Příručka uživatele Zrušit

Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Panel Vlastnosti
   6. Dotyková pracovní plocha
   7. Výchozí klávesové zkratky
   8. Obnovení dokumentu a vrácení akce
  3. Generativní umělá inteligence (k dispozici pouze v USA)
   1. Text na obrázek (beta)
   2. Často kladené otázky ke generativní umělé inteligenci
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu v aplikaci InDesign (Beta)
  2. Časté otázky o cloudových dokumentech aplikace InDesign (Beta)
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
   12. Export a import nastavení uživatele
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign
Poznámka:

Spravedlivý jazyk: Od verze InDesign 2022 (verze 17.0) nahrazujeme neinkluzivní jazyk tak, aby ten nový vyjadřoval základní hodnoty inkluzivity ve společnosti Adobe. Jakýkoli odkaz na Master page (vzorovou stránku) je v našich článcích nápovědy pro anglické, dánské, maďarské, španělské, italské, brazilské, portugalské a japonské národní prostředí nahrazen pojmem Parent page (vzorová stránka).

Otevírání souborů aplikace QuarkXPress v programu InDesign

InDesign umí převést soubory dokumentů a předloh z aplikace QuarkXPress 3.3 nebo 4.1x. InDesign také umí převést soubory dokumentů nebo předloh z vícejazyčných souborů z verze QuarkXPress Passport 4.1x, takže již není nutné nejdříve ukládat tyto soubory jako jednojazyčné. (Chcete-li převést dokument vytvořený v programu QuarkXPress 5.0 nebo novějším, otevřete ho v aplikaci QuarkXPress a uložte ho ve formátu 4.0.)

Otevření dokumentu nebo předlohy aplikace QuarkXPress

 1. Zkontrolujte, že je soubor v původní aplikaci zavřený.
 2. Abyste zajistili, že se zachovají všechny vazby, zkopírujte všechny připojené soubory do stejné složky jako dokument aplikace QuarkXPress.
 3. V aplikaci InDesign zvolte Soubor > Otevřít.
 4. Ve Windows zvolte z nabídky Typ souboru QuarkXPress (3.3–4.1x), nebo QuarkXPress Passport (4.1x).
 5. Vyberte soubor a klikněte na Otevřít.
  Poznámka:

  Pokud InDesign nemůže převést soubor nebo určitou část souboru, zobrazí upozornění s informacemi, proč soubory nelze převést, a výsledky převodu.

 6. Pokud se objeví dialogové okno s upozorněním, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na Uložit, abyste uložili kopii upozornění jako textový soubor, a pak soubor otevřeli v aplikaci InDesign.

  • Kliknutím na Zavřít zavřete dialogové okno a otevřete soubor v aplikaci InDesign.

 7. Chcete-li přesněji převést obtékání textu aplikované v aplikaci QuarkXPress, proveďte v aplikaci InDesign tyto úkony:
  • Vyberte volbu Obtékání textu ovlivní pouze text pod v oblasti Sazba v dialogovém okně Předvolby.

  • V nabídce panelu Odstavec přiřaďte jednomu nebo více odstavcům Jednořádkovou sazbu Adobe.

Poznámka:

Pokud dojde k problémům s převedeným dokumentem QuarkXPress, pomocí dialogového okna Export uložte dokument ve formátu InDesign Markup (IDML). Poté soubor IDML otevřete a uložte ho jako dokument InDesign.

Uložení předlohy aplikace QuarkXPress jako předlohy aplikace InDesign

 1. Otevřete předlohu v aplikaci InDesign.
 2. Zvolte Soubor > Uložit jako a určete umístění a název souboru.

 3. Z nabídky Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (Mac OS) zvolte Předloha InDesign , a pak klikněte na Uložit.

Co se převede z aplikace QuarkXPress

Když otevřete soubor aplikace QuarkXPress, InDesign převede informace z původního souboru na příslušné informace aplikace InDesign:

 • Textová pole se převedou na textové rámečky aplikace InDesign.
Poznámka:

Abyste přesně převedli obtékání textu aplikované v aplikaci QuarkXPress, vyberte volbu Obtékání textu ovlivní pouze text pod v oblasti Sazba v dialogovém okně Předvolby.

 • Styly se převedou na styly aplikace InDesign.
 • Protože aplikace QuarkXPress používá jiné profily barev, InDesign je ignoruje.
 • Vazby na text a grafiky se zachovají a objeví se v panelu Vazby.
Poznámka:

Vložené grafiky – přidané do původního dokumentu pomocí příkazu Vložit – se nepřevedou. Další informace o vložených grafikách viz O vazbách a vložených grafikách.

Poznámka:

InDesign nepodporuje OLE ani Quark XTensions. Proto když otevřete soubory, obsahující grafiky OLE nebo Quark XTensions, tyto grafiky se v dokumentu aplikace InDesign neobjeví. Pokud se dokument aplikace QuarkXPress nepřevede, zkontrolujte originál a odstraňte všechny objekty vytvořené pomocí XTension, uložte změny a zkuste dokument převést znovu.

 • Všechny vzorové stránky a vrstvy se převedou na vzorové stránky a vrstvy aplikace InDesign.

 • Všechny objekty vzorových stránek a vodítka aplikace QuarkXPress se umístí na odpovídající vzorové stránky aplikace InDesign.

 • Seskupené objekty zůstanou seskupené, kromě skupin, které obsahují netištěné položky.

 • Všechny tahy a čáry (včetně linek odstavců) se převedou na styly tahů, kterým se nejvíce podobají. Vlastní tahy a vzory přerušování se převedou na vlastní tahy a vzory přerušování aplikace InDesign.

Barvy se přesně převedou na barvy aplikace InDesign, s výjimkou následujících situací:

 • Barvy s více tiskovými barvami z aplikace QuarkXPress se mapují na míchané tiskové barvy v aplikaci InDesign, pokud tyto barvy s více tiskovými barvami neobsahují alespoň jednu přímou barvu. V takovém případě se barvy s více tiskovými barvami převedou na výtažkové barvy.

 • Barvy z knihoven barev aplikace QuarkXPress 4.1 se převedou na základě svých hodnot CMYK.

 • Barvy HSB aplikace QuarkXPress 3.3 se převedou na barvy RGB a barvy z knihoven barev se převedou na základě svých hodnot CMYK.

 • Barvy HSB a LAB aplikace QuarkXPress 4.1 se převedou na barvy RGB a barvy z knihoven barev se převedou na základě svých hodnot RGB/CMYK.

Informace o problematice převodu najdete v dokumentech technické podpory na webu Adobe www.adobe.com/cz/support.

Převod dokumentů aplikace PageMaker

InDesign umí převádět soubory dokumentů a předloh aplikace Adobe PageMaker 6.0 nebo novějších. Když otevřete soubor aplikace PageMaker, InDesign převede informace z původního souboru na příslušné informace aplikace InDesign. Soubory aplikace InDesign se ukládají s příponou názvu souboru .indd.

Poznámka:

Další informace obsahuje soubor PageMaker Conversion Guide (PDF) na adrese www.adobe.com/go/learn_pmconv_cz.

Před otevřením dokumentu v aplikaci InDesign můžete provést následující úkony:

 • Pokud je soubor aplikace PageMaker nebo k němu připojené grafiky na síťovém serveru, disketě nebo výměnném disku, nemusí se otevřít podle očekávání, když dojde k přerušení přenosu dat. Chcete-li předejít problémům s přenosem dat, zkopírujte dokumenty a jejich vazby před otevřením v aplikaci InDesign na pevný disk, nejlépe do stejné složky, kde je uložena publikace aplikace PageMaker.

 • Můžete použít příkaz Uložit jako v aplikaci PageMaker, který odstraní nepotřebná skrytá data.

 • Abyste zajistili, že se zachovají všechny vazby, zkopírujte všechny připojené soubory do stejné složky, ve které je uložena publikace aplikace PageMaker.

 • Zajistěte, aby byla v aplikaci InDesign dostupná všechna potřebná písma.

 • Opravte přerušené vazby na grafiky v publikaci aplikace PageMaker.

 • Pokud máte problém s převodem velkého dokumentu aplikace PageMaker, převeďte samostatně části tohoto souboru aplikace PageMaker, abyste našli zdroj problému.

Poznámka:

Pokud nemůžete otevřít poškozený dokument aplikace PageMaker přímo v aplikaci PageMaker, zkuste ho otevřít v aplikaci InDesign. InDesign umí obnovit většinu dokumentů, které nejdou otevřít v aplikaci PageMaker.

Otevření dokumentu nebo předlohy aplikace Pagemaker

 1. Zkontrolujte, že je soubor v původní aplikaci zavřený.

 2. V aplikaci InDesign zvolte Soubor > Otevřít.

 3. Ve Windows zvolte v nabídce Typ souborů volbu PageMaker (6.0–7.0).

 4. Vyberte soubor a klikněte na Otevřít.

  Poznámka:

  Pokud InDesign nemůže převést soubor nebo určitou část souboru, zobrazí se upozornění s informacemi, proč soubor nelze převést, a s výsledky pokusu o převod.

 5. Pokud se objeví dialogové okno s upozorněním, proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte na Uložit, abyste uložili kopii upozornění jako textový soubor, a pak soubor otevřeli v aplikaci InDesign.

  • Klikněte na Zavřít, chcete-li soubor otevřít v aplikaci InDesign bez uložení textového souboru.

Poznámka:

Pokud dojde k problémům s převedeným dokumentem PageMaker, pomocí dialogového okna Export uložte dokument ve formátu InDesign Markup (IDML). Poté soubor IDML otevřete a uložte ho jako dokument InDesign.

Uložení předlohy aplikace PageMaker jako předlohy aplikace InDesign

 1. Otevřete předlohu v aplikaci InDesign.

 2. Zvolte Soubor > Uložit jako a určete umístění a název souboru.

 3. Z nabídky Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (Mac OS) zvolte Předloha InDesign , a pak klikněte na Uložit.

Běžné problémy při převodu z aplikace PageMaker

Zapamatujte si následující pravidla:

 • Všechny vzorové stránky a vrstvy se převedou na vzorové stránky a vrstvy aplikace InDesign. Vzorové stránky z aplikace PageMaker se převedou na vzorové stránky aplikace InDesign a zachovají se na nich všechny objekty, včetně číslování stránek a vodítek. Aby se zachovalo pořadí překrývání položek, InDesign vytvoří při převodu publikace z aplikace PageMaker dvě vrstvy: Výchozí a Vzorová výchozí. Vrstva Vzorová výchozí bude obsahovat položky vzorové stránky.

 • Vodítka dokumentu aplikace PageMaker se v aplikaci InDesign umístí do vrstvy Výchozí.

 • Všechny položky z pracovní plochy aplikace PageMaker se v dokumentu aplikace InDesign objeví na pracovní ploše první dvojstránky.

 • Všechny objekty označené v aplikaci PageMaker jako netištěné se převedou s vybranou volbou Netištěné v panelu Atributy v aplikaci InDesign.

 • Seskupené objekty zůstanou seskupené, kromě skupin, které obsahují netištěné položky.

Problémy při převodu textu a tabulek

Zapamatujte si následující pravidla:

 • Text se převede na textové rámečky aplikace InDesign.

 • Tabulky v souborech aplikace PageMaker¨ se převedou na tabulky aplikace InDesign.

 • Styly se převedou na styly aplikace InDesign. Označení [Bez stylu] v aplikaci PageMaker odpovídá označení [Bez stylu odstavců] v aplikaci InDesign. Ale text [Bez stylu odstavců] přebírá atributy pojmenovaného stylu, pokud byl tento styl v publikaci aplikace PageMaker vybraný před zapisováním textu.

 • InDesign použije pro všechny odstavce Odstavcovou sazbu Adobe, což může způsobit drobné změny zalomení textu. Pro jeden nebo více odstavců můžete přiřadit Jednořádkovou sazbu Adobe, abyste vytvořili zalomení řádků, které se více podobá výsledkům modulu pro sazbu v aplikaci PageMaker, ale přesto se může zalomení textu změnit.

 • InDesign používá pro měření prokladu pouze volbu Účaří. Volby prokladu Proporcionální a Horní dotažnice v aplikaci PageMaker se převedou na proklad Účaří v aplikaci InDesign, což může způsobit posunutí textu.

 • První účaří převedeného textu se může zobrazit jinak, než u textu vytvořeného v aplikaci InDesign. První účaří převedeného textu je nastaveno na Proklad, ale První účaří pro text vytvořený v aplikaci InDesign je standardně nastaveno na Horní dotažnice.

 • InDesign používá jinou metodu dělení slov než PageMaker, proto se mohou lišit zalomení řádků.

 • Stínovaný text se převede jako normální text. Obrysový text se převede jako text s tahem tloušťky 0,25 palce a s výplní Papír.

Problémy při převodu knih, rejstříku a obsahu

Zapamatujte si následující pravidla:

 • InDesign při otevírání publikace aplikace PageMaker ignoruje seznam knihy. Pokud chcete otevřít všechny publikace ze seznamu knihy najednou, spusťte v aplikaci PageMaker zásuvný modul Build Booklet (Sestavit brožuru) a nastavte rozvržení na Žádné, aby se všechny publikace knihy spojily do jedné publikace. Textové bloky a rámečky ale již nebudou zřetězené.

 • Položky rejstříku z publikace aplikace PageMaker se objeví v panelu Rejstřík v aplikaci InDesign. Text s křížovým odkazem, který používá volby Viz zde nebo Viz také zde, se mapuje na Viz nebo Viz také.

 • Text obsahu se převede jako obsah se styly obsahu aplikace PageMaker dostupnými v rozbalovací nabídce stylů v dialogovém okně obsahu v aplikaci InDesign.

Problémy při převodu navázaných a vložených objektů

Zapamatujte si následující pravidla:

 • Vazby na text a grafiky se zachovají a objeví se v panelu Vazby.

 • Pokud InDesign nemůže najít původní vazbu pro grafiku, zobrazí se upozornění s výzvou, abyste vazbu opravili v aplikaci PageMaker.

 • InDesign nepodporuje OLE (propojování a vkládání objektů). Proto když otevřete soubory, obsahující grafiky OLE, tyto grafiky se v dokumentu aplikace InDesign neobjeví.

Problémy při převodu barev a přesahů

Zapamatujte si následující pravidla:

 • Barvy se převedou přesně na barvy aplikace InDesign. Barvy HLS z aplikace PageMaker se převedou na barvy RGB a barvy z jiných knihoven barev se převedou na základě svých hodnot CMYK.

 • Odstíny se převedou jako procenta vzorových barev. Pokud vzorová barva není v panelu Vzorník, přidá se v průběhu převodu. Když je vybraný objekt s odstínem, v panelu Vzorník je vybraná vzorová barva a hodnota odstínu se zobrazuje v rozbalovací nabídce.

 • Profily barev pro soubory aplikace PageMaker se převedou přímo. Všechny barvy Hexachrome se převedou na hodnoty RGB. Profily, které nejsou kompatibilní s ICC, se nahradí s použitím výchozího nastavení systému správy barev a profilů, určených pro InDesign.

 • Všechny tahy a čáry (včetně linek odstavců) se převedou na výchozí styly tahů, kterým se nejvíce podobají. Vlastní tahy a vzory přerušování se převedou na vlastní tahy a vzory přerušování aplikace InDesign.

 • InDesign nepodporuje vzorky nebo úhly polotónových rastrů aplikovaných na obrazy TIFF v nastavení obrazu; tyto informace se z importovaných souborů TIFF vypustí.

 • Když je vybraná volba Auto-přetiskovat černé tahy nebo výplně (nebo obojí) v dialogovém okně Předvolby trappingu v aplikaci PageMaker, tato nastavení se přenesou do aplikace InDesign, ale volby Přetisk tahu nebo Přetisk výplně budou v panelu Atributy odznačené.

Poznámka:

Další informace o problematice převodu z aplikace PageMaker najdete v dokumentech technické podpory na webových stránkách Adobe.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?