Příručka uživatele Zrušit

Základy stylů odstavců a znaků

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Panel Vlastnosti
   6. Dotyková pracovní plocha
   7. Výchozí klávesové zkratky
   8. Obnovení dokumentu a vrácení akce
  3. Generativní umělá inteligence
   1. Text na obrázek
   2. Často kladené otázky ke generativní umělé inteligenci
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Převedení souborů PDF na soubory InDesign v aplikaci InDesign (Beta)
   7. Vytváření souborů knih
   8. Přidání základního číslování stran
   9. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   10. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   11. Sdílení obsahu
   12. Základy práce se spravovanými soubory
   13. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Ukládání dokumentů v cloudu a přístup k nim
  2. Uspořádání, správa a sdílení dokumentů v cloudu
  3. Zobrazování a správa verzí v dokumentech v cloudu
  4. Časté otázky o dokumentech v cloudu aplikace InDesign
  5. Sdílení a spolupráce        
  6. Sdílení kvůli hodnocení
  7. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  8. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
   12. Export a import nastavení uživatele
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy
  3. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  4. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  5. Řešení problémů se soubory
  6. Nelze exportovat soubor PDF.
  7. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Zjistěte, jak vytvářet a pracovat se styly Odstavců a Znaků.

Používejte styly ZnakůOdstavců (také nazývané styly textu) a zachovejte konzistenci v celém dokumentu.

Styly textu pomáhají šetřit čas a námahu při práci s velkými dokumenty. Čtěte dále a zjistěte, jak v aplikaci InDesign vytvářet, upravovat, nahrávat a mazat styly odstavců a znaků. Můžete spravovat změny stylu.

Vytváření stylů

Styly ZnakůOdstavců vám pomohou ušetřit čas a zajistit konzistentní formátování v celé pracovní grafice.

Styl znaků je sada atributů formátování znaků, které můžete aplikovat na vybraný úsek textu.

Styl odstavců zachycuje atributy pro formátování znaků i odstavců. Použít jej můžete například u vybraného odstavce nebo celé sady odstavců.

Následující pokyny vám umožní snadno vytvořit nový styl Znaků nebo Odstavců:

 1. Vyberte text.

 2. Volbou Typ > Styly odstavců otevřete panel Styly odstavců.

 3. Kliknutím na Vytvořit nový styl vytvoříte styl s vybraným textovým formátem.

  Podobně můžete postupovat na kartě Styly znaků a vytvořit nový Styl znaků.

Panel Styly odstavců v aplikaci InDesign
Panel Styly odstavců

A. Více voleb B. Funkce Rychle aplikovat C. Zvýrazňovač přepsání stylu D. Použít balíček stylů E. Vymazat lokální změny ve výběru F. Vytvořit novou skupinu stylů G. Zobrazit Balíčky stylů H. Přidat vybraný styl do mé aktuální knihovny CC I. Vytvořený styl J. Výchozí styl 

Můžete také vybrat Zvýrazňovač přepsání stylu, Rychle aplikovat, Vymazat přepisy ve výběru, Vytvořit novou skupinu stylůZobrazit balíčky stylů z nabídky Panel Styly odstavců.

Je pro vás aplikace InDesign nová? Pomocí Balíčků stylů můžete ušetřit čas a námahu. Balíčky stylů představují vestavěnou sadu stylů odstavců s informací o obsahu. Zjistěte, jak pracovat s Balíčky stylů v aplikaci InDesign, a získejte další informace.

Úprava stylů

Podle potřeby můžete kdykoli změnit výchozí nebo nový formát stylu znaků nebo odstavců. Pokud se rozhodnete upravit a použít styl u vybraného textu nebo nastavit styl pro nový text, postupujte následovně:

 1. Otevřete panel Styly znaků a odstavců.

 2. Vyberte kartu Styly znaků nebo Styly odstavců. Zde uvidíte seznam dostupných stylů.

 3. Přejděte do nabídky Další možnosti > Možnosti stylu....

 4. Vyberte ze seznamu dostupných možností vhodnou kategorii a proveďte potřebné změny.

Možnosti stylu znaků

Následující možnosti jsou společné pro styly znaků i odstavců. Pokud budete chtít vytvořit nový styl nebo upravit styl stávající, přidejte nebo upravte následující možnosti:

Všeobecné

Vyberte Na základě stylu znaků a přidejte zástupce. Můžete také zobrazit nastavení vybraného stylu a použít funkci Obnovit základní.

Základní znakové formáty

Změňte Písmo, Styl písma, Velikost, Proklad, Vyrovnání párů, Sledování, Možnosti velkých písmen a Pozici. Můžete také zkontrolovat možnosti Podtržení, Ligatury, Bez rozdělení a Přeškrtnutí.

Další znakové formáty

Upravte možnosti Vodorovné a svislé měřítko, Posun účaří a Zkosení. Můžete také vybrat jazyk.

Volby stylů znaků v aplikaci InDesign
Možnosti stylu znaků

Barva znaků

Upravte možnosti Barva znaků, Odstín, Tloušťka, Limit úkosu a Zarovnání tahů. Můžete také zaškrtnout možnost Výplň přetisku nebo Přetisk tahu.

Možnosti OpenType

Zkontrolujte možnosti Titulkové alternativy, Kontextové alternativy, Alternativy ozdobných tvarů, Řadové číslovky, Volitelné ligatury, Zlomky a Přeškrtnutá nula. Můžete také vybrat Styl číslic, Poziční tvary a Stylistické sady.

Volby podtržení

Zaškrtnutím políčka Podtržení zapnuto můžete přidat Tloušťku, Typ, Odsazení, Barvu, Odstín, Barvu mezery a Odstín mezery. Můžete také zaškrtnout volbu Přetisk tahu a Přetisk mezery.

Volby přeškrtnutí

Zaškrtnutím políčka Přeškrtnutí zapnuto můžete přidat Tloušťku, Typ, Odsazení, Barvu, Odstín, Barvu mezery a Odstín mezery. Můžete také zaškrtnout volbu Přetisk tahu a Přetisk mezery.

Tagování exportu

Vyberte značku, přidejte třídu a zaškrtněte volbu Zahrnout třídy do HTML a Vytvořit CSS. Můžete také zobrazit podrobnosti exportu vybraného stylu znaků.

Možnosti stylu odstavců

Zde jsou možnosti další dostupné pro Styly odstavců. Pokud budete chtít vytvořit nový Styl odstavce nebo upravit styl stávající, přidejte nebo upravte následující možnosti:

Všeobecné

Vyberte Na základě stylu odstavce a přidejte Nový styl a Zástupce. Můžete také zobrazit nastavení vybraného stylu a použít funkci Obnovit základní.

Odsazení a mezery

Upravte možnosti Zarovnání, Odsazení, Mezera před, Mezera za a Zarovnat na mřížku. Můžete také zvolit možnosti Vyvážit nezarovnané řádky a Ignorovat optický okraj.

Tabulátory

Upravte možnosti Záložka, X, Výplň a Zarovnat na.

Linky odstavce

Zaškrtněte možnost Linka je zapnutá a můžete vybrat Linka nad nebo pod, přidat Tloušťku, Typ, Barvu, Odstín, Barvu mezery, Odstín mezery, Šířku, Odsazení, Levé a Pravé odsazení. Můžete také zaškrtnout volby Přetisk tahu a Zachovat v rámečku.

Možnosti stylů odstavců v aplikaci InDesign
Možnosti stylu odstavců

Okraj odstavce

Chcete-li přidat následující možnosti, zaškrtněte políčko Okraj:

 • Tah: Přidejte Horní, Levý, Spodní a Pravý tah, vyberte Typ tahu, Barvu, Barvu mezery, Odstín, Odstín mezery, Konce a Spoje.
 • Velikost a Tvar rohu: Přidejte velikost rohu a vyberte tvar z možností Žádný, Ozdobný, Zkosený, Vsazený, Inverzně zaoblený a Zaoblený.
 • Posuny: Přidejte Horní, Levé, Dolní a Pravé odsazení a vyberte Horní okraj, Dolní okraj a Šířku.

Můžete také zaškrtnout možnosti Zobrazit okraj, pokud je odstavec rozdělen mezi rámy/sloupce, a Spojit sousedící okraje a stínování se stejnými nastaveními.

Stínování odstavců

Zaškrtnutím políčka Stínování přidáte barvu a odstín spolu s následujícími možnostmi:

 • Velikost a tvar rohu: Přidejte velikost rohu a vyberte tvar z možností Žádný, Ozdobný, Zkosený, Vsazený, Inverzně zaoblený a Zaoblený.
 • Posuny: Přidejte Horní, Levé, Dolní a Pravé odsazení a vyberte Horní okraj, Dolní okraj a Šířku.

Můžete také zaškrtnout možnosti Přetisk tahu, Oříznout podle rámečku a Netisknout ani neexportovat.

Volby rozdělování odstavců

Zaškrtněte políčko Zachovat s předchozím a přidejte možnost Spojit s dalšími (počet) řádky. Zaškrtnutím políčka Nerozdělovat řádky vyberte některou z následujících možností:

 • Všechny řádky odstavce
 • Na začátku/konci odstavce: Přidejte počet řádků pro začátek a konec.

Můžete také vybrat pro Počáteční odstavec možnost Kdekoli, V dalším sloupci, V dalším rámečku, Na další stránce, Na další liché stránce, Na další sudé stránce.

Dělení slov

Zaškrtněte políčko Dělení a přidávání slov s možnostmi Minimálně, Po prvním, Před posledním, Limit počtu dělení a Zóna dělení. Nastavte posuvník mezi možnostmi Lepší mezery a Menší počet dělení. Můžete také zaškrtnout možnost Dělit slova velkými písmeny, Dělit poslední slova a Dělit slova mezi sloupci.

Zarovnání

Upravte nastavení pro Měřítko slov, písmen a glyfů, Automatický proklad a Zarovnání jednoho slova.

Přes více sloupců

Vyberte Rozvržení odstavce s možností Jeden sloupec, Přes více sloupců a Rozdělit sloupec. Můžete je dále přizpůsobit s následujícími možnostmi:

 • Přes více sloupců: Můžete přidat Počet sloupců, Mezeru před roztáhnutím a Mezeru po roztáhnutí.
 • Rozdělit sloupec: Můžete přidat počet Dílčích sloupců, Mezeru před rozdělením, Mezeru po rozdělení, Mezeru uvnitř a Mezeru vně.

Iniciály a vnořené styly

Přidejte nebo aktualizujte následující možnosti:

 • Iniciály: Přidejte Řádky a Znaky a vyberte Styl znaků.
 • Vnořené styly: Přidejte Nový vnořený styl nebo Odstraňte existující.
 • Vnořené styly řádků: Přidejte Nový styl nebo Odstraňte existující.

Můžete také zaškrtnout Zarovnat levý okraj a Upravit pro dolní dotahy.

Styl GREP

Přidejte Nový styl GREP nebo Odstraňte existující.

Odrážky a číslování

Vyberte Typ seznamu z možností: Žádný, Odrážky nebo Čísla a dále je přizpůsobte:

 • Odrážky: Vyberte možnosti Znak odrážky a přidejte nový Znak odrážky, Text za, Styl znaků.
  • Poloha odrážky nebo čísla: Vyberte Zarovnání a přidejte Levé odsazení, Odsazení prvního řádku a Polohu tabulátoru.
 • Čísla: Vyberte Výchozí seznam, vytvořte Nový seznam a přidejte úroveň.
  • Styl číslování: Vyberte Formát, Číslo, Styl znaků a Model.
  • Poloha odrážky nebo čísla: Vyberte Zarovnání a přidejte Levé odsazení, Odsazení prvního řádku a Polohu tabulátoru.
Poznámka:

Možnosti stylu odstavce se mohou lišit v závislosti na lokalizované verzi aplikace InDesign.

Načtení stylů

Pokud máte preferovaný textový formát v jiném souboru InDesign nebo InCopy, můžete načíst tyto styly do aktuálního souboru InDesign následujícím způsobem:

 1. Otevřete panel Styly znaků a odstavců .

 2. Použijte libovolnou z následujících možností:

  • Z nabídky Další možnosti vyberte možnost Načíst styly znaků nebo Načíst styly odstavců.
  • Z nabídky Další možnosti můžete výběrem možnosti Načíst všechny styly nechat načíst všechny styly.
 3. Poklepejte na soubor InDesign obsahující styly, které chcete importovat.

  Zobrazí se dialog Načtení stylů.

 4. Vyberte styly, které chcete importovat.

  Pokud se název některého importovaného stylu shoduje s názvem stávajícího stylu, vyberte ze seznamu Konflikt s existujícím stylem jednu z následujících položek:

  • Použít definici vstupního stylu: Přepíše existující styl importovaným stylem.
  • Automaticky přejmenovat: Přejmenuje importovaný styl.
  Dialog Načtení stylů
  Dialog Načtení stylů

Pokud máte v nějakém dokumentu Word oblíbené styly, můžete snadno namapovat styly Word na styly InDesign.

Poznámka:

Chcete-li sdílet styly, můžete také použít funkci Kniha. (Viz Synchronizace dokumentů knihy.)

Odstranění stylů

Některý ze stylů už nepotřebujete? Následující pokyny vám umožní snadno odstranit styl znaků nebo styl odstavců:

 1. Vyberte název stylu na panelu Styl znaků nebo Styl odstavců .

 2. Pomocí některé z následujících možností odstraňte styl znaků nebo styl odstavců:

  • Klikněte na volbu Odstranit  .
  • Zvolte možnost Odstranit styl... z nabídky Další možnosti.
  • Zvolte možnost Vybrat všechny nepoužité z nabídky Další možnosti a klikněte na Vymazat.
Odstranění stylů znaků a odstavců v aplikaci InDesign
Odstranění stylů Znaků nebo Odstavců

Když odstraníte styl, vzhled odstavců označených tímto stylem se nezmění, ale jejich formátování již nebude spojeno se stylem.

Poznámka:

Styly můžete vytvářet, upravovat a odstraňovat v samostatných dokumentech Adobe InCopy nebo v obsahu InCopy, který je připojený k dokumentu Adobe InDesign Při aktualizaci obsahů v aplikaci InDesign se do dokumentu aplikace InDesign přidávají nové styly, ale změny stylu provedené v InCopy se přepíší styly aplikace InDesign. Pro připojený obsah je nejlepší spravovat styly v aplikaci InDesign.

Lokální změny stylu

Vytvořením lokální změny je myšlena jakákoli změna provedená v existujícím stylu. Pokud existují lokální změny u stylu znaků nebo odstavců, uvidíte vedle názvu stylu znaménko plus.

Chcete-li odstranit lokální změny nebo předefinovat styl, klikněte pravým tlačítkem na název stylu a použijte jednu z těchto možností:

 • Zvolte možnost Použít „[název stylu]”, Odstranit lokální změny, která zachová původní formátování stylu.

 • Volbou Předefinovat styl zachováte aktuální změny a aktualizujete styl.

Přepsání stylu v aplikaci InDesign
Přepsání stylu v aplikaci InDesign

Chcete vědět, v kterých oblastech dochází k přepisům? Na panelu styly znaků nebo odstavců zvolte možnost Zvýrazňovač přepsání stylu.


Tipy a triky

 • V nastavení formátu mřížky rámečku se dá použít na mřížku formát pojmenované mřížky. (Viz Přehled panelu Pojmenované mřížky.) Také můžete vytvořit objektový styl s charakteristikami mřížky. (Viz O objektových stylech.)
 • Máte-li otevřený dokument aplikace InDesign, nově vytvořený styl se objeví pouze v aktuálním dokumentu.
 • Pokud není otevřený žádný dokument, když vytvoříte styl, projeví se ve všech nových dokumentech.
 • Volbou Duplikovat styl můžete vytvořit styl téměř identický s jiným stylem, ale bez vztahu nadřízený-podřízený.
 • Volbou Přepnout zvýrazňovač přepsání stylu můžete asociovat klávesovou zkratku, abyste k ní měli snadný přístup. Další informace naleznete v části Přizpůsobení nabídek a klávesových zkratek.

Související témata

Obraťte se na nás

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe InDesign

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?