Příručka uživatele Zrušit

Dotyková pracovní plocha

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Práce s balíčky stylů
   3. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace InDesign
  2. Dokumenty v cloudu aplikace InDesign | Časté dotazy
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Kopírování, vkládání grafiky
   3. Export obsahu do formátu EPUB
   4. Možnosti Adobe PDF
   5. Exportování obsahu do HTML
   6. Export do Adobe PDF
   7. Export do formátu JPEG
   8. Export do formátu HTML
   9. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   10. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 8. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Pomocí dotykových zařízení můžete na svých rozvrženích pracovat kdekoli a kdykoli. Na dotykové pracovní ploše můžete vytvářet rozvržení pomocí ručních gest, která aplikace InDesign převede na grafiku. Dotyková pracovní plocha je podporována na všech dotykových zařízeních se systémem Microsoft Windows. Kromě tabletů se to týká také stolních počítačů nebo laptopů s dotykovým ovládáním. Pomocí intuitivních dotykových gest můžete kreslit tvary, přidávat text nebo zástupce obrazů. Do vytvořených rozvržení můžete také vybírat a přidávat datové zdroje z knihoven Creative Cloud.

Poznámka:

Využívejte novou dotykovou pracovní plochu pro bleskové vytváření nových rozvržení pomocí pár jednoduchých gest! Zde je stručný návod: Comp layouts in a touch environment (Vytváření rozvržení v dotykovém prostředí).

Přepnutí do dotykové pracovní plochy

Chcete-li přejít do dotykové pracovní plochy, vyberte možnost nabídky Okno > Pracovní plocha > Dotyková nebo klepněte na ikonu Dotyková pracovní plocha nacházející se v pravém horním rohu aktuální pracovní plochy aplikace InDesign.

Pokud odpojíte od dotykového zařízení klávesnici, aplikace InDesign tuto změnu okamžitě zjistí a přepne aktuální pracovní plochu na dotykovou pracovní plochu. Pokud k zařízení opět připojíte klávesnici, přepne se aplikace InDesign zpět do poslední pracovní plochy, ve které jste pracovali.

Poznámka: Toto chování klávesnice můžete zapnout nebo vypnout v předvolbách aplikace InDesign.

Nástroje dotykové pracovní plochy

Dotyková pracovní plocha neobsahuje všechny nástroje aplikace InDesign. Můžete ale otevírat dokumenty obsahující objekty, které v této pracovní ploše nelze vytvářet. Tyto objekty se zobrazí naprosto věrně, ale nebude možné je upravovat. Pomocí kteréhokoli z následujících nástrojů můžete začít vytvářet rozvržení:

Kreslení: Tento nástroj je dostupný pouze na dotykové pracovní ploše. Pomocí nástroje Kreslení můžete zahájit vytváření rozvržení pomocí gest. Viz téma Kreslení pomocí gest.

Textový nástroj: Pomocí nástroje text můžete do rozvržení přidávat textové rámečky. Textové rámečky lze přemísťovat, měnit jejich velikost a upravovat je. Další informace naleznete v tématu Textové rámečky.

Rámeček: Pomocí nástroje Rámeček můžete do rozvržení přidávat grafiku. Grafiku můžete upravit změnou jejího vztahu k rámečku. Další informace naleznete v tématu Rámečky a objekty.

Tvar: Pomocí nástroje Tvar můžete do rozvržení přidávat tvary. Můžete si vybrat nástroj Obdélník, Elipsa nebo Mnohoúhelník. Další informace naleznete v tématu Kreslení pomocí tvarů.

Kreslení pomocí gest

Používání gest k vytváření rozvržení:

 1. Vytvořte nový dokument a vyberte Nástroj Kreslení, pokud již není vybrán.

 2. Pomocí jednoho z 16 gest začněte vytvářet prvky aplikace InDesign pro své rozvržení. V následujícím obrázku naleznete gesta, která lze používat:

  Klikněte na ikonu Nápověda v pravém horním rohu vaší pracovní plochy, tak zobrazíte nápovědu pro gesta.

 3. Pomocí panelů nacházejících se na pravé straně vaší pracovní plochy můžete vylepšovat své komponenty změnou jejich velikosti nebo úpravou barev a stylů. Můžete také vybírat a přidávat datové zdroje z knihovny Creative Cloud.

Vylepšení komponent

Dotyková pracovní plocha také nabízí panely pro vylepšení prvků rozvržení. Můžete mimo jiné měnit vlastnosti jako je barva, krytí a zarovnání. Vyberte prvek a otevřete odpovídající panel na pravé straně.

 


Barva


Text


Tah


CC knihovny


Zarovnat a rozmístit


Kontextová nabídka


Krytí

Přepnutím do dalších pracovních ploch aplikace InDesign můžete svoje sestavy nebo náčrty dále vylepšit nebo dokončit.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.