Příručka uživatele Zrušit

Export do formátu JPEG nebo PNG

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Dotyková pracovní plocha
   6. Výchozí klávesové zkratky
   7. Obnovení dokumentu a vrácení akce
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu v aplikaci InDesign (Beta)
  2. Časté otázky o cloudových dokumentech aplikace InDesign (Beta)
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Naučte se exportovat stránku, dvojstránku nebo vybraný objekt do formátu JPEG nebo PNG.

Funkce exportu v aplikaci Adobe InDesign umožňuje uživatelům ukládat designové projekty v různých formátech souborů, což usnadňuje sdílení a distribuci jejich práce na různých platformách a zařízeních. 

Používejte příkaz Exportovat k exportování stránek, dvojstránek nebo vybraného objektu do formátu JPEG nebo PNG.

 1. Vyberte objekt na stránce, kterou chcete exportovat. Pokud chcete exportovat stránku nebo dvojstránku, můžete pokračovat bez výběru.

 2. Vyberte možnost Soubor > Exportovat.

 3. Zadejte umístění a název souboru.

 4. V části Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (macOS) zvolte formát JPEG nebo PNG a poté vyberte možnost Uložit.

  Objeví se dialogové okno Exportovat

Možnosti exportu pro formát JPEG a PNG

Formát JPEG je ideální pro fotografie a složité obrazy a nabízí kompresi pro zmenšení velikosti souboru. Formát PNG je nejlepší volbou pro obrazy s průhledností nebo ostrými okraji. Oba formáty zajišťují kompatibilitu, protože mají širokou podporu online a v různých softwarových aplikacích, které umožňují plynulé sdílení a prohlížení.

Dvě obrazovky s uvedením různých možností při výběru exportu do formátu JPEG nebo PNG
Možnosti exportu JPEG a PNG

Následující volby můžete přizpůsobit podle svých požadavků:

Výběr

Export aktuálně vybraného objektu.

Rozsah

Zadání čísla stránky nebo čísla stránek, které chcete exportovat. Čísla v rozsahu oddělte pomocí rozdělovníku a více stránek nebo rozsahů oddělte čárkami nebo mezerami.

Všechny

Export všech stránek v dokumentu.

Stránky

Export protilehlých stránek do jednoho souboru JPEG/PNG.

Dvojstránky

Export protilehlých stránek dvojstránky do jednoho souboru JPEG/PNG. Odznačte tuto volbu, chcete-li exportovat každou stránku z dvojstránky jako samostatný soubor JPEG/PNG.

Přípona

Přidejte příponu názvu souboru, jako jsou Přírůstková čísla (^#), Čísla stránek (^P), Velikost stránky (^S) nebo vlastní název pro identifikaci.

Poznámka:

Chcete-li zajistit, aby soubory mohly být hladce sdíleny mezi systémem macOS a systémem Windows, doporučujeme nepoužívat v názvu souboru/složky ani v dynamických řetězcích neplatné nebo vyhrazené znaky. Aplikace InDesign přijala nadmnožinu těchto znaků “ \ / : * ? „ < > |  “ (WindowsmacOS) a budou v exportu PNG, JPEG a PDF přeskočeny.

Kvalita

Vyberte hodnotu, která určuje kompromis mezi kompresí souboru (menší velikostí souboru) a kvalitou obrazu:

 • Maximální Zachová všechna obrazová data ve vysokém rozlišení, přičemž vyžaduje hodně místa na disku. Tuto možnost vyberte při tisku na výstupních zařízeních s vysokým rozlišením.
 • Nízká Uloží verzi obrazu v rozlišení obrazovky (72 dpi) pro zobrazení na obrazovce. Tuto možnost vyberte, pokud je soubor určen pouze pro zobrazení na obrazovce.
 • Volby StředníVysoká použijí více obrazových dat než volba Nízká, ale používají proměnlivou úroveň komprese, aby se zmenšila velikost souboru.

Formát (pouze JPEG)

 • Progresivní zobrazí obrazy JPEG s postupným načítáním detailů během stahování do webového prohlížeče.
 • Základní zobrazí úplný stažený obraz JPEG.

Rozlišení

Vyberte nebo zadejte rozlišení pro exportovaný obraz JPEG/PNG.

Barevný prostor

Zadejte barevný prostor exportovaného souboru.

 • Pro JPEG – Vyberte možnost RGB, CMYK nebo Stupně šedi.
 • Pro PNG – Vyberte možnost RGB nebo Stupně šedi.

Vložit barevný profil (pouze JPEG)

Vloží do exportovaného souboru JPEG barevný profil dokumentu s uvedením názvu profilu. Před exportem přiřaďte profily (Úpravy > Přiřadit profily).

Pokud v nabídce Barevný prostor vyberete Stupně šedi, možnost Vložit barevný profil je zakázána.

Průhledné pozadí (pouze PNG)

Zobrazí průhledné pozadí.

Vyhlazení

Vyhlazení „roztřepených“ okrajů textu a bitmapových obrazů.

Použít nastavení přesahu dokumentu

Tuto možnost vyberte, chcete-li ve výsledném souboru JPEG nebo PNG zobrazit oblast spadávky, určenou v Nastavení dokumentu.

Simulovat přetisk

Tuto možnost vyberte, chcete-li exportovat soubor JPEG/PNG, který převedením přímých barev na výtažkové barvy pro tisk simuluje přetisk přímých tiskových barev s různými hodnotami neutrální denzity.

Zahrnout skryté dvoustránky

Tuto možnost vyberte, chcete-li exportovat skryté dvojstránky spolu s ostatními dvojstránkami dokumentů.

Další podobné

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Zeptejte se komunity

Budeme rádi za každou vaši reakci. Podělte se o své myšlenky s komunitou Adobe InDesign

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.