Příručka uživatele Zrušit

Aplikování nastavení čar (tahů)

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Panel Vlastnosti
   6. Dotyková pracovní plocha
   7. Výchozí klávesové zkratky
   8. Obnovení dokumentu a vrácení akce
  3. Generativní umělá inteligence
   1. Text na obrázek
   2. Často kladené otázky ke generativní umělé inteligenci
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Převedení souborů PDF na soubory InDesign v aplikaci InDesign (Beta)
   7. Vytváření souborů knih
   8. Přidání základního číslování stran
   9. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   10. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   11. Sdílení obsahu
   12. Základy práce se spravovanými soubory
   13. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Ukládání dokumentů v cloudu a přístup k nim
  2. Uspořádání, správa a sdílení dokumentů v cloudu
  3. Zobrazování a správa verzí v dokumentech v cloudu
  4. Časté otázky o dokumentech v cloudu aplikace InDesign
  5. Sdílení a spolupráce        
  6. Sdílení kvůli hodnocení
  7. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  8. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
   12. Export a import nastavení uživatele
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy
  3. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  4. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  5. Řešení problémů se soubory
  6. Nelze exportovat soubor PDF.
  7. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Nastavení tahů

Na cesty, tvary, textové rámečky a textové obrysy můžete aplikovat tahy neboli nastavení čar. V panelu Tah můžete nastavit tloušťku a vzhled tahu včetně způsobu spojování segmentů, tvarů obou konců a voleb rohů. Nastavení tahů můžete vybrat také v ovládacím panelu, když je vybraná cesta nebo rámeček.

Poznámka:

Pokud často používáte stejná nastavení tahu, můžete si tato nastavení uložit do objektového stylu a později daná nastavení rychle aplikovat na libovolný objekt. Další informace viz Styly objektů.

Aplikování tahů

A. Tah aplikovaný na textový rámeček B. Tah aplikovaný na obrys textu C. Tah aplikovaný na kruh 

 1. Vyberte cestu, jejíž tah chcete změnit.
  Poznámka:

  Když vyberete cestu nástrojem pro výběr , aktivujete ohraničovací rámeček, který zahrnuje celý objekt. Pokud chcete vidět samotnou cestu, vyberte ji nástrojem pro přímý výběr .

 2. Výběrem možnosti Okna > Tah zobrazte panel Tah.
 3. V nabídce Tloušťka zvolte tloušťku tahu nebo zadejte hodnotu a stiskněte Enter nebo Return.
  Poznámka:

  Tahy tenčí než 0,25 bodu mohou být příliš tenké a nemusí být viditelné při tisku na výstupních zařízeních s vysokým rozlišením, například na osvitové jednotce. Chcete-li tah odstranit, zadejte hodnotu 0 (nula).

 4. Pokud nejsou další možnosti viditelné, zvolte v nabídce panelu položku Zobrazit možnosti, aby se zobrazily ostatní atributy tahu.
 5. Podle potřeby změňte další atributy tahu.
Poznámka:

Pokud chcete změnit barvu tahu, použijte panel nástrojů nebo panel Vzorník. Viz Aplikování barvy.

Volby panelu Tah

Volby panelu Tah

Tloušťka

Udává tloušťku tahu.

Konce

Vyberte styl zakončení určující vzhled obou konců otevřené cesty:

Useknutý konec Vytvoří hranatá zakončení, která přiléhají ke koncovým bodům (končí na nich).

Oblý konec Vytvoří půlkruhová zakončení, z nichž polovina šířky tahu přesahuje za koncové body.

Přečnívající konec Vytvoří hranatá zakončení, z nichž polovina šířky tahu přesahuje za koncové body. Tato volba způsobí, že tloušťka čáry rozšiřuje cestu stejně ve všech směrech kolem cesty.

Poznámka:

Volbu zakončení můžete určit i pro uzavřené cesty, ale zakončení nebude viditelné, dokud cesta nebude otevřená (například po rozdělení nástrojem nůžky). Styly zakončení jsou lépe vidět při tlustších tloušťkách tahu.

Limit úkosu

Určuje limit délky špičky v poměru k šířce tahu, který udává, kdy se z ostrého, špičatého spoje stane zkosený rohový spoj. Například hodnota 9 znamená, že špička musí být devětkrát delší než šířka tahu, aby se spoj změnil na zkosený. Zadejte hodnotu (mezi 1 a 500) a stiskněte Enter nebo Return. Limit úkosu se neuplatní pro oblé spoje.

Poznámka:

Nastavení limitu úkosu a zarovnání tahu lze zahrnout do odstavcového nebo znakového stylu. Klikněte na oddíl Barva znaků a pak kliknutím na ikonu tahu zpřístupněte možnosti.

Spoje

Určuje vzhled tahu v rohových bodech:

Ostrý spoj Vytvoří špičaté rohy, které přesahují přes koncový bod, když je délka špičky v mezích úkosu.

Oblý spoj Vytvoří oblé rohy, z nichž polovina šířky tahu přesahuje za koncové body.

Zkosený spoj Vytvoří hranaté rohy, které přiléhají ke koncovým bodům.

Poznámka:

Volby úkosu můžete určit i pro cestu, na které nejsou rohové body, ale tyto volby se nepoužijí, dokud nevytvoříte rohové body jejich přidáním nebo změnou hladkých bodů. Úkosy jsou také lépe vidět při tlustších tloušťkách tahu.

Zarovnat tah

Kliknutím na ikonu určete polohu tahu vzhledem k jeho cestě.

Typ

Zvolte typ tahu z nabídky. Pokud zvolíte možnost Přerušovaná, objeví se další skupina možností.

Začátek/konec

Vyberte si šipku začátku a konce cesty.

Prohodit začátek a konec šipek Kliknutím na ikonu prohodíte navzájem začátek a konec šipek.

Měřítko

Velikost špičky a konce šipky lze měnit nezávisle na sobě. Chcete-li měnit velikost počátku a konce šipky
společně, klikněte vedle možnosti Změnit velikost na ikonu Propojit velikost počátku a konce šipky.  

Zarovnání

Upravte cestu a zarovnejte tak hrot nebo konec šipky. Máte následující možnosti:

 • Rozšířit hrot šipky za konec cesty
 • Umístit hrot šipky na konec cesty

Barva mezer

Určete barvu, která se objeví mezi čárkami, tečkami nebo vícenásobnými čárami v tahu se vzorkem.

Odstín mezer

Určete odstín (když je vybraná barva mezery).

Poznámka:

Přestože můžete definovat přerušované tahy na panelu Tah, je pohodlnější vytvořit přerušovaný tah pomocí vlastního stylu tahu.

Přidání počátečních a koncových tvarů

Při práci s počátečními a koncovými tvary si pamatujte následující pravidla:

 • Dostupné tvary začátků a konců nemůžete upravit, ale pokud jste získali zásuvné moduly, které přidávají další volby, mohou nabídky Začátek a Konec v panelu Tah obsahovat další tvary.

 • Tvary začátků a konců mají velikost úměrnou tloušťce tahu. Přidání tvaru začátku a konce ale nezmění délku cesty.

 • Tvary začátků a konců se automaticky natáčejí podle úhlu směrové úsečky koncového bodu.

 • Tvary začátků a konců se zobrazují pouze v koncových bodech otevřených cest; nezobrazí se na jednotlivých čárkách přerušovaného tahu.

 • Pokud aplikujete tvary začátků a konců na složené cesty, které obsahují otevřené dílčí cesty, pro každou otevřenou dílčí cestu se použijí stejné tvary začátků a konců.

 • Tvary začátků a konců můžete aplikovat i na uzavřené cesty, ale nebudou viditelné, dokud cestu neotevřete.

Ukázky tvarů začátků a konců

Vytváření šipek pomocí tvarů začátků a konců

Pomocí nabídek Začátek a Konec na panelu Tah můžete na konec otevřené cesty přidat šipku nebo jiný tvar.

 1. Pomocí nástroje Čára můžete nakreslit čáru nebo vytvořit otevřenou cestu.
 2. Je-li vybrána čára nebo cesta, otevřete panel Tah a v nabídce Počátek a konec zvolte styl. Nabídka Začátek aplikuje tvar na první koncový bod cesty (podle pořadí, ve kterém byly body nakresleny) a nabídka Konec aplikuje tvar na poslední koncový bod.

Výměna počátečního a koncového tvaru cesty

 1. Pomocí nástroje pro přímý výběr  vyberte cestu.
 2. Vyberte možnosti Objekt > Cesty > Obrátit cestu nebo klikněte na tlačítko Obrátit cestu na panelu Cestář.

Definování vlastních stylů tahů

Pomocí panelu Tah můžete vytvořit vlastní styl tahu. Vlastní styl tahu může být přerušovaný, tečkovaný nebo proužkovaný; ve stylu můžete definovat vzorek a atributy zakončení a rohů tahu. Ostatní atributy tahu, jako jsou tloušťka, barva mezer a tvary na začátku a na konci, určíte až po aplikování vlastního stylu tahu na objekt.

Vlastní styly tahu

A. Čárkovaný B. Tečkovaný C. Proužkovaný 

Vlastní styly tahu můžete uložit a načíst do ostatních dokumentů aplikace InDesign.

 1. Výběrem možnosti Okna > Tah zobrazte panel Tah.
 2. Z nabídky panelu zvolte Styly tahu.
 3. Klikněte na Nový.
 4. Zadejte název stylu tahu.
 5. Z nabídky Typ vyberte jednu z následujících voleb:
  • Čárkovaný určuje styl s mezerami rozmístěnými v pravidelných nebo proměnných rozestupech.

  • Proužkovaný určuje styl s více paralelními čarami.

  • Tečkovaný určuje styl s tečkami rozmístěnými v pravidelných nebo proměnných rozestupech.

   Možnosti v dialogovém okně se mění podle vybraného typu.

 6. V části Délka vzoru určete délku opakujícího se vzoru (pouze pro čárkovaný nebo tečkovaný styl). Pravítko se přizpůsobí podle stanovené délky.
 7. Definujte vzor přerušování libovolnými z následujících úkonů:
  • Kliknutím na pravítko přidejte novou čárku, tečku nebo proužek.

  • Tažením přemístěte čárku, tečku nebo proužek.

  • Nastavte šířku čárky posunutím jejích značek na pravítku. Můžete také vybrat čárku a pak zadat hodnoty do polí Začátek (kde čárka na pravítku začíná) a Délka.

  • Nastavte polohu tečky posunutím její značky na pravítku. Můžete také vybrat tečku a pak zadat hodnotu do pole Střed (kde je umístěn střed tečky).

  • Nastavte tloušťku proužku posunutím jeho značek na pravítku. Můžete také vybrat proužek a zadat hodnoty do polí Začátek a Šířka, které jsou vyjádřeny v procentech z tloušťky tahu.

  • Chcete-li odstranit čárku, tečku nebo proužek, přetáhněte je ven z okna pravítka. (Vlastní styl tahu musí ale obsahovat alespoň jednu čárku, tečku nebo proužek.)

  Vytvoření čárkované čáry v dialogovém okně Nový styl tahu

  A. Kliknutím přidejte do vzorku čárku B. Tažením značky čárku rozšiřte C. Tažením čárky nastavte mezeru mezi čárkami 

 8. Chcete-li zobrazit náhled tahu s různými tloušťkami čáry, stanovte tloušťku čáry pomocí možnosti Tloušťka pro náhled.
 9. U čárkovaných a tečkovaných vzorků použijte k určení umístění čárek a teček možnost Rohy, aby se kolem rohu zachovala pravidelnost vzorku.
 10. Pro čárkované vzorky vyberte styl konce, který určí tvar čárek. Toto nastavení má přednost před nastavením konce na panelu Tah.
 11. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Kliknutím na možnost Přidat uložte styl tahu a definujte další. Kliknutím na možnost Hotovo zavřete dialogové okno.

  • Klikněte na možnost OK, uložte styl tahu a zavřete dialogové okno.

Uložení vlastních stylů tahu

Vlastní styly tahu můžete uložit pro použití v ostatních dokumentech aplikace InDesign.

Uložení vlastního stylu tahu

 1. V nabídce panelu Tah zvolte možnost Styly tahu.
 2. Vyberte vlastní styl tahu a klikněte na možnost Uložit.
  Poznámka:

  Výchozí styly tahu (v závorkách) nemůžete uložit ani upravit.

 3. Zadejte název a umístění souboru stylu tahu (.Inst) a klikněte na možnost OK.

Jak načíst vlastní styl tahu

 1. V nabídce panelu Tah zvolte možnost Styly tahu.
 2. Klikněte na možnost Načíst.
 3. Vyberte soubor stylu tahu (.Inst), který obsahuje vlastní styl tahu, který chcete importovat a klikněte na možnost OK.

Jak aplikovat vlastní styl tahu

 1. S vybranou cestou nebo rámečkem zvolte v nabídce Typ na panelu Tah vlastní styl tahu.

Další podobné nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?