Příručka uživatele Zrušit

Export do formátu JPEG

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
   7. Rozšíření Capture
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Styly objektů
   3. Iniciály a vnořené styly
   4. Práce se styly
   5. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
   11. Formuláře
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Sdílení a spolupráce        
  2. Sdílení kvůli hodnocení
  3. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  4. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Export a publikování
   1. Publish Online
   2. Export obsahu do formátu EPUB
   3. Možnosti Adobe PDF
   4. Exportování obsahu do HTML
   5. Export do Adobe PDF
   6. Export do formátu JPEG
   7. Export do formátu HTML
   8. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování

JPEG používá standardizovaný mechanismus komprese obrazů ke kompresi plně barevných nebo šedotónových obrazů pro zobrazení na obrazovce. Použijte příkaz Exportovat, chcete-li exportovat stránky, dvojstránky nebo vybraný objekt do formátu JPEG.

 1. Pokud chcete, vyberte exportovaný objekt. (Při exportu stránky nebo dvojstránky nemusíte vybírat nic.)

 2. Zvolte Soubor > Exportovat.

 3. Zadejte umístění a název souboru.

 4. V poli Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (Mac OS) zvolte JPEG a klikněte na Uložit.

  Objeví se dialogové okno Exportovat JPEG.

 5. V sekci Export proveďte jeden z následujících úkonů:

  Výběr

  Export aktuálně vybraného objektu.

  Rozsah

  Zadání čísla stránky nebo čísla stránek, které chcete exportovat. Čísla v rozsahu oddělte pomocí rozdělovníku a více stránek nebo rozsahů oddělte čárkami nebo mezerami.

  Vybrat vše

  Export všech stránek v dokumentu.

  Dvojstránky

  Export protilehlých stránek dvojstránky do jednoho souboru JPEG. Odznačte tuto volbu, chcete-li exportovat každou stránku z dvojstránky jako samostatný soubor JPEG.

 6. V poli Kvalita vyberte z hodnot, které určují kompromis mezi kompresí souboru (menší velikost souboru) a kvalitou obrazu:

  • Maximální vloží do exportovaného souboru všechna dostupná obrazová data s vysokým rozlišením a vyžaduje nejvíce místa na disku. Tuto volbu použijte, pokud se soubor bude tisknout na výstupním zařízení s vysokým rozlišením.

  • Nízká vloží do exportovaného souboru pouze verze umístěných bitmapových obrazů v rozlišení obrazovky (72 dpi). Vyberte tuto volbu, pokud bude soubor zobrazován pouze na obrazovce.

  • Volby Střední a Vysoká použijí více obrazových dat než volba Nízká, ale použijí proměnlivou úroveň komprese, aby se zmenšila velikost souboru.

 7. Z nabídky Metoda formátování zvolte jednu z následujících voleb:

  • Progresivní zobrazí obrazy JPEG s postupným načítáním detailů během stahování do webového prohlížeče.

  • Základní zobrazí obraz JPEG až po jeho úplném stažení.

 8. Vybrat nebo zadat rozlišení pro exportovaný obraz JPG.

 9. Zadejte barevný prostor exportovaného souboru. Export můžete vybrat ve formátech RGB, CMYK nebo Šedá.

 10. Vyberte některou z následujících položek a klikněte na Exportovat.

  Vložit barevný profil

  Je-li vybrána tato volba, vloží se do exportovaného souboru JPG profil barev dokumentu. Název profilu barev se zobrazí jako drobný text napravo vedle volby. Před exportem do JPEG můžete požadovaný profil pro dokument vybrat volbou Úpravy > Přiřadit profily.

  Je-li v nabídce Barevný prostor vybrána volba Šedá, volba Vložit barevný profil se zakáže.

  Použít nastavení přesahu dokumentu

  Je-li tato volba vybrána, zobrazí se ve výsledném JPEG oblast spadávky určená v Nastavení dokumentu. Tato volba je zakázaná, pokud je zvolena volba Výběr.

  Vyhladit

  Vyhlazení „roztřepených“ okrajů textu a bitmapových obrazů.

  Simulovat přetisk

  Tato volba je podobná funkci Náhled přetisků, je však použitelná pro libovolný zvolený barevný prostor. Je-li volba vybrána, připraví se nejprve barvy pro tisk konverzí přímých barev a soubor JPEG exportovaný aplikací InDesign nasimuluje efekty přetisku přímých tiskových barev s různými hodnotami neutrální denzity.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.