Příručka uživatele Zrušit

Formátování textu

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
   7. Rozšíření Capture
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Styly objektů
   3. Iniciály a vnořené styly
   4. Práce se styly
   5. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
   11. Formuláře
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Sdílení a spolupráce        
  2. Sdílení kvůli hodnocení
  3. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  4. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Export a publikování
   1. Publish Online
   2. Export obsahu do formátu EPUB
   3. Možnosti Adobe PDF
   4. Exportování obsahu do HTML
   5. Export do Adobe PDF
   6. Export do formátu JPEG
   7. Export do formátu HTML
   8. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování

Formátování textu

Chcete-li změnit vzhled textu, použijte ovládací panel. Když je vybraný text nebo když je v textu umístěný textový kurzor, v ovládacím panelu se zobrazují buď volby formátování znaků nebo odstavců, případně kombinace obou voleb, podle rozlišení monitoru. Stejné ovladače pro formátování textu se zobrazují také v panelech Znaky a Odstavec. Ke změně vzhledu textu můžete využít také panely Znaky a Odstavce.

Pamatujte si následující metody formátování textu:

 • Chcete-li formátovat znaky, můžete použít textový nástroj  a vybrat znaky nebo můžete kliknutím umístit textový kurzor, vybrat volby formátování a pak začít psát.

 • Chcete-li formátovat odstavce, nemusíte vybírat celý odstavec – stačí vybrat libovolné slovo nebo znak nebo umístit do odstavce textový kurzor. Můžete také vybrat text přes několik odstavců.

 • Chcete-li nastavit formátování pro všechny budoucí textové rámečky, které vytvoříte v platném dokumentu, zkontrolujte, že není aktivní textový kurzor a nic není vybrané, a pak určete volby formátování textu. Chcete-li nastavit výchozí formátování textu pro všechny nové dokumenty, zavřete všechny dokumenty a potom zadejte nastavení textu. Viz Nastavení výchozích hodnot.

 • Vyberte rámeček, chcete-li použít formátování na celý text uvnitř rámečku. Rámeček nesmí být součástí zřetězení.

 • Používejte odstavcové a znakové styly, chcete-li formátovat test rychle a konzistentně.

 1. Vyberte nástroj text  .
 2. Kliknutím umístěte textový kurzor nebo vyberte text, který chcete formátovat.
 3. V ovládacím panelu klikněte na ikonu formátování znaků  nebo ikonu formátování odstavce  .
  Ovládací panel

  A. Ovládací prvky formátování znaků B. Ovládací prvky formátování odstavce 

 4. Určete volby formátování.

Priority formátování textu

Kopírování atributů textu (kapátko)

Pomocí nástroje kapátko můžete kopírovat atributy textu, jako je nastavení znaků, odstavce, výplně a tahu, a pak tyto atributy aplikovat na jiný text. Standardně nástroj kapátko kopíruje všechny atributy textu. Chcete-li upravit atributy, které se budou kopírovat nástrojem kapátko, použijte dialogové okno Volby kapátka.

Nástroj kapátko je dostupný pouze v Zobrazení rozvržení.

Kopírování atributů na nevybraný text

 1. Nástrojem kapátko  klikněte na text, který je formátovaný s atributy, které chcete kopírovat. (Text může být i v jiném otevřeném dokumentu aplikace.) Kurzor kapátka otočí směr a zobrazí se jako plný , což znázorňuje, že je naplněný kopírovanými atributy. Když umístíte kapátko nad text, objeví se vedle načteného kapátka znak textového kurzoru  .
 2. Nástrojem kapátko vyberte text, který chcete změnit.

  Vybraný text převezme atributy načtené v kapátku. Dokud je nástroj kapátko vybraný, můžete vybírat další text a aplikovat tím formátování.

 3. Chcete-li zrušit výběr nástroje kapátko, klikněte na jiný nástroj.
Poznámka:

Chcete-li vymazat atributy formátování, které jsou právě načtené v nástroji kapátko, stiskněte Alt (Windows) nebo Option (Mac OS), když je nástroj kapátko naplněný. Nástroj kapátko otočí směr a zobrazí se jako prázdný , což označuje, že je připravený k načtení nových atributů. klikněte na objekt obsahující atributy, které chcete kopírovat, a pak přetáhněte nové atributy na jiný objekt.

Kliknutím kapátkem na formátovaný text zkopírujte jeho formátování (vlevo) a pak tažením přes neformátovaný text (uprostřed) toto formátování aplikujte (vpravo).

Pokud použijete nástroj kapátko ke kopírování odstavcového stylu z textu v jednom dokumentu na text v jiném dokumentu a odstavcový styl má stejný název, ale jiné nastavení atributů, všechny rozdíly se objeví jako lokální změny cílového stylu.

Kopírování atributů na vybraný text

 1. Nástrojem text  nebo nástrojem Text na cestě  vyberte text, na který chcete zkopírovat atributy.
 2. Nástrojem kapátko  klikněte na text, ze kterého chcete zkopírovat atributy. (Text, ze kterého chcete kopírovat atributy, musí být ve stejném dokumentu aplikace InDesign jako text, který chcete změnit.) Nástroj kapátko otočí směr a zobrazí se jako plný , což znázorňuje, že je naplněný zkopírovanými atributy. Atributy se aplikují na text, který jste vybrali v kroku 1.
Atributy textu se zkopírují na vybraný text

Určení atributů textu, které nástroj kapátko kopíruje

 1. V panelu nástrojů dvojitě klikněte na nástroj kapátko.
 2. V dialogovém okně Volby kapátka zvolte Nastavení znaků nebo Nastavení odstavce.
 3. Vyberte atributy, které chcete kopírovat nástrojem kapátko, a pak klikněte na OK.
Poznámka:

Chcete-li kopírovat nebo aplikovat pouze atributy odstavce beze změny nastavení v dialogovém okně Volby kapátka, podržte Shift a klikněte na text nástrojem kapátko.

Použití funkce Rychle aplikovat

Funkci Rychle aplikovat používejte k nalezení a aplikování příkazů nabídky, skriptů, proměnných a většiny ostatních příkazů, které lze najít v dialogovém okně Klávesové zkratky.

 1. Vyberte text nebo rámeček, na který chcete aplikovat styl, příkaz nabídky, skript nebo proměnnou.
 2. Zvolte Úpravy > Rychle aplikovat nebo stiskněte Ctrl+Enter (Windows) nebo Command+Return (Mac OS).
 3. Začněte psát název položky, kterou chcete aplikovat.

  Zadávaný název nemusí názvu stylu přesně odpovídat. Například zápis na najde styly s názvy Nadpis 1, Nadpis 2 a Podnadpis, stejně jako příkazy nabídky Nápověda, například nabídka Nápověda > Nápověda pro aplikaci InDesign.

  Použijte funkci Rychle aplikovat k nalezení stylů, příkazů nabídky, skriptů a proměnných.

  Poznámka:

  Hledání můžete zúžit na jen jednu kategorii, když napíšete příslušný prefix na začátek hledaného výrazu, například m: pro nabídky nebo p: pro odstavcové styly. Seznam prefixů zobrazíte kliknutím na šipku dolů vlevo od textového pole Rychle aplikovat. Kategorie, které nechcete zobrazit, můžete v tomto seznamu odznačit.

 4. Vyberte položku, kterou chcete aplikovat, a pak:
  • Chcete-li aplikovat styl, příkaz nabídky nebo proměnnou, stiskněte klávesu Enter nebo Return.

  • Chcete-li aplikovat odstavcový styl a odstranit lokální změny, stiskněte klávesy Alt+Enter (Windows) nebo Option+Return (Mac OS).

  • Chcete-li aplikovat odstavcový styl a odstranit lokální změny a znakové styly, stiskněte klávesy Alt+Shift+Enter (Windows) nebo Option+Shift+Return (Mac OS).

  • Chcete-li aplikovat položku bez zavření seznamu Rychle aplikovat, stiskněte klávesy Shift+Enter (Windows) nebo Shift+Return (Mac OS).

  • Chcete-li seznam Rychle aplikovat zavřít bez aplikování položky, stiskněte Esc nebo klikněte kamkoli jinde v okně dokumentu.

  • Chcete-li upravit styl, stiskněte klávesy Ctrl+Enter (Windows) nebo Command+Return (Mac OS).

Poznámka:

Když je zobrazený seznam Rychle aplikovat, můžete pomocí kláves šipka doleva a doprava procházet polem pro úpravy; stisknutím kláves šipka nahoru a šipka dolů můžete procházet seznamem položek.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.