Poznejte snadnou spolupráci s několika účastníky. Importujte poznámky ze souborů PDF vytvořených v aplikaci InDesign CC.

Pokud jste vytvořili soubory PDF z dokumentu aplikace InDesign a sdíleli je k recenzi, z recenzovaných souborů PDF můžete importovat poznámky přímo do dokumentu a snadno pracovat se zpětnou vazbou. Poznámky můžete přijmout a označit je jako vyřešené nebo nevyřešené. Výběrem poznámky také zvýrazníte část dokumentu, ke které se váže.

Poznámka:

Aby bylo mapování poznámek správné, ujistěte se, že dokument aplikace InDesign nebyl po vytvoření souboru PDF k recenzování upravován.

Import poznámek

 1. Otevřete dokument aplikace InDesign, pro který chcete importovat poznámky ze souboru PDF.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte nabídku Soubor > Importovat poznámky PDF.
  • Vyberte nabídku Okno > Poznámky souboru PDF a klikněte na volbu Importovat poznámky souboru PDF.
 3. Vyhledejte soubor PDF s poznámkami k vašemu dokumentu a klikněte na tlačítko Importovat poznámky. Do dokumentu můžete importovat poznámky z více souborů PDF. Poznámky se importují a zobrazí na panelu Poznámky souboru PDF.

Správa poznámek

Přehled panelu Poznámky souboru PDF

Panel Poznámky souboru PDF zobrazuje všechny importované poznámky. Nahoře se zobrazuje celkový počet importovaných poznámek. Všechny poznámky jsou seskupené podle čísla stránky. 

U každé poznámky se zobrazuje následující:

 • Typ poznámky
 • Jméno recenzenta
 • Datum poznámky
 • Volba označit poznámku jako vyřešenou nebo nevyřešenou
 • Volba smazat poznámku
 • Volba přijmout poznámku, dostupná pouze pro přeškrtnutý text, nahrazený text a vložený text
Panel Poznámky souboru PDF
Panel Poznámky souboru PDF

A. Nabídka panelu Poznámky souboru PDF B. Filtrování poznámek C. Označit vyřešené/nevyřešené D. Přijmout poznámku E. Odstranění komentáře F. Prohledat poznámky G. Počet poznámek H. Typ poznámky I. Zobrazit/skrýt poznámky na rozvržení 

Práce s panelem Poznámky souboru PDF

Po importování poznámek do panelu Poznámky souboru PDF je můžete jednotlivě procházet. Když některou z poznámek vyberete, její anotace se v dokumentu zvýrazní.

V panelu Poznámky souboru PDF můžete provádět následující:

 • Filtrovat poznámky podle stavu, recenzenta, typu poznámky a zdrojového souboru PDF. Další informace naleznete v části Filtrování poznámek.

 • Procházet jednotlivé poznámky a označovat je jako vyřešené.

 • Přijímat změny poznámek typu Přeškrtnutý text, Nahrazený text a Vložený text. Když poznámku přijmete, dokument se podle odpovídajících změn aktualizuje.

 • Odstranění komentáře.

Filtrování poznámek

Filtrování podle stavu

Poznámky můžete filtrovat podle následujících stavů:

Vyřešené

Zobrazit poznámky, které jste označili jako vyřešené.

Nevyřešené

Zobrazit poznámky, které jste neoznačili jako vyřešené.

Mapované

Zobrazit poznámky mapované k objektu v dokumentu.

Nemapované

Zobrazit poznámky, které nejsou mapované k objektu v dokumentu. Nemapované poznámky jsou označeny ikonou .

Filtrování podle recenzenta

Pokud je recenzentů víc, poznámky souboru PDF můžete filtrovat podle každého z nich.

Filtrování podle typu poznámky

Poznámky můžete filtrovat podle typu poznámky. Aplikace InDesign podporuje následující typy poznámek:

Textové pole
Obláček
Podtržení Šipka
Textová poznámka Spojené čáry
Textový popisek
Zvýrazněný text
Přeškrtnutý text Čára
Lístek s poznámkou Obdélník
Nástroj Razítko
Vložit text
Nahradit text Tužka

Filtrování podle zdrojového souboru PDF

Po importování poznámek z více souborů PDF je můžete filtrovat podle zdrojového souboru.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online