Příručka uživatele Zrušit

Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Dotyková pracovní plocha
   6. Výchozí klávesové zkratky
   7. Obnovení dokumentu a vrácení akce
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu v aplikaci InDesign (Beta)
  2. Časté otázky o cloudových dokumentech aplikace InDesign (Beta)
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Naučte se vytvářet dokumenty aplikace InDesign ve verzi pro Střední východ a severní Afriku.

Poznámka:

Verze pro Blízký východ podporuje arabštinu a hebrejštinu, plně podporuje jazyky psané zprava doleva, obsahuje funkce arabštiny/hebrejštiny a má anglické rozhraní. Francouzská verze používaná v severní Africe (francouzština*) rovněž plně podporuje jazyky psané zprava doleva, obsahuje funkce arabštiny/hebrejštiny a má francouzské rozhraní.

Adobe World Ready Composers

Poznámka:

Počínaje verzí aplikace InDesign 19.0 (říjen 2023) je výchozím nástrojem pro tvarování textu u modulu World Ready Composer nástroj Harfbuzz. Můžete změnit výchozí tvarovací nástroj pomocí skriptu.

Algoritmy sazby Adobe pro všechny jazyky vám umožňují vytvářet obsah v jazycích Středního východu. Můžete psát (a kombinovat) arabštinu, hebrejštinu, angličtinu, francouzštinu, němčinu, ruštinu a další románské jazyky.

Mezi dostupnými algoritmy sazeb vybíráte z nabídky panelu Odstavec (Okna > Odstavec > nabídka panelu). Například v aplikaci InDesign můžete použít algoritmus odstavcové sazby Adobe pro všechny jazyky. V aplikaci Illustrator zase můžete využít středovýchodní jednořádkový algoritmus sazby.

Směr psaní znaků
Směr psaní znaků

Soubory můžete ukládat pod názvy v arabštině nebo hebrejštině.

Směr textu

Pro vytváření obsahu v arabštině nebo hebrejštině můžete směr psaní zprava doleva (RTL) nastavit jako výchozí směr psaní. U dokumentů, které obsahují i text psaný zleva doprava (LTR), se můžete nyní plynule přepínat mezi oběma směry.

Směr psaní textu v odstavci můžete vybrat v panelu Odstavec.

Výběr psaní textu v odstavci
Výběr psaní textu v odstavci

Pokud ve stejném odstavci kombinujete více jazyků, můžete určit směr textu na úrovni znaků. Směr textu na úrovni znaků můžete také určit, chcete-li vložit určitá data nebo čísla.

Z nabídky panelu Znaky vyberte možnost Směr znaků a potom vyberte příslušný směr.

Algoritmy sazby Adobe pro všechny jazyky
Algoritmy sazby Adobe pro všechny jazyky

Směr článku

Když pracujete s arabskými a hebrejskými články, natéká článek obvykle zprava doleva. První sloupec musí být na pravé straně rámečku a následné sloupce se přidávají vlevo. Pokud vaše rozvržení obsahuje smíšený obsah, potom různé články potřebují různé směry.

Na panelu Článek (Okno > Text a tabulky > Článek) klikněte na směr článku.

Směr psaní textu v článku
Směr psaní textu v článku

Automatické vkládání zarovnání kašida

V arabštině se text zarovnává do bloku tím, že se vkládají zarovnání kašida. Kašidy jsou do znaků arabštiny vkládány s cílem tyto znaky prodloužit. Nedochází k úpravám mezer. Chcete-li zarovnávat do bloku odstavce tvořené textem v arabštině, použijte automatické vkládání zarovnání kašida.

Vyberte odstavec a na panelu Odstavec (Okna > Text a tabulky > Odstavec) vyberte nastavení z rozbalovacího seznamu Vložit zarovnání kašida. Dostupné možnosti: Žádné, Krátké, Střední, Dlouhé nebo Stylistické. Kašidy se vkládají pouze tehdy, pokud je odstavec zarovnáván do bloku. Toto nastavení nelze použít pro odstavce, které používají nastavení zarovnání.

Chcete-li na určitou skupinu znaků použít zarovnání kašida, vyberte znaky a z nabídky panelu znaků vyberte kašidy.

Automatická zarovnání kašida
Automatická zarovnání kašida

Ligatury

V arabštině a hebrejštině můžete na páry znaků automaticky použít ligatury. Ligatury představují topografické zástupné znaky pro určité páry písmen (pokud jsou v daném písmu OpenType k dispozici).

Když z nabídky ovládacího panelu nebo panelu Znaky vyberete volbu Ligatury, vytvoří se standardní ligatura definovaná v písmu.

 1. Vyberte text.
 2. Z nabídky panelu Znaky nebo z nabídky ovládacího panelu vyberte možnost Ligatury.

Některá písma OpenType ale mohou obsahovat více ozdobných volitelných ligatur, které můžete použít, když zvolíte příkaz Volitelné ligatury. Tyto ligatury naleznete v umístění: panel Znaky > OpenType > Volitelné ligatury.

Zapnutí ligatur
Zapnutí automatických ligatur

Diakritická znaménka

U arabského písma slouží diakritika nebo diakritická znaménka ve formě glyfů a označuje délku souhlásek nebo krátké samohlásky. Diakritické znaménko se umisťuje nad nebo pod písmo. Chcete-li dosáhnout lépe stylizovaného textu (nebo, u některých písem, lepší čitelnosti), můžete nastavit svislou nebo vodorovnou polohu diakritických znamének:

 1. Vyberte text, který obsahuje diakritická znaménka.
 2. Na panelu Znaky změňte polohu diakritických znamének relativně ke skriptu. Můžete měnit hodnoty Nastavení vodorovné polohy diakritických znaménekNastavení svislé polohy diakritických znamének.
Změna polohy diakritických znamének
Změna polohy diakritických znamének

Kopírování a vložení z aplikace Microsoft Word

Text můžete zkopírovat z aplikace Microsoft Word a přímo ho vložit do dokumentu. Zarovnání a směr vloženého textu se automaticky nastaví na zarovnání a směr textu v arabštině nebo hebrejštině.

Výchozí písma

Při instalaci verze pro Střední východ nebo severní Afriku je ve výchozím nastavení nastaven výchozí font písma podle jazyka instalace. Pokud jste například nainstalovali verzi podporující angličtinu a arabštinu, bude výchozí font písma nastaven na font Adobe Arabic. Obdobně platí, že pokud jste nainstalovali verzi podporující angličtinu a hebrejštinu, bude výchozí font písma nastaven na font Adobe Hebrew (ve Photoshopu na Myriad Hebrew).

Podpora starších fontů

V tomto vydání softwaru je možné používat i nadále tradičně používané fonty (například fonty AXT). Pro textové prvky se nicméně doporučuje používat novější fonty OpenType.

Ve výchozím nastavení je zapnuta ochrana chybějících glyfů (Upravit > Předvolby > Další možnosti textu). V situaci, kdy nejsou v používaném písmu glyfy k dispozici, se text zpracuje automaticky.

Typy číslic

Při práci v arabštině nebo hebrejštině můžete vybrat typ používaných číslic. Můžete vybrat mezi arabskými, hindskými a fársíjskými číslicemi.

Ve výchozím nastavení je v arabštině automaticky vybrána hindská verze a v hebrejštině arabské číslice. Pokud je ale potřeba, můžete přepnout do arabských číslic:

 1. Vyberte v zadaném textu příslušné číslice.
 2. Font, v němž se mají číslice zobrazit, vyberte na panelu Znaky (Ctrl+T) v seznamu Číslice.

Použití arabských číslic můžete zajistit tím, že vyberete možnost Při zápisu v arabských jazycích používat nativní číslice. Chcete-li tuto možnost použít, vyberte možnosti Úpravy > Předvolby > Další možnosti textu.

Výběr typu číslic
Výběr typu číslic

Dělení slov

Věty obsahující větší počet slov, než lze umístit na jeden řádek textu, automaticky obtékají i další řádek. Zarovnání textu, u něhož dochází k obtékání, někdy způsobuje, že se v řádku objevují nadbytečné mezery, které esteticky neladí a z pohledu lingvistiky jsou nesprávné. Dělení slov vám dává možnost slovo na konci řádku rozdělit pomocí rozdělovníku. Tento způsob rozložení věty způsobí, že věta následující řádek obtéká lépe.

Smíšený text: Na způsob dělení slov ve smíšeném textu má vliv funkce vkládající zarovnání kašida. Když jsou zarovnání kašida zapnuta, vkládají se zarovnání kašida ve všech vhodných případech a na text, který není v arabštině, se nepoužívá dělení slov. Když jsou zarovnání kašida vypnuta, používá se dělení slov pouze u textu, který není v arabštině.

Text v hebrejštině: Dělení slov je povoleno. Chcete-li dělení slov povolit a přizpůsobit nastavení, vyberte možnosti: panel Odstavec > nabídka panelu > Nastavení dělení slov.

Možnosti dělení slov
Možnosti dělení slov

Hledat a nahradit

Uživatelé používající arabštinu a hebrejštinu mohou provádět fulltextové hledání a nahrazování. Kromě hledání a nahrazování jednoduchého textu můžete také hledat a nahrazovat text s určitými vlastnostmi. Mezi tyto vlastnosti patří diakritická znaménka, kašidy, speciální znaky (například Alef), číslice v různých jazycích (například číslice v  hindštině), a další.

Provedení fulltextového vyhledání a nahrazení:

 • V aplikaci InDesign vyberte možnost: Úpravy > Najít/Nahradit

V aplikaci InDesign můžete k vyhledání a nahrazení znaků mezi arabštinou, hindštinou a farsi použít kartu Transliterovat (Úpravy > Hledat/Nahradit). Můžete například vyhledat číslice napsané v hindštině a převést je na arabštinu.

Glyfy

Uživatelé arabštiny a hebrejštiny mohou používat glyfy z výchozí znakové sady. Pokud ale chcete procházet, vybrat a použít glyf z výchozí znakové sady nebo z jiné znakové sady, použijte panel Glyfy:

 • V aplikaci InDesign vyberte možnost: Okno > Text a tabulky > Glyfy
 • V aplikaci Illustrator vyberte možnost: Okno > Text > Glyfy
Procházení, výběr a použití glyfů
Procházení, výběr a použití glyfů

Zarovnané alternativy

Písmo může obsahovat alternativní tvary určitých písmen abecedy. Tyto varianty tvaru písmen jsou u některých písmen obvykle k dispozici ze stylistických nebo kaligrafických důvodů. Pro specifické požadavky se k zarovnání a zarovnání odstavců do bloku příležitostně používají i zarovnané alternativy.

Zarovnané alternativy lze zapnout na úrovni odstavce, kde se alternativy používají, kdykoli je to možné. Tuto funkci můžete také zapnout nebo vypnout na úrovni znaků. Zarovnané alternativy jsou dostupné pouze u písem, do nichž je tato funkce integrována. Možnost zarovnané alternativy zapnout nebo vypnout je tudíž k dispozici pouze u podporovaných písem.

Arabská písma, která obsahují zarovnané alternativy: Adobe Arabic, Myriad Arabic a Adobe Naskh. Hebrejská písma, která obsahují zarovnané alternativy: Adobe Hebrew a Myriad Hebrew.

 • InDesign

Na úrovni odstavce: Okna > panel Odstavec > nabídka panelu > Zarovnání a poté vyberte příslušnou volbu ze seznamu Zarovnání

Na úrovni znaků: Okna > panel Znaky > nabídka panelu > volba Zarovnaná alternativa

 • Photoshop

Na úrovni znaků: Okna > panel Znaky > zaškrtávací políčko Zarovnané alternativy

Vkládání speciálních znaků pro Blízký východ

Některé znaky v arabštině a hebrejštině je obtížné vložit do textu. Arabské a hebrejské rozložení klávesnice také ztěžuje napsání nebo vložení těchto znaků. Chcete-li vložit znaky, jako je například hebrejský apostrof (gereš) nebo Maqaf, vyberte znak na panelu Znaky > nabídka panelu > Vložit speciální znak ME.

Vložit speciální znak ME
Vložit speciální znak ME

Směr tabulky

Uživatelé arabštiny a hebrejštiny mohou nastavit směr tabulky vložené do dokumentu. Podle toho dojde k nastavení pořadí buněk a sloupců, výchozího jazyka a zarovnání textu. Pro uživatele arabštiny je prvním sloupcem sloupec zcela vpravo a další sloupce se přidávají za sloupec zcela vlevo v tabulce. Směr tabulky je také podporován v Editoru článku (Ctrl + Y).

Nastavení směru nové tabulky:

 1. Klikněte na možnost Tabulka > Vložit tabulku
 2. V dialogu Vložit tabulku vyberte v seznamu Směr směr tabulky.

Změna směru existující tabulky:

 1. Umístěte kurzor do tabulky
 2. Otevřete panel Tabulka (Shift + F9) a kliknutím na ikonu Tabulka zleva doprava nebo Tabulka zprava doleva nastavte směr tabulky.

V případě tabulek zprava doleva přejdou arabské a severoafrické verze automaticky na výchozí jazyk arabštinu. Hebrejská verze je nastavena na hebrejštinu. V případě tabulek zleva doprava přejdou arabské a hebrejské verze automaticky na výchozí jazyk angličtinu. Severoafrická verze přejde automaticky do francouzštiny.

Směry vazby

Směr vazby určuje okraj, podle kterého je kniha svázána. Knihy napsané v jazyce zleva doprava jsou vázané vlevo. Dokumenty napsané v jazyce zprava doleva jsou svázány podél pravého okraje knihy.

Rozvržení stránky vpravo svázané knihy
Rozvržení stránky vpravo svázané knihy

Předvolby psaní zprava doleva

Neutrální znaky

Směr některých znaků v arabštině a hebrejštině se může jevit jako nejednoznačný. Nejasnosti týkající se směru znaků mohou způsobit zmatek ve směru a pořadí znaků. Postup, jak zajistit, aby byl směr takových znaků jasný a jednoznačný:

 1. Klikněte na možnost Úpravy > Předvolby > Zprava doleva
 2. Zaškrtněte políčko Vynutit směr neutrálních znaků podle vstupu z klávesnice.

Ovládání kurzoru

Uživatelé arabštiny a hebrejštiny mohou ovládat směr pohybu kurzoru při používání šipek na klávesnici. Seznam Pohyb kurzoru (Úpravy > Předvolby > Zprava doleva) obsahuje dvě možnosti, ze kterých si můžete vybrat:

 • Vizuální: Kurzor se pohybuje ve směru kláves šipek. Při stisknutí šipky doprava se kurzor na obrazovce pohybuje doprava.
 • Logický: Kurzor se pohybuje podle směru, ve kterém je zapisován příslušný jazyk. V arabštině a hebrejštině tedy platí, že při stisknutí šipky doprava se kurzor pohybuje vlevo (na následující znak v jazyce zprava doleva).

Číslování stránek a kapitol

Uživatelé arabštiny a hebrejštiny používají nejčastěji používaný systém číslování ve svém regionu. Mezi nejpopulárnější systémy číslování patří:

 • Arabský: Arabský Abjad a Alef-Ba-Tah
 • Francouzský: Hebrejský biblický standard a Hebrejská nestandardní desítková soustava

Chcete-li vybrat nebo změnit systém číslování, přejděte do panelu Rozvržení > Možnosti číslování a oddílu a poté vyberte některou z možností v seznamu Styl.

Číslování stránek, oddílů a kapitol
Číslování stránek, oddílů a kapitol

Směr psaní v zobrazení Galerie a v editoru článků

V arabštině a hebrejštině můžete označit směr, kterým píšete. Přejděte do dialogu Úpravy > Předvolby > Zobrazení editoru článku a zaškrtnutím políčka Označovat směr psaní aktivujte tuto funkci. Když je tato funkce aktivovaná, zobrazuje kurzor šipku označující směr psaní.

Zbarvení diakritiky

V arabských textech lze diakritické značky různě zabarvovat ze stylistických či jiných důvodů. Diakritické značky mohou například zdůrazňovat určitý aspekt slova nebo věty. Pomocí dotazu Změnit barvu diakritiky v arabštině můžete vyhledat diakritické značky a změnit jejich barvu.

 1. Klikněte na příkaz Úpravy > Hledat/Změnit
 2. V seznamu Dotaz vyberte možnost Změnit barvu diakritiky v arabštině
 3. Pomocí tlačítek Změnit, Změnit vše nebo Změnit/Hledat můžete nahradit starší diakritické značky nově zbarvenými diakritickými značkami.

Tento dotaz můžete změnit podle svých požadavků a uložit.

Další podobné nápovědy

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Zeptejte se komunity

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe InDesign

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.