Přechody stránek zobrazují dekorativní efekt, např. rozplynutí nebo rozetření při otáčení stránek dokumentu exportovaného do formátu SWF nebo PDF. Na jedinou stránku lze použít jiné přechody nebo lze použít jediný přechod na všechny stránky. Přechody stránky jsou zejména užitečné při vytváření prezentace ve formátu PDF nebo SWF.

Použití přechodů stránek

Přechody stránek můžete použít u jednotlivých nebo všech dvojstránek v dokumentu. Přechody stránky se zobrazí po exportu dokumentu InDesign do formátu PDF nebo SWF. Přechody nelze použít u jiných stránek ve stejné dvojstránce nebo u vzorových stránek.

Přechod otáčení stránky v souboru SWF
Přechod otáčení stránky v souboru SWF. Přechod vyvoláte kliknutím na roh obrazu.

 1. V panelu Stránky vyberte dvojstránky, na které chcete aplikovat přechod stránky.

  Dvojstránka musí být vybrána, ne pouze zacílena. Měla by být zvýrazněna čísla pod stránkami na panelu Stránky.

 2. Panel Přechody stránek zobrazíte výběrem možností Okna > Interaktivní > Přechody stránek.

 3. Zvolte přechod z nabídky Přechod.

  Poznámka:

  Podržením ukazatele myši na miniatuře zobrazíte animovaný náhled vybraného přechodu.

  Můžete se ptát, zda je pro vytvoření efektu interaktivního otáčení v souboru SWF vybrat přechod Otočení strany (pouze formát SWF). Tento přechod při ručním otáčení stránek v souboru SWF není nutné aplikovat. Pokud v dialogovém okně Export souboru SWF vyberete možnost Přidat interaktivní otáčení stránek, můžete v exportovaném souboru SWF otáčet stránky ručně přetažením rohu nebo pomocí kláves se šipkami či navigačními tlačítky a aktivovat jakýkoli přechod stránky vybraný pro danou stránku.

 4. Přechod můžete podle potřeby přizpůsobit výběrem voleb v nabídkách Směr a Rychlost.

 5. (Volitelné) Chcete-li použít vybraný přechod u všech dvojstránek v aktuálním dokumentu, klikněte na ikonu Použít u všech dvojstránek nebo zvolte možnost Použít u všech dvojstránek v nabídce panelu Přechody stránek.

 6. (Volitelné) Vyberte jinou dvojstránku na panelu Stránka a použijte jiný přechod stránky.

Pokud přechod stránky použijete u dvojstránky, ikona přechodu stránky se zobrazí vedle dvojstránky na panelu Stránky. Tyto ikony lze na panelu Stránky skrýt zrušením výběru možnosti Přechody stránek v dialogovém okně Možnosti stránky.

Poznámka:

Chcete-li vidět náhled přechodů stránky, vyexportujte dokument do formátu PDF nebo SWF.

Smazání přechodů

 • Na panelu Stránky vyberte dvojstránku, ze které chcete vymazat přechod a pak v nabídce Přechod na panelu Přechod stránky vyberte možnost Žádné.

 • Chcete-li odebrat přechody ze všech dvojstránek, vyberte možnost Smazat vše v nabídce panelu Přechody stránek.

Zobrazení přechodů stránek v PDF

Chcete-li při exportu dokumentu PDF zahrnout přechody stránky, vyberte v dialogovém okně Export do interaktivního formátu PDF, v nabídce Přechody stránky, požadovaný přechod stránky.

Chcete-li v exportovaném souboru PDF zobrazit přechody stránek, umístěte dokument PDF v režimu Na celou obrazovku stisknutím kombinace kláves Ctrl+L (Windows) nebo Command+L (Mac OS) v aplikaci Adobe Acrobat nebo Adobe Reader. Stisknutím klávesy ESC ukončete režim Na celou obrazovku.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online