Příručka uživatele Zrušit

Formátování znaků

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Panel Vlastnosti
   6. Dotyková pracovní plocha
   7. Výchozí klávesové zkratky
   8. Správa panelu Historie v aplikaci InDesign
   9. Obnovení dokumentu a vrácení akce
  3. Generativní umělá inteligence
   1. Text na obrázek
   2. Často kladené otázky ke generativní umělé inteligenci
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Převedení souborů PDF na soubory InDesign v aplikaci InDesign (Beta)
   7. Vytváření souborů knih
   8. Přidání základního číslování stran
   9. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   10. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   11. Sdílení obsahu
   12. Základy práce se spravovanými soubory
   13. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Ukládání dokumentů v cloudu a přístup k nim
  2. Uspořádání, správa a sdílení dokumentů v cloudu
  3. Zobrazování a správa verzí v dokumentech v cloudu
  4. Časté otázky o dokumentech v cloudu aplikace InDesign
  5. Sdílení a spolupráce        
  6. Sdílení kvůli hodnocení
  7. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  8. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
   12. Export a import nastavení uživatele
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy
  3. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  4. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  5. Řešení problémů se soubory
  6. Soubor aplikace InDesign nelze exportovat do PDF
  7. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Aplikování posunu účaří

Pomocí posunu účaří můžete posunout vybrané znaky nahoru nebo dolů vzhledem k účaří okolního textu. Tato možnost je užitečná, když ručně nastavujete zlomky nebo upravujete polohu včleněné grafiky.

Hodnoty posunu účaří aplikované na text

 1. Vyberte text.
 2. V panelu Znaky nebo v ovládacím panelu zadejte číselnou hodnotu pro Posun účaří  . Kladné hodnoty posunují účaří znaků nad účaří zbývající části řádku, záporné hodnoty pod účaří.
Poznámka:

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit hodnotu, klikněte do pole Posun účaří a pak stiskněte klávesu šipka nahoru nebo dolů. Chcete-li měnit hodnotu po větších krocích, podržte při stisknutí šipky nahoru nebo dolů klávesu Shift.

Chcete-li změnit výchozí krok pro posun účaří, určete hodnotu pro Posun účaří v sekci Jednotky a kroky kláves dialogového okna Předvolby.

Převedení znaků na horní nebo dolní index v jiném písmu než OpenType

 1. Vyberte text.
 2. Zvolte Horní index nebo Dolní index v nabídce panelu Znaky nebo v ovládacím panelu.

Když zvolíte Horní index nebo Dolní index, na vybraný text se aplikuje předdefinovaná hodnota posunu účaří a velikosti textu.

Použité hodnoty jsou v procentech z platné velikosti písma a prokladu a vycházejí z nastavení v dialogovém okně předvoleb Text. Tyto hodnoty se nezobrazují v polích Posun účaří nebo Velikost v panelu Znaky, když vyberete text.

Poznámka:

Výchozí velikost a polohu horního indexu a dolního indexu můžete změnit s použitím předvoleb Další volby textu.

Aplikování podtržení nebo přeškrtnutí

Výchozí tloušťka podtržení a přeškrtnutí je závislá na velikosti textu.

Jeff Witchel nabízí výukový videokurz o podtrhávání v článku Custom Underlines in InDesign.

Aplikování podtržení nebo přeškrtnutí

 1. Vyberte text.
 2. Zvolte Podtržení nebo Přeškrtnutí v nabídce panelu Znaky nebo v ovládacím panelu.

Změna voleb podtržení nebo přeškrtnutí

Vytvoření vlastního podtržení je užitečné, když chcete vytvořit rovnoměrné podtržení pod různě velkými znaky, nebo když chcete vytvořit speciální efekty, například zvýrazněné pozadí.

Před a po úpravě podtržení

 1. Z nabídky panelu Znaky nebo ovládacího panelu zvolte Volby podtržení nebo Volby přeškrtnutí.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů a pak klikněte na OK:
  • Chcete-li zapnout podtržení nebo přeškrtnutí pro vybraný text, vyberte Podtržení je zapnuto nebo Přeškrtnutí je zapnuto.

  • V poli Tloušťka zvolte tloušťku nebo zadejte hodnotu, která určuje tloušťku čáry podtržení nebo přeškrtnutí.

  • V nabídce Typ vyberte jednu z voleb podtržení nebo přeškrtnutí.

  • V poli Odsazení určete svislou polohu čáry. Posun se měří od účaří. Záporné hodnoty posunují podtržení nad účaří a přeškrtnutí pod účaří.

  • Vyberte Přetisk tahu, chcete-li mít jistotu, že tah nevykrojí spodní tiskové barvy při tisku na tiskařském stroji.

  • Zvolte barvu a odstín. Pokud určíte jiný typ čáry než plnou čáru, zvolte barvu nebo odstín mezery a tím změňte vzhled oblasti mezi čárkami, tečkami nebo pruhy v čáře.

  • Vyberte Přetisk tahu nebo Přetisk mezery, pokud se podtržení nebo přeškrtnutí bude tisknout přes jinou barvou a chcete zabránit chybám, které se mohou vyskytnout při nepřesném soutisku.

Poznámka:

Chcete-li změnit volby podtržení nebo přeškrtnutí v odstavcovém nebo znakovém stylu, použijte sekci Volby podtržení nebo Volby přeškrtnutí v dialogovém okně, které se zobrazí, když styl vytváříte nebo upravujete.

Aplikování ligatur na páry písmen

InDesign může automaticky vkládat ligatury, což jsou znaky typografických náhrad pro určité páry písmen, například „fi“ a „fl“, když jsou v daném písmu dostupné. Znaky, které InDesign použije, když je volba Ligatury zapnutá, se zobrazují a tisknou jako ligatury, ale zůstávají plně upravitelné a nezpůsobí chyby při kontrole pravopisu.

Jednotlivé znaky (nahoře) a ligatury (dole)

Když zvolíte Ligatury z nabídky panelu Znaky nebo ovládacího panelu nebo kontextové nabídky pro písmo OpenType, aplikace InDesign použije všechny standardní ligatury definované autorem písma. Některá písma ale mohou obsahovat více ozdobných, volitelných ligatur, které můžete použít, když zvolíte příkaz Volitelné ligatury.

 1. Vyberte text.
 2. V rozbalovací nabídce vyberte možnost Ligatury. Ligatury můžete vybrat také v nabídce panelu Znak nebo v nabídce ovládacího panelu.

Změna barvy, přechodu nebo tahu textu

Lze aplikovat barvy, přechody a tah na znaky a pokračovat v úpravách textu. Při vytváření nebo úpravě stylu lze pomocí panelu Vzorník a Tah aplikovat barvy, přechody a tahy na text nebo změnit nastavení Barva znaků.

Vzorník

A. Políčko ovlivňuje výplň nebo tah B. Políčko ovlivňuje kontejner nebo text C. Odstín v procentech 

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li aplikovat změny barvy na text uvnitř rámečku, použijte nástroj text  a vyberte text.

  • Chcete-li aplikovat změny barvy na celý text v rámečku, použijte nástroj pro výběr  a vyberte rámeček. Chcete-li aplikovat barvu na text a ne na jeho kontejner, musí být v panelu nástrojů nebo v panelu Vzorník vybraná ikona Formátování ovlivní text .

 2. V panelu nástrojů nebo v panelu Vzorník vyberte, zda chcete aplikovat změnu barvy na výplň nebo tah. Když vyberete Tah, změna barvy ovlivní pouze obrysy znaků.
 3. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • V panelu Vzorník klikněte na políčko barvy nebo přechodu.

  • Na panelu Tah zadejte tloušťku a další možnosti tahu. (Viz Volby panelu Tah.)

Pomocí nástroje Přechod nebo Přechodové prolnutí a přetaženými myši přes vybraný text můžete rovněž na daný text použít přechod.

Poznámka:

Chcete-li vytvořit inverzní text, můžete změnit barvu výplně textu na bílou nebo [Papír] a barvu výplně rámečku na tmavou barvu. Inverzní text můžete vytvořit také pomocí linky odstavce umístěné za textem; pokud bude tato linka černá, budete muset text změnit na bílý.

Přidání efektů průhlednosti k textu

Chcete-li do textu přidat efekt průhlednosti, například vržené stíny, použijte panel Efekty.

Mike Rankin uvádí příklady průhlednosti v článku InDesign Eye Candy, Part I.

 1. Nástrojem pro výběr  vyberte textový rámeček.
 2. Zvolte Objekt > Efekty > [Efekt].
 3. Z nabídky Nastavení pro zvolte Text.

  Můžete zvolit Objekt, pokud chcete zvolené efekty aplikovat na tah a výplň textového rámečku i na text uvnitř rámečku.

 4. Určete atributy efektu a klikněte na tlačítko OK.

  Pokud chcete změnit režim prolnutí nebo nastavení průhlednosti textu, proveďte tyto změny v panelu Efekty.

Přiřazení jazyka k textu

Přiřazení jazyka k textu určuje, který slovník pro dělení slov a kontrolu pravopisu se použije. Přiřazení jazyka nezmění vlastní text.

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li aplikovat jazyk pouze na vybraný text, vyberte text.

  • Chcete-li změnit výchozí slovník používaný v aplikaci InDesign, vyberte jazyk bez otevřeného dokumentu.

  • Chcete-li změnit výchozí jazyk pro určitý dokument, otevřete dokument, zvolte Úpravy > Odznačit vše a pak zvolte jazyk.

 2. V panelu Znaky zvolte příslušný slovník v nabídce Jazyk.

Aplikace InDesign používá pro kontrolu pravopisu i pro dělení slov jazykové slovníky Proximity (a pro některé jazyky Winsoft). Tyto slovníky umožňují nastavit různé jazyky až na úrovni jednotlivých znaků textu. Každý slovník obsahuje statisíce slov se standardním rozdělením na slabiky. Změna výchozího jazyka neovlivní existující textové rámečky nebo dokumenty.

Jazykové slovníky můžete upravit tak, abyste zajistili, že jakákoliv specifická slovní zásoba, kterou používáte, se správně zpracuje.

Jak slovníky ovlivňují dělení slov

A. „Glockenspiel“ v angličtině B. „Glockenspiel“ v tradiční němčině C. „Glockenspiel“ v reformované němčině 

Změna velikosti písmen textu

Příkazy Verzálky nebo Kapitálky změní vzhled textu, ale ne samotný text. Naopak příkaz Malá a velká písmena změní nastavení velkých a malých písmen ve vybraném textu. Tento rozdíl je důležitý při hledání nebo kontrole pravopisu v textu. Předpokládejme například, že do dokumentu napíšete „pavouci“ a na toto slovo aplikujete volbu Verzálky. Hledání slova „PAVOUCI“ pomocí příkazu Hledat a nahradit (s vybranou volbou Rozlišovat malá/VELKÁ) nenajde výskyt slova „pavouci“, na které byla aplikována volba Verzálky. Chcete-li zlepšit výsledky hledání a kontroly pravopisu, používejte spíše příkaz Malá a velká písmena než volbu Verzálky.

Anne-Marie Concepcion publikovala článek o kapitálkách na stránce Small Caps vs OpenType All Small Caps.

Změna textu na verzálky nebo kapitálky

InDesign může automaticky změnit malá a velká písmena ve vybraném textu. Když formátujete text jako kapitálky, InDesign automaticky použije znaky kapitálek navržené jako součást písma, pokud jsou dostupné. Jinak InDesign vytvoří umělé kapitálky pomocí zmenšených verzí normálních velkých písmen (verzálek). Velikost umělých kapitálek je nastavena v dialogovém okně předvoleb textu.

Před (nahoře) a po (dole) nastavení BC a AD na kapitálky, aby se hodily k minuskovým číslicím a okolnímu textu

Pokud vyberete Verzálky nebo Kapitálky v písmu OpenType, InDesign vytvoří elegantnější text. Pokud používáte písmo OpenType, můžete také zvolit Vše na kapitálky z nabídky panelu Znaky nebo ovládacího panelu. (Viz Aplikování atributů písma OpenType.)

 1. Vyberte text.
 2. Zvolte Verzálky nebo Kapitálky v nabídce panelu Znaky nebo v ovládacím panelu. Pokud byl text původně napsán ve verzálkách, volbou Kapitálky se text nezmění.

Určení velikosti kapitálek

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Další volby textu (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Další volby textu (Mac OS).
 2. Ve volbě Kapitálky zadejte procenta původní velikosti písma pro text, který má být formátován jako kapitálky. Pak klikněte na OK.

Změna velkých a malých písmen

 1. Vyberte text.
 2. Zvolte jeden z následujících příkazů v podnabídce Text > Změnit malá a velká písmena:
  • Chcete-li změnit všechny znaky na malá písmena, zvolte na malá.

  • Chcete-li změnit první písmeno každého slova na velké, zvolte Na Střídavá.

  • Chcete-li změnit všechny znaky na velká písmena, zvolte NA VELKÁ.

  • Chcete-li změnit první písmeno každé věty na velké, zvolte Na věty.

Poznámka:

Příkaz Na věty předpokládá, že znaky tečka (.), vykřičník (!) a otazník (?) označují konce vět. Použití příkazu Na věty může neočekávaně změnit velikost písmen, když jsou tyto znaky použity jiným způsobem, například ve zkratkách, v názvech souborů nebo v internetových adresách URL. Také vlastní jména se mohou změnit na malá písmena, i když by měla začínat velkým písmenem.

Změna velikosti textu

Můžete nastavit poměr mezi výškou a šířkou textu v poměru k původní šířce a výšce znaků. Pro znaky s nezměněným měřítkem je tato hodnota 100 %. Některé rodiny písem obsahují skutečné rozšířené písmo, které je navržené s větší vodorovnou šířkou než normální řez písma. Nastavení měřítka deformuje text, proto je obvykle vhodnější použít písmo, které je navržené jako zúžené nebo rozšířené, pokud je k dispozici.

Nastavení vodorovného měřítka písma

A. Text s nezměněným měřítkem B. Text s nezměněným měřítkem v zúženém písmu C. Text se změněným měřítkem v zúženém písmu 

Nastavení svislého nebo vodorovného měřítka

 1. Vyberte text, pro který chcete změnit měřítko.
 2. V panelu Znaky nebo v ovládacím panelu zadejte číselnou hodnotu v procentech, abyste změnili Svislé měřítko  nebo Vodorovné měřítko  .

Změna měřítka textu při změně velikosti textového rámečku v aplikaci InDesign

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Stiskněte Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a pak nástrojem pro výběr táhněte roh textového rámečku, abyste změnili jeho velikost.

  • Změňte velikost rámečku nástrojem změna velikosti .

   (Viz Změna velikosti objektů.)

Určení vzhledu textu se změněným měřítkem

Když měníte velikost rámečku, velikost textu uvnitř rámečku se také změní. Když například zdvojnásobíte velikost textového rámečku, velikost textu se také zdvojnásobí; text velikosti 20 bodů se zvětší na 40 bodů.

David Blatner publikoval článek o textových rámečcích se změněným měřítkem na stránce Making a Magnifying Glass Text Frame in InDesign.

Můžete změnit předvolbu, která určuje, jak se bude text se změněnou velikostí zobrazovat v panelech:

 • S vybranou výchozí volbou Aplikovat na obsah pole Velikost písma v ovládacím panelu a panelu Znaky zobrazují novou velikost textu (například 40 bodů). Pokud vyberete volbu Nastavit změnu velikosti v procentech, pole Velikost písma zobrazují původní i změněnou velikost textu, například „20 b(40)“.

 • Hodnoty zvětšení v panelu Transformace udávají poměr vodorovné a svislé změny velikosti rámečku v procentech. S vybranou výchozí volbou Aplikovat na obsah se hodnoty zvětšení po změně velikosti textu zobrazují jako 100 %. Pokud vyberete volbu Nastavit změnu velikosti v procentech, hodnoty zvětšení odrážejí změnu velikosti rámečku, takže po zdvojnásobení velikosti rámečku se zobrazí 200 %.

Sledování změn velikosti rámečků je užitečné, pokud budete muset obnovit rámeček a text uvnitř rámečku na původní velikost. Je to užitečné i v případě, že chcete zjistit, jak jste velikost rámečku změnili. Chcete-li sledovat změny velikosti rámečků a textu v rámečcích:

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Všeobecné (Mac OS).

 2. Vyberte Nastavit změnu velikosti v procentech a pak klikněte na OK.

Zapamatujte si následující pravidla:

 • Předvolba Nastavit změnu velikosti v procentech platí pro rámečky, jejichž velikost změníte po zapnutí této předvolby, ne na stávající rámečky.

 • Předvolba Nastavit změnu velikosti v procentech zůstává spojena s textem. Změněná velikost v bodech se bude i nadále zobrazovat v závorkách, i když vypnete předvolbu Nastavit změnu velikosti v procentech a znovu změníte velikost rámečku.

 • Chcete-li z panelu Transformace odstranit změněnou velikost v bodech, v panelu Transformace vyberte volbu Předefinovat měřítko jako 100 %. Výběr této volby nezmění vzhled rámečku se změněnou velikostí.

 • Pokud upravíte text nebo změníte velikost rámečku ve zřetězených rámečcích, když je zapnutá předvolba Nastavit změnu velikosti v procentech, měřítko textu bude změněné, i když se text posune do jiného rámečku. Ale když je vybraná volba Aplikovat na obsah, text, který přeteče do jiného rámečku v důsledku úprav, již nebude mít změněné měřítko.

Zkosení textu

 1. Vyberte text.
 2. V panelu Znaky zadejte číselnou hodnotu pro Zkosení  . Kladné hodnoty zešikmí text doprava, záporné hodnoty doleva.

Uvědomte si, že když nastavíte úhel textu, nevytvoříte tím znaky pravé kurzívy.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online