby.

  V závislosti na vybraném objektu nebo nástroji se může zobrazovat následující:

  • Hodnoty barev výplně a tahu vybraného objektu a informace o přechodech .

  • Názvy vzorků ze Vzorníku. Kliknutím na trojúhelník vedle ikony pro výplň nebo tah můžete místo názvů vzorků zobrazit hodnoty v barevném prostoru.

  • Informace o současném dokumentu, jako je jeho umístění, čas poslední úpravy, autor a velikost souboru, když není v dokumentu nic vybrané.

  • Počet znaků, slov, řádků a odstavců, když umístíte textový kurzor do textu, nebo jedním z textových nástrojů vyberete text. (Když existuje přesahující text, objeví se znak „+“ následovaný číslem, které označuje počet neumístěných znaků, slov nebo řádků.)

  • Typ souboru, rozlišení a barevný prostor, když je vybraný grafický soubor. Pro rozlišení se zobrazí jak skutečná hodnota v obrazových bodech na palec (rozlišení vlastního grafického souboru), tak i efektivní hodnota v obrazových bodech na palec (rozlišení grafiky po změně velikosti v aplikaci InDesign). Je-li zapnutá správa barev, zobrazí se také barevný profil ICC.

  • Kódový bod Unicode vybraného znaku. Po výběru jednoho znaku pomocí nástroje text se zobrazí skutečná hodnota Unicode uložená v dokumentu.

  • Třída Mojikumi vybraného znaku.

  • Úhel zkosení nebo vodorovná nebo svislá změna velikosti, když je vybraný nástroj zkosení, změna velikosti nebo libovolná transformace.