Příručka uživatele Zrušit

Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
   7. Rozšíření Capture
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Práce s balíčky stylů
   3. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
   11. Formuláře
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace InDesign
  2. Dokumenty v cloudu aplikace InDesign | Časté dotazy
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Kopírování, vkládání grafiky
   3. Export obsahu do formátu EPUB
   4. Možnosti Adobe PDF
   5. Exportování obsahu do HTML
   6. Export do Adobe PDF
   7. Export do formátu JPEG
   8. Export do formátu HTML
   9. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   10. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 8. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Správce tiskových barev – přehled

Správce tiskových barev umožňuje kontrolu tiskových barev při vytváření výstupu. Změny provedené pomocí Správce tiskových barev ovlivní výstup, ale ne způsob definování barev v dokumentu.

Možnosti Správce tiskových barev jsou obzvláště užitečné pro poskytovatele tiskových služeb. Pokud například úloha s výtažkovými barvami obsahuje přímou barvu, poskytovatel služeb může otevřít dokument a změnit přímou barvu na ekvivalentní výtažkovou barvu CMYK. Pokud dokument obsahuje dvě podobné přímé barvy a je vyžadovaná pouze jedna nebo pokud má jedna přímá barva dva různé názvy, může poskytovatel služeb namapovat tyto dvě barvy na jednoho zástupce (alias).

Při pracovním postupu s vytvářením přesahů (trapping) umožňuje Správce tiskových barev nastavit hustotu (denzitu) tiskové barvy, která určí, kdy se přesahy vytvoří, a nastavit správný počet a posloupnost tiskových barev.

 InDesign a Acrobat používají stejnou technologii Správce tiskových barev. Ale volba Použít standardní hodnoty Lab pro přímé barvy je pouze v aplikaci InDesign.

Správce tiskových barev

A. Výtažková tisková barva B. Přímá tisková barva se zástupcem C. Přímá tisková barva 

Otevření okna Správce tiskových barev

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Z nabídky panelu Náhled výtažků (Okna > Výstup > Náhled výtažků) zvolte Správce tiskových barev.
 • Zvolte Soubor > Tisknout a klikněte na Výstup. V sekci Výstup klikněte na Správce tiskových barev.

Určení, pro které barvy vytvořit výtažky

Každý výtažek je označen názvem barvy, který mu InDesign přiřadil. Pokud se vedle názvu barvy zobrazuje ikona tiskárny, InDesign vytvoří pro tuto barvu výtažek. V seznamu tiskových barev se také zobrazí všechny přímé tiskové barvy – včetně barev definovaných a použitých v importovaných souborech PDF nebo v grafikách EPS.

 1. V oblasti Výstup v tiskovém dialogovém okně vyberte Výtažky nebo vyberte In-RIP výtažky, pokud používáte soubor PPD, který podporuje separace in-RIP.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit výtažek, zkontrolujte, že je vedle názvu barvy v seznamu tiskových barev zobrazena ikona tiskárny.

  • Pokud pro barvu nechcete vytvořit výtažek, klikněte na ikonu tiskárny vedle názvu barvy. Ikona tiskárny zmizí.

Separace přímých barev jako výtažkových

Pomocí Správce tiskových barev můžete převést přímé barvy na výtažkové. Když převedete přímé barvy na ekvivalentní výtažkové barvy, tisknou se pak ve výtažcích CMYK, ne na samostatných výtažcích. Převedení přímých barev je užitečné, pokud jste omylem přidali přímou barvu do dokumentu s výtažkovými barvami nebo když dokument obsahuje příliš mnoho přímých barev.

 1. Ve Správci tiskových barev proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li separovat jednotlivé přímé barvy, klikněte na ikonu typu tiskové barvy vlevo od přímé barvy nebo zástupce přímé barvy. Objeví se ikona výtažkové barvy. Chcete-li změnit barvu zpátky na přímou, klikněte na tuto ikonu znovu.

  • Chcete-li separovat všechny přímé barvy, vyberte Všechny přímé na výtažkové. Ikony vlevo od přímých barev se změní na ikony výtažkových barev. Chcete-li přímé barvy obnovit, vypněte volbu Všechny přímé na výtažkové.

   Výběr volby Všechny přímé na výtažkové odstraní všechny zástupce tiskových barev, které jste vytvořili ve Správci tiskových barev, a může také ovlivnit nastavení přetisků a přesahů v dokumentu.

 2. (Pouze InDesign) Chcete-li pro přímou barvu použít hodnoty Lab místo definice CMYK, zvolte možnost Použít standardní hodnoty Lab pro přímé barvy.

Vytvoření zástupce tiskové barvy pro přímou barvu

Přímou barvu můžete mapovat na jinou přímou nebo výtažkovou barvu, když vytvoříte zástupce. Zástupce je užitečný, pokud dokument obsahuje dvě podobné přímé barvy a je potřeba jenom jedna, nebo když obsahuje příliš mnoho přímých barev. Efekty použití zástupců tiskových barev můžete vidět na vytištěném výstupu a tyto efekty uvidíte také na obrazovce, pokud je zapnutá volba Náhled přetisků.

 1. V okně Správce tiskových barev vyberte přímou tiskovou barvu, pro kterou chcete vytvořit zástupce.
 2. Zvolte požadovanou volbu v nabídce Zástupce tiskové barvy. Ikona typu tiskové barvy a popis tiskové barvy se odpovídajícím způsobem změní.

Zobrazení nebo výstup přímých barev s použitím hodnot Lab

Některé předdefinované přímé barvy, jako jsou barvy z knihoven TOYO, PANTONE, DIC a HKS, jsou definované s použitím hodnot Lab. Pro zpětnou kompatibilitu s předcházejícími verzemi aplikace InDesign mají barvy z těchto knihoven také definice ve CMYK. Když se použijí hodnoty Lab spolu se správnými profily zařízení, dávají nejpřesnější výstup na jakémkoliv zařízení. Pokud je pro váš projekt správa barev rozhodující, můžete dát přednost zobrazení, exportu a tisku přímých barev pomocí jejich hodnot Lab. Volba Použít standardní hodnoty Lab pro přímé barvy, která je k dispozici ve Správci tiskových barev, umožňuje určit, který barevný režim InDesign pro tyto předdefinované přímé barvy použije: Lab nebo CMYK. Pokud potřebujete, aby výstup těchto barev odpovídal dřívějším verzím aplikace InDesign, měli byste použít ekvivalentní hodnoty CMYK.

 Aby bylo zobrazení na obrazovce přesnější, InDesign použije automaticky hodnoty Lab, když zapnete Náhled přetisků. Hodnoty Lab se také použijí při tisku nebo exportu, pokud jste v oblasti Výstup dialogového okna Tisknout nebo Export Adobe PDF vybrali Simulovat přetisk.

 1. Z nabídky panelu Náhled výtažků zvolte Správce tiskových barev.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li použít hodnoty Lab, vyberte Použít standardní hodnoty Lab pro přímé barvy.

  • Chcete-li použít hodnoty CMYK, odznačte volbu Použít standardní hodnoty Lab pro přímé barvy.

O hustotě polotónového rastru

V komerčním tisku se plynulé tóny simulují body (zvanými polotónové body) tištěnými v řadách (zvaných řádky nebo řádkový rastr). Řádky rastru se tisknou s různými úhly, aby bylo řádkování méně nápadné. V nabídce Rastr v sekci Výstup v tiskovém dialogovém okně se zobrazí doporučené sady řádkových rastrů v řádcích na palec (lpi) a rozlišení v bodech na palec (dpi) na základě právě vybraného souboru PPD. Když vybíráte tiskové barvy v seznamu tiskových barev, hodnoty v polích Hustota a Úhel se mění a ukazují hustotu a úhel polotónového rastru pro vybranou tiskovou barvu.

Vysoká hustota řádkového rastru (například 150 lpi) umístí body blízko sebe a vytvoří při tisku kvalitní reprodukci obrazu; nízká hustota rastru (60 lpi až 85 lpi) rozmístí body dále od sebe a vytvoří hrubší obraz. Řádkový rastr určuje také velikost bodů. Řádkový rastr s vysokou hustotou používá malé body; řádkový rastr s nízkou hustotou používá velké body. Nejdůležitějším faktorem při volbě hustoty řádkového rastru je typ tiskárny nebo tiskařského stroje, který se použije pro tiskovou úlohu. Informujte se u svého poskytovatele služeb, jak jemný řádkový rastr je k dispozici na jejich zařízení, a podle toho upravte své volby.

Řádkové rastry

A. 65 lpi: Hrubý rastr pro tisk letáků a propagačních materiálů B. 85 lpi: průměrný rastr pro tisk novin C. 133 lpi: kvalitní rastr pro tisk barevných časopisů D. 177 lpi: velmi jemný rastr pro tisk výročních zpráv a obrazů v knihách o umění 

Soubory PPD pro osvitové jednotky s vysokým rozlišením nabízejí široký rozsah možných hustot rastrů, odpovídajících různým rozlišením osvitové jednotky. Soubory PPD pro tiskárny s nízkým rozlišením mají většinou jen málo voleb pro řádkové rastry, obvykle hrubší rastry mezi 53 lpi a 85 lpi. Hrubší rastry ale dávají na tiskárnách s nízkým rozlišením optimální výsledky. Například použití jemnějšího rastru 100 lpi ve skutečnosti sníží kvalitu obrazu, když pro konečný výstup použijete tiskárnu s nízkým rozlišením.

Určení hustoty polotónového rastru a rozlišení

 1. V sekci Výstup v tiskovém dialogovém okně zvolte jednu z následujících voleb:
  • Chcete-li vybrat některou z přednastavených kombinací hustoty rastru a rozlišení tiskárny, zvolte volbu z nabídky Rastr.

  • Chcete-li určit vlastní hustotu polotónového rastru, vyberte výtažek, který chcete upravit, a pak zadejte hodnotu lpi v textovém poli Hustota a hodnotu úhlu rastru v textovém poli Úhel.

 Před vytvořením vlastních polotónových rastrů se dohodněte s poskytovatelem služeb na preferovaných hustotách a úhlech. Také dejte pozor na to, že některá výstupní zařízení používají vlastní výchozí hustoty a úhly.

O emulzi a expozici obrazu

Podle typu použitého tiskařského stroje a způsobu přenosu informací z filmu na tiskové desky musíte předat poskytovateli služeb buď negativní nebo pozitivní filmy se stranou s emulzí buď nahoře nebo dole. Emulze je označení pro fotocitlivou vrstvu na filmu nebo na papíře. Poskytovatelé tiskových služeb ve Spojených státech obvykle vyžadují negativní filmy, v Evropě a v Japonsku pozitivní filmy. Dohodněte se s poskytovatelem služeb, jakému umístění emulze dává přednost.

Abyste určili, zda vidíte stranu emulze nebo druhou stranu (označovanou také jako podložka), podívejte se na výsledný film pod dobrým světlem. Jedna strana je lesklejší než druhá. Matná strana je strana s emulzí; lesklá strana je podložka.

Volby emulze

A. Pozitivní obraz B. Negativ C. Negativ s emulzí dole 

 Nastavení emulze a expozice obrazu v tiskovém dialogovém okně mají přednost před jakýmkoliv konfliktním nastavením v ovladači tiskárny. Vždy určete nastavení tisku pomocí tiskového dialogového okna.

Určení umístění emulze

 1. V sekci Výstup v tiskovém dialogovém okně zvolte v poli Barva buď Složené stupně šedi nebo volbu výtažků.
 2. V poli Převrátit vyberte jednu z následujících voleb:

  Žádné (výchozí)

  Neprovede žádné změny v orientaci zobrazitelné plochy. Text v obrazu je čitelný (tj. správně čitelný), když je film fotocitlivou vrstvou směrem k vám.

  Vodorovně

  Zrcadlí zobrazenou plochu kolem svislé osy tak, aby text nebyl správně čitelný.

  Svisle

  Zrcadlí zobrazenou plochu kolem vodorovné osy tak, že bude vzhůru nohama.

  Vodorovně i svisle

  Zrcadlí zobrazitelnou plochu kolem vodorovné a svislé osy tak, že text nebude čitelný. Text je čitelný, když je fotocitlivá vrstva na vzdálenější straně od vás. Obrazy tištěné na film se často tisknou s volbou převrácení Vodorovně a svisle.

Určení expozice obrazu

 1. V sekci Výstup v tiskovém dialogovém okně zvolte v poli Barva buď Složené stupně šedi nebo volbu výtažků.
 2. Vyberte nebo odznačte volbu Negativ.

Kontrola výtažků a nastavení dokumentu

V oblasti Přehled v tiskovém dialogovém okně se zobrazí souhrn informací o správě barev, rozměry tiskových značek a spadávky pro dokument. V sekci je také uvedeno, zda je zapnuté vytváření přesahů.

Před tiskem nebo před předáním dokumentu poskytovateli služeb můžete také provést kontrolu kvality.

Náhled barevných výtažků

Chcete-li ověřit, že barvy budou vytištěny na správných výtažcích, vytvořte kontrolní nátisk; chcete-li si prohlédnout, jak budou barvy dokumentu vypadat při reprodukci na určitém výstupním zařízení, použijte kontrolní náhled.

 I když žádný kontrolní nátisk vám přesně neukáže konečný výstup, můžete značně zlepšit jeho přesnost tím, že zkalibrujete všechna zařízení, která používáte k vytvoření dokumentu (například skenery, monitory a tiskárny). Pokud jsou tato zařízení kalibrovaná, může vám systém správy barev pomoci dosáhnout předvídatelných a jednotných barev.

Nátisk představuje předpokládaný vzhled konečných výtažků a pomáhá poskytovateli služeb ověřit správnost výstupu. Nátisky vždy tiskněte na postscriptové tiskárně; nátisk výtažků barvy nemůžete spolehlivě tisknout na nepostscriptové tiskárně.

 Chcete-li zkontrolovat, že se soubor vytiskne správně, můžete také uložit výtažky do postscriptového souboru, převést tento soubor do formátu Acrobat 8 PDF pomocí aplikace Acrobat Distiller, a pak zobrazit dokument PDF v aplikaci Acrobat. Při zobrazení dokumentu PDF v aplikaci Acrobat můžete na obrazovce kontrolovat kvalitní postscriptový výstup s velkým zvětšením detailů.

Vytváření výtažků in‑RIP

Chcete-li vytvářet in-RIP separace, potřebujete následující software a hardware:

 • Soubor PPD, který podporuje in-RIP separace.

 • Libovolné výstupní zařízení s PostScriptem Level 3 nebo zařízení s PostScriptem Level 2, jehož RIP podporuje in-RIP separace. Pokud dokument obsahuje duplexy z aplikace Photoshop 5.0 nebo novější verze, je ke generování in-RIP separací nezbytné zařízení s jazykem Postskript 3.

 Podle dostupného prepress softwaru může být poskytovatel služeb schopen provést takové předtiskové operace, jako je vytvoření přesahů (trapping), vyřazení stránek, separace a OPI náhrady v RIPu výstupního zařízení. Váš poskytovatel služeb proto od vás může chtít složený Postscriptový soubor dokumentu optimalizovaný pro in-RIP výtažky spíše než předseparovaný Postscriptový soubor.

Tisk nebo ukládání výtažků

 1. Nahoře v tiskovém dialogovém okně zvolte přednastavení v nabídce Přednastavení tisku, pokud nějaké s požadovaným nastavením výtažků existuje.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li tisknout na výstupní zařízení, zvolte ho z nabídky Tiskárna.

  • Chcete-li tisknout do souboru, zvolte z nabídky Tiskárna volbu PostScriptový® soubor. Pak zvolte soubor PPD, který podporuje výstupní zařízení.

 3. Klikněte na Všeobecné a určete stránky, pro které chcete vytvořit výtažky.
 4. Klikněte na Výstup a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li tisknout na výstupní zařízení, zvolte Výtažky, aby se výtažky vytvořily v aplikaci InDesign.

  • Chcete-li tisknout do souboru, zvolte buď Výtažky nebo In-RIP výtažky, abyste nastavení výtažků uložili do složeného postscriptového souboru pro zpracování v RIPu.

   Chcete-li použít Adobe In-RIP Trapping, musíte pracovat s in-RIP separacemi a ne s výtažky vytvářenými na hostiteli. V opačném případě nebude mít funkce pro vytváření přesahů přístup ke všem barvám najednou a přesahy se nevytvoří.

 5. Klikněte na Grafiky a proveďte následující úkony:
  • V poli Posílat data zvolte Všechna.

  • V poli Stáhnout zvolte Kompletní nebo Podmnožiny, pokud se nebudou písma vkládat později (například v RIPu nebo pomocí aplikace pro post-processing).

  • V poli PostScript® vyberte úroveň PostScriptu výstupního zařízení: Level 2 nebo Level 3.

 6. Klikněte na Další volby a proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Chcete-li nahrazovat při výstupu grafiky s nízkým rozlišením vložené v umístěných souborech EPS jejich verzemi s vysokým rozlišením, zkontrolujte, že byla při umístění souboru EPS do dokumentu aplikace InDesign vybraná volba Číst vložené vazby OPI na obrazy, a pak vyberte OPI nahrazování obrazů v oblasti Další volby v tiskovém dialogovém okně.

  • Chcete-li vynechat různé typy importovaných grafik pro pozdější nahrazení pomocí serveru OPI, vyberte volbu Vynechat pro OPI.

  • V poli Přednastavení sloučení průhledností zvolte [Vysoké rozlišení] nebo dostupný vlastní styl s nastavením vysokého rozlišení.

 7. Zvolte další volby tisku.
 8. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li tisknout na výstupní zařízení, klikněte na Tisknout.

  • Chcete-li tisknout do souboru, klikněte na Uložit a potvrďte výchozí název souboru nebo zadejte jiný název. Pak znovu klikněte na Uložit.

 Jakmile vytvoříte výtažky dokumentu aplikace InDesign, uloží se nastavení zvolená v tiskovém dialogovém okně se separovaným souborem. Se souborem se uloží nastavení výtažků, informace PPD a všechny převody barev nastavené v tiskovém dialogovém okně.

Související zdroje

Obraťte se na nás

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe InDesign

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.