Příručka uživatele Zrušit

Přechody stránky

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
   7. Rozšíření Capture
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Práce s balíčky stylů
   3. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
   11. Formuláře
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace InDesign
  2. Dokumenty v cloudu aplikace InDesign | Časté dotazy
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Kopírování, vkládání grafiky
   3. Export obsahu do formátu EPUB
   4. Možnosti Adobe PDF
   5. Exportování obsahu do HTML
   6. Export do Adobe PDF
   7. Export do formátu JPEG
   8. Export do formátu HTML
   9. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   10. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 8. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

 Aplikace InDesign nepodporuje umísťování, import, export a propojování souborů Flash, například .FLV, .F4V, .SWF a dalších. Podrobnosti najdete v tématu Přehrávač Flash Player končí | Dopad na aplikaci InDesign.

Přechody stránek zobrazují dekorativní efekt, např. rozplynutí nebo rozetření při otáčení stránek dokumentu exportovaného do interaktivního formátu PDF. Na jedinou stránku lze použít jiné přechody nebo jediný přechod na všechny stránky. Přechody stránek jsou zejména užitečné při vytváření prezentace v interaktivním formátu PDF.

Použití přechodů stránek

Přechody stránek můžete použít u jednotlivých nebo všech dvojstránek v dokumentu. Přechody stránek se zobrazí po exportu dokumentu InDesign do interaktivního formátu PDF. Přechody nelze použít u jiných stránek ve stejné dvojstránce nebo u vzorových stránek.

 1. V panelu Stránky vyberte dvojstránky, na které chcete aplikovat přechod stránky.

  Dvojstránka musí být vybrána, ne pouze zacílena. Měla by být zvýrazněna čísla pod stránkami na panelu Stránky.

 2. Panel Přechody stránek zobrazíte výběrem možností Okna > Interaktivní > Přechody stránek.

 3. Zvolte přechod z nabídky Přechod.

 4. Přechod můžete podle potřeby přizpůsobit výběrem voleb v nabídkách Směr a Rychlost.

 5. (Volitelné) Chcete-li použít vybrané přechody u všech dvojstránek, které jsou aktuálně v dokumentu, klikněte na ikonu Aplikovat na všechny dvojstránky , nebo zvolte možnost Aplikovat na všechny dvojstránky v nabídce panelu Přechody stránek.

 6. (Volitelné) Vyberte jinou dvojstránku na panelu Stránka a použijte jiný přechod stránky.

Pokud přechod stránky použijete u dvojstránky, ikona přechodu stránky se zobrazí vedle dvojstránky na panelu Stránky. Tyto ikony lze na panelu Stránky skrýt zrušením výběru možnosti Přechody stránek v dialogovém okně Možnosti stránky.

Poznámka:

Chcete-li vidět náhled přechodů stránky, vyexportujte dokument do interaktivního formátu PDF.

Smazání přechodů

 • Na panelu Stránky vyberte dvojstránku, ze které chcete vymazat přechod, a pak v nabídce Přechod na panelu Přechody stránky vyberte možnost Žádné.

 • Chcete-li odebrat přechody ze všech dvojstránek, vyberte možnost Smazat vše v nabídce panelu Přechody stránek.

Zobrazení přechodů stránek v PDF

Chcete-li při exportu dokumentu PDF zahrnout přechody stránky, vyberte v dialogovém okně Export do interaktivního formátu PDF, v nabídce Přechody stránky, požadovaný přechod stránky.

Chcete-li v exportovaném souboru PDF zobrazit přechody stránek, umístěte dokument PDF v režimu Na celou obrazovku stisknutím kombinace kláves Ctrl+L (Windows) nebo Command+L (macOS) v aplikaci Adobe Acrobat nebo Adobe Reader. Stisknutím klávesy ESC ukončete režim Na celou obrazovku.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.