Příručka uživatele Zrušit

Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Dotyková pracovní plocha
   6. Výchozí klávesové zkratky
   7. Obnovení dokumentu a vrácení akce
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu v aplikaci InDesign (Beta)
  2. Časté otázky o cloudových dokumentech aplikace InDesign (Beta)
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Chcete-li umístit více stránek na jednu stránku, můžete vytvořit miniatury – malé náhledové verze dokumentu. Miniatury jsou užitečné pro ověření obsahu a jeho uspořádání. Kde je to vhodné, InDesign automaticky změní orientaci papíru, aby se stránky lépe vešly na papír, pokud ale volbu Miniatury vypnete, budete muset obnovit původní orientaci.

Poznámka:

Když tisknete miniatury, vyloučí se tiskové značky a všechny prvky z oblastí spadávky anebo popisu.

 1. V oblasti Nastavení tiskového dialogového okna vyberte Miniatury.
 2. V nabídce zvolte počet miniatur na stránku.

Tisk dokumentů nadměrných velikostí

V aplikaci InDesign sice můžete vytvořit dokumenty o rozměrech až 18 x 18 stop, ale většina stolních tiskáren neumí vytisknout tak velké stránky.

Chcete-li vytisknout dokumenty nadměrných rozměrů na stolní tiskárně, můžete vytisknout každou stránku dokumentu po částech, zvaných dlaždice, a pak tyto části oříznout a sestavit dohromady. Můžete také zmenšit měřítko dokumentu tak, aby se vešel na dostupnou velikost papíru.

Rozdělení dokumentu na dlaždice

Rozměry dokumentu nemusí nutně odpovídat velikostem papírů používaných v tiskárně. Když tisknete, InDesign rozdělí dokument nadměrné velikosti na jeden nebo více obdélníků neboli dlaždic, které odpovídají velikosti stránky dostupné v tiskárně. Pak můžete sestavit překrývající se části.

InDesign může dokument rozdělit na dlaždice automaticky nebo můžete dlaždice nastavit ručně. Při ručním rozdělení na dlaždice můžete nastavit levý horní roh dlaždice a tím určit, kam se stránka umístí na papír.

Nadměrně velké stránky rozdělené do tištěných dlaždic (vlevo) a překrývající se části při výsledném sestavení (vpravo)

Rozdělení dokumentu na dlaždice automaticky

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. V oblasti Nastavení tiskového dialogového okna vyberte Dlaždice.
 3. V nabídce Dlaždice zvolte jednu z následujících voleb:

  Automaticky

  Automaticky vypočítá počet potřebných dlaždic, včetně přesahu.

  Automaticky zarovnat

  Zvětší přesah(pokud je potřeba) tak, aby pravé strany pravých dlaždic byly zarovnány k pravému okraji stránky dokumentu a dolní okraje nejspodnějších dlaždic byly zarovnány k dolnímu okraji stránky dokumentu.

 4. V poli Přesah zadejte minimální množství duplikovaných informací, které chcete tisknout na každé dlaždici kvůli snadnému sestavení. Volba Přesah používá jednotky měření určené pro dokument. Hodnota by měla být větší, než jsou minimální netištěné okraje pro tiskárnu. Pro přesah můžete zadat až polovinu velikosti kratší strany stránky dokumentu. Například dlaždice pro stránku, která měří 11 x 17 palců (279,4 mm x 431,8 mm), se mohou přesahovat až o 5,5 palce (139,7 mm).

Rozdělení dokumentu na dlaždice ručně

Zatímco automatické rozdělení dokumentu na dlaždice vytiskne všechny dlaždice najednou, při ručním rozdělení dokumentu na dlaždice musíte vytisknout každou dlaždici zvlášť.

 1. Pokud je třeba, zvolte Zobrazení > Zobrazovat pravítka, abyste zobrazili pravítka.
 2. Přetáhněte průsečík pravítek, abyste nastavili počáteční bod do požadovaného levého horního rohu dlaždice, kterou chcete tisknout. Nezapomeňte na prostor pro přesah a tiskové značky.

  Velikost a tvar oblasti, kterou InDesign vytiskne, je určena současnou velikostí a orientací papíru.

 3. Zvolte Soubor > Tisknout a pak vlevo klikněte na Nastavení.
 4. V části Nastavení vyberte Dlaždice a pak zvolte Ručně v nabídce Dlaždice.

Změna měřítka dokumentů

Chcete-li umístit dokument nadměrné velikosti na menší list papíru, můžete zmenšit šířku a výšku dokumentu, buď souměrně nebo nesouměrně. Nesouměrná změna velikosti je například užitečná, když tisknete film pro použití ve flexografické tiskárně: pokud víte, ve kterém směru bude deska upevněná na tiskovém válci, může změna měřítka kompenzovat běžně se vyskytující natažení desky o 2 až 3 %. Změna měřítka nemá vliv na velikost stránek v dokumentu.

Poznámka:

Když tisknete dvojstránky, velikost každé dvojstránky se změní samostatně.

Ruční změna měřítka dokumentu

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. V části Nastavení tiskového dialogového okna vyberte Šířka a tím aktivujte pole Šířka a Výška.
 3. Chcete-li zachovat současný poměr šířky a výšky, vyberte Zachovat proporce. Jinak tuto volbu nechte nevybranou.
 4. Do polí Šířka a Výška zadejte procenta od 1 do 1 000. Pokud jste vybrali Zachovat proporce, můžete zadat pouze jednu hodnotu; druhá se aktualizuje automaticky.

Automatická změna měřítka dokumentu

 1. V části Nastavení tiskového dialogového okna odznačte volby Dlaždice a Miniatury. (Když jsou tyto volby vybrané, volba Přizpůsobit velikosti papíru není dostupná.)
 2. Vyberte Přizpůsobit velikosti papíru. Vedle volby Přizpůsobit velikosti papíru se zobrazí procenta změny velikosti, určená zobrazitelnou oblastí definovanou ve vybraném souboru PPD.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.