Příručka uživatele Zrušit

Ukotvené objekty

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Panel Vlastnosti
   6. Dotyková pracovní plocha
   7. Výchozí klávesové zkratky
   8. Obnovení dokumentu a vrácení akce
  3. Generativní umělá inteligence
   1. Text na obrázek
   2. Často kladené otázky ke generativní umělé inteligenci
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Převedení souborů PDF na soubory InDesign v aplikaci InDesign (Beta)
   7. Vytváření souborů knih
   8. Přidání základního číslování stran
   9. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   10. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   11. Sdílení obsahu
   12. Základy práce se spravovanými soubory
   13. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Ukládání dokumentů v cloudu a přístup k nim
  2. Uspořádání, správa a sdílení dokumentů v cloudu
  3. Zobrazování a správa verzí v dokumentech v cloudu
  4. Časté otázky o dokumentech v cloudu aplikace InDesign
  5. Sdílení a spolupráce        
  6. Sdílení kvůli hodnocení
  7. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  8. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
   12. Export a import nastavení uživatele
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy
  3. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  4. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  5. Řešení problémů se soubory
  6. Nelze exportovat soubor PDF.
  7. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Naučte se v aplikaci InDesign vytvářet a umísťovat ukotvené objekty.

O ukotvených objektech

Ukotvené objekty jsou prvky, například obrazy nebo textové rámečky, které jsou připojené — neboli ukotvené — k určitému textu. Ukotvené objekty se při přeformátování pohybují s textem, který obsahuje kotvu. Ukotvené objekty používejte pro všechny objekty, které chcete spojit s určitým řádkem nebo blokem textu, například postranní sloupce a popisky, obrazy nebo ikony spojené s určitým slovem.

Ukotvený objekt můžete vytvořit vložením nebo umístěním objektu (nebo rámečku) do textu pomocí textového nástroje nebo pomocí příkazu Vložit ukotvený objekt. Když objekt umístíte, přidá Adobe InDesign CS4 do bodu vložení značku kotvy. Ukotvené objekty dědí atributy natočení a zkosení textového rámečku, ke kterému jsou připojeny – i když je objekt umístěný mimo textový rámeček. Objekt můžete vybrat a tyto atributy změnit.

Můžete vytvářet ukotvené objekty, které jsou v kterékoliv z následujících poloh:

Včleněný

Zarovná ukotvený objekt na účaří v bodě vložení. Můžete nastavit hodnotu Posun Y a tím objekt umístit nad nebo pod účaří. Toto je výchozí typ ukotvených objektů. Ve starších verzích aplikace InDesign byly tyto objekty nazývány včleněné grafiky.

Nad řádkem

Umístí ukotvený objekt nad řádek s následujícími možnostmi zarovnání: Doleva, Na střed, Doprava, Ke hřbetu, Od hřbetu ven a (Zarovnání textu). Zarovnání textu je zarovnání aplikované na odstavec, který obsahuje značku kotvy.

Vlastní

Umístí ukotvený objekt na pozici určenou v dialogovém okně Volby ukotveného objektu. Objekt můžete umístit kdekoliv uvnitř nebo vně textového rámečku.

Poznámka:

Pro text na cestě můžete použít polohu objektu včleněný v textu nebo nad řádkem. (Viz Přidání ukotvených objektů k textu na cestě.)

Ukázkový dokument s ukotvenými objekty

A. Poloha Včleněný v textu B. Poloha Nad řádkem (se zarovnáním doleva) C. Poloha Vlastní (se zarovnáním k okraji textového rámečku) 

Vytvoření ukotveného objektu

Pokud objekt, který chcete do dokumentu vložit, není dostupný (například text postranního sloupce, který ještě nebyl napsán), můžete vytvořit prázdný ukotvený rámeček jako vyhrazené místo pro obsah, který přidáte později. Velikost ukotveného rámečku můžete kdykoliv změnit a nastavení polohy rámečku se aktualizuje automaticky.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li přidat ukotvený objekt, pomocí textového nástroje určete místo vložení, kde se má objevit kotva objektu, a pak objekt umístěte nebo vložte.

  Poznámka:

  Pokud je rámeček objektu vyšší, než řádek textu, ve kterém se objeví, může text importovaný obraz překrývat nebo můžete zvětšit mezeru nad řádkem. Zvažte možnost výběru jiné polohy ukotveného objektu, vložení měkkého nebo tvrdého zalomení řádku, změnu velikosti včleněného objektu nebo určení jiné hodnoty prokladu pro okolní řádky.

  • Chcete-li ukotvit existující objekt, vyberte ho a zvolte Úpravy > Vyjmout. Pak pomocí textového nástroje umístěte textový kurzor do místa, kde se má objekt objevit, a zvolte Úpravy > Vložit. Standardně je ukotvený objekt nastavený jako včleněný.

  • Chcete-li pro objekt, který ještě není dostupný (například text, který ještě chcete napsat do postranního sloupce), přidat vyhrazené místo, pomocí textového nástroje umístěte textový kurzor do místa, kde se má zobrazit kotva objektu, a pak zvolte Objekt > Ukotvený objekt > Vložit.

  Poznámka:

  Znaky textu můžete ukotvit, když vytvoříte jejich obrysy. Vytvoření obrysů automaticky převede každý znak textu na včleněný ukotvený objekt.  

 2. Chcete-li nastavit polohu objektu, vyberte ho nástrojem pro výběr a zvolte Objekt > Ukotvený objekt > Volby. Určete požadované volby.
Poznámka:

Chcete-li vynechat dialogové okno Ukotvený objekt, použijte klávesovou zkratku pro Vložit ukotvený objekt/Jít na značku ukotvení. Klávesovou zkratku pro tento příkaz budete muset přiřadit v editoru klávesových zkratek (najdete ho v oblasti Text a tabulky). Dvojím stisknutím klávesové zkratky se zruší výběr objektu a kurzor se umístí zpátky do hlavního textu. (Viz Používání sad klávesových zkratek.)

Volby vloženého ukotveného objektu

Když vložíte vyhrazené místo pro ukotvený objekt, můžete určit následující volby jeho obsahu:

Obsah

Určuje typ objektu, který bude vyhrazený rámeček obsahovat.

Poznámka:

Pokud zvolíte Text, objeví se v textovém rámečku textový kurzor; pokud zvolíte Grafika nebo Nepřiřazený, InDesign vybere rámeček objektu.

Objektový styl

Určuje styl, který chcete použít k formátování objektu. Pokud jste definovali a uložili objektové styly, objeví se v této nabídce.

Odstavcový styl

Určuje odstavcový styl, který chcete použít k formátování objektu. Pokud jste definovali a uložili odstavcové styly, objeví se v této nabídce.

Poznámka:

Pokud má objekt nastavený odstavcový styl a vy zvolíte jiný styl z nabídky Odstavcový styl nebo provedete změny voleb Ukotvená poloha pro styl, objeví se v nabídce Objektový styl znak plus (+), který označuje, že byly provedeny lokální změny.

Výška a šířka

Určete rozměry vyhrazeného rámečku.

Volby polohy Včleněný v textu a Nad řádkem

Když z nabídky Poloha v dialogovém okně Volby ukotveného objektu zvolíte V řádku nebo nad řádkem, budou k nastavení polohy ukotveného objektu dostupné následující volby. (Tyto volby jsou přístupné také v dialogovém okně Vložit ukotvený objekt.)

Včleněný

Zarovná dolní okraj ukotveného objektu k účaří. Při pohybu podél osy y platí pro včleněné objekty určitá omezení: horní okraj objektu nemůže být pod dolní hranicí prokladu a dolní okraj objektu nemůže být nad horní hranicí prokladu řádku.

Posun Y

Nastavuje polohu na účaří. Můžete použít také myš a přetáhnout objekt ve svislém směru na stránce.

Nad řádkem

Zarovná objekt nad řádek textu obsahující značku kotvy a pod řádek textu nad značkou kotvy.

Zarovnání

Zvolte jednu z následujících voleb:

Doleva, Doprava a Na střed

Zarovná objekt ve sloupci textu. Tyto volby ignorují hodnoty odsazení aplikované na odstavec a zarovnají objekt vzhledem k celému sloupci.

Ke hřbetu a Od hřbetu ven

Zarovná objekt doleva nebo doprava podle toho, na které straně dvojstránky se nachází. Tyto volby ignorují hodnoty odsazení aplikované na odstavec a zarovnají objekt vzhledem k celému sloupci.

(Zarovnání textu)

Zarovná objekt podle zarovnání určeného pro odstavec. Tato volba použije pro zarovnání objektu hodnoty odsazení odstavce.

Mezera před

Určuje polohu objektu vzhledem k dolní hranici prokladu předcházejícího řádku textu. Kladné hodnoty posunou dolů objekt i text pod ním. Záporné hodnoty posunou text pod objektem nahoru k objektu. Maximální záporná hodnota je výška objektu.

Mezera za

Určuje polohu objektu vzhledem k výšce verzálek prvního znaku řádku pod objektem. Hodnota 0 zarovná dolní okraj objektu na polohu výšky znaku. Kladné hodnoty posunují text pod objektem dolů (dále od dolního okraje objektu). Záporné hodnoty posunou text pod objektem nahoru k objektu.

Použití voleb Mezera před a Mezera za

A. Hodnota Mezera před 0P10 posune objekt a s ním spojený text dále od řádku textu nad ním. B. Hodnota Mezera za 0p10 posune objekt a řádek textu nad ním dále od s ním spojeného řádku textu (dolů). 

Poznámka:

Ukotvené objekty nastavené s volbou Nad řádkem vždy zůstávají s řádkem, který obsahuje kotvu. Text se nikdy nepřelomí tak, že by objekt zůstal dole na jedné stránce a řádek se značkou kotvy byl nahoře na následující stránce.

Volby polohy Vlastní

Při umísťování ukotveného objektu s vlastní polohou můžete použít následující volby. Tyto volby můžete určit v dialogovém okně Vložit ukotvený objekt nebo v dialogovém okně Volby ukotveného objektu. Pokyny krok za krokem pro používání těchto voleb viz Nastavení polohy ukotveného objektu s vlastní polohou.

Relativně ke hřbetu

Určuje, zda se objekt zarovnává relativně ke hřbetu dokumentu. Když vyberete tuto volbu, zobrazí se náhledová ikona referenčního bodu ukotveného objektu jako dvojstránka se dvěma stránkami. Tyto dvě stránky jsou navzájem zrcadlové. Když je tato volba vybraná, objekty umístěné na jedné straně dvojstránky, například na vnějším okraji, zůstanou na vnějším okraji, i když text přeteče na protilehlou stránku.

Použití volby Relativně ke hřbetu

A. Volba Relativně ke hřbetu není vybraná: objekt zůstává na levé straně textového rámečku, když text přeteče na pravou stranu dvojstránky. B. Volba Relativně ke hřbetu je vybraná: objekt zůstává na vnějším okraji stránky, když se text přeteče na pravou stranu dvojstránky. 

Poznámka:

Když poté, co vyberete volbu Relativně ke hřbetu, nastavíte hodnotu Posun X, může se změnit směr, kterým se objekt posune. Tato změna nastane, protože směr posunutí závisí částečně na tom, na které straně dvojstránky se objekt nachází.

Referenční bod ukotveného objektu 

Určuje místo v objektu, které chcete zarovnat s určitou polohou na stránce (určené volbou Referenční bod ukotvené polohy). Pokud například chcete zarovnat pravou stranu objektu s prvkem stránky, například textovým rámečkem, klikněte v ikoně náhledu na bod úplně vpravo. Další informace o používání tohoto referenčního bodu viz Nastavení polohy ukotveného objektu s vlastní polohou.

Referenční bod ukotvené polohy 

Určuje polohu na stránce (definovanou pomocí voleb X a Y vzhledem k), ke které chcete objekt zarovnat. Pokud například vyberete pro X vzhledem k položku Textový rámeček a pro Y vzhledem k položku Řádek (účaří), reprezentuje tato ikona náhledu vodorovnou oblast textového rámečku a svislou oblast řádku textu, který obsahuje značku kotvy objektu. Pokud kliknete v této ikoně náhledu na bod zcela vlevo, zarovná se referenční bod objektu  k levému okraji textového rámečku a k účaří textu.

Pravá strana objektu zarovnaná s levou stranou textového rámečku

Poznámka:

V závislosti na volbách v polích X vzhledem k a Y vzhledem k zobrazuje ikona náhledu Referenční bod ukotvené polohy buď tři nebo devět poloh. Volby řádku, například Řádek (účaří), nabízejí jen tři možnosti – vlevo uprostřed, uprostřed a vpravo uprostřed – protože svislá poloha je určena značkou kotvy v textu.

X vzhledem k

Určuje, co chcete použít jako základ pro vodorovné zarovnání. Například volba Textový rámeček umožňuje zarovnat objekt k levé straně, středu nebo pravé straně textového rámečku. Místo přesného vodorovného zarovnání závisí na volbě referenčního bodu a nastavení hodnoty posunu pro Posun X.

Například pokud chcete umístit objekt na okraji stránky s pravou stranou zarovnanou k okraji stránky, zvolte Okraj stránky ve volbě X vzhledem k a v ikoně náhledu Referenční bod ukotveného objektu vyberte bod zcela vpravo a v ikoně náhledu Referenční bod ukotvené polohy bod zcela vlevo.

Volba X vzhledem k

A. Zarovnání pravé strany objektu k levé straně textového rámečku  B. Zarovnání pravé strany objektu k levé straně okraje stránky

Posun X

Posune objekt doleva nebo doprava. Zda se posune doleva nebo doprava závisí na referenčním bodu. Při zarovnání na střed položky stránky posouvají kladné hodnoty objekt doprava. Směr pohybu také závisí také na tom, zda jste vybrali Relativně ke hřbetu.

Y vzhledem k

Určuje, vzhledem k čemu se objekt zarovná svisle. Například volba Okraj stránky umožňuje použít okraj stránky jako základ pro zarovnání objektu k hornímu okraji, středu nebo dolnímu okraji stránky. Referenční bod ukotvené polohy určuje, zda se objekt zarovná k hornímu okraji, středu nebo dolnímu okraji této položky stránky. Pokud vyberete volbu řádku, například Řádek (účaří), zobrazí se v ikoně Referenční bod ukotvené polohy pouze střední vodorovná řada bodů.

Volba Y vzhledem k

A. Zarovnání horního okraje objektu k hornímu okraji stránky B. Zarovnání dolního okraje objektu k dolnímu okraji stránky 

Posun Y

Posune objekt nahoru nebo dolů. Kladné hodnoty posunou objekt dolů.

Zachovat mezi horním a spodním okrajem sloupce

Zachová objekt uvnitř textového sloupce, pokud by přeformátování textu jinak způsobilo jeho posun mimo tyto hranice. V takových případech se dolní okraj objektu zarovná k dolnímu vsazení nebo horní okraj objektu k hornímu vsazení. Například ukotvené objekty odsazené na kraji řádku a uprostřed sloupce vypadají dobře, ale bez zaškrtnutí této volby se může stát, že když značka ukotvení nateče na dolní okraj sloupce, může se objekt ocitnout pod okrajem sloupce nebo částečně mimo stránku. Když je tato volba vybraná, nemůžete objekt přetáhnout nad ani pod hranice sloupce. Pokud změníte velikost objektu, posune se zpátky, aby byl zarovnaný k hornímu nebo dolnímu okraji sloupce, pokud je to potřeba. Tato volba je dostupná, pouze když pro Y vzhledem k vyberete volbu řádku, například Řádek (účaří).

Poznámka:

Když InDesign lokálně změní polohu objektu, aby byl uvnitř hranic sloupce, zobrazí se zadaná hodnota Posun Y v dialogovém okně se znakem plus (+).

Zabránit ručnímu umísťování

Zajistí, aby nebylo možné přemístit ukotvený objekt přetažením nebo posouváním pomocí kláves.

Náhled

Zobrazí úpravy polohy na stránce, jak je nastavujete.

Nastavení polohy ukotveného objektu s vlastní polohou

Při používání dialogového okna Volby ukotveného objektu k nastavení vlastní polohy ukotvených objektů platí následující pravidla.

 • Volby pro nastavení vlastní polohy zahrnují čtyři hlavní volby: dvě ikony náhledu referenčního bodu a nabídky X a Y vzhledem k. Tyto volby společně určují polohu objektu. Například to, co vyberete v nabídkách X vzhledem k a Y vzhledem k určuje, co představuje ikona Referenční bod ukotvené polohy – může to být textový rámeček, řádek textu uvnitř sloupce nebo celá stránka. Následující obrázek znázorňuje, jak můžete měnit polohu objektu volbou různého referenčního bodu při zachování nezměněných voleb X a Y vzhledem k.

Změna polohy ukotveného objektu (X vzhledem k je nastaveno na Textový rámeček; Y vzhledem k je nastaveno na Řádek (účaří))

A. Volba pravého dolního bodu v ikoně náhledu Ukotvený objekt a levého středního bodu v ikoně náhledu Ukotvená poloha. B. Změna zástupného bodu ukotveného objektu na horní levý roh a ponechání zástupného bodu ukotveného objektu ve středu nalevo C. Ponechání zástupného bodu ukotveného objektu vlevo nahoře a změna zástupného bodu ukotveného objektu na střed nalevo

 • Chcete-li vytvořit ukotvený objekt, který si zachová svoji pozici na stránce (například v levém horním rohu) i při přeformátování textu, a který se přemístí jen při přetečení textu na jinou stránku, ukotvěte objekt k okrajům stránky nebo okrajům papíru. Nastavte například obě volby X vzhledem k a Y vzhledem k na Okraj stránky, klikněte na levý horní referenční bod objektu  a levý horní referenční bod položky stránky . Při změně zalomení textu zůstává objekt v levém horním rohu uvnitř okrajů stránky. Pouze když řádek textu, který obsahuje kotvu, přeteče na další stránku, objekt se přesune – do levého horního rohu následující stránky.

Umísťování ukotvených objektů do určité polohy na stránce

A. Umístění objektu pomocí voleb Okraj stránky nebo Hrana stránky pro X a Y relativně k B. Když se text přeformátuje, objekt ho nenásleduje až do okamžiku přesunu textu na jinou stránku

 • Chcete-li zachovat objekt zarovnaný s určitým řádkem textu tak, aby při změně zalomení textu objekt zůstával s tímto textem, vyberte volbu Řádek z nabídky Y vzhledem k.

 • Chcete-li, aby objekt zůstal v textovém rámečku, ale neposouval se při změně zalomení textu s určitým řádkem textu, vyberte volbu Textový rámeček z nabídky X vzhledem k.

 • Chcete-li objekt zarovnat vzhledem k okraji (například vytvořit postranní sloupec, který zůstává ve vnějším okraji, i když text přeteče na jinou stránku), vyberte Relativně ke hřbetu.

 1. Vyberte objekt a zvolte Objekt > Ukotvený objekt > Volby.
 2. Z nabídky Poloha zvolte Vlastní.
  Poznámka:

  Chcete-li vidět posun objektu na stránce během určování voleb, vyberte Náhled v dolní části dialogového okna.

 3. Chcete-li, aby objekt zůstal na stejné straně stránky vzhledem ke hřbetu dokumentu, vyberte Relativně ke hřbetu. Vyberte tuto volbu, když například chcete, aby se objekt zobrazoval vždy na vnějším okraji, bez ohledu na to, na které straně dvojstránky se nachází.
 4. V ikoně náhledu Referenční bod ukotveného objektu  klikněte na bod, který představuje bod na objektu, který chcete zarovnat ke stránce.
 5. Z nabídky X vzhledem k zvolte prvek stránky, který chcete použít jako základ pro vodorovné zarovnání objektu. Zvolte například Textový rámeček, chcete-li zarovnat objekt k levému okraji, k pravému okraji nebo na střed textového rámečku.
 6. Z nabídky Y vzhledem k zvolte prvek stránky, který chcete použít jako základ pro svislé zarovnání objektu. Pokud například chcete zarovnat objekt k účaří textu, ke kterému je ukotven, zvolte položku Řádek (účaří).
 7. V ikoně náhledu Referenční bod ukotvené polohy  klikněte na bod, který představuje, kam se má objekt zarovnat v rámci prvků stránky zvolených v nabídkách X a Y vzhledem k.
 8. Určete Posun X nebo Posun Y, chcete-li objekt posunout od bodu zarovnání.
 9. Chcete-li zajistit, že se objekt při změně zalomení textu neocitne nad nebo pod hranicemi sloupce, vyberte Zachovat mezi horním a spodním okrajem sloupce. Tato volba je dostupná, pouze když pro Y vzhledem k vyberete volbu řádku, například Řádek (účaří).
 10. Klikněte na tlačítko OK.

Práce s ukotvenými objekty pomocí přetažení (CS5.5)

Existující objekt můžete přetažením do textového rámečku ukotvit nebo přesunout. Vyberte objekt pomocí nástroje pro výběr nebo pomocí nástroje pro přímý výběr a poté přetáhněte modrý čtverec poblíž pravého horního rohu textového rámečku. Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Chcete-li existující objekt ukotvit, přetáhněte modrý čtverec do polohy, kde chcete, aby se objevila kotva tohoto objektu.

 • Chcete-li vytvořit včleněný objekt, stiskněte klávesu Shift a přetáhněte modrý čtverec do polohy, kde chcete, aby se objekt objevil.

 • Chcete-li určit volby ukotveného objektu, stiskněte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a přetáhněte modrý čtverec do umístění, kde chcete, aby se objevila kotva tohoto objektu.

Výběr a zkopírování ukotvených objektů

Pomocí nástroje pro výběr můžete najednou vybrat pouze jeden ukotvený objekt. Pomocí textového nástroje můžete vybrat rozsah textu s více značkami ukotvených objektů. Když vyberete více značek ukotvení textovým nástrojem, můžete změnit volby umístění všech ukotvených objektů současně.

Poznámka:

Pokud je ve stejné poloze více ukotvených objektů — například když jeden řádek textu obsahuje značky pro dva ukotvené objekty se stejnými atributy ukotvení — objekty se budou vzájemně překrývat.

Při kopírování textu obsahujícího značku ukotveného objektu se zkopíruje i ukotvený objekt. Pokud zkopírujete ukotvený objekt a vložíte ho mimo text, stane se z ukotveného objektu nezávislý obraz, který není spojený s textem.

Zobrazení značek ukotvených objektů na stránce

Chcete-li zobrazit kotvy a jejich vztah k textu na stránce, můžete zobrazit značky objektů. Použijte libovolnou z následujících metod:

 • Chcete-li zobrazit značky kotev  v textu, zvolte Text > Zobrazovat skryté znaky.
 • Chcete-li zobrazit čárkovanou čáru od značky kotvy k přiřazenému objektu s vlastní polohou, vyberte objekt a zvolte Zobrazení > Zobrazovat netištěné > Zobrazovat zřetězení textu. Spojnice se zobrazí od značky kotvy k aktuálnímu referenčnímu bodu ukotveného objektu.
 • Chcete-li na ukotvených objektech zobrazit symboly kotvy , zvolte Zobrazení > Zobrazovat netištěné > Zobrazovat okraje rámečku. Zobrazení symbolů kotev je užitečné, když chcete určit, které objekty jsou ukotvené.

Ruční změny polohy ukotveného objektu na stránce

Přemístění rámečku posune i objekty, které jsou k němu ukotvené, pokud není objekt umístěný relativně k okrajům nebo stránkám.

Poznámka:

Před přemístěním ukotveného objektu zkontrolujte, že jste pro objekt vypnuli volbu Zabránit ručnímu umísťování v dialogovém okně Ukotvené objekty nebo zvolte Objekt > Odemknout polohu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li přemístit včleněné ukotvené objekty, vyberte je nástrojem pro výběr  nebo nástrojem pro přímý výběr , a pak je přetáhněte ve svislém směru. Včleněné objekty můžete posunout pouze svisle, ne vodorovně.

  Poznámka:

  Pokud chcete posunout včleněný objekt nebo objekt nad řádkem mimo textový rámeček, převeďte ho na objekt s vlastní polohou a pak ho přemístěte podle potřeby.

  • K přesunu včleněných ukotvených objektů použijte nástroj pro výběr nebo přímý výběr, kterým vyberete objekt a poté přetáhněte objekt svisle ve vodorovném rámečku nebo vodorovně ve svislém rámečku. Ve vodorovném textu je možné včleněné objekty přesouvat jen svisle, nikoli vodorovně. Ve svislém textu je možné včleněné objekty přesouvat jen vodorovně.
  • Chcete-li přemístit včleněný ukotvený objekt rovnoběžně s účařím, umístěte textový kurzor před nebo za objekt a určete novou hodnotu pro Vyrovnání párů.
  Poznámka:

  Pokud chcete posunout včleněný objekt nebo objekt nad řádkem mimo textový rámeček, převeďte ho na objekt s vlastní polohou a pak ho přemístěte podle potřeby.

  Chcete-li přemístit ukotvené objekty s vlastní polohou, vyberte je nástrojem pro výběr nebo nástrojem pro přímý výběr, a pak je přetáhněte ve svislém nebo vodorovném směru.

Poznámka:

Ukotvený objekt můžete také otočit a transformovat. (Viz Transformace objektůOtočení objektů.)

Změna velikosti ukotveného objektu

Před změnou velikosti ukotveného objektu zkontrolujte, že jste vypnuli volbu Zabránit ručnímu umísťování v dialogovém okně Možnosti ukotvených objektů.

 1. Vyberte objekt nástrojem pro výběr  nebo pro přímý výběr , a pak přetáhněte postranní nebo rohové táhlo.
  Poznámka:

  Změna svislé velikosti včleněných nebo nad řádkem umístěných značek ukotvení může způsobit přesah objektu. Pokud přesahuje značka ukotvení, bude přesahovat i objekt.

Změna velikosti ukotveného objektu může také změnit jeho polohu. Pokud například zarovnáte pravou stranu objektu k levé straně textového rámečku a pak přetáhnete pravé postranní táhlo objektu o 1 pica doleva (směrem od hranice textového rámečku), změní se velikost objektu a objekt se pak posune zpátky o 1 pica doprava.

Uvolnění ukotveného objektu

Pokud již nechcete, aby se objekt pohyboval spolu s přiřazeným textem, můžete ho uvolnit a odstranit tak jeho ukotvení.

 1. Vyberte ukotvený objekt nástrojem pro výběr a zvolte Objekt > Ukotvený objekt > Uvolnit.

  Poloha objektu na stránce se nezmění.

  Poznámka:

  Uvolnění nefunguje u včleněných nebo nad řádkem umístěných objektů. Nemůžete-li použít příkaz Uvolnit, vyberte ukotvený objekt a poté ho vyjměte a vložte přes schránku. Pro výběr a vyjmutí ukotveného objektu můžete použít také textový nástroj.

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Zeptejte se komunity

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe InDesign

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?