Příručka uživatele Zrušit

Přidání textu do rámečků

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
   7. Rozšíření Capture
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Styly objektů
   3. Iniciály a vnořené styly
   4. Práce se styly
   5. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
   11. Formuláře
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Sdílení a spolupráce        
  2. Sdílení kvůli hodnocení
  3. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  4. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Export a publikování
   1. Publish Online
   2. Export obsahu do formátu EPUB
   3. Možnosti Adobe PDF
   4. Exportování obsahu do HTML
   5. Export do Adobe PDF
   6. Export do formátu JPEG
   7. Export do formátu HTML
   8. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
Poznámka:

Spravedlivý jazyk: Od verze InDesign 2022 (verze 17.0) nahrazujeme neinkluzivní jazyk tak, aby ten nový vyjadřoval základní hodnoty inkluzivity ve společnosti Adobe. Jakýkoli odkaz na Master page (vzorovou stránku) je v našich článcích nápovědy pro anglické, dánské, maďarské, španělské, italské, brazilské, portugalské a japonské národní prostředí nahrazen pojmem Parent page (vzorová stránka).

Přidávání textu do dokumentu

Text lze přidat do dokumentu jeho napsáním nebo vložením z textového procesoru. Pokud textový procesor podporuje metodu přetažení, můžete také přetáhnout text do rámečků aplikace InDesign. Příkaz Umístit představuje efektivní a univerzální způsob přidávání textu do dokumentu pro velké bloky textu. InDesign podporuje různé formáty souborů textových a tabulkových procesorů a textových souborů.

Když umísťujete nebo vkládáte text, nemusíte textový rámeček vytvořit předem; InDesign vytvoří rámeček automaticky.

Když umísťujete text, můžete vybrat Zobrazit volby importu, abyste určili, zda si importovaný text zachová styly a formátování. Před vložením textu ze schránky můžete v předvolbách Zpracování schránky vybrat Všechny informace nebo Pouze text a tím určit, zda bude vložený text obsahovat další informace, například vzorky a styly.

Poznámka:

Pokud je v textu, který jste importovali do dokumentu, růžové, zelené nebo jiné zvýraznění, pravděpodobně máte zapnuté některé volby předvoleb sazby. Otevřete sekci Sazba v dialogovém okně Předvolby a všimněte si, které volby jsou zapnuté v části Zvýraznění. Pokud je například vložený text formátován písmy, která nejsou dostupná, zvýrazní se text růžově.

Psaní textu do dokumentu

 1. Chcete-li do textového rámečku umístit textový kurzor, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pomocí textového nástroje  vytvořte tažením nový textový rámeček nebo klikněte do existujícího textového rámečku.

  • S nástrojem pro výběr dvojitě klikněte uvnitř existujícího textového rámečku. Automaticky se vybere textový nástroj.

 2. Začněte psát.

Pokud jste vytvořili textový rámeček na vzorové stránce, při kliknutí do rámečku na stránce dokumentu podržte stisknuté klávesy Ctrl+Shift (Windows) nebo Command+Shift (Mac OS). Tím se vytvoří kopie primárního textového rámečku na stránce dokumentu. Pak můžete použít textový nástroj a přidat text do vybraného rámečku.

Psaní asijského textu pomocí inline vstupu

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Další volby textu (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Další volby textu (Mac OS).
 2. Vyberte volbu Používat vstup v řádku pro ne-latinkový text a pak klikněte na OK.

Můžete použít systémovou vstupní metodu, pokud je k dispozici, pro zadávání dvoubytových a čtyřbytových znaků. Tato metoda je zejména užitečná pro zadávání asijských znaků.

Vložení zástupného textu

InDesign může vložit zástupný text, který můžete později snadno nahradit skutečným textem. Vložení zástupného textu může při návrhu dokumentu nabídnout ucelenější pohled.

 1. Pomocí nástroje pro výběr vyberte jeden nebo více textových rámečků nebo pomocí textového nástroje klikněte do textového rámečku.
 2. Zvolte Text > Vyplnit zástupným textem.

Pokud vložíte zástupný text do rámečku, který je zřetězený s jinými rámečky, přidá se zástupný text od začátku prvního textového rámečku (jsou-li všechny rámečky prázdné) nebo na konec existujícího textu (pokud už v zřetězených rámečcích nějaký je) až do konce posledního zřetězeného rámečku.

Chcete-li zástupný text odstranit nebo nahradit, dvakrát klikněte v libovolném zřetězeném rámečku, zvolte Úpravy > Vybrat vše a pak text odstraňte.

Poznámka:

Chcete-li změnit text, který se používá jako zástupný text, vytvořte textový soubor s textem, který chcete použít, nazvěte ho Placeholder.txt a uložte ho do složky aplikace.

Vložení textu

Pokud textový kurzor není uvnitř textového rámečku, když vkládáte text do aplikace InDesign, vytvoří se nový prostý textový rámeček. Pokud je textový kurzor uvnitř textového rámečku, text se vloží dovnitř tohoto rámečku. Pokud je v okamžiku vkládání vybraný text, vkládaný text nahradí vybraný text.

Vložení textu z jiné aplikace

 1. Chcete-li zachovat formátování a informace, jako jsou styly a značky rejstříku, otevřete sekci Zpracování schránky v dialogovém okně Předvolby a pod Vložit vyberte Všechny informace. Chcete-li tyto položky a ostatní formátování při vkládání odstranit, vyberte Pouze text.
 2. Vyjměte nebo zkopírujte text v jiné aplikaci nebo dokumentu InDesign.
 3. Pokud chcete, vyberte text nebo klikněte do textového rámečku. Jinak se text vloží do nového rámečku.
 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Úpravy > Vložit. Pokud vkládaný text neobsahuje veškeré formátování, můžete chtít upravit nastavení v dialogovém okně Volby importu pro dokumenty RTF.

  • Zvolte Úpravy > Vložit bez formátování (Příkaz Vložit bez formátování je při vkládání z jiné aplikace ztlumený, pokud je v předvolbách Zpracování schránky vybraná volba Pouze text.)

Poznámka:

Můžete také přetáhnout text z jiné aplikace do dokumentu aplikace InDesign nebo můžete do dokumentu aplikace InDesign vložit textový soubor nebo soubor z textového procesoru přímo z Průzkumníku Windows nebo Finderu v Mac OS. Text se vloží do nového rámečku. Přetažení se stisknutou klávesou Shift odstraní formátování. Volba vybraná v části Zpracování schránky v dialogovém okně Předvolby určuje, zda se zachovají informace jako jsou značky rejstříku a vzorníky barev.

Automatické nastavení mezer při vkládání textu

Když vkládáte text, mohou se podle kontextu automaticky přidávat nebo odstraňovat mezery. Pokud například vyjmete slovo a pak ho vložíte mezi dvě slova, před i za slovem se objeví mezera. Pokud toto slovo vložíte na konec věty před tečku, mezera se nepřidá.

Poznámka:

Tato funkce se používá především práci s textem v latince. K dispozici je také, pouze pokud je vkládaný text v latince na panelu Znak nastaven na některý západní jazyk.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Text (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Text (Mac OS).
 2. Vyberte Automaticky nastavit mezery při vyjmutí a vložení slov a pak klikněte na OK.

Přetažení textu

Pomocí myši můžete přetáhnout text do editoru článků nebo do zobrazení rozvržení. Dokonce můžete přetáhnout text z editoru článků do zobrazení rozvržení (a naopak) nebo do některých dialogových oken, například do dialogového okna Hledat a nahradit. Přetažení textu ze zamknutých nebo zpřístupněných kopií článků text místo přesunutí zkopíruje. Při přetahování textu můžete text také zkopírovat nebo vytvořit nový rámeček.

Jeff Witchel publikoval výukový videokurz o přetahování na stránce Using InDesign Drag and Drop Text.

 1. Chcete-li povolit přetahování, zvolte Úpravy > Předvolby > Text (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Text (Mac OS), vyberte Povolit v zobrazení formátu nebo Povolit v editoru článků (InDesign) nebo Povolit v zobrazení sloupců/článků (InCopy) a pak klikněte na OK.
 2. Vyberte text, který chcete přesunout nebo zkopírovat.
 3. Podržte ukazatel nad vybraným textem, dokud se nezobrazí ikona přetažení  a pak text přetáhněte.

  Při tažení zůstává vybraný text na místě, ale svislá čára označuje místo, kde se objeví text po uvolnění tlačítka myši. Svislá čára se zobrazí v každém textovém rámečku, přes který táhnete myší.

 4. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li přetažený text vložit do nové polohy, umístěte svislou čáru tam, kde se má text objevit, a uvolněte tlačítko myši.

  • Chcete-li přetažený text vložit do nového rámečku, stiskněte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) po zahájení tažení a pak uvolněte tlačítko myši dříve než uvolníte tuto klávesu.

  • Chcete-li přetáhnout text bez formátování, po zahájení tažení podržte stisknutou klávesu Shift a pak uvolněte tlačítko myši dříve než uvolníte tuto klávesu.

  • Chcete-li text zkopírovat, stiskněte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) po zahájení tažení a pak uvolněte tlačítko myši dříve než uvolníte tuto klávesu.

Poznámka:

Můžete také použít kombinace těchto modifikačních kláves. Chcete-li například zkopírovat neformátovaný text do nového rámečku, po zahájení tažení stiskněte klávesy Alt+Shift+Ctrl (Windows) nebo Option+Shift+Command (Mac OS).

Pokud přetažený text nemá správné mezery, vyberte v předvolbách Text volbu Automaticky nastavit mezery.

Umístění (import) textu

Když umísťujete textový soubor nebo soubor tabulkového procesoru, můžete zadat volby, abyste určili způsob formátování importovaného textu.

 1. (Volitelně) Chcete-li vytvořit vazby v umisťovaných souborech, klikněte na možnost Zpracování souborů v dialogovém okně Předvolby a vyberte Vytvářet vazby při umístění textového nebo tabulkového souboru.

  Výběr této volby vytvoří vazbu na umístěný soubor. Chcete-li aktualizovat, změnit nebo odstranit vazby na textové soubory, můžete použít panel Vazby. Pokud ale formátujete připojený text v aplikaci InDesign, nemusí se při aktualizaci vazby zachovat formátování. Pokud tato volba není vybraná, importované textové a tabulkové soubory se vkládají (nevytváří se vazba).

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li pro umístěný text vytvořit nový rámeček, zkontrolujte, že není umístěný textový kurzor v textu a není vybraný žádný text ani rámeček.

  • Chcete-li text přidat do rámečku, pomocí textového nástroje  vyberte text nebo umístěte textový kurzor.

  • Chcete-li nahradit obsah existujícího rámečku, vyberte ho pomocí nástroje pro výběr. Pokud je rámeček zřetězený, objeví se kurzor načteného textu.

  Poznámka:

  Pokud touto metodou omylem nahradíte textový soubor či grafiku, zvolte Úpravy > Zpět nahradit a kliknutím nebo přetažením vytvořte textový rámeček.

 3. Zvolte Soubor > Umístit.
 4. Vyberte Nahradit vybranou položku, chcete-li importovaným souborem nahradit obsah vybraného rámečku, nahradit vybraný text nebo ho přidat do textového rámečku na pozici textového kurzoru. Nevybírejte tuto volbu, chcete-li, aby importovaný soubor natekl do nového rámečku.
 5. Vyberte Zobrazit volby importu a pak dvakrát klikněte na soubor, který chcete importovat.
 6. Nastavte volby importu a pak klikněte na OK.

Pokud jste předem neoznačili existující rámeček pro vložení textu, změní se kurzor na ikonu načteného textu, připravenou k natékání textu v místě, které určíte kliknutím nebo tažením.

Poznámka:

Umístěný textový rámeček lze převést na prostý textový rámeček nebo mřížku rámečku v závislosti na nastavení v panelu Článek. Volbou Text > Směr psaní > Vodorovně nebo Svisle lze určit směr psaní v rámečku. Po umístění textu do mřížky rámečku se na mřížku rámečku aplikuje výchozí nastavení dokumentu v nástroji Mřížka. Mřížku podle potřeby zformátujte.

Pokud se zobrazí výstražná zpráva, že nebyl nalezen požadovaný filtr, možná se pokoušíte umístit soubor z jiného textového procesoru nebo ze starší verze aplikace Microsoft® Word, například Word 6. Otevřete soubor v původní aplikaci a uložte ho jako RTF, který zachová většinu formátování.

Pokud se v importovaném dokumentu aplikace Excel zobrazují v buňkách červené tečky, nastavte velikost buněk nebo atributy textu tak, aby byl přesahující obsah viditelný. Soubor můžete také umístit jako neformátovaný text s tabulátory a pak převést tento text s tabulátory na tabulku.

O importních filtrech

InDesign importuje většinu atributů formátování znaků a odstavců z textových souborů, ale ignoruje většinu informací o nastavení stránky, jako je nastavení okrajů a sloupců (které můžete nastavit v aplikaci InDesign). Zapamatujte si následující pravidla:

 • InDesign obvykle importuje všechny informace o formátování nastavené v textovém procesoru kromě funkcí, které nejsou v aplikací InDesign podporované.

 • InDesign může importované styly přidat do svého seznamu stylů dokumentu. Vedle importovaných stylů se zobrazí ikona disku . (Viz Převod stylů aplikace Word na styly aplikace InDesign.)

 • Volby importu se zobrazí, když v dialogovém okně Umístit vyberete Zobrazit volby importu nebo když importujete soubor z aplikace Excel. Pokud volba Zobrazit volby importu není vybraná, použije InDesign volby importu, které jste naposledy použili pro podobný typ dokumentu. Nastavené volby zůstanou platné, dokud je nezměníte.

 • Pokud InDesign nemůže najít filtr, který rozpozná soubor podle jeho typu nebo přípony, objeví se výstražná zpráva. Nejlepší výsledky ve Windows dostanete, když použijete standardní příponu (například .doc, .docx, .txt, .rtf, .xls nebo .xlsx) pro typ importovaného souboru. Někdy možná budete muset otevřít soubor v původní aplikaci a uložit ho v jiném formátu, například jako RTF nebo prostý text.

Další informace o importování filtrů obsahuje soubor Filters ReadMe PDF na adrese www.adobe.com/go/lr_indesignfilters_cs5_cz.

Volby importu z aplikace Microsoft Word a z RTF

Pokud vyberete Zobrazit volby importu při umísťování souboru aplikace Word nebo souboru RTF, můžete volit z těchto voleb:

Text obsahu

Importuje obsah jako část textu v článku. Tyto položky se importují pouze jako text.

Text rejstříku

Importuje rejstřík jako část textu v článku. Tyto položky se importují pouze jako text.

Poznámky pod čarou

Importuje poznámky pod čarou aplikace Word. Poznámky pod čarou a odkazy se zachovají, ale přečíslují se podle nastavení poznámek pod čarou v dokumentu. Jestliže nejsou poznámky pod čarou z dokumentu aplikace Word importovány správně, zkuste uložit dokument aplikace Word ve formátu RTF a naimportovat soubor RTF.

Poznámky na konci

Importuje poznámky na konci jako část textu na konci článku.

Používat typografické uvozovky

Zajistí, aby se v importovaném textu použily levé a pravé uvozovky („ “) a apostrofy (’) místo rovných uvozovek (" ") a apostrofů (').

Odstranit styly a formátování z textu a tabulek

Odstraní formátování, jako je písmo, barva a řez písma z importovaného textu, včetně textu v tabulkách. Pokud je tato volba vybraná, neimportují se odstavcové styly ani včleněné grafiky.

Zachovat lokální změny

Když se rozhodnete z textu a tabulek odstranit styly a formátování, můžete vybrat Zachovat lokální změny a tím zachovat formátování znaků, například tučné a kurzíva, které je aplikované na část odstavce. Odznačte tuto volbu, chcete-li odstranit veškeré formátování.

Převést tabulky na

Pokud se rozhodnete z textu a tabulek odstranit styly a formátování, můžete tabulky převést na základní neformátované tabulky nebo na neformátovaný text oddělený tabulátory.

Pokud chcete importovat neformátovaný text a formátované tabulky, importujte text bez formátování a pak vložte tabulky z aplikace Word do aplikace InDesign.

Zachovat styly a formátování textu a tabulek

Zachová v dokumentu aplikace InDesign nebo InCopy formátování dokumentu aplikace Word. Můžete použít další volby v části Formátování, chcete-li určit způsob zachování stylů a formátování.

Ruční přechody na novou stránku

Určuje způsob formátování konců stránek ze souboru aplikace Word v aplikaci InDesign nebo InCopy. Vyberte Zachovat přechody na novou stránku, aby se použily stejné konce stránek jako v aplikaci Word nebo vyberte Převést na nové sloupce nebo Bez rozdělení.

Importovat grafiky včleněné do textu

Tím se v aplikaci InDesign zachová grafika dokumentu Word.

Importovat nepoužité styly

Importuje všechny styly z dokumentu aplikace Word, i když nejsou v textu použité.

Převést odrážky a číslování na text

Importuje odrážky a číslování jako skutečné znaky, a tím zachová vzhled odstavce. V číslovaných seznamech se ale čísla při změně položek seznamu automaticky neaktualizují.

Sledovat změny

Výběrem této volby dojde k tomu, že se v dokumentu aplikace InDesign zobrazí značky nástroje Sledování změn z dokumentu aplikace Word. V aplikaci InDesign lze sledování změn zobrazit v nástroji Editor článku.

Automaticky importovat styly

Importuje styly z dokumentu aplikace Word do dokumentu aplikace InDesign nebo InCopy. Pokud se u položky Konflikty názvů stylů zobrazí žlutý varovný trojúhelník, má jeden nebo více odstavcových nebo znakových stylů z dokumentu aplikace Word stejný název jako styl InDesign.

Chcete-li určit způsob řešení těchto konfliktů názvů stylů, vyberte volbu z nabídky Konflikty odstavcových stylů a Konflikty znakových stylů. Volba Použít definici stylu v InDesignu zformátuje importovaný text na základě stylu aplikace InDesign. Volbou Předefinovat styl v InDesignu importovaný text zformátujete na základě stylu aplikace Word a stylem aplikace Word zformátujete i stávající text v aplikaci InDesign. Pokud vyberete Automaticky přejmenovat, importované styly aplikace Word se přejmenují. Má-li například InDesign a Word styl Subheading, styl importovaný z aplikace Word se při výběru volby Automaticky přejmenovat přejmenuje na Subheading_wrd_1.

Poznámka:

Aplikace InDesign převede odstavcové a znakové styly, ovšem nikoli styly seznamů s odrážkami a čísly.  

Nastavit import stylů

K výběru stylu InDesign, který se má v importovaném dokumentu použít u každého stylu aplikace Word, použijte dialogové okno Mapování stylů.

Uložit přednastavení

Uloží aktuální nastavení voleb importu z aplikace Word, abyste ho mohli později použít znovu. Určete volby importu, klikněte na Uložit přednastavení, zadejte název přednastavení a klikněte na OK. Při příštím importu stylů z Word můžete vytvořené přednastavení vybrat z nabídky Přednastavení. Klikněte na Nastavit jako výchozí, chcete-li vybrané přednastavení používat jako výchozí při příštích importech dokumentů aplikace Word.

Volby importu textového souboru

Pokud při umísťování textového souboru vyberete volbu Zobrazit volby importu, můžete nastavit následující volby:

Znaková sada

Určuje znakovou sadu počítače, například ANSI, Unicode UTF-8 nebo Windows CE, která byla použita pro vytvoření textového souboru. Výchozí volbou je znaková sada, která odpovídá výchozímu jazyku a platformě aplikace InDesign nebo InCopy.

Určuje sadu znaků počítače, například ANSI, Unicode UTF8, Shift JIS nebo Čínský Big 5, použitou k vytvoření textového souboru. Výchozí volbou je znaková sada, která odpovídá výchozímu jazyku a platformě aplikace InDesign nebo InCopy.

Platforma

Určuje, zda byl soubor vytvořen ve Windows nebo v Mac OS.

Nastavit slovník na

Určuje slovník, který se použije pro importovaný text.

Nadbytečné konce řádků

Určuje, jak se importují nadbytečné konce odstavců. Zvolte Odstranit na konci každého řádku nebo Odstranit mezi odstavci.

Nahradit

Nahradí zadaný počet mezer tabulátorem.

Používat typografické uvozovky

Zajistí, aby se v importovaném textu použily levé a pravé uvozovky („ “) a apostrofy (’) místo rovných uvozovek (" ") a apostrofů (').

Volby importu pro Microsoft Excel

Při importu souboru Microsoft Excel můžete volit z těchto voleb:

List

Určuje tabulku, kterou chcete importovat.

Zobrazení

Určuje, zda se mají importovat uložené vlastní nebo osobní pohledy, nebo zda se tyto pohledy mají ignorovat.

Rozsah buněk

Určuje rozsah buněk s použitím dvojtečky (:) pro označení rozsahu (například A1:G15). Pokud v tabulce existují pojmenované rozsahy, zobrazí se tyto jejich v nabídce Rozsah buněk.

Importovat skryté buňky neuložené v pohledu

Zahrne také všechny buňky formátované v tabulce aplikace Excel jako skryté.

Tabulka

Určuje, jak se informace z tabulkového procesoru zobrazí v dokumentu.

Formátovaná tabulka

Aplikace InDesign se pokusí zachovat stejné formátování, jaké bylo použité v aplikaci Excel. Formátování textu ve všech buňkách se ale nemusí zachovat. Pokud je tabulka připojená a ne vložená, aktualizace vazby přepíše případné formátování aplikované na tabulku InDesign.

Neformátovaná tabulka

Tabulka se importuje bez formátování tabulkového procesoru. Když je vybraná tato volba, můžete na importovanou tabulku aplikovat styl tabulky. Pokud formátujete text pomocí odstavcového stylu a znakového stylu, formátování se zachová i v případě, že aktualizujete vazbu na soubor tabulkového procesoru.

Neformátovaný text s tabulátory

Tabulka se importuje jako text oddělený tabulátory, který pak můžete převést na tabulku v aplikaci InDesign nebo v InCopy.

Formátovaný pouze jednou

V průběhu počátečního importu zachová InDesign stejné formátování, které je použité v aplikaci Excel. Pokud je tabulka připojená, nikoli vložená, změny formátování provedené v tabulce budou v připojené tabulce po aktualizace vazby ignorovány. Tato volba není v InCopy dostupná.

Styl tabulky

Aplikuje na importovaný dokument styl tabulky, který určíte. Tato volba je dostupná pouze v případě, že je vybraná volba Neformátovaná tabulka.

Zarovnání buněk

Určuje zarovnání buněk pro importovaný dokument.

Zahrnout včleněné grafiky

Tím se v aplikaci InDesign zachová grafika dokumentu Excel.

Počet desetinných míst

Určuje počet desetinných míst pro čísla z tabulkového procesoru.

Používat typografické uvozovky

Zajistí, aby se v importovaném textu použily levé a pravé uvozovky („ “) a apostrofy (’) místo rovných uvozovek (" ") a apostrofů (').

Volby importu pro tagovaný text

Pomocí formátu tagovaný text můžete importovat (nebo exportovat) textový soubor, který může využít možnosti formátování aplikace InDesign. Soubory tagovaného textu jsou textové soubory obsahující informace, popisující formátování, které chcete v aplikaci InDesign použít. Správně tagovaný text může popisovat téměř vše, co se v článku InDesign zobrazuje, včetně všech atributů na úrovni odstavce, atributů na úrovni znaků i zvláštních znaků.

Informace o definujících tazích obsahuje soubor Tagged Text PDF na adrese www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_cz (PDF).

Následující volby jsou dostupné, když importujete soubor tagovaného textu a vyberete volbu Zobrazit volby importu v dialogovém okně Umístit.

Používat typografické uvozovky

Zajistí, aby se v importovaném textu použily levé a pravé uvozovky („ “) a apostrofy (’) místo rovných uvozovek (" ") a apostrofů (').

Odstranit formátování textu

Odstraní z importovaného textu formátování, jako je písmo, barva a řez písma.

Vyřešit konflikty textových stylů pomocí

Určuje, který znakový nebo odstavcový styl se použije při konfliktu mezi stylem v souboru tagovaného textu a stylem v dokumentu aplikace InDesign. Vyberte Definice z publikace, chcete-li použít definici, která už pro daný styl existuje v dokumentu aplikace InDesign. Vyberte Definice z tagovaného souboru, chcete-li použít styl definovaný v tagovaném textu.

Před umístěním zobrazit problémové tagy

Zobrazí seznam nerozpoznaných tagů. Pokud se tento seznam objeví, můžete import zrušit nebo v něm pokračovat. Pokud budete pokračovat, nemusí soubor vypadat podle očekávání.

Uložení voleb importu aplikace Word nebo RTF jako přednastavení

 1. Při umísťování souboru aplikace Word nebo RTF vyberte volbu Zobrazit volby importu a zvolte Otevřít.
 2. V dialogovém okně Volby importu určete požadovaná nastavení.
 3. Klikněte na Uložit přednastavení, zadejte název přednastavení a klikněte na OK.
 4. (Volitelně) Pokud chcete použít toto přednastavení při každém importu souboru tohoto typu, klikněte na Nastavit jako výchozí.

Pak můžete vybrat vlastní přednastavení z nabídky Přednastavení v dialogovém okně Volby importu, kdykoliv otevřete soubor Word nebo RTF.

Import dokumentů Buzzword

Buzzword je webový textový editor, který uživatelům umožňuje vytvářet a ukládat textové soubory na webový server. V aplikaci InDesign CS5 můžete importovat a exportovat text z dokumentů Buzzword.

Když importujete dokument aplikace Buzzword, vytvoří se vazba založená na adrese URL k dokumentu aplikace Buzzword na serveru. Při aktualizaci dokumentu Buzzword mimo aplikaci InDesign lze použít panel Vazby, a aktualizovat tak importovanou verzi v aplikaci InDesign. Tím však odstraníte všechny změny textu Buzzword, které jste v aplikaci InDesign provedli.

Poznámka:

Aplikace Acrobat.com Buzzword je dostupná pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

 1. Vyberte Soubor > Umístit z aplikace Buzzword.

 2. Pokud jste již přihlášeni na CS Live, klikněte na Přihlásit, zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a potom klikněte na Přihlásit.

  Po přihlášení zobrazí dialogové okno Umístit dokumenty Buzzword seznam dokumentů aplikace Buzzword, které můžete importovat.

 3. Vyberte jeden nebo více dokumentů pro import nebo vložte adresu URL dokumentu aplikace Buzzword do pole Vložit URL.

 4. Zadejte některou z následujících voleb a klikněte na OK.

  Zobrazit volby importu

  Jestliže vyberete tuto volbu, zobrazí se před vložením souboru dialogové okno Volby importu Buzzword.

  Nahradit vybranou položku

  Výběrem této volby nahradíte aktuálně vybraný objekt v dokumentu.

  Vazba na dokument

  Výběrem této volby vytvoříte vazbu mezi dokumentem Buzzword a umístěným textem. Jestliže vytvoříte vazbu a zaktualizujete dokument Buzzword, panel Vazby bude signalizovat, že soubor byl upraven. Pokud vazbu aktualizujete, aktualizuje se text v aplikaci InDesign. Přijdete však o změny formátování textu provedené v aplikaci InDesign.

 5. Máte-li vybráno Zobrazit volby importu, zadejte nastavení v dialogovém okně Volby importu Buzzword.

  Toto dialogové okno obsahuje většinou stejné volby jako dialogové okno Volby importu RTF. Viz Volby importu z aplikace Microsoft Word a z RTF. Aplikace Buzzword v současnosti nemá funkci stylů, proto zatím nejsou platné žádné volby stylu.

 6. Po načtení textového kurzoru vytvořte textový rámeček kliknutím nebo přetažením.

Připojení nebo vložení importovaných textových souborů

Text, který do aplikace InDesign umístíte, standardně nemá vazbu na původní textový soubor. Pokud však před umístěním souboru vyberete v předvolbách Zpracování souborů možnost Vytvářet vazby při umístění textového nebo tabulkového souboru, název textového souboru se zobrazí v panelu Vazby. Panel Vazby můžete použít k aktualizaci a správě souboru. Když připojený textový soubor aktualizujete, ztratí se veškeré úpravy nebo změny formátování, provedené v aplikaci InDesign. Kvůli tomuto riziku se připojené textové soubory po úpravě původního souboru neaktualizují automaticky. Pro aktualizaci obsahu nebo zrušení vazby na soubor (vložení) však můžete snadno použít panel Vazby.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li tuto změnu aplikovat na dokument, otevřete ho.

  • Chcete-li tuto změnu aplikovat na nově vytvářené dokumenty, zavřete všechny dokumenty.

 2. Zvolte Úpravy > Předvolby > Zpracování souborů (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Zpracování souborů (Mac OS).
 3. Chcete-li vytvořit vazbu na umístěné soubory, vyberte volbu Vytvářet vazby při umístění textového nebo tabulkového souboru. Pokud je tato volba zapnutá, použijte k aktualizování, změně nebo odstranění vazeb panel Vazby. Pokud je tato volba vypnutá, textové soubory budou vložené (nepřipojí se).
Poznámka:

Chcete-li zrušit vazbu (vložit) na navázaný textový soubor, zvolte soubor v panelu Vazby a potom vyberte v nabídce panelu Vazby příkaz Zrušit vazbu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.

[Feedback V2 Badge]