JPEG používá standardizovaný mechanismus komprese obrazů ke kompresi plně barevných nebo šedotónových obrazů pro zobrazení na obrazovce. Použijte příkaz Exportovat, chcete-li exportovat stránky, dvojstránky nebo vybraný objekt do formátu JPEG.

 1. Pokud chcete, vyberte exportovaný objekt. (Při exportu stránky nebo dvojstránky nemusíte vybírat nic.)

 2. Zvolte Soubor > Exportovat.

 3. Zadejte umístění a název souboru.

 4. V poli Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (Mac OS) zvolte JPEG a klikněte na Uložit.

  Objeví se dialogové okno Exportovat JPEG.

 5. V sekci Export proveďte jeden z následujících úkonů:

  Výběr

  Export aktuálně vybraného objektu.

  Rozsah

  Zadání čísla stránky nebo čísla stránek, které chcete exportovat. Čísla v rozsahu oddělte pomocí rozdělovníku a více stránek nebo rozsahů oddělte čárkami nebo mezerami.

  Vybrat vše

  Export všech stránek v dokumentu.

  Dvojstránky

  Export protilehlých stránek dvojstránky do jednoho souboru JPEG. Odznačte tuto volbu, chcete-li exportovat každou stránku z dvojstránky jako samostatný soubor JPEG.

 6. V poli Kvalita vyberte z hodnot, které určují kompromis mezi kompresí souboru (menší velikost souboru) a kvalitou obrazu:

  • Maximální vloží do exportovaného souboru všechna dostupná obrazová data s vysokým rozlišením a vyžaduje nejvíce místa na disku. Tuto volbu použijte, pokud se soubor bude tisknout na výstupním zařízení s vysokým rozlišením.

  • Nízká vloží do exportovaného souboru pouze verze umístěných bitmapových obrazů v rozlišení obrazovky (72 dpi). Vyberte tuto volbu, pokud bude soubor zobrazován pouze na obrazovce.

  • Volby Střední a Vysoká použijí více obrazových dat než volba Nízká, ale použijí proměnlivou úroveň komprese, aby se zmenšila velikost souboru.

 7. Z nabídky Metoda formátování zvolte jednu z následujících voleb:

  • Progresivní zobrazí obrazy JPEG s postupným načítáním detailů během stahování do webového prohlížeče.

  • Základní zobrazí obraz JPEG až po jeho úplném stažení.

 8. Vybrat nebo zadat rozlišení pro exportovaný obraz JPG.

 9. Zadejte barevný prostor exportovaného souboru. Export můžete vybrat ve formátech RGB, CMYK nebo Šedá.

 10. Vyberte některou z následujících položek a klikněte na Exportovat.

  Vložit barevný profil

  Je-li vybrána tato volba, vloží se do exportovaného souboru JPG profil barev dokumentu. Název profilu barev se zobrazí jako drobný text napravo vedle volby. Před exportem do JPEG můžete požadovaný profil pro dokument vybrat volbou Úpravy > Přiřadit profily.

  Je-li v nabídce Barevný prostor vybrána volba Šedá, volba Vložit barevný profil se zakáže.

  Použít nastavení přesahu dokumentu

  Je-li tato volba vybrána, zobrazí se ve výsledném JPEG oblast spadávky určená v Nastavení dokumentu. Tato volba je zakázaná, pokud je zvolena volba Výběr.

  Vyhladit

  Vyhlazení „roztřepených“ okrajů textu a bitmapových obrazů.

  Simulovat přetisk

  Tato volba je podobná funkci Náhled přetisků, je však použitelná pro libovolný zvolený barevný prostor. Je-li volba vybrána, připraví se nejprve barvy pro tisk konverzí přímých barev a soubor JPEG exportovaný aplikací InDesign nasimuluje efekty přetisku přímých tiskových barev s různými hodnotami neutrální denzity.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online