Příručka uživatele Zrušit

Prolnutí barev

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Dotyková pracovní plocha
   6. Výchozí klávesové zkratky
   7. Obnovení dokumentu a vrácení akce
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu v aplikaci InDesign (Beta)
  2. Časté otázky o cloudových dokumentech aplikace InDesign (Beta)
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Určení způsobu prolnutí barev

Barvy mezi dvěma překrývajícími se objekty je možno prolnout pomocí režimů prolnutí. Režimy prolnutí umožňují měnit způsoby, kterými se míchají barvy navrstvených objektů.

 1. Vyberte jeden nebo více objektů nebo skupinu.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V panelu Efekty zvolte z nabídky režim prolnutí, například Normální nebo Překrýt.

  • V oblasti Průhlednost v dialogovém okně Efekty zvolte z nabídky režim prolnutí.

Volby režimu prolnutí

Režimy prolnutí určují, jak se základní barva, neboli spodní barva v kresbě, vzájemně ovlivňuje s míchanou barvou, což je barva vybraného objektu nebo skupiny objektů. Výsledná barva je barva, která vznikne prolnutím.

Normální

Vybarví výběr míchanou barvou bez ovlivnění základní barvou. Normální režim je výchozí.

Násobit

Vynásobí základní barvu míchanou barvou. Výsledná barva je vždy tmavší barva. Násobení libovolné barvy s černou vytvoří černou barvu. Násobení libovolné barvy s bílou nechá barvu beze změny. Efekt je podobný jako při kreslení na stránku více popisovači (fixy) přes sebe.

Závoj

Vynásobí inverzní hodnoty míchané a základní barvy. Výsledná barva je vždy světlejší barva. Závoj s černou barvou nechá barvu beze změny. Závoj s bílou barvou vytvoří bílou barvu. Efekt je podobný promítnutí více diapozitivů přes sebe.

Překrýt

Násobí nebo závojem změní barvy v závislosti na základní barvě. Vzorky nebo barvy překryjí existující kresbu, ale zachovají světla a stíny základní barvy a míchaná barva se přimíchává tak, aby odrážela světlost nebo tmavost původní barvy.

Měkké světlo

Ztmaví nebo zesvětlí barvy v závislosti na míchané barvě. Efekt je podobný osvětlení kresby rozptýleným světlem.

Pokud je míchaná barva (zdroj světla) světlejší než 50 % šedá, kresba se zesvětlí. Pokud je míchaná barva tmavší než 50 % šedá, kresba se ztmaví. Při malování zcela černou nebo bílou vznikne výrazně tmavší nebo světlejší plocha, ale ne zcela černá nebo bílá.

Tvrdé světlo

Násobí nebo závojem změní barvy podle míchané barvy. Efekt je podobný osvětlení kresby ostrým bodovým světlem.

Pokud je míchaná barva (zdroj světla) světlejší než 50 % šedá, kresba se zesvětlí, jako v režimu Závoj. To je užitečné pro přidávání světel do kresby. Pokud je míchaná barva tmavší než 50 % šedá, obraz se ztmaví, jako v režimu Násobit. To je užitečné pro přidávání stínů do kresby. Při malování zcela černou nebo bílou vznikne čistá černá nebo bílá.

Zesvětlit barvy

Zesvětlí základní barvu, aby odpovídala míchané barvě. Mícháním s černou nevzniká žádná změna.

Ztmavit barvy

Ztmaví základní barvu, aby odpovídala míchané barvě. Míchání s bílou nechá barvu beze změny.

Ztmavit

Vybere tmavší z míchané a základní barvy jako výslednou barvu. Oblasti světlejší než míchaná barva se nahradí a oblasti tmavší než míchaná barva se nezmění.

Zesvětlit

Vybere světlejší z míchané a základní barvy jako výslednou barvu. Oblasti tmavší než míchaná barva se nahradí a oblasti světlejší než míchaná barva se nezmění.

Rozdíl

Odečte buď míchanou barvu od základní barvy, nebo základní barvu od míchané barvy, a to podle toho, která má vyšší hodnotu jasu. Míchání s bílou invertuje hodnoty základní barvy; mícháním s černou nevzniká žádná změna.

Vyloučit

Vytvoří podobný efekt jako režim Rozdíl, ale méně kontrastní. Míchání s bílou invertuje složky základní barvy. Mícháním s černou nevzniká žádná změna.

Odstín

Vytvoří barvu se světlostí a sytostí základní barvy a odstínem míchané barvy.

Sytost

Vytvoří barvu se světlostí a odstínem základní barvy a sytostí míchané barvy. Malování s tímto režimem v oblasti s nulovou sytostí (šedé) nezpůsobí žádné změny.

Barva

Vytvoří barvu se světlostí základní barvy a odstínem a sytostí míchané barvy. Tím se zachovají úrovně šedí v kresbě, což se hodí při vybarvování jednobarevných kreseb a při tónování barevných kreseb.

Světlost

Vytvoří barvu s odstínem a sytostí základní barvy a světlostí míchané barvy. Tento režim vytváří opačný efekt než režim Barva.

Poznámka:

Vyhněte se aplikování režimů prolnutí Rozdíl, Vyloučit, Odstín, Sytost, Barva a Světlost na objekty s přímými barvami; v těchto případech se mohou do dokumentu přidat další nežádoucí barvy. Další informace viz Nejlepší postupy při vytváření průhlednosti.

Izolování režimů prolnutí

Když aplikujete režim prolnutí na objekt, jeho barvy se prolnou se všemi objekty pod ním. Chcete-li prolnutí omezit jen na určité objekty, můžete tyto objekty seskupit a pak na takovou skupinu aplikovat volbu Izolovat prolnutí. Volba Izolovat prolnutí omezí prolnutí pouze na danou skupinu a zabrání ovlivnění objektů pod skupinou. (Volba Izolovat prolnutí je užitečná pro objekty s jiným režimem prolnutí než Normální.)

Skupina (hvězda a kruh) s vypnutou volbou Izolovat prolnutí (vlevo) a s touto volbou zapnutou (vpravo)

Je nutno si uvědomit, že režimy prolnutí aplikujete na jednotlivé objekty, avšak volbu Izolovat prolnutí aplikujete na skupinu. Tato volba omezí interakce prolnutí pouze na danou skupinu. Neovlivňuje režimy prolnutí aplikované přímo na samotnou skupinu.

 1. Režimy prolnutí a nastavení krytí aplikujte na jednotlivé objekty, jejichž prolnutí chcete izolovat.
 2. Pomocí nástroje pro výběr vyberte objekty, které chcete izolovat.
 3. Zvolte Objekt > Seskupit.
 4. V panelu Efekty vyberte Izolovat prolnutí. (Pokud tato volba není zobrazena, z nabídky panelu Efekty zvolte Zobrazit volby.)
  Poznámka:

  Můžete izolovat prolnutí objektů v souboru PDF, který obsahuje režimy prolnutí. Nejdříve umístěte soubor PDF s vybranou volbou Nepřekrýt pozadí v dialogovém okně Umístit PDF. Pak aplikujte volbu Izolovat prolnutí.

Vykrojení objektů uvnitř skupiny

Použijte volbu Vykrojení skupiny v panelu Efekty, chcete-li, aby atributy krytí a prolnutí každého objektu ve vybrané skupině vysekly – tedy vizuálně blokovaly – spodnější objekty ve skupině. Vykrojí se pouze objekty uvnitř vybrané skupiny. Objekty pod vybranou skupinou jsou nadále ovlivněny prolnutím nebo průhledností, které jste aplikovali na objekty ve skupině.

Je nutno si uvědomit, že režimy prolnutí a krytí aplikujete na jednotlivé objekty, avšak volbu Vykrojení skupiny aplikujete na skupinu.

Skupina s vypnutou (vlevo) a zapnutou volbou Vykrojení skupiny (vpravo)

 1. Režimy prolnutí a nastavení krytí aplikujte na jednotlivé objekty, které chcete vyseknout.
 2. Nástrojem pro výběr vyberte objekty, které chcete vyseknout.
 3. Zvolte Objekt > Seskupit.
 4. V panelu Efekty vyberte Vykrojení skupiny. (Pokud tato volba není zobrazena, z nabídky panelu Efekty zvolte Zobrazit volby.)

Určení barevného prostoru pro prolnutí průhledných objektů

Aby bylo možné míchat barvy průhledných objektů na dvojstránce, InDesign převede barvy všech objektů do společného barevného prostoru s použitím profilu barev CMYK nebo RGB dokumentu. Tento prostor prolnutí umožní prolnutí objektů z více barevných prostorů, když jsou navzájem průhledné. Aby se zabránilo nesouladu barev mezi různými oblastmi objektů na obrazovce a v tisku, použije se pro obrazovku a při sloučení průhlednosti prostor prolnutí.

Prostor prolnutí se použije pouze pro ty dvojstránky, které obsahují průhlednost.

 1. Zvolte Úpravy > Prostor prolnutí průhlednosti a pak zvolte jeden z barevných prostorů dokumentu.
Poznámka:

Při obvyklém pracovním postupu pro tisk zvolte barevný prostor CMYK dokumentu.

Další podobné nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?