Příručka uživatele Zrušit

Úpravy, maskování a export objektů a rámečků

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Dotyková pracovní plocha
   6. Výchozí klávesové zkratky
   7. Obnovení dokumentu a vrácení akce
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Práce s balíčky stylů
   3. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace InDesign
  2. Dokumenty v cloudu aplikace InDesign | Časté dotazy
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Naučte se v aplikaci InDesign upravovat, maskovat, vyhledávat a exportovat objekty a rámečky.

Objekt je libovolná položka, kterou v dokumentu přidáte nebo vytvoříte. To zahrnuje cesty, tvary, rastrované kresby, 3D objekty a všechny umístěné soubory. Rámeček obsahuje text, grafiku nebo jiné designové prvky.

Vytvářejte objekty, měňte jejich velikost a přesouvejte objekty a rámečky kolem svého rozvržení, abyste dosáhli ideálního designu pro svůj projekt. V aplikaci InDesign je k dispozici několik způsobů práce s objekty a rámečky:

Přizpůsobení objektu jeho rámečku

Můžete použít příkazy Objekt > Přizpůsobení, které zajistí perfektní přizpůsobení rámečku a jeho obsahu v různých velikostech.

Volby zarovnání rámečku se aplikují na rámečky s grafikou nebo textovým rámečkem, ale neovlivňují odstavce uvnitř textového rámečku.

Poznámka:

Importovaný obraz nemůže být bez rámečku.

Následujícím postupem přizpůsobíte objekt jeho rámečku:

 1. Vyberte rámeček.

 2. Přejděte na možnost Objekt > Přizpůsobení a vyberte libovolnou z následujících možností:

  Zarovnání objektu uvnitř grafického rámečku
  Zarovnání objektu uvnitř grafického rámečku

  A. Originál B. Rámeček přizpůsobený obsahu C. Obsah přizpůsobený rámečku 

  Vyplnit rámeček proporcionálně

  Změní velikost obsahu tak, aby vyplnil celý rámeček, a přitom zachová proporce obsahu.

  Přizpůsobit obsah proporcionálně

  Změní velikost obsahu tak, aby se vešel do rámečku, a přitom zachová proporce obsahu.

  Přizpůsobit podle obsahu

  Automaticky přizpůsobí obraz dovnitř rámečku podle obsahu obrazu a velikosti rámečku. Přejděte do nabídky Předvolby > Obecné a vyberte možnost Nastavit přizpůsobení podle obsahu jako výchozí nastavení přizpůsobení rámečku – tato možnost se nastaví jako výchozí pro přizpůsobení rámečku.

  Přizpůsobit rámeček obsahu

  Změní velikost rámečku tak, aby odpovídal obsahu.

  Přizpůsobit obsah rámečku

  Změní velikost obsahu tak, aby se vešel do rámečku.

  Vystředit obsah

  Umístí obsah do středu rámečku.

  Vymazat možnosti přizpůsobení rámečku

  Odstraní nežádoucí nastavení přizpůsobení aplikované pomocí možnosti Automaticky přizpůsobit.

Přemístění rámečku nebo jeho obsahu

Když používáte nástroj Výběr a vybíráte rámeček s grafikami, můžete vybrat buď rámeček, nebo obraz v rámečku.

Následující metody představují způsoby, jak posunout rámeček nebo jeho obsah nezávisle na sobě. Tyto metody jsou užitečné pro nastavení způsobu oříznutí nebo maskování grafiky v jejím rámečku.

Poznámka:

Pokud nástroj Výběr nefunguje podle očekávání, zkuste výběr všech položek zrušit stisknutím kláves Ctrl+Shift+A (Windows) nebo Apple+Shift+A (macOS).

Přesunutí pouze obsahu

Vyberte možnost Přímý výběr a vyberte grafiku, kterou chcete přesunout, aniž byste přesunuli rámeček.

Tím se zamaskuje část obsahu.

Přesunutí pouze rámečku

 1. Vyberte rámeček pomocí nástroje Výběr  .

 2. Vyberte libovolný okraj pomocí funkce Přímý výběr a přetažením v libovolném směru přesuňte rámeček bez přesunutí jeho obsahu.

  Tím se zamaskuje část obsahu.

Přesunutí obsahu a rámečku

Vyberte nástroj Výběr a pak vyberte obrázek mimo nástroj pro zachycení obsahu, abyste přesunuli rámeček a jeho obsah.

Oříznutí objektů

Oříznutí a maskování jsou termíny, které popisují skrytí části objektu. Oříznutí použije obdélník pro oříznutí okrajů obrazu a maskování použije libovolný tvar pro změnu pozadí objektu na průhledné.

 • Vyberte objekt pomocí nástroje Výběr   a přetažením libovolného úchytu na ohraničovacím rámečku grafiku ořízněte. Chcete-li zachovat původní proporce rámečku, podržte při tažení klávesu Shift.

Přidání ohraničení nebo pozadí

Grafický rámeček se ideálně hodí pro použití jako ohraničení nebo pozadí pro jeho obsah, protože můžete změnit jeho tah a výplň nezávisle na obsahu.

Přidání ohraničení nebo pozadí ke grafickému rámečku
Přidání ohraničení nebo pozadí ke grafickému rámečku

 1. Vyberte grafický rámeček pomocí nástroje Výběr  .

 2. Pomocí panelu Vzorník a panelu nástrojů aplikujte barvu tahu a výplně.

 3. Pomocí panelu Tah nastavte tloušťku, styl nebo zarovnání tahu rámečku.

Volby exportu objektu

Použijte Možnosti exportu objektů a určete parametry exportu pro různé formáty, jako je EPUB, HTML nebo PDF. Můžete Možnosti exportu objektů aplikovat na textové rámečky, rámečky grafiky nebo jako skupiny a přizpůsobit následující možnosti:

Použití voleb exportu objektu

 1. Vyberte rámeček nebo skupinu.

 2. Vyberte Objekt > Možnosti exportu objektů.

 3. Přidejte nebo upravte nastavení pro Alt Text, Tagované PDF a záložky, EPUB a HTML.

Volby alternativního textu

Alternativní text (Alt. text) je stručný textový popis obrázku nebo grafiky. Tento text se používá v případech, když nedojde k vykreslení obrázku nebo když chcete pomoci programům pro čtení z obrazovky.

Zdroj alternativního textu

Vyberte zdroj pro přiřazení alternativního textu pro vybrané rámečky nebo skupiny.

Vlastní

Zadejte text ručně.

Ze struktury

Použijte text uvedený ve struktuře. Můžete popsat grafiky pro použití s programy pro čtení z obrazovky.

Z XMP (Název |Popis |Nadpis |Alt. text (Dostupnost) |Rozšířený popis (Dostupnost))

Použijte data uložená v běžných polích XMP. Pokud jsou data XMP aktualizována pomocí jiné aplikace, jako je Adobe Bridge, když aktualizujete spojení, bude text aktualizován automaticky.

Z jiných XMP

Pokud je textový řetězec uložen v nějakém jiném poli XMP, zadejte kompletní název jmenného prostoru a vlastnosti ve formátu <jmenný prostor>:<vlastnost>. Například uživatelské rozhraní Adobe Bridge podporuje IPTC Core obsahující pole nadepsané Kód předmětu IPTC. Pokud byste do tohoto pole uložili textový řetězec, hodnota Vlastnost by byla Iptc4xmpCore:SubjectCode[1].

Poznámka:

Pokud importujete obsah z aplikace Microsoft Word, InDesign importuje také alternativní text patřící k obrázkům.

Volby tagovaných dokumentů PDF

Použít tag

Vyberte zdroj pro přiřazení tagu PDF pro vybrané rámečky nebo skupiny.

Ze struktury

Použijte text uvedený ve struktuře.

Artefakt

Používá se pro grafické elementy, které nemají žádný důležitý význam při čtení nahlas programem pro čtení z obrazovky.

Odvozen od objektu

Automaticky určí obsah rámečku a použije značku Story nebo Obrázek.

Zdroj skutečného textu

Skutečný text lze použít na grafické prvky, které vizuálně zobrazují text jako naskenovaný obrázek TIFF. Skutečný text se použije k vyjádření slov, která byla převedena na kresbu, a je použitelný pouze pro tagované soubory PDF.

Vlastní

Zadejte text ručně.

Ze struktury

Použijte text uvedený ve struktuře. Můžete popsat grafiky pro použití s programy pro čtení z obrazovky.

Z XMP (Název |Popis |Nadpis |Alt. text (Dostupnost) |Rozšířený popis (Dostupnost))

Použijte data uložená v běžných polích XMP. Pokud jsou data XMP aktualizována pomocí jiné aplikace, jako je například aplikace Adobe Bridge, text se při aktualizaci odkazu automaticky aktualizuje.

Z jiných XMP

Pokud je textový řetězec uložen v nějakém jiném poli XMP, zadejte kompletní název jmenného prostoru a vlastnosti ve formátu <jmenný prostor>:<vlastnost>. Například uživatelské rozhraní aplikace Bridge podporuje IPTC Core obsahující pole nadepsané „Kód předmětu IPTC“. Pokud by bylo toto pole použito k uložení textového řetězce, potom by hodnota vlastnosti byla „Iptc4xmpCore:SubjectCode[1]“.

Volby EPUB a HTML

Volby EPUB a HTML použijte k zadání nastavení převodu obrazu u jednotlivých objektů.

epub: typ

Výběrem ikony možností zvolte pořadí, ve kterém může čtenář číst dokument.

Zachovat vzhled z rozvržení

Chcete-li určit vlastní nastavení převodu obrázku, vyberte libovolnou z následujících možností:

 • Výchozí: Výchozí nastavení namapovaná do nastavení dialogu Export.
 • Použít existující obrázek pro grafické objekty: Použije existující obrázek pro grafické objekty.
 • Rastrovat kontejner: Převede objekt na obrázek. Například textový rámeček je převeden na obraz.
 • Rastrovat obsah: Vzhled je zachován pomocí CSS. 

Vlastní rozvržení

V rozevíracím seznamu vyberte předvolbu rozvržení:

 • Zarovnání a mezery: Určuje zarovnání obrázku vlevo, na střed, vpravo a odsazení nahoře a dole.
 • Plovoucí doleva: Tuto možnost vyberte, chcete-li doleva plovoucí zarovnání.
 • Plovoucí doprava: Tuto možnost vyberte, chcete-li doprava plovoucí zarovnání.

Vložit konec stránky: Tuto možnost vyberte, chcete-li vložit konce stránek s obrázky. Nové stránky lze vkládat před obrazem, po obraze nebo před a po obraze.

Velikost

Z následujících možností vyberte vlastní šířku a výšku CSS:

 • Žádná: Na objekt nebude aplikována žádná šířka ani výška CSS.
 • Výchozí: Použije se výchozí šířka a výška CSS.
 • Pevná: Použije se pevná šířka a výška CSS.
 • Relativně k toku textu: Vztahuje se pouze na šířku CSS. Šířka CSS se přizpůsobí toku textu.
 • Relativně k velikosti textu: Vztahuje se pouze na šířku CSS. Šířka CSS se přizpůsobí toku textu.
 • Vlastní šířka: Pomocí této volby můžete zadat vlastní hodnotu šířky.
 • Vlastní výška: Pomocí této volby můžete zadat vlastní hodnotu výšky.
Poznámka:

Rozbalovací seznam Velikost se vztahuje pouze na rozvržení Zalamovatelný EPUB a HTML. Nevztahuje se na pevné rozvržení EPUB.

Další podobné

Obraťte se na nás

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe InDesign

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.