Pomocí příkazu Volby rohů můžete rychle aplikovat efekty rohů na libovolnou cestu. Dostupné rohové efekty jsou v rozsahu od jednoduchých rohů po ozdobné ornamenty.

Vliv různé tloušťky čáry
Vliv různé tloušťky čáry na rohové tvary

A. Ozdobný rohový efekt bez tahu B. Stejný efekt s tahem o šířce 1 bod C. Stejný efekt s tahem 4 body 

Aplikace tvarů rohů pomocí dialogu Volby rohů

 1. Nástrojem pro výběr vyberte cestu.

 2. Zvolte Objekt > Volby rohů.

 3. Chcete-li efekty rohů aplikovat na všechny čtyři rohy obdélníku, vyberte ikonu Všechna nastavení stejná . Když tato volba není vybraná, zobrazí se po obou stranách ikony tečky (jako přerušený článek řetězu).

 4. Vyberte efekt rohů a zadejte velikost jednoho nebo více rohů.

  Hodnota velikosti určuje poloměr, s nímž se efekt rohů táhne z každého bodu rohu.

 5. Vyberte Náhled, chcete-li vidět výsledek efektu před jeho aplikováním. Pak klikněte na OK.

Použití aktivních rohů

Pomocí aktivních rohů můžete aplikovat efekty rohů na pravoúhlé rámečky kliknutím na žlutý rámeček na rámečku a přetažením. Dále můžete na každý roh aplikovat různé efekty rohů a různé poloměry rohů.

 1. Vyberte rámeček obdélníku a klikněte na žlutý rámeček.

  Na vybraném rámečku se zobrazí čtyři žluté kosočtverce signalizující režim aktivních rohů. Pokud se na vybraném rámečku nezobrazí žlutý rámeček, vyberte Zobrazení > Netištěné > Zobrazit aktivní rohy.

 2. Chcete-li přidat efekty rohů, proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Chcete-li upravit poloměry všech čtyř rohů současně, přetáhněte jeden z kosočtverců do středu rámečku.

  • Chcete-li přizpůsobit jeden roh, podržte při přetahování kosočtverce stisknutou klávesu Shift.

  • Chcete-li cyklicky procházet různé efekty, klikněte se stisknutou klávesou Alt (Windows) či Option (Mac OS) na žlutý kosočtverec.

 3. Chcete-li ukončit úpravu rohů, klikněte kdekoli mimo vybraný rámeček.

Chcete-li odstranit efekty rohů, vyberte Objekt > Volby rohů a potom zvolte Žádné.

Pokud si nepřejete, aby se při výběru rámu zobrazil žlutý rámeček, vyberte Zobrazení > Netištěné > Skrýt aktivní rohy.

Vodítka pro aplikaci tvarů rohů

Zapamatujte si následující pravidla:

 • Pokud získáte zásuvné moduly, které přidávají další efekty, v příkazu Volby rohů v panelu Tah se mohou objevit další tvary.

 • Rohové efekty se objeví na všech rohových bodech cesty, ale nikdy ne na hladkých bodech. Když přemístíte rohové body cest, efekty se automaticky změní.

 • Pokud rohový efekt podstatně změní cestu, například vytvořením vyboulení dovnitř nebo ven, může ovlivnit způsob, jakým rámeček ovlivňuje svůj obsah nebo další části návrhu. Zvětšením velikosti rohového efektu můžete posunout existující obtékání textu nebo vsazení rámečku dále od rámečku.

 • Rohový efekt nemůžete upravit, ale můžete změnit jeho vzhled změnou poloměru rohu nebo úpravou tahu.

 • Pokud jste aplikovali rohové efekty, ale nevidíte je, podívejte se, zda jsou na cestě rohové body a že na cestu byla aplikovaná barva tahu nebo přechod. Pak zvětšete hodnotu volby Velikost v dialogovém okně Volby rohů nebo zvětšete tloušťku tahu v panelu Tah.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online