Kreslení nástrojem tužka

Nástroj tužka funguje v programech Adobe Illustrator a InDesign v podstatě stejně. Umožňuje kreslit otevřené i uzavřené cesty podobně jako tužkou na papíře. Nejlépe se hodí k rychlému načrtnutí tvarů nebo když chcete, aby čáry vypadaly jako nakreslené od ruky. Po nakreslení čáry ji můžete podle potřeby hned změnit.

Při kreslení nástrojem tužka se jednotlivé kotevní body umísťují automaticky; jejich polohu tedy neurčujete. Můžete je ale upravit, jakmile cestu dokončíte. Počet umístěných kotevních bodů je určen délkou a složitostí cesty a nastavením tolerance v dialogovém okně předvoleb nástroje tužka. Tato nastavení řídí, jak citlivý je nástroj tužka na pohyby myši nebo hrotu pera tabletu.

Kreslení cest od ruky nástrojem tužka

 1. Vyberte nástroj tužka .
 2. Umístěte nástroj do bodu, kde má cesta začínat, a tažením kreslete cestu. U nástroje tužka  se objeví malé x, označující, že kreslíte cestu od ruky.

  Během tažení se za ukazatelem vytváří tečkovaná čára. Na obou koncích i v různých dalších místech cesty se objeví kotevní body. Cestě se přiřadí aktuální atributy tahu a výplně a standardně zůstane vybraná.

Kreslení uzavřených cest nástrojem tužka

 1. Vyberte nástroj tužka.
 2. Umístěte nástroj do bodu, kde má cesta začínat, a tažením začněte kreslit cestu.
 3. Začněte táhnout a pak stiskněte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS). U nástroje tužka se zobrazí malý kroužek (a v aplikaci InDesign se vyplní jeho guma), což označuje, že vytváříte uzavřenou cestu.
 4. Když má cesta požadovanou velikost a tvar, uvolněte tlačítko myši (ale ne klávesu Alt nebo Option). Po uzavření cesty uvolněte klávesu Alt nebo Option.

  Při vytváření uzavřené cesty nemusíte umísťovat kurzor nad počáteční bod cesty; pokud uvolníte tlačítko myši v některém jiném místě, nástroj tužka uzavře tvar vytvořením nejkratší možné čáry zpět do počátečního bodu.

Úpravy cest nástrojem tužka

Pomocí nástroje tužka můžete upravit jakoukoliv cestu a přidat od ruky nakreslené čáry a tvary k libovolnému tvaru.

Přidání další části k cestě nástrojem tužka

 1. Vyberte existující cestu.
 2. Vyberte nástroj tužka.
 3. Umístěte hrot tužky nad koncový bod cesty.

  Že jste dostatečně blízko koncového bodu poznáte tak, že zmizí malé x vedle hrotu pera.

 4. Tažením pokračujte v kreslení cesty.

Spojení dvou cest nástrojem tužka

 1. Vyberte obě cesty (klepněte na ně se stisknutou klávesou Shift nebo kolem obou cest táhněte nástrojem pro výběr).
 2. Vyberte nástroj tužka.
 3. Umístěte ukazatel do bodu, kde chcete v první cestě začít a začněte táhnout směrem k druhé cestě.
 4. Začněte táhnout a pak stiskněte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS). U nástroje tužka se zobrazí malý symbol spojení, který označuje, že přidáváte ke stávající cestě.
 5. Táhněte nad koncový bod druhé cesty, uvolněte tlačítko myši a pak uvolněte klávesu Ctrl nebo Apple.

  Poznámka:

  Abyste dosáhli nejlepších výsledků, táhněte od jedné cesty ke druhé, jako byste jednoduše pokračovali v cestě stejným směrem, jako při jejím vytvoření.

Změna tvaru cesty nástrojem tužka

 1. Vyberte cestu, kterou chcete změnit.
 2. Umístěte nástroj tužka nad cestu nebo blízko cesty, kterou chcete překreslit.

  Že jste dostatečně blízko cesty poznáte tak, že malé x u nástroje zmizí.

 3. Táhněte nástrojem dokud cesta nemá požadovaný tvar.
  Úpravy uzavřeného tvaru nástrojem tužka
  Úpravy uzavřeného tvaru nástrojem tužka

  Poznámka:

  V závislosti na tom, kde začnete cestu překreslovat a kterým směrem táhnete, můžete dostat neočekávané výsledky. Můžete například neúmyslně změnit uzavřenou cestu na otevřenou nebo naopak, nebo ztratit část tvaru.

Volby nástroje tužka

Poklepejte na nástroj tužka a nastavte libovolné z následujících voleb:

Věrnost

Určuje, jak daleko musíte posunout myš nebo pero, než se k cestě přidá nový kotevní bod. Čím vyšší je tato hodnota, tím bude cesta plynulejší a méně složitá. Při nižších hodnotách budou křivky přesněji odpovídat pohybu ukazatele a výsledkem budou ostřejší úhly. Věrnost může být v rozsahu od 0,5 do 20 obrazových bodů.

Hladkost

Určuje míru vyhlazení aplikovaného při používání nástroje. Hladkost může být v rozsahu od 0 % do 100 %. Čím vyšší hodnota, tím bude cesta hladší. Čím nižší je tato hodnota, tím více se vytvoří kotevních bodů a tím více nepravidelností čáry se zachová.

Vyplnit nové tahy tužkou

(Pouze Illustrator) Aplikuje výplň na tahy tužkou, které nakreslíte po výběru této volby, ale ne na stávající tahy tužkou. Nezapomeňte vybrat výplň před tím, než začnete kreslit tahy tužkou.

Nechat vybrané

Určuje, zda zůstane cesta po nakreslení vybraná. Tato volba je standardně vybraná.

Upravovat vybrané cesty

Určuje, zda můžete změnit nebo sloučit vybranou cestu, když jste do určité vzdálenosti od ní (určené v následující volbě).

Do: _ obrazových bodů

Určuje, jak blízko musí být myš nebo hrot pera tabletu od existující cesty, aby ji bylo možné upravit nástrojem tužka. Tato volba je dostupná pouze v případě, že je vybraná volba Upravovat vybrané cesty.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online