Identifikace a řešení problémů se soubory

Máte nějaké problémy při otevírání nebo ukládání souborů aplikace InDesign? Čtěte dále a dozvíte se možné důvody a příslušná řešení.

  Máte jiný problém? Potřebujete další pomoc?

Než budete pokračovat

Zkontrolujte svůj systém

Příčinou chyb a jiného neočekávaného chování mohou být problémy na úrovni systému. Než začnete dokument považovat za poškozený, doporučujeme spustit nástroj pro opravu disku. 

Instalace nejnovější aktualizace

Nedostatek systémové paměti

Aplikace InDesign nemůže otevřít soubor, pokud systém nemá ke čtení souboru dostatek paměti (RAM). Jedním z důvodů nedostatku paměti může být příliš mnoho otevřených aplikací v počítači. 

Vyzkoušejte tato řešení

 • Zkontrolujte, zda počítač splňuje uvedené systémové požadavky.
 • Vyčištěním disku zredukujte počet nepotřebných souborů na disku a ujistěte se, že dočasná složka systému Windows je prázdná.
 • Systémovou paměť uvolníte ukončením některých aplikací.
 • Je-li to možné, rozšiřte systémovou paměť RAM.

Potřebujete další pomoc?

Pokud žádné řešení nepomůže, pomůžeme vám my!

Přístup byl odepřen

Aplikace InDesign nemůže otevřít soubor a zobrazí chybovou zprávu, pokud máte některý z následujících problémů týkajících se přístupu k souboru:

Problém

Rozlišení

Nemáte oprávnění k otevření tohoto souboru nebo nejsou k dispozici požadovaná oprávnění pro přístup.

Získejte oprávnění pro přístup od vlastníka souboru a zkuste se přihlásit znovu.

Tip: Než začnete pracovat se sdíleným souborem, vytvořte si jeho místní kopii, pokud je to možné.

Soubor je již otevřen nebo uzamčen (používán) jiným uživatelem.

Zavřete soubor v jiných aplikacích nebo uživatelských profilech.

Soubor je chráněn heslem nebo bylo pro soubor použito neplatné přihlašovací jméno nebo heslo.

Ujistěte se, zda jsou zadány správné přihlašovací údaje.

Soubor je umístěn v síti a síťové umístění není dostupné.

Zkontrolujte připojení k síti a zkuste soubor znovu otevřít.

Potřebujete další pomoc?

Pokud žádné řešení nepomůže, pomůžeme vám my!

Soubor už je otevřený

Aplikace InDesign nemůže otevřít nebo uložit soubor, který je již otevřen v jiné verzi aplikace InDesign.

Vyzkoušejte tato řešení

 • Zavřete soubor, který je otevřen v jiné verzi aplikace InDesign.
 • Pokud nemůžete soubor zavřít, proveďte vynucené ukončení všech verzí aplikace InDesign nebo restartujte počítač. 
 • Pokud čelíte tomuto problému při ukládání souboru, zkuste změnit název a umístění souboru.

Potřebujete další pomoc?

Pokud žádné řešení nepomůže, pomůžeme vám my!

Problémy se vstupním/výstupním zařízením

Aplikace InDesign nemůže otevřít nebo uložit soubor, pokud je proces čtení nebo zápisu přerušen nebo přístup k souboru není možný nebo soubor nelze najít.

Následují některé situace, které mohou způsobit přerušení procesu čtení nebo zápisu souboru:

Umístění souboru

Příčina

Rozlišení

Vyměnitelná zařízení (jednotka USB flash, externí disk, jednotka typu pen atd.)

Zařízení nebylo bezpečně odebráno nebo vysunuto z počítače.

Jakmile se všechny operace čtení nebo zápisu dokončí, odeberte zařízení bezpečným způsobem.

Umístění v síti

Bylo přerušeno připojení k síti.

Zkontrolujte dostupnost připojení k síti.

Sdílené umístění

Sdílený soubor již není dostupný.

Ujistěte se, že je sdílené umístění přístupné.

Potřebujete další pomoc?

Pokud žádné řešení nepomůže, pomůžeme vám my!

Poškozený soubor

Aplikace InDesign zobrazuje zprávu, že je soubor poškozený, narušený nebo při pokusu o automatické obnovení souboru. Pomocí kroků pro řešení potíží se můžete pokusit o obnovu obsahu dokumentu. 

Když nemůžete otevřít dokument

Rychlá kontrola vnějších faktorů

 • Pokud byl dokument převeden z aplikace Adobe PageMaker či QuarkXPress nebo z předchozí verze aplikace InDesign, pokuste se dokument převést znovu. Jestliže se problém objeví znovu, pokuste se před opětovným převodem původního dokumentu vyřešit problém s jeho poškozením v jeho zdrojové aplikaci. Poškozený dokument aplikace PageMaker nebo QuarkXPress zůstane pravděpodobně poškozený i po převodu.
 • Pokud jste dokument obdrželi e-mailem, prostřednictvím serveru FTP nebo na vyměnitelném médiu (například na disku CD), získejte kopii jiným způsobem. Nebo si nechejte dokument poslat znovu. Dokument může být poškozen v důsledku poškození média nebo chybného přenosu e-mailu. V případě odesílání dokumentu e-mailem požádejte odesílatele, aby jej za účelem ochrany dat nejdříve zkomprimoval (například pomocí programu WinZip nebo Smith Micro's StuffIt).
 • Zkuste z aplikace InDesign odinstalovat zásuvné moduly jiných výrobců. Někdy mohou být příčinou poškození souborů tyto zásuvné moduly. Viz Řešení potíží se zásuvnými moduly třetích stran pro aplikaci InDesign.
 • K otevření dokumentu použijte jiný počítač změnou na jiné systémové prostředí. Můžete odstranit proměnné, které způsobují problém. 
 • Aplikace InDesign ukládá informace o zásuvných modulech, funkcích a samotné aplikaci v těchto souborech předvoleb: InDesign SavedData a InDesign Defaults. Poškozený soubor předvoleb aplikace InDesign může způsobit neočekávané chování dokumentu aplikace InDesign. To, zda problém souvisí se soubory předvoleb, můžete snadno zjistit tak, že je obnovíte nebo vytvoříte znovu. Další informace naleznete v dokumentu Obnovení všech předvoleb
 • Zvětšete volné místo na spouštěcím disku. InDesign používá dočasné soubory k ukládání a načítání dat; zapisuje tyto dočasné soubory na spouštěcí disk. V zásadě by se volné místo na spouštěcím disku mělo rovnat trojnásobku až pětinásobku velikosti dokumentu (včetně propojených obrázků) nebo deseti procentům kapacity disku, podle toho, která hodnota je větší. Místo na spouštěcím disku můžete uvolnit odstraněním nepotřebných souborů nebo uložením souborů na samostatné oddíly nebo disky. Pro kontrolu volného místa na spouštěcím disku: 
  • Vyberte ikonu spouštěcího disku na ploše počítače. 
  • Vyberte z nabídky možnosti Soubor > Získat informace > Obecné informace.
  • Poznamenejte si kapacitu a dostupné místo na disku.

Postup odstraňování problémů

Když otevřete dokument jako kopii, InDesign čte z původního souboru a otevře kopii bez názvu. Pokud můžete otevřít kopii dokumentu, zvolte možnosti Soubor > Uložit jako, uložte kopii s názvem odlišným od původního dokumentu a použijte kopii namísto původního dokumentu.

Otevření dokumentu jako kopie:

1. Spusťte aplikaci InDesign a vyberte možnosti Soubor > Otevřít.

2. Vyberte možnost Kopírovat v dialogovém okně Otevřít soubor a přejděte na dokument.

3. Vyberte dokument a klikněte na možnost Otevřít.

Pokud můžete otevřít dokument

Postup odstraňování problémů

Poznámka:

Než začnete odstraňovat problémy, vytvořte záložní kopii poškozeného dokumentu. V některých z následujících úloh je nutné měnit nebo odstraňovat informace obsažené v dokumentu. Díky záložní kopii dokumentu budete moci tyto informace snadno obnovit. Pokud je dokument uložen na síťové jednotce nebo vyměnitelném médiu, například na disku CD nebo flash disku, přesuňte zálohu na místní disk.

Proveďte následující úlohy (v uvedeném pořadí).

 1. Otevřete soubor v aplikaci InDesign. 
 2. Zvolte Soubor > Exportovat
 3. V nabídce Uložit jako typ vyberte položku InDesign Markup (verze CS4 a novější) nebo InDesign Interchange (verze CS3 a starší).
 4. Zadejte název a umístění souboru a potom klikněte na tlačítko Uložit.
 5. Otevřete exportovaný soubor IDML nebo INX v aplikaci InDesign. 

Pokud byl problém vyřešen, používejte místo původního dokumentu nadále soubor IDML nebo INX. Jestliže k problému dochází i nadále, přejděte k dalšímu kroku.

Vynuťte nové složení všech příběhů pomocí zástupce Cmd-Opt- / na macOS a Ctrl-Alt- / na Windows.

Zkopírováním prvků stránky do nového dokumentu poznáte, zda nejde o strukturální (interní) poškození. Pokud se problém objevuje i po zkopírování prvků stránky do nového dokumentu, zjistěte postupným odstraňováním jednotlivých prvků, zda problém nezpůsobuje některý z nich.

Zkopírování prvků stránky do nového dokumentu:

 1. Zvolte možnosti Soubor > Nový a klikněte na tlačítko OK v dialogovém okně Nový dokument.
 2. Zvolte možnost Okna > Dlaždicově. Zobrazí se oba dokumenty.
 3. Kliknutím aktivujte původní dokument.
 4. Výběrem možnosti Okna > Stránky aktivujte panel Stránky.
 5. Přetáhněte stránku nebo dvojstránku do okna nového dokumentu. Aplikace InDesign zkopíruje stránku nebo dvojstránku do nového dokumentu a přidá potřebné stránky.
 6. Uložte nový dokument pod novým názvem (odlišným od názvu původního dokumentu) a vyzkoušejte, zda k problému dochází i nadále.
  • Jestliže k problému dochází i nadále, není poškození strukturální (například na stránkách předlohy nebo stránkách dokumentu). Postupným odstraňováním jednotlivých prvků zjistěte, zda problém nezpůsobuje některý z nich.
  • Jestliže k problému nedochází, je poškození pravděpodobně strukturální. Opakujte kroky 4 až 7 pro každou zbývající stránku nebo dvojstránku.

    

Mohlo dojít k poškození stylů vytvořených v aplikaci InDesign nebo importovaných se soubory vytvořenými v jiných aplikacích. Mohou také existovat prázdné stránky a nepotřebné prvky. Chcete-li zjistit, zda jde o tento případ, odstraňte styly, stránky a uložte dokument znovu.

Odstranění stylu znaků:

 1. Otevřete dokument v aplikaci InDesign a zvolte možnost Typ > Styl znaků.
 2. Na panelu Styl znaků vyberte všechny styly (kromě položky [Bez stylu znaků]). Chcete-li vybrat více stylů, podržte při výběru stylů stisknutou klávesu Ctrl (v systému Windows) nebo Command (v systému Mac OS).
 3. V nabídce Styl znaků zvolte příkaz Odstranit styly.
 4. Uložte dokument a podívejte se, zda je opraven. Pokud k problému dochází i nadále, zkuste odstranit styly odstavců.

Odstranění stylu odstavců:

 1. Otevřete dokument v aplikaci InDesign a zvolte možnost Typ > Styl odstavců.
 2. Na panelu Styl odstavců vyberte všechny styly (kromě položky [Bez stylu odstavců]). Chcete-li vybrat více stylů, podržte při výběru stylů stisknutou klávesu Ctrl (v systému Windows) nebo Command (v systému Mac OS).
 3. V nabídce Styl odstavců zvolte příkaz Odstranit styly.
 4. Uložte dokument a podívejte se, zda je opraven. 

Odstranění stránek:

 1. Otevřete dokument v aplikaci InDesign a zvolte možnost Okna > Stránky.
 2. Na panelu Stránky vyberte pomocí nástroje pro výběr stránky, které chcete odstranit. Chcete-li vybrat více stránek, stiskněte klávesu Ctrl (v systému Windows) nebo Command (v systému Mac OS). Pokud chcete vybrat souvislý rozsah stránek, stiskněte klávesu Shift.
 3. Na panelu Stránky klikněte na ikonu Odstranit.
 4. Kliknutím na tlačítko OK odstranění potvrďte.

Pokud k problému dochází i po odstranění určitých stránek, odstraňte polovinu zbývajících stránek a příslušný dokument uložte pod novým názvem. Potom vyzkoušejte, zda k problému dochází i nadále.

 • Jestliže k problému dochází i nadále, může poškozený prvek obsahovat některá ze zbývajících stránek. Pokračujte v odstraňování stránek, dokud nenajdete stránku, která problém způsobuje.
 • Jestliže k problému nedochází, může poškozený prvek obsahovat některá z odstraněných stránek. Vracejte odstraněné stránky zpět, dokud nenajdete stránku, která problém způsobuje.

Po nalezení stránky způsobující problém ze stránky obdobným způsobem postupně odebírejte prvky (například importované grafické objekty, objekty nakreslené v aplikaci InDesign a textové rámečky) a zase je tam vracejte.

Chcete-li zjistit, zda problém nesouvisí s poškozeným písmem, nahraďte všechna písma použitá v dokumentu standardním písmem, například písmem Arial nebo Times New Roman. Pokud se problém objeví i po změně písem, s písmy nesouvisí. Jestliže se problém neobjeví, je možné, že jsou původní písma poškozená nebo zastaralá. Pokuste se přeinstalovat původní písma nebo získat od příslušných výrobců jejich aktualizované verze.

Pokud vše ostatní selže, vytvořte dokument znovu. Vytvářejte často záložní kopie a dokument pravidelně kontrolujte, abyste měli jistotu, že problém nezpůsobují importované prvky.

Potřebujete další pomoc?

Pokud žádné řešení nepomůže, pomůžeme vám my!

Neočekávané problémy

Kromě výše uvedených situací nemůže aplikace InDesign otevřít a obnovit soubor v následujících případech:

 • Neočekávané nebo neznámé chyby
 • Soubor je poškozen a nelze ho opravit.
 • Aplikace InDesign nepodporuje příponu souboru, který se pokoušíte otevřít.

Co můžete dělat?

Navrhujeme, abyste nám své soubory zaslali, a my vám tak mohli se zkoumáním problému pomoci.  

Viz: Jsme tu od toho, abychom vám pomohli!

Jsme tu od toho, abychom vám pomohli!

Nápověda

Pokud žádné řešení nepomůže, dotčený soubor nám zašlete na adresu idfile@adobe.com. Problém prozkoumáme a budeme vás informovat, zda je možné soubor obnovit. 

Když nám své soubory pošlete, umožníte týmu Adobe nejen najít řešení vašeho problému, ale také nám pomůžete zlepšit celkové uživatelské prostředí tím, že zjistíme a vyřešíme další podobné problémy.

Ujišťujeme vás, že se soubory budeme zacházet jako s citlivými daty a že budou použity jen pro účely zkoumání problému. Ujistěte se, že vámi sdílený soubor neobsahuje žádné citlivé osobní informace.

Uděláme vše pro to, abychom vám pomohli, avšak protože je obnovení závislé na různých faktorech, nemůžeme slíbit trvalé řešení.

Připojte se ke konverzaci

Zeptejte se komunity

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe InDesign. Budeme rádi za vaši účast.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.