Příručka uživatele Zrušit

Míchání tiskových barev

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Panel Vlastnosti
   6. Dotyková pracovní plocha
   7. Výchozí klávesové zkratky
   8. Obnovení dokumentu a vrácení akce
  3. Generativní umělá inteligence (k dispozici pouze v USA)
   1. Text na obrázek (beta)
   2. Často kladené otázky ke generativní umělé inteligenci
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu v aplikaci InDesign (Beta)
  2. Časté otázky o cloudových dokumentech aplikace InDesign (Beta)
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
   12. Export a import nastavení uživatele
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Vytvoření a úprava míchaných tiskových barev

Když potřebujete použít maximální počet vytištěných barev s co nejmenším počtem tiskových barev, můžete vytvořit nová políčka tiskových barev smícháním dvou přímých tiskových barev nebo smícháním přímé tiskové barvy s jednou nebo více výtažkovými barvami. Použití míchaných tiskových barev umožňuje zvýšit počet dostupných barev bez zvýšení počtu výtažků, použitých k vytištění dokumentu.

Můžete vytvořit jedno políčko míchané tiskové barvy nebo použít skupinu míchaných tiskových barev a vygenerovat více políček najednou. Skupina míchaných tiskových barev obsahuje řadu barev vytvořených s postupně se měnícím podílem různých výtažkových a přímých tiskových barev. Například výsledkem smíchání čtyř odstínů výtažkové azurové (20 %, 40 %, 60 % a 80 %) s pěti odstíny přímé barvy (10 %, 20 %, 30 %, 40 % a 50 %) je skupina míchaných tiskových barev, obsahující 20 různých políček vzorníku.

Panel Vzorník s políčky míchaných tiskových barev

A. Rodič skupiny míchaných tiskových barev B. Potomek ve skupině míchaných tiskových barev C. Míchaná tisková barva (samostatná) 

Před tím, než můžete vytvořit políčko nebo skupinu míchaných tiskových barev, musíte do panelu Vzorník přidat alespoň jednu přímou barvu.

Vytvoření políčka míchané tiskové barvy

 1. V nabídce panelu Vzorník zvolte Nové políčko míchané tiskové barvy. (Tato volba je ztlumená, dokud nepřidáte do panelu Vzorník přímou barvu.)
 2. Zadejte název políčka.
 3. Chcete-li zahrnout tiskovou barvu do míchané tiskové barvy, klikněte na prázdné pole vedle jejího názvu. Objeví se ikona tiskové barvy. Políčko míchané tiskové barvy musí obsahovat alespoň jednu přímou barvu.
 4. Nastavte podíl každé zahrnuté tiskové barvy pomocí jezdce nebo zadáním hodnoty do pole procent.
 5. Abyste přidali míchanou tiskovou barvu do panelu Vzorník, klikněte na Přidat nebo na OK.
  Poznámka:

  Barvy na monitoru často vypadají jinak, než když se vytisknou. Abyste dosáhli dobrých výsledků, požádejte svou komerční tiskárnu, aby vám vytiskla vzorky všech míchaných tiskových barev, které chcete tisknout.

Vytvoření skupiny míchaných tiskových barev

 1. V nabídce panelu Vzorník zvolte Nové políčko míchané tiskové barvy. (Tato volba je ztlumená, dokud nepřidáte do panelu Vzorník přímou barvu.)
 2. Zadejte název skupiny míchaných tiskových barev. Barvy ve skupině použijí tento název, následovaný číslovanou příponou vzorek (vzorek 1, vzorek 2, atd.).
 3. Chcete-li zahrnout tiskovou barvu do skupiny míchaných tiskových barev, klikněte na prázdné pole vedle jejího názvu.
 4. Pro každou vybranou tiskovou barvu proveďte následující úkony:
  • V poli Počáteční zadejte podíl tiskové barvy v procentech, na kterém chcete začít míchání ve skupině.

  • V poli Opakovat určete, kolikrát chcete zvýšit podíl tiskové barvy.

  • V poli Přírůstek určete, o kolik chcete zvýšit podíl tiskové barvy v každém kroku.

  Poznámka:

  Například při míchání a porovnávání 4 odstínů (20 %, 40 %, 60 %, 80 %) a 5 přímých odstínů (10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %) azurové výtažkové barvy k vytvoření 20 míchaných barev nastavte pro azurovou počáteční hodnotu na 20 %, hodnotu Opakovat na 3, nárůst na 20 % a výchozí hodnotu přímé barvy na 10 %, hodnotu Opakovat na 4 a nárůst na 10 %.  

 5. klikněte na Náhled vzorků barev, abyste vygenerovali vzorky bez zavření dialogového okna; pak můžete posoudit, zda se s vybranými tiskovými barvami a zadanými hodnotami vytvoří požadované výsledky, a pokud ne, můžete provést změny.
  Poznámka:

  Pokud zadané hodnoty pro Počáteční, Opakovat a Přírůstek způsobí, že se pro kteroukoliv barvu překročí 100 %, objeví se výstražné okno. Pokud se přesto rozhodnete pokračovat, InDesign omezí podíl tiskové barvy na 100 %.

 6. Kliknutím na OK přidejte všechny barvy ze skupiny míchaných tiskových barev do panelu Vzorník.

Úpravy políček míchaných tiskových barev

Vzorek míchané tiskové barvy můžete upravit stejným způsobem, jako jakýkoliv jiný vzorek. Při úpravách políčka nebo skupiny míchaných tiskových barev si pamatujte následující pravidla:

 • Pokud pomocí panelu Vzorník odstraníte tiskovou barvu, která je použitá v políčku míchané tiskové barvy, InDesign vás požádá o určení náhrady. Míchaná tisková barva musí obsahovat alespoň jednu přímou barvu, jinak se převede na výtažkovou barvu.

 • Změny, které provedete pro rodiče skupiny míchaných tiskových barev, se aplikují na všechny míchané barvy v této skupině. (Změny, které provedete pro jednotlivé políčko ve skupině míchaných tiskových barev, se aplikují pouze na toto políčko.)

 • Převedením míchané tiskové barvy na výtažkovou nebo přímou barvu se odstraní její spojení se skupinou míchaných tiskových barev.

 • Odstraněním rodiče skupiny míchaných tiskových barev se odstraní všechny vzorky z této skupiny.

 1. V panelu Vzorník dvojitě klikněte na rodiče  skupiny míchaných tiskových barev, kterou chcete změnit.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Vyberte novou tiskovou barvu, která nahradí stávající složku.

  • klikněte do pole vedle tiskové barvy, abyste ji vyloučili nebo zahrnuli jako složku skupiny míchaných tiskových barev.

  Poznámka:

  Nemůžete změnit počáteční procenta, počet kroků a přírůstky, použité při vytvoření skupiny míchaných tiskových barev.

 3. klikněte na OK.

Správa skupin míchaných tiskových barev

Použijte panel Vzorník, chcete-li odstraňovat skupiny míchaných tiskových barev, přidávat políčka a převádět políčka míchaných tiskových barev na výtažkové barvy.

Odstranění skupiny míchaných tiskových barev

 1. V panelu Vzorník vyberte rodiče skupiny míchaných tiskových barev, kterou chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit.

Přidání políčka barvy do skupiny míchaných tiskových barev

 1. V panelu Vzorník vyberte rodiče skupiny míchaných tiskových barev.
 2. Zvolte Nové políčko barvy z nabídky panelu.
 3. Pokud chcete, zadejte název políčka.
 4. Pro každou uvedenou tiskovou barvu určete podíl v procentech, který chcete mít v políčku míchané tiskové barvy. (Tiskové barvy nemůžete přidat ani odstranit.)
 5. klikněte na OK.

Převedení jednoho políčka míchané tiskové barvy na výtažkovou barvu

Míchané tiskové barvy můžete převést na výtažkové barvy, abyste snížili náklady tisku. Když převedete rodiče skupiny míchaných tiskových barev na výtažkovou barvu, rodičovské políčko zmizí, a ostatní políčka ze skupiny míchaných tiskových barev se převedou na výtažkové barvy.

 1. Dvojitě klikněte na políčko míchané tiskové barvy, které chcete převést.
 2. Ve volbě Typ barvy vyberte Výtažková a pak klikněte na OK.

Převedení všech barev ve skupině míchaných tiskových barev na výtažkové

 1. Dvojitě klikněte na rodiče  skupiny míchaných tiskových barev a v dialogovém okně, které se objeví, vyberte možnost Převést vzorky míchaných tiskových barev na výtažkové.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?