Chcete-li umístit více stránek na jednu stránku, můžete vytvořit miniatury – malé náhledové verze dokumentu. Miniatury jsou užitečné pro ověření obsahu a jeho uspořádání. Kde je to vhodné, InDesign automaticky změní orientaci papíru, aby se stránky lépe vešly na papír, pokud ale volbu Miniatury vypnete, budete muset obnovit původní orientaci.

Poznámka:

Když tisknete miniatury, vyloučí se tiskové značky a všechny prvky z oblastí spadávky anebo popisu.

 1. V oblasti Nastavení tiskového dialogového okna vyberte Miniatury.
 2. V nabídce zvolte počet miniatur na stránku.

Tisk dokumentů nadměrných velikostí

V aplikaci InDesign sice můžete vytvořit dokumenty o rozměrech až 18 x 18 stop, ale většina stolních tiskáren neumí vytisknout tak velké stránky.

Chcete-li vytisknout dokumenty nadměrných rozměrů na stolní tiskárně, můžete vytisknout každou stránku dokumentu po částech, zvaných dlaždice, a pak tyto části oříznout a sestavit dohromady. Můžete také zmenšit měřítko dokumentu tak, aby se vešel na dostupnou velikost papíru.

Rozdělení dokumentu na dlaždice

Rozměry dokumentu nemusí nutně odpovídat velikostem papírů používaných v tiskárně. Když tisknete, InDesign rozdělí dokument nadměrné velikosti na jeden nebo více obdélníků neboli dlaždic, které odpovídají velikosti stránky dostupné v tiskárně. Pak můžete sestavit překrývající se části.

InDesign může dokument rozdělit na dlaždice automaticky nebo můžete dlaždice nastavit ručně. Při ručním rozdělení na dlaždice můžete nastavit levý horní roh dlaždice a tím určit, kam se stránka umístí na papír.

Nadměrně velké stránky rozdělené do tištěných dlaždic (vlevo) a překrývající se části při výsledném sestavení (vpravo)

Rozdělení dokumentu na dlaždice automaticky

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. V oblasti Nastavení tiskového dialogového okna vyberte Dlaždice.
 3. V nabídce Dlaždice zvolte jednu z následujících voleb:

  Automaticky

  Automaticky vypočítá počet potřebných dlaždic, včetně přesahu.

  Automaticky zarovnat

  Zvětší přesah(pokud je potřeba) tak, aby pravé strany pravých dlaždic byly zarovnány k pravému okraji stránky dokumentu a dolní okraje nejspodnějších dlaždic byly zarovnány k dolnímu okraji stránky dokumentu.

 4. V poli Přesah zadejte minimální množství duplikovaných informací, které chcete tisknout na každé dlaždici kvůli snadnému sestavení. Volba Přesah používá jednotky měření určené pro dokument. Hodnota by měla být větší, než jsou minimální netištěné okraje pro tiskárnu. Pro přesah můžete zadat až polovinu velikosti kratší strany stránky dokumentu. Například dlaždice pro stránku, která měří 11 x 17 palců (279,4 mm x 431,8 mm), se mohou přesahovat až o 5,5 palce (139,7 mm).

Rozdělení dokumentu na dlaždice ručně

Zatímco automatické rozdělení dokumentu na dlaždice vytiskne všechny dlaždice najednou, při ručním rozdělení dokumentu na dlaždice musíte vytisknout každou dlaždici zvlášť.

 1. Pokud je třeba, zvolte Zobrazení > Zobrazovat pravítka, abyste zobrazili pravítka.
 2. Přetáhněte průsečík pravítek, abyste nastavili počáteční bod do požadovaného levého horního rohu dlaždice, kterou chcete tisknout. Nezapomeňte na prostor pro přesah a tiskové značky.

  Velikost a tvar oblasti, kterou InDesign vytiskne, je určena současnou velikostí a orientací papíru.

 3. Zvolte Soubor > Tisknout a pak vlevo klikněte na Nastavení.
 4. V části Nastavení vyberte Dlaždice a pak zvolte Ručně v nabídce Dlaždice.

Změna měřítka dokumentů

Chcete-li umístit dokument nadměrné velikosti na menší list papíru, můžete zmenšit šířku a výšku dokumentu, buď souměrně nebo nesouměrně. Nesouměrná změna velikosti je například užitečná, když tisknete film pro použití ve flexografické tiskárně: pokud víte, ve kterém směru bude deska upevněná na tiskovém válci, může změna měřítka kompenzovat běžně se vyskytující natažení desky o 2 až 3 %. Změna měřítka nemá vliv na velikost stránek v dokumentu.

Poznámka:

Když tisknete dvojstránky, velikost každé dvojstránky se změní samostatně.

Ruční změna měřítka dokumentu

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. V části Nastavení tiskového dialogového okna vyberte Šířka a tím aktivujte pole Šířka a Výška.
 3. Chcete-li zachovat současný poměr šířky a výšky, vyberte Zachovat proporce. Jinak tuto volbu nechte nevybranou.
 4. Do polí Šířka a Výška zadejte procenta od 1 do 1 000. Pokud jste vybrali Zachovat proporce, můžete zadat pouze jednu hodnotu; druhá se aktualizuje automaticky.

Automatická změna měřítka dokumentu

 1. V části Nastavení tiskového dialogového okna odznačte volby Dlaždice a Miniatury. (Když jsou tyto volby vybrané, volba Přizpůsobit velikosti papíru není dostupná.)
 2. Vyberte Přizpůsobit velikosti papíru. Vedle volby Přizpůsobit velikosti papíru se zobrazí procenta změny velikosti, určená zobrazitelnou oblastí definovanou ve vybraném souboru PPD.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online