Příručka uživatele Zrušit

Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
   7. Rozšíření Capture
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Styly objektů
   3. Iniciály a vnořené styly
   4. Práce se styly
   5. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
   11. Formuláře
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Sdílení a spolupráce        
  2. Sdílení kvůli hodnocení
  3. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  4. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Export a publikování
   1. Publish Online
   2. Export obsahu do formátu EPUB
   3. Možnosti Adobe PDF
   4. Exportování obsahu do HTML
   5. Export do Adobe PDF
   6. Export do formátu JPEG
   7. Export do formátu HTML
   8. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování

Tisk miniatur

Chcete-li umístit více stránek na jednu stránku, můžete vytvořit miniatury – malé náhledové verze dokumentu. Miniatury jsou užitečné pro ověření obsahu a jeho uspořádání. Kde je to vhodné, InDesign automaticky změní orientaci papíru, aby se stránky lépe vešly na papír, pokud ale volbu Miniatury vypnete, budete muset obnovit původní orientaci.

Poznámka:

Když tisknete miniatury, vyloučí se tiskové značky a všechny prvky z oblastí spadávky anebo popisu.

 1. V oblasti Nastavení tiskového dialogového okna vyberte Miniatury.
 2. V nabídce zvolte počet miniatur na stránku.

Tisk dokumentů nadměrných velikostí

V aplikaci InDesign sice můžete vytvořit dokumenty o rozměrech až 18 x 18 stop, ale většina stolních tiskáren neumí vytisknout tak velké stránky.

Chcete-li vytisknout dokumenty nadměrných rozměrů na stolní tiskárně, můžete vytisknout každou stránku dokumentu po částech, zvaných dlaždice, a pak tyto části oříznout a sestavit dohromady. Můžete také zmenšit měřítko dokumentu tak, aby se vešel na dostupnou velikost papíru.

Rozdělení dokumentu na dlaždice

Rozměry dokumentu nemusí nutně odpovídat velikostem papírů používaných v tiskárně. Když tisknete, InDesign rozdělí dokument nadměrné velikosti na jeden nebo více obdélníků neboli dlaždic, které odpovídají velikosti stránky dostupné v tiskárně. Pak můžete sestavit překrývající se části.

InDesign může dokument rozdělit na dlaždice automaticky nebo můžete dlaždice nastavit ručně. Při ručním rozdělení na dlaždice můžete nastavit levý horní roh dlaždice a tím určit, kam se stránka umístí na papír.

Nadměrně velké stránky rozdělené do tištěných dlaždic (vlevo) a překrývající se části při výsledném sestavení (vpravo)

Rozdělení dokumentu na dlaždice automaticky

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. V oblasti Nastavení tiskového dialogového okna vyberte Dlaždice.
 3. V nabídce Dlaždice zvolte jednu z následujících voleb:

  Automaticky

  Automaticky vypočítá počet potřebných dlaždic, včetně přesahu.

  Automaticky zarovnat

  Zvětší přesah(pokud je potřeba) tak, aby pravé strany pravých dlaždic byly zarovnány k pravému okraji stránky dokumentu a dolní okraje nejspodnějších dlaždic byly zarovnány k dolnímu okraji stránky dokumentu.

 4. V poli Přesah zadejte minimální množství duplikovaných informací, které chcete tisknout na každé dlaždici kvůli snadnému sestavení. Volba Přesah používá jednotky měření určené pro dokument. Hodnota by měla být větší, než jsou minimální netištěné okraje pro tiskárnu. Pro přesah můžete zadat až polovinu velikosti kratší strany stránky dokumentu. Například dlaždice pro stránku, která měří 11 x 17 palců (279,4 mm x 431,8 mm), se mohou přesahovat až o 5,5 palce (139,7 mm).

Rozdělení dokumentu na dlaždice ručně

Zatímco automatické rozdělení dokumentu na dlaždice vytiskne všechny dlaždice najednou, při ručním rozdělení dokumentu na dlaždice musíte vytisknout každou dlaždici zvlášť.

 1. Pokud je třeba, zvolte Zobrazení > Zobrazovat pravítka, abyste zobrazili pravítka.
 2. Přetáhněte průsečík pravítek, abyste nastavili počáteční bod do požadovaného levého horního rohu dlaždice, kterou chcete tisknout. Nezapomeňte na prostor pro přesah a tiskové značky.

  Velikost a tvar oblasti, kterou InDesign vytiskne, je určena současnou velikostí a orientací papíru.

 3. Zvolte Soubor > Tisknout a pak vlevo klikněte na Nastavení.
 4. V části Nastavení vyberte Dlaždice a pak zvolte Ručně v nabídce Dlaždice.

Změna měřítka dokumentů

Chcete-li umístit dokument nadměrné velikosti na menší list papíru, můžete zmenšit šířku a výšku dokumentu, buď souměrně nebo nesouměrně. Nesouměrná změna velikosti je například užitečná, když tisknete film pro použití ve flexografické tiskárně: pokud víte, ve kterém směru bude deska upevněná na tiskovém válci, může změna měřítka kompenzovat běžně se vyskytující natažení desky o 2 až 3 %. Změna měřítka nemá vliv na velikost stránek v dokumentu.

Poznámka:

Když tisknete dvojstránky, velikost každé dvojstránky se změní samostatně.

Ruční změna měřítka dokumentu

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. V části Nastavení tiskového dialogového okna vyberte Šířka a tím aktivujte pole Šířka a Výška.
 3. Chcete-li zachovat současný poměr šířky a výšky, vyberte Zachovat proporce. Jinak tuto volbu nechte nevybranou.
 4. Do polí Šířka a Výška zadejte procenta od 1 do 1 000. Pokud jste vybrali Zachovat proporce, můžete zadat pouze jednu hodnotu; druhá se aktualizuje automaticky.

Automatická změna měřítka dokumentu

 1. V části Nastavení tiskového dialogového okna odznačte volby Dlaždice a Miniatury. (Když jsou tyto volby vybrané, volba Přizpůsobit velikosti papíru není dostupná.)
 2. Vyberte Přizpůsobit velikosti papíru. Vedle volby Přizpůsobit velikosti papíru se zobrazí procenta změny velikosti, určená zobrazitelnou oblastí definovanou ve vybraném souboru PPD.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.

[Feedback V2 Badge]