Příručka uživatele Zrušit

Aplikování nastavení čar (tahů)

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
   7. Rozšíření Capture
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Styly objektů
   3. Iniciály a vnořené styly
   4. Práce se styly
   5. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
   11. Formuláře
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Sdílení a spolupráce        
  2. Sdílení kvůli hodnocení
  3. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  4. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Export a publikování
   1. Publish Online
   2. Export obsahu do formátu EPUB
   3. Možnosti Adobe PDF
   4. Exportování obsahu do HTML
   5. Export do Adobe PDF
   6. Export do formátu JPEG
   7. Export do formátu HTML
   8. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování

Nastavení tahů

Na cesty, tvary, textové rámečky a textové obrysy můžete aplikovat tahy neboli nastavení čar. V panelu Tah můžete nastavit tloušťku a vzhled tahu včetně způsobu spojování segmentů, tvarů obou konců a voleb rohů. Nastavení tahů můžete vybrat také v ovládacím panelu, když je vybraná cesta nebo rámeček.

Poznámka:

Pokud často používáte stejná nastavení tahu, můžete si tato nastavení uložit do objektového stylu a později daná nastavení rychle aplikovat na libovolný objekt. Další informace viz Styly objektů.

Aplikování tahů

A. Tah aplikovaný na textový rámeček B. Tah aplikovaný na obrys textu C. Tah aplikovaný na kruh 

 1. Vyberte cestu, jejíž tah chcete změnit.
  Poznámka:

  Když vyberete cestu nástrojem pro výběr , aktivujete ohraničovací rámeček, který zahrnuje celý objekt. Pokud chcete vidět samotnou cestu, vyberte ji nástrojem pro přímý výběr .

 2. Zvolte Okna > Tah, abyste zobrazili panel Tah.
 3. V nabídce Tloušťka zvolte tloušťku tahu z nabídky nebo zadejte hodnotu a stiskněte Enter nebo Return.
  Poznámka:

  Tahy tenčí než 0,25 bodu mohou být příliš tenké a nemusí být viditelné při tisku na výstupních zařízeních s vysokým rozlišením, například na osvitové jednotce. Chcete-li tah odstranit, zadejte hodnotu 0 (nula).

 4. Pokud nejsou další volby viditelné, zvolte Zobrazit volby z nabídky panelu, aby se zobrazily ostatní atributy tahu.
 5. Podle potřeby změňte další atributy tahu.
Poznámka:

Pokud chcete změnit barvu tahu, použijte panel nástrojů nebo panel Vzorník. Viz Aplikování barvy.

Volby panelu Tah

Volby panelu Tah

Tloušťka

Udává tloušťku tahu.

Konce

Vyberte styl zakončení určující vzhled obou konců otevřené cesty:

Useknutý konec Vytvoří hranatá zakončení, která přiléhají ke koncovým bodům (končí na nich).

Oblý konec Vytvoří půlkruhová zakončení, z nichž polovina šířky tahu přesahuje za koncové body.

Přečnívající konec Vytvoří hranatá zakončení, z nichž polovina šířky tahu přesahuje za koncové body. Tato volba způsobí, že tloušťka čáry rozšiřuje cestu stejně ve všech směrech kolem cesty.

Poznámka:

Volbu zakončení můžete určit i pro uzavřené cesty, ale zakončení nebude viditelné, dokud cesta nebude otevřená (například po rozdělení nástrojem nůžky). Styly zakončení jsou lépe vidět při tlustších tloušťkách tahu.

Limit úkosu

Určuje limit délky špičky v poměru k šířce tahu, který udává, kdy se z ostrého, špičatého spoje stane zkosený rohový spoj. Například hodnota 9 znamená, že špička musí být devětkrát delší než šířka tahu, aby se spoj změnil na zkosený. Zadejte hodnotu (mezi 1 a 500) a stiskněte Enter nebo Return. Limit úkosu se neuplatní pro oblé spoje.

Poznámka:

Nastavení limitu úkosu a zarovnání tahu lze zahrnout do odstavcového nebo znakového stylu. Klikněte na oddíl Barva znaků a pak kliknutím na ikonu tahu zpřístupněte možnosti.

Spoje

Určuje vzhled tahu v rohových bodech:

Ostrý spoj Vytvoří špičaté rohy, které přesahují přes koncový bod, když je délka špičky v mezích úkosu.

Oblý spoj Vytvoří oblé rohy, z nichž polovina šířky tahu přesahuje za koncové body.

Zkosený spoj Vytvoří hranaté rohy, které přiléhají ke koncovým bodům.

Poznámka:

Volby úkosu můžete určit i pro cestu, na které nejsou rohové body, ale tyto volby se nepoužijí, dokud nevytvoříte rohové body jejich přidáním nebo změnou hladkých bodů. Úkosy jsou také lépe vidět při tlustších tloušťkách tahu.

Zarovnat tah

Kliknutím na ikonu určete polohu tahu vzhledem k jeho cestě.

Typ

Zvolte typ tahu z nabídky. Pokud zvolíte Přerušovaná, objeví se další skupina voleb.

Začátek/konec

Vyberte si šipku začátku a konce cesty.

Prohodit začátek a konec šipek Kliknutím na ikonu prohodíte navzájem začátek a konec šipek.

Měřítko

Velikost špičky a konce šipky lze měnit nezávisle na sobě. Chcete-li měnit velikost počátku a konce šipky společně,
klepněte na ikonu Propojit velikost počátku a konce šipky vedle volby Změnit velikost.

Zarovnání

Upravte cestu a zarovnejte tak hrot nebo konec šipky. Máte následující možnosti:

 • Rozšířit hrot šipky za konec cesty
 • Umístit hrot šipky na konec cesty

Barva mezer

Určete barvu, která se objeví mezi čárkami, tečkami nebo vícenásobnými čárami v tahu se vzorkem.

Odstín mezer

Určete odstín (když je vybraná barva mezery).

Poznámka:

Přestože můžete definovat přerušované tahy v panelu Tah, je pohodlnější vytvořit přerušovaný tah pomocí vlastního stylu tahu.

Přidání počátečních a koncových tvarů

Při práci s počátečními a koncovými tvary si pamatujte následující pravidla:

 • Dostupné tvary začátků a konců nemůžete upravit, ale pokud jste získali zásuvné moduly, které přidávají další volby, mohou nabídky Začátek a Konec v panelu Tah obsahovat další tvary.

 • Tvary začátků a konců mají velikost úměrnou tloušťce tahu. Přidání tvaru začátku a konce ale nezmění délku cesty.

 • Tvary začátků a konců se automaticky natáčejí podle úhlu směrové úsečky koncového bodu.

 • Tvary začátků a konců se zobrazují pouze v koncových bodech otevřených cest; nezobrazí se na jednotlivých čárkách přerušovaného tahu.

 • Pokud aplikujete tvary začátků a konců na složené cesty, které obsahují otevřené dílčí cesty, pro každou otevřenou dílčí cestu se použijí stejné tvary začátků a konců.

 • Tvary začátků a konců můžete aplikovat i na uzavřené cesty, ale nebudou viditelné, dokud cestu neotevřete.

Ukázky tvarů začátků a konců

Vytváření šipek pomocí tvarů začátků a konců

Pomocí nabídek Začátek a Konec v panelu Tah můžete přidat šipky nebo jiné tvary na konce otevřené cesty.

 1. Pomocí nástroje Čára můžete nakreslit čáru nebo vytvořit otevřenou cestu.
 2. Je-li vybrána čára nebo cesta, otevřete panel Tah a v nabídce Počátek a konec zvolte styl. Nabídka Začátek aplikuje tvar na první koncový bod cesty (podle pořadí, ve kterém byly body nakresleny) a nabídka Konec aplikuje tvar na poslední koncový bod.

Výměna počátečního a koncového tvaru cesty

 1. Pomocí nástroje pro přímý výběr  vyberte cestu.
 2. Vyberte možnosti Objekt > Cesty > Obrátit cestu nebo klikněte na tlačítko Obrátit cestu na panelu Cestář.

Definování vlastních stylů tahů

Pomocí panelu Tah můžete vytvořit vlastní styl tahu. Vlastní styl tahu může být přerušovaný, tečkovaný nebo proužkovaný; ve stylu můžete definovat vzorek a atributy zakončení a rohů tahu. Ostatní atributy tahu, jako je tloušťka, barva mezer a tvary na začátku a na konci, určíte až po aplikování vlastního stylu tahu na objekt.

Vlastní styly tahu

A. Čárkovaný B. Tečkovaný C. Proužkovaný 

Vlastní styly tahu můžete uložit a načíst do ostatních dokumentů aplikace InDesign.

 1. Zvolte Okna > Tah, abyste zobrazili panel Tah.
 2. Z nabídky panelu zvolte Styly tahu.
 3. Klikněte na Nový.
 4. Zadejte název stylu tahu.
 5. Z nabídky Typ vyberte jednu z následujících voleb:
  • Čárkovaná určuje styl s mezerami rozmístěnými v pravidelných nebo proměnných rozestupech.

  • Proužkovaná určuje styl s více paralelními čarami.

  • Tečkovaná určuje styl s tečkami rozmístěnými v pravidelných nebo proměnných rozestupech.

   Volby v dialogovém okně se mění podle vybraného typu.

 6. Ve volbě Délka vzoru určete délku opakujícího se vzoru (pouze pro čárkovaný nebo tečkovaný styl). Pravítko se přizpůsobí podle určené délky.
 7. Definujte vzor přerušování libovolnými z následujících úkonů:
  • Kliknutím na pravítko přidejte novou čárku, tečku nebo proužek.

  • Tažením přemístěte čárku, tečku nebo proužek.

  • Nastavte šířku čárky posunutím jejích značek na pravítku. Můžete také vybrat čárku a pak zadat hodnoty do polí Začátek (kde čárka na pravítku začíná) a Délka.

  • Nastavte polohu tečky posunutím její značky na pravítku. Můžete také vybrat tečku a pak zadat hodnotu do pole Střed (kde je umístěn střed tečky).

  • Nastavte tloušťku proužku posunutím jeho značek na pravítku. Můžete také vybrat proužek a zadat hodnoty do polí Začátek a Šířka, které jsou vyjádřeny v procentech z tloušťky tahu.

  • Chcete-li odstranit čárku, tečku nebo proužek, přetáhněte je ven z okna pravítka. (Vlastní styl tahu musí ale obsahovat alespoň jednu čárku, tečku nebo proužek.)

  Vytvoření čárkované čáry v dialogovém okně Nový styl tahu

  A. Kliknutím přidejte do vzorku čárku B. Tažením značky čárku rozšiřte C. Tažením čárky nastavte mezeru mezi čárkami 

 8. Chcete-li zobrazit náhled tahu s různými tloušťkami čáry, určete tloušťku čáry pomocí volby Tloušťka pro náhled.
 9. Pro čárkované a tečkované vzorky použijte volbu Rohy k určení umístění čárek a teček, aby se kolem rohu zachovala pravidelnost vzorku.
 10. Pro čárkované vzorky vyberte styl Konce, který určí tvar čárek. Toto nastavení má přednost před nastavením Konce v panelu Tah.
 11. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Kliknutím na Přidat uložte styl tahu a definujte další. Kliknutím na Hotovo zavřete dialogové okno.

  • Klikněte na OK, uložte styl tahu a zavřete dialogové okno.

Uložení vlastního stylu tahu

Vlastní styly tahu můžete uložit pro použití v ostatních dokumentech aplikace InDesign.

Uložení vlastního stylu tahu

 1. Z nabídky panelu Tah zvolte Styly tahu.
 2. Vyberte vlastní styl tahu a klikněte na Uložit.
  Poznámka:

  Výchozí styly tahu (v závorkách) nemůžete uložit ani upravit.

 3. Zadejte název a umístění souboru stylu tahu (.inst) a klikněte na OK.

Jak načíst vlastní styl tahu

 1. Z nabídky panelu Tah zvolte Styly tahu.
 2. Klikněte na Načíst.
 3. Vyberte soubor stylu tahu (.inst), který obsahuje vlastní styl tahu, který chcete importovat a klikněte na OK.

Jak aplikovat vlastní styl tahu

 1. S vybranou cestou nebo rámečkem zvolte vlastní styl tahu z nabídky Typ v panelu Tah.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.