Příručka uživatele Zrušit

Volby Adobe PDF

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
   7. Rozšíření Capture
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Styly objektů
   3. Iniciály a vnořené styly
   4. Práce se styly
   5. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
   11. Formuláře
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Sdílení a spolupráce        
  2. Sdílení kvůli hodnocení
  3. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  4. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Export a publikování
   1. Publish Online
   2. Export obsahu do formátu EPUB
   3. Možnosti Adobe PDF
   4. Exportování obsahu do HTML
   5. Export do Adobe PDF
   6. Export do formátu JPEG
   7. Export do formátu HTML
   8. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 8. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Kategorie voleb Adobe PDF

Volby PDF můžete nastavit při exportu do PDF nebo když vytváříte nebo upravujete přednastavení PDF. Volby Adobe PDF jsou rozděleny do kategorií. Seznam kategorií se zobrazuje v levé části dialogového okna Export Adobe PDF, s výjimkou voleb Standard a Kompatibilita, které jsou v horní části dialogového okna. Když exportujete do PDF, změna libovolné volby způsobí, že se na konci názvu přednastavení zobrazí text „změněné“.

Standardní

Určuje formát PDF/X souboru.

Kompatibilita

Určuje verzi PDF pro soubor.

Všeobecné

Určuje základní volby souboru.

Komprese

Určuje, zda se mají obrazy komprimovat a převzorkovat dolů, a pokud ano, jaká metoda a nastavení se použije.

Značky a spadávky

Určuje tiskové značky a oblasti spadávky a popisu. Přestože volby jsou stejné jako v tiskovém dialogovém okně, výpočty jsou trochu rozdílné, protože PDF se nevytváří se známou velikostí stránky.

Výstup

Určuje, jak se do souboru PDF uloží barvy a profily výstupního záměru PDF/X.

Další volby

Řídí ukládání písem, popisů OPI, sloučení průhledností a instrukcí JDF do souboru PDF.

Zabezpečení

Přidává do souboru PDF zabezpečení. Když vytváříte nebo upravujete přednastavení PDF, nejsou volby zabezpečení dostupné.

Přehled

Zobrazí přehled současných nastavení PDF. Kliknutím na šipku vedle kategorie (např. Všeobecné) můžete zobrazit jednotlivá nastavení. Chcete-li uložit přehled do textového souboru ASCII, klikněte na Uložit přehled. Ikona varování spolu s vysvětlením se zobrazí, pokud nastavení ve vybraném přednastavení nelze dodržet a musí být přemapováno. Pokud například přednastavení určuje zdrojové profily, které neodpovídají aktuálnímu souboru nastavení barev, použijí se profily určené souborem nastavení barev.

O standardech PDF/X

Standardy PDF/X jsou definovány Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Standardy PDF/X se vztahují na výměnu grafického obsahu. Při převodu do PDF se kontroluje soulad zpracovávaného souboru s určeným standardem. Pokud PDF nesplňuje požadavky vybraného standardu ISO, objeví se dotaz, zda chcete převod zrušit, nebo pokračovat a vytvořit soubor, který tomuto standardu nevyhovuje. Široce používanými standardy pro tisk pracovních postupů publikování je formát PDF/, například PDF/X-1a.

Formát PDF/X-4 je spolehlivý, pokud jde o skutečnou průhlednost a správu barev. Tento formát je optimální digitální tiskárny RIP, které používají Adobe PDF Print Engine, a pro jakýkoli soubor PDF, který chcete vytisknout v aplikaci Acrobat.

Poznámka:

Další informace o PDF/X najdete na webu ISO a na webu Adobe.

Úrovně kompatibility PDF

Při vytváření souborů PDF se musíte rozhodnout, kterou verzi PDF použijete. Verzi PDF můžete změnit přepnutím na jiné přednastavení nebo výběrem volby kompatibility, když soubor ukládáte jako PDF nebo upravujete přednastavení PDF.

Obecně řečeno, pokud není konkrétně zapotřebí zpětná kompatibilita se staršími verzemi, měli byste použít nejnovější verzi (v tomto případě verzi 1.7). Nejnovější verze zahrnuje všechny nejnovější vlastnosti a funkce. Pokud ale vytváříte dokumenty, které budou široce distribuovány, měli byste zvážit použití volby Acrobat 5.0 (PDF 1.4) nebo Acrobat 6.0 (PDF 1.5), abyste zajistili, že si všichni uživatelé budou moci dokument prohlédnout a vytisknout.

V následující tabulce jsou porovnány některé funkce v souborech PDF vytvořených s různými nastaveními kompatibility.

Poznámka:

Aplikace Acrobat 8.0 a 9.0 také používají formát PDF 1.7.

Acrobat 3.0 (PDF 1.3)

Acrobat 5.0 (PDF 1.4)

Acrobat 6.0 (PDF 1.5)

Acrobat 7.0 (PDF 1.6) a Acrobat X (PDF 1.7)

Soubory PDF lze otevřít v programech Acrobat 3.0 a Acrobat Reader 3.0 a novějších.

Soubory PDF lze otevřít v programech Acrobat 3.0 a Acrobat Reader 3.0 a novějších. Funkce specifické pro pozdější verze však mohou být nedostupné nebo je nebude možné zobrazit.

Většinu souborů PDF lze otevřít v programech Acrobat 4.0 a Acrobat Reader 4.0 nebo novějších. Funkce specifické pro pozdější verze však mohou být nedostupné nebo je nebude možné zobrazit.

Většinu souborů PDF lze otevřít v programech Acrobat 4.0 a Acrobat Reader 4.0 nebo novějších. Funkce specifické pro pozdější verze však mohou být nedostupné nebo je nebude možné zobrazit.

Nemůže obsahovat kresby, které používají efekty živé průhlednosti. Před převodem do formátu PDF 1.3 musí být všechny průhledné kresby sloučeny.

Podporuje používání živé průhlednosti v kresbách. (Nástroj Acrobat Distiller průhlednosti slučuje.)

Podporuje používání živé průhlednosti v kresbách. (Nástroj Acrobat Distiller průhlednosti slučuje.)

Podporuje používání živé průhlednosti v kresbách. (Nástroj Acrobat Distiller průhlednosti slučuje.)

Vrstvy nejsou podporované.

Vrstvy nejsou podporované.

Zachová vrstvy při vytváření PDF z aplikací, které podporují generování dokumentů PDF s vrstvami, jako je Illustrator CS a novější nebo InDesign CS a novější.

Zachová vrstvy při vytváření PDF z aplikací, které podporují generování dokumentů PDF s vrstvami, jako je Illustrator CS a novější nebo InDesign CS a novější.

Podporuje barevný prostor DeviceN s až 8 tiskovými barvami.

Podporuje barevný prostor DeviceN s až 8 tiskovými barvami.

Podporuje barevný prostor DeviceN s až 31 tiskovou barvou.

Podporuje barevný prostor DeviceN s až 31 tiskovou barvou.

Vícebajtová písma lze vkládat. (Distiller při vkládání písma převede.)

Vícebytová písma lze vkládat.

Vícebytová písma lze vkládat.

Vícebytová písma lze vkládat.

Podpora 40bitového zabezpečení RC4.

Podpora 128bitového zabezpečení RC4.

Podpora 128bitového zabezpečení RC4.

Podpora 128bitového zabezpečení RC4 a 128bitového zabezpečení AES (Advanced Encryption Standard).

Všeobecné volby pro soubory PDF

Chcete-li nastavit následující volby, klikněte na kategorii Všeobecné v dialogovém okně Export Adobe PDF:

Popis

Zobrazuje popis z vybraného přednastavení a nabízí místo, kde můžete popis upravit. Popis můžete vložit ze schránky.

Stránky

Všechna

Exportuje všechny stránky v současném dokumentu nebo v knize.

Rozsah

Určí rozsah stránek, které se budou exportovat ze současného dokumentu. Rozsah můžete zadat pomocí pomlčky a oddělit více stránek nebo rozsahů čárkami. Tato volba je nedostupná, když exportujete knihy nebo vytváříte přednastavení.

Dvojstránky

Exportuje stránky společně, jako by byly vytištěné na stejném listu.

PoznámkaPro komerční tisk nevybírejte volbu Dvojstránky; jinak poskytovatel služeb nebude schopen stránky vyřadit.

Prohlížení

Zobrazení

Úvodní nastavení zobrazení dokumentu PDF při otevření.

Tento rozbalovací seznam se aktivuje pouze v případě, že jste zvolili možnost Standard PDF - žádný.

Rozvržení

Úvodní rozvržení zobrazení dokumentu PDF při otevření.

Pokud je v rozbalovacím seznamu Kompatibilita vybraná možnost Acrobat 4 (PDF 1.3) nebo Acrobat 5 (PDF 1.4), dojde k deaktivaci následujících voleb obsažených v rozbalovacím seznamu Uspořádání:

 • Dvojstránky (Protilehlé)
 • Dvojstránky (Titulní stránka)

Volby

Vložit miniatury stránek

Vloží náhled miniatury pro každou stránku souboru PDF, což zvětší velikost souboru. Vypněěte tuto volbu, jestliže budou soubor PDF prohlížet a tisknout uživatelé verze Acrobat 5.0 a novějších verzí, ve kterých jsou miniatury vytvářeny dynamicky při každém kliknutí do panelu Stránky.

Optimalizovat pro rychlé zobrazování z webu

Zmenší velikost souboru PDF a optimalizuje soubor PDF pro rychlejší zobrazování v prohlížeči webu změnou struktury souboru tak, aby ho bylo možné stahovat po jednotlivých stránkách (byte-serving). S touto volbou se text a čárové grafiky komprimují bez ohledu na nastavení, které jste vybrali v kategorii Komprese v dialogovém okně Export Adobe PDF.

Vytvořit tagované PDF

Během exportu automaticky taguje elementy v článku na základě podmnožiny tagů aplikace Acrobat, které InDesign podporuje. To zahrnuje rozpoznávání odstavců, základního formátování textu, seznamů a tabulek. (Tagy můžete také vložit do dokumentu a nastavit před exportem do PDF. Viz článek Přidávání struktury do PDF.)

Poznámka: Pokud je Kompatibilita nastavená na Acrobat 6 (PDF 1.5) nebo novější, jsou tagy komprimovány, aby se zmenšila velikost souboru. Pokud pak PDF otevřete v Acrobatu 4.0 nebo Acrobatu 5.0, tagy se nezobrazí, protože tyto verze Acrobatu neumí tagy dekomprimovat.

Zobrazit PDF po exportu

Otevře nově vytvořený soubor PDF ve výchozí aplikaci pro prohlížení PDF.

Vytvořit vrstvy Acrobatu

Uloží každou vrstvu aplikace InDesign jako vrstvu aplikace Acrobat uvnitř PDF. Také exportuje všechny tiskové značky, které jste zahrnuli do samostatných vrstev značek a spadávek. Vrstvy lze plně ovládat, což umožní uživatelům aplikace Acrobat 6.0 a novějších verzí generovat více verzí souboru z jednoho PDF. Pokud například bude dokument publikován ve více jazycích, můžete umístit text pro každý jazyk na samostatnou vrstvu. Poskytovatel předtiskových služeb pak může vrstvy zobrazit nebo skrýt, aby vygeneroval různé verze dokumentu.

Pokud vyberete volbu Vytvořit vrstvy Acrobatu, když exportujete do PDF knihu, standardně se stejně pojmenované vrstvy sloučí.

Poznámka: Volba Vytvořit vrstvy Acrobat je dostupná pouze, když je Kompatibilita nastavená na Acrobat 6 (PDF 1.5) nebo novější.

Exportovat vrstvy

Určuje, zda se viditelné a netisknutelné vrstvy zahrnou do PDF. Nastavení Volby vrstvy můžete použít, chcete-li určit, zda vrstvy budou skryté nebo nastavené jako netisknutelné. Když exportujete do PDF, zvolte, zda chcete exportovat Všechny vrstvy (včetně skrytých a netisknutelných vrstev), Viditelné vrstvy (včetně netisknutelných vrstev) nebo Viditelné a tištěné vrstvy.

Zahrnout

Záložky

Vytvoří záložky pro položky obsahu, a zachová přitom úrovně obsahu. Záložky se vytvoří z informací zadaných v panelu Záložky.

Hypervazby

Vytvoří anotace hypervazeb PDF pro hypervazby a položky obsahu a rejstříku aplikace InDesign.

Viditelná vodítka a mřížky

Exportuje vodítka okrajů, pomocná vodítka, vodítka sloupců a mřížky účaří, které jsou v dokumentu viditelné. Mřížky a vodítka se exportují ve stejné barvě, jakou mají v dokumentu.

Netištěné objekty

Exportuje objekty, na které jste aplikovali volbu Netištěné v panelu Atributy.

Interaktivní elementy

Volbou Zahrnout vzhled přidáte do PDF položky jako například tlačítka a titulní obrazy videa. Chcete-li vytvořit PDF s interaktivními prvky, vyberte volbu Adobe PDF (Interaktivní) namísto volby Adobe PDF (Tisknout). Viz článek Volby exportu do interaktivního formátu PDF.

Volby komprese a převzorkování pro PDF

Při exportu dokumentů do Adobe PDF můžete komprimovat text a čárové grafiky, a komprimovat a převzorkovat dolů bitmapové obrazy. Podle zvolených nastavení může komprese a převzorkování podstatně zmenšit velikost souboru PDF s malou nebo žádnou ztrátou detailů a přesnosti.

Část Komprese v dialogovém okně Export Adobe PDF je rozdělena na tři sekce. Každá sekce obsahuje následující volby pro kompresi a převzorkování barevných, šedotónových nebo monochromatických obrazů v dokumentu.

Převzorkování

Pokud plánujete použití souboru PDF na webu, pak převzorkování umožní dosáhnout vyšší komprese. Pokud plánujete tisk souboru PDF ve vysokém rozlišení, zkonzultujte nastavení voleb komprese a převzorkování se svým poskytovatelem služeb.

Měli byste také zvážit, zda budou uživatelé potřebovat stránku zvětšit. Pokud například vytváříte PDF dokument pro mapu, zvažte možnost použití vyššího rozlišení, aby si uživatelé mohli zvětšit jednotlivé oblasti mapy.

Převzorkování dolů znamená snížení počtu obrazových bodů v obrazu. Chcete-li převzorkovat dolů barevné, šedotónové a monochromatické obrazy, zvolte metodu interpolace – převzorkování s průměrováním, bikubické převzorkování nebo převzorkování bez průměrování – a zadejte požadované rozlišení (v obrazových bodech na palec). Pak zadejte rozlišení do textového pole Pro obrazy nad. Všechny obrazy, které mají rozlišení větší než je tento práh, se převzorkují dolů.

Zvolená metoda interpolace určuje, jak se obrazové body odstraní:

Převzorkování s průměrováním na

Zprůměruje obrazové body ve vzorkované oblasti a celou plochu nahradí průměrnou barevnou hodnotou při zadaném rozlišení.

Převzorkování bez průměrování na

Zvolí obrazový bod uprostřed vzorkované oblasti a nahradí celou plochu barevnou hodnotou tohoto bodu. Převzorkování bez průměrování podstatně zkrátí dobu potřebnou pro převod ve srovnání s převzorkováním s průměrováním, ale výsledné obrazy nemají tak hladké a plynulé tóny.

Bikubické převzorkování na

Použije k určení barvy obrazového bodu vážený průměr, což obvykle dává lepší výsledky než převzorkování pomocí jednoduchého průměrování. Bikubické převzorkování je nejpomalejší, ale nejpřesnější metoda, jejímž výsledkem jsou nejplynulejší přechody tónů.

Komprese

Určuje typ použité komprese:

Automaticky (JPEG)

Automaticky určuje nejlepší kvalitu barevných a šedotónových obrazů. Pro většinu souborů dává tato volba uspokojivé výsledky.

JPEG

Je vhodná pro obrazy ve stupních šedi nebo pro barevné obrazy. Komprese JPEG je ztrátová, což znamená, že odstraňuje obrazová data a může snížit kvalitu obrazu; snaží se ale zmenšit velikost souboru s minimální ztrátou informací. Protože komprese JPEG odstraňuje data, může dosáhnout mnohem menších velikostí souboru než komprese ZIP.

ZIP

Funguje dobře pro obrazy s velkými plochami jedné barvy nebo s opakujícími se vzorky a pro černobílé obrazy, které obsahují opakující se vzorky. Komprese ZIP může být bezeztrátová nebo ztrátová, v závislosti na nastavení Kvalita obrazu.

JPEG 2000

Je mezinárodní standard pro kompresi a sbalení obrazových dat. Podobně jako komprese JPEG je i komprese JPEG2000 vhodná pro obrazy ve stupních šedé nebo pro barevné obrazy. Poskytuje také další výhody, například postupné zobrazování. Volba JPEG 2000 je dostupná pouze když je Kompatibilita nastavená na Acrobat 6 (PDF 1.5) nebo novější.

Automaticky (JPEG 2000)

Automaticky určuje nejlepší kvalitu barevných a šedotónových obrazů. Volba Automaticky (JPEG 2000) je dostupná pouze když je Kompatibilita nastavená na Acrobat 6 (PDF 1.5) nebo novější.

CCITT a Run Length

Dostupné pouze pro monochromatické bitmapové obrazy. Komprese CCITT (Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony) je vhodná pro černobílé obrazy a pro jakékoli obrazy skenované s barevnou hloubkou 1 bit. Group 4 je univerzální metoda, která poskytuje dobrou kompresi pro většinu monochromatických obrazů. Group 3, používaná ve většině faxových zařízení, komprimuje monochromatické bitové mapy po jednom řádku. Komprese Run Length dává nejlepší výsledky pro obrazy, které obsahují velké plochy plné černé nebo bílé.

Poznámka:

Obrazy ve stupních šedi, které byly v aplikaci InDesign obarvené, se řídí nastavením komprese pro barevné obrazy. Ale obrazy ve stupních šedi, které byly obarvené přímou barvou (a na jejich rámeček je aplikovaný vzorek [Žádný]), použijí nastavení komprese pro šedotónové obrazy.

Kvalita obrazu

Určuje stupeň použité komprese. Pro kompresi JPEG nebo JPEG 2000 můžete zvolit kvalitu Minimální, Nízkou, Střední, Vysokou nebo Maximální. Pro kompresi ZIP je dostupná pouze volba 8-bitová. Protože InDesign používá bezeztrátovou metodu komprese ZIP, data nejsou kvůli zmenšení velikosti souboru odstraňována, takže není ovlivněna kvalita obrazu.

Velikost dlaždice

Určuje velikost dlaždic pro postupné zobrazování. Tato volba je dostupná pouze, když je Kompatibilita nastavená na Acrobat 6 (PDF 1.5) a novější a Komprese je nastavená na JPEG 2000.

Komprimovat text a pérovky

Aplikuje kompresi Flate (která je podobná kompresi ZIP pro obrazy) na všechen text a čárové grafiky v dokumentu bez ztráty detailů nebo kvality.

Oříznout obrazová data podle rámečků

Může zmenšit velikost souboru, protože se exportují pouze obrazová data, která patří do viditelné části rámečku. Tuto volbu nevybírejte, pokud následné zpracování může vyžadovat další informace (například pro změnu polohy nebo spadávky obrazu).

Volby značek a spadávek pro PDF

Spadávka je část kresby, která přesahuje přes tiskový ohraničovací rámeček nebo přes ořezové nebo řezací značky. Spadávku můžete do kresby zahrnout jako prevenci chyb, abyste zajistili, že se tiskové barvy vytisknou až k okraji stránky, poté co bude stránka oříznuta, nebo aby grafika mohla být v dokumentu oříznuta do rámečku.

Můžete určit velikost spadávky a do souboru přidat různé tiskové značky.

Správa barev a výstupní volby PDF/X pro PDF

V oblasti Výstup dialogového okna Export Adobe PDF můžete nastavit následující volby. Vzájemné působení výstupních voleb se mění podle toho, zda je zapnutá či vypnutá správa barev, zda je dokument tagovaný profily barev a který standard PDF je vybraný.

Poznámka:

Definice voleb v oblasti Výstup si rychle zobrazíte v textovém poli Popis v dolní části dialogu, když umístíte kurzor nad danou volbu.

Převod barev

Určuje, jak jsou v souboru Adobe PDF vyjádřeny barevné informace. Při převodu barev se zachovají všechny informace přímých barev; do určeného barevného prostoru se převedou pouze ekvivalentní výtažkové barvy.

Bez převodu barev

Zachová barevná data tak jak jsou. Toto nastavení je výchozí, když je vybraná volba PDF/X-3.

Převést do cílového

Převede všechny barvy do profilu vybraného jako Cíl. Zda se profil vloží nebo ne, určuje volba Zásady zahrnutí profilu.

Převést do cílového (zachovat čísla)

Barvy se převedou do prostoru cílového profilu pouze v případě, že mají vložené profily, které se liší od cílového profilu (nebo pokud jsou to barvy RGB a cílový profil je CMYK nebo naopak). Neoznačené barevné objekty (bez vložených profilů) a nativní objekty (jako jsou čárové kresby nebo text) se nepřevedou. Tato volba není dostupná, když je správa barev vypnutá. Zda se profil vloží nebo ne, určuje volba Zásady zahrnutí profilu.

Cílový

Popisuje gamut finálního výstupního zařízení RGB nebo CMYK, například vašeho monitoru nebo standardu SWOP. Pomocí tohoto profilu převádí InDesign informace o barvách v dokumentu (definované zdrojovým profilem v sekci Pracovní prostory dialogového okna Nastavení barev) do barevného prostoru cílového výstupního zařízení.

Zásady zahrnutí profilů

Určují, zda se profil barev vloží do souboru. Volby se liší v závislosti na nastavení v nabídce Převod barev, zda je vybraný některý standard PDF/X a zda je zapnutá nebo vypnutá správa barev.

Nevkládat profily

Nevytvoří dokument se správou barev se zahrnutými profily barev.

Vložit všechny profily

Vytvoří dokument se správou barev. Pokud aplikace nebo výstupní zařízení, které používá soubor Adobe PDF, potřebuje převést barvy do jiného barevného prostoru, použije barevný prostor vložený v profilu. Před zapnutím této volby zapněte správu barev a nastavte informace profilu.

Vložit profily pro tagované zdroje

Nechá barvy závislé na zařízení beze změny a zachová barvy nezávislé na zařízení jako jejich nejbližší možný ekvivalent v PDF. To je užitečná volba pro tiskárny, které mají všechna svá zařízení kalibrovaná, používají tyto informace pro určení barev v souboru a vytvářejí výstupy pouze na těchto zařízeních.

Vložit všechny profily RGB a profily CMYK pro tagované zdroje

Vloží libovolné profily pro tagované objekty RGB a tagované objekty CMYK, například umístěné objekty se zahrnutými profily. Tato volba zahrnuje rovněž profil Dokument RGB pro netagované objekty RGB.

Vložit cílový profil

Přiřadí cílový profil pro veškerý obsah. Pokud je vybraná volba Převést do cílového (zachovat čísla barev), netagovaným objektům ve stejném barevném prostoru se přiřadí cílový profil, takže se čísla barev nemění.

Simulovat přetisk

Simuluje vzhled tisku výtažků pomocí zachování vzhledu přetisků ve složeném výstupu. Pokud není volba Simulovat přetisk vybraná, musíte v Acrobatu vybrat Náhled přetisků, abyste zobrazili efekty překrývajících se barev. Když je vybraná volba Simulovat přetisk, změní se přímé barvy na jejich výtažkové ekvivalenty a zobrazení a výstup překrývajících se barev bude správný i bez vybrané volby Náhled přetisků v Acrobatu. Se zapnutou volbou Simulovat přetisk a volbou Kompatibilita (v oblasti Všeobecné v dialogovém okně) nastavenou na Acrobat 4 (PDF 1.3) si můžete zobrazit kontrolní náhled barev dokumentu přímo na monitoru před jeho reprodukcí na konkrétním výstupním zařízení.

Správce tiskových barev

Určuje, zda se přímé barvy převedou na výtažkové ekvivalenty a určuje další nastavení tiskových barev. Pokud provedete změny v dokumentu pomocí Správce tiskových barev (například změníte všechny přímé barvy na jejich výtažkové ekvivalenty), odrazí se tyto změny v exportovaném souboru a v uloženém dokumentu, ale nastavení se neuloží do přednastavení Adobe PDF.

Název profilu výstupního záměru

Určuje charakteristické tiskové podmínky pro dokument. Profil výstupního záměru je vyžadovaný pro vytváření souborů vyhovujících PDF/X. Tato nabídka je dostupná pouze, když je vybraný standard (nebo přednastavení) PDF/X v oblasti Všeobecné v dialogu Export Adobe PDF. Dostupné volby závisejí na tom, zda je správa barev zapnutá nebo vypnutá. Pokud je například správa barev vypnutá, zobrazí se v nabídce pouze výstupní profily, které odpovídají barevnému prostoru cílového profilu. Pokud je správa barev zapnutá, je profil výstupního záměru stejný jako profil vybraný jako Cíl (za předpokladu, že je to zařízení CMYK).

Název výstupních podmínek

Popisuje plánované podmínky tisku. Tato položka může být užitečná pro příjemce dokumentu PDF.

Identifikátor výstupních podmínek

Určuje odkaz na další informace o zamýšlených podmínkách tisku. Pro podmínky tisku, které jsou zahrnuty v registru ICC, se identifikátor zadá automaticky. Tato volba není dostupná při použití přednastavení nebo standardu PDF/X-3, protože by soubor nevyhověl při kontrole před výstupem v Acrobatu 7.0 Professional a novějším nebo v aplikaci Enfocus PitStop (to je zásuvný modul pro Acrobat 6.0).

Název registru

Ukazuje webovou adresu s dalšími informacemi o registru. Pro názvy registru ICC se URL zadá automaticky. Tato volba není dostupná při použití přednastavení nebo standardu PDF/X-3, protože by soubor nevyhověl při kontrole před výstupem v Acrobatu 7.0 Professional a novějším nebo v aplikaci Enfocus PitStop (to je zásuvný modul pro Acrobat 6.0).

Volby písma, OPI a sloučení průhledností pro PDF

V oblasti Další volby v dialogovém okně Export Adobe PDF můžete nastavit následující volby.

Podmnožiny písem, když je podíl použitých znaků menší než

Nastaví práh pro vkládání celých písem na základě počtu znaků z písma použitých v dokumentu. Pokud procento znaků použitých v dokumentu pro určité písmo tuto hodnotu překročí, vloží se toto písmo celé. Jinak se vytvoří podmnožina znaků písma. Vložení celého písma zvětší velikost souboru , ale pokud chcete, aby se všechna písma vložila celá, zadejte 0 (nula). Můžete také nastavit práh v dialogovém okně předvoleb Všeobecné, abyste aktivovali vytváření podmnožin písem na základě počtu glyfů, které písmo obsahuje.

OPI

Umožňuje selektivně vynechat různé typy importovaných grafik při posílání dat do tiskárny nebo do souboru a zachovat pouze vazby OPI (komentáře) pro pozdější zpracování serverem OPI.

Přednastavení

Pokud je Kompatibilita (v oblasti Všeobecné v dialogovém okně) nastavena na Acrobat 4 (PDF 1.3), můžete určit přednastavení (sadu voleb) pro sloučení průhledností. Tyto volby se použijí pouze při exportu dvojstránek s průhledností.

Poznámka:

Volba Acrobat 5 (PDF 1.4) nebo novější automaticky zachová průhlednost v kresbě. Proto s těmito úrovněmi kompatibility nejsou dostupné volby Přednastavení a Vlastní.  

Ignorovat změny pro dvojstránku

Použije nastavení sloučení průhledností na všechny dvojstránky dokumentu nebo knihy a přepíše přednastavení sloučení průhledností jednotlivých dvojstránek.

Vytvořit soubor JDF s použitím Acrobatu

Vytvoří soubor JDF (Job Definition Format) a spustí Acrobat Professional pro zpracování tohoto souboru JDF. Definice zakázky v Acrobatu obsahuje odkazy na soubory, které se budou tisknout, a také pokyny a informace pro poskytovatele předtiskových služeb v produkční firmě. Tato volba je k dispozici pouze, když máte na počítači nainstalovaný Acrobat 7.0 Professional nebo novější. Další informace viz nápověda pro Acrobat.

Zabezpečení souborů PDF

Při ukládání do souboru PDF můžete přidat ochranu heslem a další bezpečnostní prvky, které určují nejen to, kdo může soubor otevřít, ale také kdo může kopírovat a vyjímat obsah, tisknout dokument nebo provádět další operace.

Soubor PDF může vyžadovat heslo pro otevření dokumentu a heslo pro změnu nastavení zabezpečení (heslo pro práva). Pokud v souboru nastavíte jakákoliv omezení pro zabezpečení, měli byste také určit obě tato hesla, jinak by každý, kdo soubor otevře, mohl tato omezení odstranit. Pokud je soubor otevřený pomocí hesla pro práva, zabezpečovací omezení jsou dočasně vypnuta.

K ochraně souborů PDF heslem se využívá metoda zabezpečení RC4 od společnosti RSA Corporation. V závislosti na nastavení volby Kompatibilita (v kategorii Všeobecné) bude úroveň šifrování vysoká nebo nízká.

Poznámka:

Přednastavení Adobe PDF nepodporují hesla a nastavení zabezpečení. Pokud vyberete nastavení hesla a zabezpečení v dialogovém okně Export Adobe PDF a pak klepnete na Uložit přednastavení, hesla a nastavení zabezpečení se nezachovají.

Volby zabezpečení PDF

Při vytváření PDF nebo při aplikování ochrany PDF heslem můžete nastavit následující volby. Dostupné volby se liší v závislosti na nastavení Kompatibility. Pro standardy nebo přednastavení PDF/X nejsou volby zabezpečení dostupné.

Kompatibilita

Nastaví typ šifrování pro otevření dokumentu chráněného heslem. S volbou Acrobat 4 (PDF 1.3) se použije nižší úroveň šifrování (40-bitové RC4), zatímco s ostatními volbami se použije vyšší úroveň šifrování (128-bitové RC4 nebo AES).

Je třeba mít na paměti, že žádný uživatel starší verze aplikace Acrobat nebude moci otevřít dokument PDF s vyšším nastavením kompatibility. Pokud například vyberete volbu Acrobat 7 (PDF 1.6), dokument nebude možné otevřít v Acrobatu 6.0 nebo starším.

Vyžadovat heslo při otevření dokumentu

Vyberte tuto volbu, aby se od uživatelů vyžadovalo zadání hesla, které určíte pro otevření dokumentu.

Heslo pro otevření dokumentu

Určete heslo, které uživatelé musí zadat, aby mohli soubor PDF otevřít.

Poznámka:

Pokud heslo zapomenete, neexistuje žádný způsob, jak ho z dokumentu zjistit. Je vhodné si hesla uložit na bezpečné místo pro případ, že byste je snad zapomněli.

Použít heslo k omezení tisku, úprav a dalších úkonů

Omezí přístup k nastavení zabezpečení souboru PDF. Pokud se soubor otevře v aplikaci Adobe Acrobat, uživatel si může soubor prohlížet, ale musí zadat určené heslo pro práva, aby mohl změnit nastavení zabezpečení a práv. Pokud uživatel soubor otevírá v aplikaci Illustrator, Adobe Photoshop nebo Adobe InDesign, musí zadat heslo pro práva, protože v těchto programech není možné otevřít soubor v režimu pouze pro prohlížení.

Heslo pro práva

Určete heslo vyžadované ke změně nastavení práv. Tato volba je dostupná pouze v případě, že je vybraná předcházející volba.

Povolený tisk

Určuje úroveň tisku povolenou uživatelům pro dokument PDF.

Žádné

Zabrání uživatelům vytisknout soubor.

Nízké rozlišení (150 dpi)

Umožní uživatelům tisk s rozlišením nejvýše 150 dpi. Tisk může být pomalejší, protože každá stránka se tiskne jako bitmapový obraz. Tato volba je dostupná pouze v případě, že je vybraná volba kompatibility Acrobat 5 (PDF 1.4) a novější.

Vysoké rozlišení

Umožní uživatelům tisk s jakýmkoli rozlišením, s kvalitním vektorovým výstupem na Adobe postscriptových a jiných tiskárnách, které podporují rozšířené možnosti kvalitního tisku.

Povolené změny

Určuje, které úpravy jsou v dokumentu PDF povolené.

Žádné

Zabrání uživatelům provádět jakékoliv změny dokumentu, které jsou uvedené v nabídce Povolené změny, jako je vyplňování polí formulářů a přidávání poznámek.

Vložení, odstranění a natočení stránek

Umožní uživatelům vkládat, odstraňovat a otáčet stránky a vytvářet záložky a miniatury. Tato volba je dostupná pouze pro vysokou úroveň šifrování (128-bitové RC4 nebo AES).

Vyplnění polí formulářů a podepsání

Umožní uživatelům vyplňovat formuláře a přidávat digitální podpisy. Tato volba nedovoluje přidávat poznámky ani vytvářet pole formulářů. Tato volba je dostupná pouze pro vysokou úroveň šifrování (128-bitové RC4 nebo AES).

Přidání poznámek, vyplnění polí formulářů a podepsání

Umožní uživatelům přidávat poznámky a digitální podpisy a vyplňovat formuláře. Tato volba uživatelům nedovolí přemísťovat objekty stránek ani vytvářet pole formulářů.

Uspořádání stránek, vyplnění polí formulářů a podpis

Umožní uživatelům vkládat, otáčet nebo odstraňovat stránky, vytvářet záložky nebo miniatury stránek, vyplňovat formuláře a přidávat digitální podpisy. Tato volba nedovoluje vytvářet pole formulářů. Tato volba je dostupná pouze pro nízkou úroveň šifrování (40-bitové RC4).

Vše kromě vyjmutí stránek

Umožní uživatelům upravovat dokument, vytvářet a vyplňovat pole formulářů a přidávat poznámky a digitální podpisy.

Povolit kopírování textu, obrazů a dalšího obsahu

Dovolí uživatelům vybrat a zkopírovat obsah PDF.

Povolit kopírování obsahu a přístup pro osoby se slabým zrakem

Dovolí slabozrakým uživatelům používat programy pro čtení z obrazovky ke čtení a kopírování dokumentu. Tato volba je dostupná pouze pro nízkou úroveň šifrování (40-bitové RC4).

Povolit přístup k textu zařízením pro čtení z obrazovky pro slabozraké

Umožní slabozrakým uživatelům číst dokument pomocí programů pro čtení z obrazovky, ale nedovolí jim kopírovat nebo vyjmout obsah dokumentu. Tato volba je dostupná pouze pro vysokou úroveň šifrování (128-bitové RC4 nebo AES).

Povolit textová metadata

Umožní uživatelům kopírovat a vyjmout obsah z PDF. Tato volba je dostupná pouze, když je Kompatibilita nastavená na Acrobat 6 (PDF 1.5) nebo novější. Tato volba umožní archivačním a prohledávacím systémům a vyhledávacím službám přístup k metadatům uloženým v dokumentu.

Vložení a nahrazení písma

Písmo lze vložit pouze v případě, že obsahuje nastavení od výrobce písma, které vložení písma povoluje. Vložení zabrání nahrazení písma při zobrazení nebo tisku souboru a zajistí, že čtenáři uvidí text v jeho původním písmu. Vložení zvýší velikost souboru jen mírně, pokud dokument nepoužívá písma CID, což je formát písem běžně používaný pro asijské jazyky. Písma můžete vkládat nebo nahrazovat v Acrobatu nebo při exportu dokumentu InDesignu do PDF.

Můžete vložit celé písmo nebo pouze podmnožinu znaků použitých v souboru.

Pokud písmo nelze vložit kvůli nastavení písma prodejcem a osoba, která soubor PDF otevře nebo tiskne, nemá přístup k původnímu písmu, dočasně je nahradí jiné písmo. Problémům zabráníte, budete-li tisknout pouze soubory PDF, do kterých lze vložit písmo.

Řez písma Multiple Master se může roztažením nebo zhuštěním přizpůsobit tak, aby se zachovalo dělení řádků a stránek v původním dokumentu. Nahrazená písma neodpovídají vždy zcela přesně vzhledu původních znaků, zvláště pokud jde o neobvyklé tvary znaků, jako například u psacích písem.

Pokud jsou znaky neobvyklé (vlevo), nahrazené písmo nebude odpovídat (vpravo).

Příprava dokumentu pro prohlížení na obrazovce

Díky malé velkosti souboru, nezávislosti na platformě a online navigaci je Adobe PDF ideálním formátem pro elektronickou distribuci dokumentů a jejich zobrazení na obrazovce. Dokumenty Adobe PDF můžete poslat jiným uživatelům jako přílohu e-mailu nebo je distribuovat na webu nebo na intranetu.

Informace o vytváření přístupných dokumentů PDF najdete na stránce Adobe InDesign CS4 accessibility.

Pro elektronicky šířené soubory Adobe PDF platí následující pravidla:

 • Před umístěním dokumentů Adobe PDF na webové stránky zkontrolujte, že texty, grafiky a rozvržení v dokumentech jsou kompletní a správné.

 • Zkontrolujte, že jsou správně vygenerované položky obsahu, hypervazby a záložky. Položky obsahu se generují automaticky z informací v panelu Záložky.

 • Nastavte hesla a další volby zabezpečení.

 • Použijte název souboru s maximální délkou osm znaků, následovaný příponou o maximálně třech znacích. Řada síťových a e-mailových programů dlouhé názvy souborů zkrátí.

 • Pokud budou uživatelé soubor zobrazovat na počítačích s Windows nebo na Internetu, měl by mít název souboru příponu PDF.

 • Chcete-li použít předdefinovaná nastavení exportu Adobe PDF pro prohlížení na obrazovce, zvolte Nejmenší velikost souboru.

Poznámka:

Soubory Adobe PDF exportované z dokumentů aplikace InDesign, které obsahují přetisky nebo efekty průhlednosti, se nejlépe zobrazí v aplikaci Acrobat 5.0 nebo novější nebo v aplikaci Adobe Reader 7.0 nebo novější s vybranou volbou Náhled přetisků.  

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.