Dialog Hledat a nahradit – přehled

Dialogové okno Hledat a nahradit obsahuje záložky, které umožňují určit, co chcete najít a nahradit.

Dialogové okno Hledat a nahradit
Dialogové okno Hledat a nahradit

A. Záložky Hledat a nahradit B. Hledat znak tabulátoru C. Nahradit dlouhou pomlčkou D. Volby prohledávání E. Nabídka metaznaků F. Hledání dopředu a dozadu 

Text

Můžete hledat a nahrazovat určité výskyty znaků, slov, skupin slov nebo textu formátovaného určitým způsobem. Můžete hledat a nahrazovat speciální znaky jako jsou symboly, značky a znaky prázdného místa. Zástupné znaky pomáhají rozšířit hledání.

GREP

Použije hledání a nahrazení textu a formátování pomocí pokročilé vyhledávací techniky založené na vzorech.

Glyf

Umožňuje hledání a nahrazení glyfů pomocí hodnot Unicode a GID/CID, což je užitečné hlavně v případě, kdy hledáte a nahrazujete glyfy asijských jazyků.

Objekt

Umožňuje hledání a nahrazení efektů a atributů formátování v objektech a rámečcích. Můžete například najít objekty s tahem tloušťky 4 body a nahradit tah s vrženým stínem.

Hledání a nahrazování textu

Pokud chcete zkontrolovat, najít a nahradit písma v dokumentu, zkuste místo příkazu Hledat a nahradit použít příkaz Hledat písmo.

Hledání a nahrazování textu

 1. Chcete-li prohledat rozsah textu nebo článek, vyberte text nebo umístěte kurzor do článku. Chcete-li hledat ve více než jednom dokumentu, otevřete tyto dokumenty.
 2. Zvolte Úpravy > Hledat a nahradit a pak klikněte na záložku Text.
 3. Z nabídky Prohledat zvolte rozsah hledání a klikněte na ikony, abyste do hledání zahrnuli zamknuté vrstvy, vzorové stránky, poznámky pod čarou a další položky.
 4. V poli Hledat popište, co chcete vyhledat:
  • Napište nebo vložte text, který chcete najít.

  • Chcete-li hledat nebo nahradit tabulátory, mezery a další speciální znaky, vyberte zástupný znak (metaznak) z rozbalovací nabídky vpravo od pole Hledat. Můžete také zvolit zástupné znaky, například Libovolná číslice nebo Libovolný znak.

  Použití metaznaků pro hledání speciálních znaků
  Použití metaznaků pro hledání speciálních znaků, například tabulátoru.

 5. Do pole Změnit na napište nebo vložte nahrazující text. Můžete také vybrat zástupný znak z rozbalovací nabídky vpravo od pole Změnit na.
 6. klikněte na Hledat.
 7. Chcete-li pokračovat v hledání, klikněte na Hledat další, Nahradit (chcete-li nahradit aktuální výskyt), Nahradit vše (zpráva ukáže celkový počet nahrazení) nebo Nahradit a hledat (chcete-li nahradit aktuální výskyt a hledat další).
 8. Dialogové okno Hledat a nahradit aplikace InDesign obsahuje dvě tlačítka pro řízení směru hledání – Dopředu a Dozadu. Jelikož je ve výchozím nastavení nastaveno hledání dopředu, tok hledání obrátíte výběrem možnosti Dozadu. Nové funkce vám umožní hledat řetězce na kartách Text, GREP a Glyf.

 9. klikněte na Hotovo.

Pokud výsledky hledání neodpovídají požadavkům, zkontrolujte, zda jste vymazali všechna formátování, zadaná v předcházejícím hledání. Možná budete muset rozšířit svoje hledání. Můžete například prohledávat pouze výběr nebo článek místo celého dokumentu. Nebo možná hledáte text, který je v položce, jako je například zamknutá vrstva, poznámka pod čarou nebo skrytý podmíněný text, která je právě vyloučená z prohledávání.

Pokud změníte názor na nahrazení textu, zvolte Úpravy > Zpět Nahradit text (nebo Zpět Nahradit všechen text).

Chcete-li najít další výskyt dříve hledané fráze bez otevření dialogového okna Hledat a nahradit, zvolte Úpravy > Hledat další. Předcházející vyhledávací řetězce jsou také uložené v dialogovém okně Hledat a nahradit. Můžete vybrat vyhledávací řetězec z nabídky vpravo od volby.

Hledání a nahrazování formátovaného textu

 1. Zvolte Úpravy > Hledat a nahradit.
 2. Pokud se nezobrazují volby Hledat formát a Změnit na formát, klikněte na Více voleb. A opačně, kliknutím na Méně voleb si můžete zobrazit menší počet voleb.

 3. klikněte na pole Hledat formát nebo klikněte na ikonu Určete atributy, které chcete hledat vpravo od sekce Najít nastavení formátu.
 4. Na levé straně dialogového okna Najít nastavení formátu vyberte typ formátování, určete atributy formátování, a pak klikněte na OK.

  Některé volby formátování OpenType se objeví v části Volby OpenType i v části Základní znakové formáty (nabídka Poloha). Informace o atributech OpenType a dalších atributech formátování hledejte v příslušných tématech nápovědy pro aplikaci InDesign.

  Poznámka:

  Pokud chcete hledat (nebo nahradit) jen formátování, nechte prázdná pole Hledat a Změnit na.

 5. Pokud chcete na nalezený text aplikovat formátování, klikněte na pole Změnit na formát nebo klikněte na ikonu Určete atributy, které chcete změnit v sekci Změnit nastavení formátu. Pak vyberte typ formátování, určete atributy formátu a klikněte na OK.
 6. K formátování textu použijte tlačítka Hledat a Nahradit.

Pokud zadáte formátování jako kritérium pro hledání, objeví se nad rámečky Hledat nebo Změnit na informativní ikony. Tyto ikony označují, že byly nastaveny atributy formátování a že operace hledání nebo nahrazování budou podle toho omezeny.

Poznámka:

Chcete-li rychle odstranit všechny atributy formátování v sekcích Hledat nastavení formátu nebo Změnit nastavení formátu, klikněte na tlačítko Vymazat určené atributy.

Běžné postupy hledání a nahrazování

Vyhledávání se zástupnými znaky

Zadejte zástupné znaky, například Libovolná číslice nebo Jakékoli prázdné místo a tím rozšiřte vyhledávání. Když například napíšete „s^?ng“ do pole Hledat, budou se hledat slova začínající písmenem „s“ a končící písmeny „ng“, například „sing“, „sang“, „song“ a „sung“. Můžete buď zadat zástupné znaky přímo nebo vybrat volbu z podnabídky Speciální znaky v rozbalovací nabídce vedle textového pole Hledat.

Schránka pro hledání metaznaků

Chcete-li hledat metaznaky, například dlouhé pomlčky nebo znaky odrážky, zkuste nejdříve vybrat tento text a pak ho vložit do dialogového okna Hledat, abyste předešli problémům se zadáváním metaznaků. Aplikace InDesign automaticky převádí vložené speciální znaky na ekvivalentní metaznaky.

Nahrazení obsahem schránky

Nalezené položky můžete nahradit formátovaným nebo neformátovaným obsahem zkopírovaným do schránky. Můžete dokonce nahradit text grafikou, kterou jste zkopírovali. Stačí zkopírovat položku a pak v dialogovém okně Hledat a nahradit vybrat volbu z podnabídky Jiné v rozbalovací nabídce vpravo od pole Změnit na..

Hledání a odstranění nežádoucího textu

Chcete-li odstranit nežádoucí text, v poli Hledat určete text, který chcete odstranit, a pole Změnit na nechte prázdné (zkontrolujte, aby v tomto poli nebylo nastavené žádné formátování).

Tagování XML

Na text, který hledáte, můžete aplikovat tagy XML.

Hledání směrem dopředu a dozadu

Hledat můžete směrem dopředu nebo dozadu. Můžete tak vyhledat i text, který jste v průběhu hledání přeskočili. Možnost hledání textu směrem dopředu nebo dozadu tak urychluje hledání textu v porovnání s opakovaným hledáním.

Volby vyhledávání pro hledání a nahrazování textu

Hledat

Obsahuje volby, které určují rozsah prohledávání.

Dokument

Prohledá se celý dokument nebo vyberte Všechny dokumenty, chcete-li prohledat všechny otevřené dokumenty.

Článek

Prohledá celý text v právě vybraném rámečku, včetně textu v ostatních zřetězených textových rámečcích a přesahujícího textu. Vyberte Články, chcete-li prohledat články ve všech vybraných rámečcích. Tato volba se zobrazí pouze v případě, že je vybraný textový rámeček nebo je umístěný textový kurzor.

Do konce článku

Hledá od umístění textového kurzoru. Tato volba se zobrazí, pouze pokud je umístěný textový kurzor.

Výběr

Prohledat pouze vybraný text. Tato volba se zobrazí pouze v případě, že je vybraný text.

Zahrnout zamknuté vrstvy

Prohledá text ve vrstvách, které byly zamknuty pomocí dialogového okna Volby vrstvy. Text v zamknutých vrstvách nelze nahradit.

Zahrnout zamknuté články

Prohledá text v článcích, které byly vyhrazeny jako součást pracovního postupu InCopy. Text v zamknutých článcích nelze nahradit.

Zahrnout skryté vrstvy

Prohledá text ve vrstvách, které byly skryty pomocí dialogového okna Volby vrstvy. Když je nalezen text ve skryté vrstvě, zobrazí se zvýraznění v místech tohoto textu, ale samotný text nevidíte. Text ve skrytých vrstvách lze nahradit.

Text ve skryté podmínce se při hledávání vždy vynechá.

Zahrnout vzorové stránky

Prohledá text na vzorových stránkách.

Zahrnout poznámky pod čarou

Prohledá text poznámek pod čarou.

Rozlišovat malá a VELKÁ

Hledá pouze slovo nebo slova, která přesně odpovídají zápisu velkých písmen v textu v poli Hledat. Pokud například hledáte PrePress nenajde Prepress, prepress, nebo PREPRESS.

Celé slovo

Nevyhledá výskyty znaků, když jsou částí jiného slova. Pokud hledáte například rum jako celé slovo, InDesign nenalezne slovo brum.

Vyhledávání s použitím výrazů GREP

V záložce GREP dialogového okna Hledat a nahradit můžete vytvořit výraz GREP, který umožňuje v dlouhých dokumentech nebo ve více otevřených dokumentech hledat alfanumerické řetězce a podle vzoru. Metaznaky GREP můžete zadat ručně nebo je zvolit ze seznamu Speciální znaky pro hledání. Při vyhledávání GREP se standardně rozlišují malá a velká písmena.

Na stránce InDesign Secrets najdete seznam zdrojů GREP: InDesign GREP.

 1. Zvolte Úpravy > Hledat a nahradit a klikněte na záložku GREP.

 2. Ve spodní části dialogového okna určete rozsah hledání z nabídky Prohledat a klikněte na ikony, abyste do hledání zahrnuli zamknuté vrstvy, vzorové stránky, poznámky pod čarou a další položky.

 3. V poli Hledat vytvořte výraz GREP libovolnou z následujících metod.

  • Zadejte vyhledávací výraz ručně. (Viz Metaznaky pro hledání.)

  • klikněte na ikonu Speciální znaky pro hledání vpravo od pole Hledat a vyberte volbu z podnabídek Umístění, Opakovat, Shoda, Modifikátory a Posix, které pomáhají při vytváření vyhledávaného výrazu.

 4. Do pole Změnit na napište nebo vložte nahrazující text.

 5. klikněte na Hledat.

 6. Chcete-li pokračovat v hledání, klikněte na Hledat další, Nahradit (chcete-li nahradit aktuální výskyt), Nahradit vše (zpráva ukáže celkový počet nahrazení) nebo Nahradit a hledat (chcete-li nahradit aktuální výskyt a hledat další.

 7. Dialogové okno Hledat a nahradit aplikace InDesign obsahuje dvě tlačítka pro řízení směru hledání – Dopředu a Dozadu. Jelikož je ve výchozím nastavení nastaveno hledání dopředu, tok hledání obrátíte výběrem možnosti Dozadu. Nové funkce vám umožní hledat řetězce na kartách Text, GREP a Glyf.

Poznámka:

Styly GREP lze rovněž používat pro aplikaci znakového stylu na text, který odpovídá zadanému výrazu GREP. Ve skutečnosti je dialogové okno Styly GREP vhodným způsobem testování výrazu GREP. Přidejte do odstavce příklady, jež chcete najít a v dialogovém okně Styly GREP zadejte znakový styl a výraz GREP. Po aktivaci Náhledu lze upravovat výraz, dokud nebude správně vyhledávat všechny vaše příklady.

Tipy pro vytváření hledání GREP

Tipy pro vytváření výrazů GREP:

 • Mnohá hledání pod záložkou GREP jsou podobná jako hledání pod záložkou Text, ale dejte pozor na to, že musíte zadávat různé kódy podle toho, kterou záložku používáte. Obvykle metaznaky v záložce Text začínají znakem ^ (například ^t pro tabulátor) a metaznaky v záložce GREP začínají znakem \ (například \t pro tabulátor). Ale toto pravidlo neplatí pro všechny metaznaky. Například konec odstavce je ^p v záložce Text a \r v záložce GREP. Seznam metaznaků používaných v záložkách Text a GREP viz Metaznaky pro hledání.

 • Chcete-li hledat znak, který má v GREP symbolický význam, zadejte před tento znak zpětné lomítko (\), abyste určili, že následující znak je literál. Například tečka ( . ) vyhledá při vyhledávání GREP libovolný znak; chcete-li najít skutečnou tečku, zadejte „\.“.

 • Uložte vyhledávání GREP jako dotaz, pokud ho budete spouštět často nebo ho chcete sdílet s dalšími uživateli. (Hledání a nahrazování položek s použitím dotazů.)

 • Pro rozdělení hledání na podvýrazy použijte závorky. Například pokud chcete hledat „rum“ nebo „rom“, můžete použít řetězec r(u|o)m. Závorky jsou užitečné zejména pro vyznačení seskupení. Například hledání „(kočka) a (pes)“ identifikuje „kočka“ jako Nalezený text 1 a „pes“ jako Nalezený text 2. Můžete pak použít výrazy obsahující Nalezený text (například $1 pro Nalezený text 1) a změnit pouze část nalezeného textu.

Příklady hledání GREP

Projděte si tyto příklady, abyste se naučili, jak využít výhody výrazů GREP.

Příklad 1: Nalezení textu v uvozovkách

Předpokládejme, že chcete vyhledat jakékoliv slovo uzavřené v uvozovkách (například „Španělsko“) a chcete odstranit uvozovky a aplikovat na toto slovo styl (takže se z něho stane Španělsko místo „Španělsko“). Výraz (")(\w+)(") obsahuje tři seskupení ohraničené závorkami ( ). První a třetí seskupení hledají libovolné znaky uvozovek a druhé seskupení hledá jeden nebo více znaků slova.

K odkazu na tato seskupení můžete použít výrazy obsahující Nalezený text. Například $0 odkazuje na celý nalezený text a $2 odkazuje pouze na druhé seskupení. Zadáním $2 do pole Změnit na a určením znakového stylu v poli Změnit na formát můžete najít slovo uvnitř uvozovek a pak nahradit toto slovo se znakovým stylem. Protože je zadáno pouze $2, skupiny $1 a $3 se odstraní. (Zadáním $0 nebo $1$2$3 do pole Změnit na by se aplikoval znakový styl také na uvozovky.)

Příklad GREP
Příklad GREP

A. Najde všechny znaky slova uzavřeného v uvozovkách B. Znakový styl se aplikuje na druhé seskupení (slovo), zatímco první a třetí seskupení (počáteční a koncové uvozovky) se odstraní C. Znakový styl specifikován 

Tento příklad hledá pouze jedno slovo uzavřené v uvozovkách. Pokud chcete hledat fráze uzavřené v uvozovkách, použijte výrazy se zástupnými znaky, například (\s*.*\w*\d*), který hledá mezery, znaky, znaky slov a číslice.

Příklad 2: Telefonní čísla

InDesign obsahuje řadu přednastavení hledání, která můžete zvolit z nabídky Dotazy. Můžete například zvolit dotaz Převedení telefonních čísel, který vypadá takto:

\(?(\d\d\d)\)?[-. ]?(\d\d\d)[-. ]?(\d\d\d\d)

Telefonní čísla ve Spojených státech mohou být zapsána v řadě různých formátů, například 206-555-3982, (206) 555-3982, 206.555.3982 nebo 206 555 3982. Tento řetězec hledá kteroukoliv z těchto variant. První tři číslice telefonního čísla (\d\d\d) mohou a nemusí být uzavřeny v závorkách, proto se za závorkami objevuje otazník: \(? a \)?. Všimněte si, že zpětné lomítko \ označuje, že se hledají skutečné závorky a není to část podvýrazu. Hranaté závorky [ ] najdou libovolný v nich uzavřený znak, takže v tomto případě [-. ] najde buď pomlčku, tečku nebo mezeru. Otazník za hranatými závorkami označuje, že v nich obsažené položky jsou v hledání nepovinné. A nakonec číslice jsou uzavřené v závorkách, které znamenají seskupení, na které lze odkazovat v poli Změnit na.

Odkazy na seskupení v poli Změnit na můžete upravit podle svých potřeb. Mohli byste použít například tyto výrazy:

206.555.3982 = $1.$2.$3

206-555-3982 = $1-$2-$3

(206) 555-3982 = ($1) $2-$3

206 555 3982 = $1 $2 $3

Další příklady pro GREP

Experimentujte s příklady v této tabulce a získejte více informací o hledáních GREP.

Výraz

Hledaný řetězec

Ukázkový text

Výskyty (tučně)

Třída znaků

[ ]

[abc]

Najde písmeno a, b nebo c

Maria cuenta bien.

Maria cuenta bien.

Začátek odstavce

^

^~_.+

Hledá na začátku odstavce (^) dlouhou (em) pomlčku (~_) následovanou libovolným znakem ( . ), který se vyskytuje jednou nebo vícekrát (+).

„We saw — or at least we think we saw — a purple cow.“

—Konrad Yoes

„We saw — or at least we think we saw — a purple cow.“

—Konrad Yoes

Negativní kontrola dopředu

(?!vzor)

InDesign (?!CS.*?)

Negativní kontrola dopředu najde výskyt hledaného řetězce, pouze pokud není následovaný určeným vzorem.

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS a InDesign CS2

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS a InDesign CS2

Pozitivní kontrola dopředu

(?=vzor)

InDesign (?=CS.*?)

Pozitivní kontrola dopředu najde výskyt hledaného řetězce, pouze pokud je následovaný určeným vzorem.

Použijte podobné vzory pro negativní kontrolu dozadu (?<!vzor) a pozitivní kontrolu dozadu (?<=vzor).

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS a InDesign CS2

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS a InDesign CS2

Seskupení

( )

(quick) (brown) (fox)

The quick brown fox jumps up and down.

The quick brown fox jumps up and down.

Celý nalezený text = quick brown fox; Nalezený text 1= quick; Nalezený text 2 = brown; Nalezený text 3 = fox

Neoznačující závorky

(?:výraz)

(quick) (?:brown) (fox)

The quick brown fox jumps up and down.

The quick brown fox jumps up and down.

Celý nalezený text = quick brown fox; Nalezený text 1= quick; Nalezený text 2 = fox

Nerozlišování malých a velkých písmen zapnuto

(?i)

(?i)apple

Můžete také použít (?i:apple)

Command apple APPLE

Command apple APPLE

Nerozlišování malých a velkých písmen vypnuto

(?-i)

(?-i)apple

Command apple APPLE

Command apple APPLE

Víceřádkové zapnuto

(?m)

(?m)^\w+

V tomto příkladu výraz hledá jeden nebo více (+) znaků slova (\w) na začátku řádku (^). Výraz (?m) umožňuje, aby všechny řádky v nalezeném textu byly považovány za samostatné řádky.

Znaky (?m)^\w odpovídají začátkům odstavce. Znaky (?-m)^\w odpovídají výhradně začátku článku.

One Two Three Four Five Six Seven Eight

One Two Three Four Five Six Seven Eight

Víceřádkové vypnuto

(?-m)

(?-m)^\w+

One Two Three Four Five Six Seven Eight

One Two Three Four Five Six Seven Eight

Jednořádkové zapnuto

(?s)

(?s)c.a

Hledání libovolného znaku ( . ) mezi znaky c a a. Výraz (?s) najde libovolný znak i v případě, že je na dalším řádku.

(.) odpovídá všemu kromě konce odstavce. (?s)(.) odpovídá všemu včetně konce odstavce.

abc abc abc abc

abc abcabc abc

Jednořádkové vypnuto

(?-s)c.a

abc abc abc abc

abc abc abc abc

Určený počet opakování

{ }

b{3} najde přesně 3 výskyty

b(3,} najde alespoň 3 výskyty

b{3,}? najde alespoň 3 výskyty (nejkratší shoda)

b{2,3} najde alespoň 2 výskyty a ne více než 3

b{2,3}? najde alespoň 2 výskyty a ne více než 3 (nejkratší shoda)

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

Metaznaky pro vyhledávání

Metaznaky představují znak nebo symbol v aplikaci InDesign. Metaznaky v sekci Text dialogového okna Hledat a nahradit začínají znakem stříška (^); metaznaky v sekci GREP začínají znakem tilda (~) nebo zpětným lomítkem (\). Metaznaky můžete zadat v záložce Text nebo GREP dialogového okna Hledat a nahradit.

Poznámka:

Odstraňte interpunkční chyby rychleji pomocí uložení vyhledávaných řetězců jako dotazů.

Znak:

Metaznak v záložce Text:

Metaznak v záložce GREP:

Znak tabulátor

^t

\t

Konec odstavce

^p

\r

Vynucené zalomení řádku

^n

\n

Jakékoli číslo stránky

^#

~#

Číslo aktuální stránky

^N

~N

Číslo následující stránky

^X

~X

Číslo předcházející stránky

^V

~V

* Jakákoli proměnná

^v

~v

Značka oddílu

^x

~x

* Značka ukotveného objektu

^a

~a

* Značka odkazu pro poznámku pod čarou

^F

~F

* Značka rejstříku

^I

~I

Znak odrážka

^8

~8

Japonská odrážka

^5

~5

Znak stříška

^^

\^

Znak zpětné lomítko

\

\\

Symbol copyright

^2

~2

Výpustka

^e

~e

Tilda

~

\~

Symbol paragraf

^7

~7

Symbol registrovaná známka

^r

~r

Symbol oddílu

^6

~6

Symbol ochranná známka

^d

~d

Znak levé závorky

(

\(

Znak pravé závorky

)

\)

Znak levé lomené závorky

{

\{

Znak pravé lomené závorky

}

\}

Znak levé hranaté závorky

[

\[

Znak pravé hranaté závorky

]

\]

Em pomlčka

^_

~_

En pomlčka

^=

~=

Neviditelný rozdělovník

^-

~-

Nerozdělitelný rozdělovník

^~

~~

Ideografická mezera

^(

~(

Dlouhá mezera

^m

~m

Krátká mezera

^>

~>

Třetinová mezera

^3

~3

Čtvrtinová mezera

^4

~4

Šestinová mezera

^%

~%

Zarovnávací mezera

^f

~f

Vlasová mezera

^|

~|

Pevná mezera

^s

~s

Nerozdělitelná mezera (pevná šířka)

^S

~S

Tenká mezera

^<

~<

Číselná mezera

^/

~/

Interpunkční mezera

^.

~.

^ Obsah schránky, formátovaný

^c

~c

^ Obsah schránky, neformátovaný

^C

~C

Jakékoli dvojité uvozovky

"

"

Jakékoli jednoduché uvozovky

'

'

Rovné dvojité uvozovky

^"

~"

Levé typografické uvozovky

^{

~{

Pravé typografické uvozovky

^}

~}

Jakékoli jednoduché uvozovky

^'

~'

Jednoduché levé uvozovky

^[

~[

Jednoduché pravé uvozovky

^]

~]

Standardní konec řádku (CR)

^b

~b

Nový sloupec

^M

~M

Nový rámeček

^R

~R

Nová stránka

^P

~P

Nová lichá stránka

^L

~L

Nová sudá stránka

^E

~E

Podmíněné zalomení řádku

^k

~k

Tabulátor odsazení zprava

^y

~y

Odsadit sem

^i

~i

Konec vnořeného stylu zde

^h

~h

Nespojovač

^j

~j

* proměnná Průběžné záhlaví (odstavcový styl)

^Y

~Y

* proměnná Průběžné záhlaví (znakový styl)

^Z

~Z

* proměnná Vlastní text

^u

~u

* proměnná Číslo poslední stránky

^T

~T

* proměnná Číslo kapitoly

^H

~H

* proměnná Datum vytvoření

^S

~S

* proměnná Datum změny

^o

~o

* proměnná Datum výstupu

^D

~D

* proměnná Název souboru

^l (malé písmeno L)

~l (malé písmeno L)

* Libovolná číslice

^9

\d

* Libovolný znak, který není číslice

\D

* Libovolné písmeno

^$

[\l\u]

* Libovolný znak

^?

. (vloží tečku do Změnit na)

* Prázdné místo (libovolná mezera nebo tabulátor)

^w

\s (vloží mezeru do Změnit na)

* Libovolný znak, který není prázdné místo

\S

* Libovolný znak slova

\w

* Libovolný znak, který není znak slova

\W

* Libovolné velké písmeno

\u

* Libovolný znak, který není velké písmeno

\U

* Libovolné malé písmeno

\l

* Libovolný znak, který není malé písmeno

\L

^ Celý nalezený text

$0

Nalezený text 1-9

$1 (číslo určuje pořadí nalezeného seskupení, například $3 pro třetí seskupení; seskupení jsou uzavřena v závorkách)

* Kanji

^K

~K

* Začátek slova

\<

* Konec slova

\>

* Hranice slova

\b

* Opak hranice slova

\B

* Začátek odstavce

^

* Konec odstavce [místo]

$

* Nikdy nebo jednou

?

* Nikdy nebo vícekrát

*

* Jednou nebo vícekrát

+

* Nikdy nebo jednou (nejkratší shoda)

??

* Nikdy nebo vícekrát (nejkratší shoda)

*?

* Jednou nebo vícekrát (nejkratší shoda)

+?

* Označující podvýraz

( )

* Neoznačující podvýraz

(?: )

* Znaková sada

[ ]

* nebo

|

* Pozitivní kontrola dozadu

(?<= )

* Negativní kontrola dozadu

(?<! )

* Pozitivní kontrola dopředu

(?= )

* Negativní kontrola dopředu

(?! )

* Nerozlišování malých a velkých písmen zapnuto

(?i)

* Nerozlišování malých a velkých písmen vypnuto

(?-i)

* Víceřádkové zapnuto

(?m)

* Víceřádkové vypnuto

(?-m)

* Jednořádkové zapnuto

(?s)

* Jednořádkové vypnuto

(?-s)

* Libovolný alfanumerický znak

[[:alnum:]]

* Libovolný znak abecedy

[[:alfa:]]

* Libovolný prázdný znak, buď mezera nebo tabulátor

[[:blank:]]

* Libovolný řídicí znak

[[:control:]]

* Libovolný grafický znak

[[:graph:]]

* Libovolný tisknutelný znak

[[:print:]]

* Libovolný znak interpunkce

[[:interp:]]

* Libovolný znak, jehož kód je větší než 255 (platí pouze pro třídy širokých znaků)

[[:unicode:]]

* Libovolný znak hexadecimální číslice 0-9, a-f a A-F

[[:xčíslice:]]

* Libovolný znak z určité sady glyfů, například a, à, á, â, ã, ä, å, A, À, Á, Â, Ã, Ä a Å

[[=a=]]

* Lze zadat pouze do pole Hledat, ne do pole Změnit na.

^ Lze zadat pouze do pole Změnit na, ne do pole Hledat.

Hledání a nahrazování objektů

Příkaz Hledat a nahradit můžete použít, abyste našli a nahradili atributy a efekty aplikované na objekty, grafické rámečky a textové rámečky. Chcete-li například dát všem vrženým stínům stejnou barvu, průhlednost a vzdálenost posunutí, můžete použít příkaz Hledat a nahradit k vyhledání a nahrazení vržených stínů v celém dokumentu.

 1. Zvolte Úpravy > Hledat a nahradit.
 2. klikněte na záložku Objekt.
 3. klikněte na pole Hledat formát objektu: nebo klikněte na ikonu Určete atributy, které chcete hledat .
 4. Na levé straně dialogového okna Hledat volby formátu objektu vyberte typ formátování, určete atributy formátování a pak klikněte na OK.

  Zkontrolujte, aby atributy, které chcete vyhledat, byly v příslušném stavu. Pro každou kategorii Efekty můžete použít jeden ze tří stavů: zapnuté, vypnuté nebo ignorované. Nastavíte-li například Vržený stín na Zapnuto, zahrne se do vyhledávání formátování vrženého stínu; nastavíte-li Vržený stín na Vypnuto, budou se vyhledávat objekty, ve kterých je formátování vrženého stínu vypnuté; nastavíte-li Vržený stín na Ignorovat, vržené stíny se do vyhledávání nezahrnou.

 5. Pokud chcete na nalezený objekt aplikovat formátování, klikněte na rámeček Změnit formát objektu nebo klikněte na ikonu Určete atributy, které chcete změnit v sekci Změnit nastavení formátu. Pak vyberte typ formátování, určete atributy formátu a klikněte na OK.
 6. Kliknutím na tlačítko Hledat a Nahradit naformátujete text.

Hledání a nahrazování glyfů

Sekce Glyfy v dialogovém okně Hledat a nahradit je zvlášť užitečná pro nahrazování glyfů, které mají stejnou hodnotu Unicode s dalšími podobnými glyfy, jako jsou například alternativní glyfy.

Srozumitelný příklad postupu při hledání a změně glyfů najdete na stránce InDesign Secrets: Finding and Changing Glyphs.

 1. Zvolte Úpravy > Hledat a nahradit.
 2. Ve spodní části dialogového okna zvolte rozsah z nabídky Prohledat a klikněte na ikony, abyste určili, které položky se mají zahrnout do vyhledávání, jako například zamknuté vrstvy, vzorové stránky, poznámky pod čarou.
 3. V sekci Hledat glyf vyberte Rodinu písma a Řez písma, ve kterém je glyf umístěn.

  Nabídka Rodina písma zobrazuje pouze ta písma, která jsou použitá v textu v současném dokumentu. Písma v nepoužitých stylech se nezobrazí.

 4. Jedním z následujících úkonů zadejte glyf, který chcete vyhledat, do pole Glyf:
  • klikněte na tlačítko vedle pole Glyf a pak dvojitě klikněte na glyf v panelu. Tento panel funguje stejně jako panel Glyfy.

  • Zvolte Unicode nebo GID/CID a zadejte kód pro glyf.

  Poznámka:

  Pro zadání glyfu, který chcete vyhledat, do pole Glyf můžete použít i další metody. Vyberte glyf v okně dokumentu a z kontextové nabídky zvolte Načíst vybraný glyf do pole Hledat nebo vyberte glyf v panelu Glyfy a z kontextové nabídky zvolte Načíst glyf do pole Hledat.

 5. V sekci Změnit na glyf zadejte nahrazující glyf stejnými způsoby, jako při zadávání glyfu, který chcete vyhledat.
 6. klikněte na Hledat.
 7. Chcete-li pokračovat v hledání, klikněte na Hledat další, Nahradit (chcete-li nahradit poslední nalezený glyf), Nahradit vše (zpráva ukáže celkový počet nahrazení) nebo Nahradit a hledat (chcete-li nahradit aktuální výskyt a hledat další).
 8. Dialogové okno Hledat a nahradit aplikace InDesign obsahuje dvě tlačítka pro řízení směru hledání – Dopředu a Dozadu. Jelikož je ve výchozím nastavení nastaveno hledání dopředu, tok hledání obrátíte výběrem možnosti Dozadu. Nové funkce vám umožní hledat řetězce na kartách Text, GREP a Glyf.

 9. klikněte na Hotovo.

Hledání a nahrazování písem

Chcete-li hledat a zobrazit písma, použitá v dokumentu, použijte příkaz Hledat písmo. Pak můžete libovolná písma (kromě písem v importovaných grafikách) nahradit jinými písmy dostupnými ve vašem systému. Můžete dokonce nahradit i písmo, které je součástí stylu textu. Zapamatujte si následující pravidla:

 • Název písma je v seznamu uveden jednou, je-li písmo použito v rozvržení, a jednou pro každou importovanou grafiku, ve které je použito. Pokud například použijete stejné písmo třikrát v rozvržení a ve třech importovaných grafikách, bude v dialogovém okně Hledat písmo uvedeno čtyřikrát – jednou pro všechny výskyty v rozvržení a třikrát pro importované grafiky. Pokud písma nejsou v grafikách kompletně vložena, název písma nemusí být uveden v seznamu v dialogovém okně Hledat písmo.

 • Příkaz Hledat písmo není dostupný v okně editoru článku.

 • V dialogovém okně Hledat písmo se zobrazují ikony, které označují druh písma nebo stav písma, jako je písmo Type 1 , importované obrazy , písmo TrueType , písmo OpenType a chybějící písmo .

 • Můžete hledat a nahrazovat složená písma, nicméně nemůžete nahrazovat písma komponenty, která jsou součástí složených písem.

 • Příkaz Text > Hledat písmo vám může usnadnit kontrolu používání shodných písem ve výstupu na stránkách a v importovaných grafikách. Chcete-li hledat a nahrazovat specifické atributy textu, znaky nebo styly, použijte příkaz Úpravy > Hledat a nahradit.

 1. Zvolte Text > Hledat písmo.
 2. Vyberte jeden nebo více názvů písem v seznamu Písma v dokumentu.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li najít v rozvržení první výskyt písma vybraného v seznamu, klikněte na Hledat první. Zobrazí se text používající toto písmo. Tlačítko Hledat první není dostupné, pokud jste vybrali písmo použité v importované grafice nebo pokud jste v seznamu vybrali více písem.

  • Chcete-li vybrat importovanou grafiku, která používá písmo označené v seznamu ikonou importovaného obrazu , klikněte na Najít grafiku. Grafika se najde a také se posune do zobrazení. Tlačítko Najít grafiku není dostupné, pokud je vybrané písmo použité pouze v rozvržení nebo pokud jste v seznamu Písma v dokumentu vybrali více písem.

 4. Chcete-li zobrazit podrobnosti o vybraném písmu, klikněte na Více informací. Chcete-li podrobnosti skrýt, klikněte na Méně informací. Pokud v seznamu vyberete více písem, bude oblast Informace prázdná.

  Písmo může být uvedeno v seznamu jako Neznámé, pokud o něm soubor vybrané grafiky neobsahuje žádné informace. Písma v bitmapových grafikách (například v obrazech TIFF) se v seznamu vůbec neobjeví, protože to nejsou skutečné znaky.

 5. Chcete-li písmo nahradit, ze seznamu Změnit na vyberte nové písmo, které chcete použít, a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit pouze jeden výskyt vybraného písma, klikněte na Nahradit. Tato volba není dostupná, je-li vybráno více písem.

  • Chcete-li změnit písmo v platném výskytu a pak vyhledat následující výskyt, klikněte na Nahradit a hledat. Tato volba není dostupná, je-li vybráno více písem.

  • Chcete-li změnit všechny výskyty písma vybraného v seznamu, klikněte na Nahradit vše. Pokud chcete předefinovat libovolný odstavcový nebo znakový styl, který obsahuje hledané písmo, vyberte Předefinovat styl, když se mění vše.

  Když již v souboru nejsou další výskyty písma, jeho název se odstraní ze seznamu Písma v dokumentu.

  Poznámka:

  Chcete-li nahradit písma v importovaných grafikách, použijte program, ze kterého byla grafika původně exportována, a pak grafiku nahraďte nebo aktualizujte vazbu pomocí panelu Vazby.

 6. Pokud jste kliknuli na Nahradit, klikněte na Hledat další, chcete-li vyhledat další výskyt písma.
 7. klikněte na Hotovo.

Dialogové okno Hledat písmo můžete zobrazit během kontroly dokumentu před výstupem (preflight). V dialogovém okně Kontrola před výstupem zobrazte záložku Písma a klikněte na Hledat písmo.

Poznámka:

Chcete-li zobrazit systémovou složku, obsahující písmo, vyberte toto písmo v dialogovém okně Hledat písmo a zvolte Najít v Průzkumníku (Windows) nebo Najít ve Finderu (Mac OS).

Hledání a nahrazování s použitím dotazů

Můžete vyhledat a změnit text, objekty nebo glyfy tak, že použijete nebo vytvoříte dotaz. Dotaz je definovaná operace vyhledání a nahrazování. InDesign nabízí několik přednastavených dotazů pro změnu formátů interpunkce a další užitečné akce, jako je změna formátu telefonního čísla. Pokud vámi vytvořený dotaz uložíte, můžete ho znovu spustit a sdílet ho s ostatními.

Vyhledávání s použitím dotazů

 1. Zvolte Úpravy > Hledat a nahradit.
 2. Zvolte dotaz ze seznamu Dotazy.

  Dotazy jsou seskupeny podle typu.

 3. V nabídce Prohledat určete rozsah hledání.

  Rozsah hledání se neukládá spolu s dotazem.

 4. klikněte na Hledat.
 5. Chcete-li pokračovat v hledání, klikněte na Hledat další, Nahradit (chcete-li nahradit naposledy nalezený text nebo interpunkční znak), Nahradit vše (zpráva ukáže celkový počet nahrazení) nebo Nahradit a hledat (chcete-li nahradit text nebo interpunkční znaky a pokračovat v hledání).

Poté, co vyberete vyhledávací dotaz, můžete upravit nastavení, abyste vylepšili vyhledávání.

Ukládání dotazů

V dialogovém okně Hledat a nahradit uložte dotaz, pokud ho chcete spustit znovu nebo ho chcete sdílet s ostatními. Názvy uložených dotazů se objeví v seznamu Dotazy v dialogovém okně Hledat a nahradit.

 1. Zvolte Úpravy > Hledat a nahradit.
 2. Vyberte Text, GREP nebo jinou záložku, abyste provedli požadované hledání.
 3. Pod nabídkou Prohledat klikněte na ikony, abyste určili, zda se do vyhledávání zahrnou položky jako jsou zamknuté vrstvy, vzorové stránky a poznámky pod čarou.

  Tyto položky se zahrnou do uloženého dotazu. Rozsah hledání se ale neuloží spolu s dotazem.

 4. Definujte pole Hledat a Změnit na. (Viz Metaznaky pro vyhledávání a Vyhledávání pomocí výrazů GREP.)
 5. V dialogovém okně Hledat a nahradit klikněte na tlačítko Uložit dotaz a zadejte název dotazu.

Použijete-li název již existujícího dotazu, zobrazí se dotaz, zda ho chcete nahradit. Pokud chcete existující dotaz aktualizovat, klikněte na Ano.

Odstranění dotazů

 1. Vyberte dotaz v seznamu Dotazy a klikněte na tlačítko Odstranit dotaz.

Načtení dotazů

Přizpůsobené dotazy se ukládají jako soubory XML. Názvy přizpůsobených dotazů se objeví v seznamu Dotazy v dialogovém okně Hledat a nahradit.

 1. Chcete-li načíst dotaz, který jste obdrželi, aby se objevil v seznamu Dotazy, zkopírujte soubor dotazu do příslušné složky:

  Mac OS

  Users\[jméno uživatele]\Library\Preferences\Adobe InDesign\[verze]\[jazyk]\Find-Change Queries\[typ dotazu]

  Windows XP

  Documents and Settings\[jméno uživatele]\Application Data\Adobe\InDesign\[Verze]\[Jazyk]\Find-Change Queries\[typ dotazu]

  Windows Vista a Windows 7

  Users\[jméno uživatele]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[verze]\[jazyk]\Find-Change Queries\[typ dotazu]

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online