Pomocí dotykových zařízení můžete na svých rozvrženích pracovat kdekoli a kdykoli. Na dotykové pracovní ploše můžete vytvářet rozvržení pomocí ručních gest, která aplikace InDesign převede na grafiku. Dotyková pracovní plocha je podporována na všech dotykových zařízeních se systémem Microsoft Windows. Kromě tabletů se to týká také stolních počítačů nebo laptopů s dotykovým ovládáním. Pomocí intuitivních dotykových gest můžete kreslit tvary, přidávat text nebo zástupce obrazů. Do vytvořených rozvržení můžete také vybírat a přidávat datové zdroje z knihoven Creative Cloud.


Poznámka:

Využívejte novou dotykovou pracovní plochu pro bleskové vytváření nových rozvržení pomocí pár jednoduchých gest! Zde je stručný návod: Comp layouts in a touch environment (Vytváření rozvržení v dotykovém prostředí).

Přepnutí do dotykové pracovní plochy

Chcete-li přejít do dotykové pracovní plochy, vyberte možnost nabídky Okno > Pracovní plocha > Dotyková nebo klepněte na ikonu Dotyková pracovní plocha nacházející se v pravém horním rohu aktuální pracovní plochy aplikace InDesign.

Pokud odpojíte od dotykového zařízení klávesnici, aplikace InDesign tuto změnu okamžitě zjistí a přepne aktuální pracovní plochu na dotykovou pracovní plochu. Pokud k zařízení opět připojíte klávesnici, přepne se aplikace InDesign zpět do poslední pracovní plochy, ve které jste pracovali.

Poznámka: Toto chování klávesnice můžete zapnout nebo vypnout v předvolbách aplikace InDesign.

Nástroje dotykové pracovní plochy

Dotyková pracovní plocha neobsahuje všechny nástroje aplikace InDesign. Můžete ale otevírat dokumenty obsahující objekty, které v této pracovní ploše nelze vytvářet. Tyto objekty se zobrazí naprosto věrně, ale nebude možné je upravovat. Pomocí kteréhokoli z následujících nástrojů můžete začít vytvářet rozvržení:

Kreslení: Tento nástroj je dostupný pouze na dotykové pracovní ploše. Pomocí nástroje Kreslení můžete zahájit vytváření rozvržení pomocí gest. Viz téma Kreslení pomocí gest.

Textový nástroj: Pomocí textového nástroje můžete do rozvržení přidávat textové rámečky. Textové rámečky lze přemísťovat, měnit jejich velikost a upravovat je. Další informace naleznete v tématu Textové rámečky.

Rámeček: Pomocí nástroje Rámeček můžete do rozvržení přidávat grafiku. Grafiku můžete upravit změnou jejího vztahu k rámečku. Další informace naleznete v tématu Rámečky a objekty.

Tvar: Pomocí nástroje Tvar můžete do rozvržení přidávat tvary. Můžete si vybrat nástroj Obdélník, Elipsa nebo Mnohoúhelník. Další informace naleznete v tématu Kreslení pomocí tvarů.

Kreslení pomocí gest

Používání gest k vytváření rozvržení:

  1. Vytvořte nový dokument a vyberte Nástroj Kreslení, pokud již není vybrán.

  2. Pomocí jednoho z 16 gest začněte vytvářet prvky aplikace InDesign pro své rozvržení. V následujícím obrázku naleznete gesta, která lze používat:

    Klikněte na ikonu Nápověda v pravém horním rohu vaší pracovní plochy, tak zobrazíte nápovědu pro gesta.

  3. Pomocí panelů nacházejících se na pravé straně vaší pracovní plochy můžete vylepšovat své komponenty změnou jejich velikosti nebo úpravou barev a stylů. Můžete také vybírat a přidávat datové zdroje z knihovny Creative Cloud.

Vylepšení komponent

Dotyková pracovní plocha také nabízí panely pro vylepšení prvků rozvržení. Můžete mimo jiné měnit vlastnosti jako je barva, krytí a zarovnání. Vyberte prvek a otevřete odpovídající panel na pravé straně.

 


Barva


Text


Vytažení


Knihovny CC


Zarovnat a rozmístit


Kontextová nabídka


Krytí

Přepnutím do dalších pracovních ploch aplikace InDesign můžete svoje sestavy nebo náčrty dále vylepšit nebo dokončit.