Adaptivní návrhy rozvržení vám pomohou rychle měnit velikost návrhů.

Když použijete příkazy Nastavení dokumentu nebo Okraje a sloupce pro provedení změn v existujícím rozvržení, například pro změnu velikosti stránky nebo jejích okrajů, mohlo by vám dost času zabrat uspořádání objektů tak, aby odpovídaly novému rozvržení. Velkou část této práce zvládne funkce Upravit rozvržení automaticky, protože upraví prvky stránky v rozvržení dokumentu, když se velikost stránky, okraje stránky nebo spadávka dokumentu změní.

adjust_layout_382_306

Úprava rozvržení dokumentu

Jak upravit rozvržení dokumentu:

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Přejděte do části Soubor > Upravit rozvržení.
  • Přejděte do části Soubor > Nastavení dokumentu a klikněte na možnost Upravit rozvržení.
 2. V dialogovém okně Upravit rozvržení určete následující volby:

  Velikost stránky

  Zvolte velikost stránky z nabídky nebo zadejte hodnoty pro šířku a výšku. Můžete také určit orientaci dokumentu.

  Okraje

  Použijte volbu Automaticky upravovat okraje podle změn velikosti stránky, pokud chcete dynamicky upravit okraje spolu se změnou velikosti stránky nebo hodnoty pro okraje zadejte ručně.

  Spadávka

  Určete hodnoty pro oblast spadávky dokumentu.

  Upravit velikost písma

  Tuto volbu použijte, pokud chcete upravit velikost písma v dokumentu podle změn velikosti stránky a okrajů. Výběrem volby Nastavit limity velikosti písma můžete také definovat limity velikosti písma pro automatické úpravy a určit hodnotu minimální a maximální velikosti písma.

  Upravit zamknutý obsah

  Tuto volbu vyberte k úpravě zamknutého obsahu v rozvržení.

  Upravit rozvržení
  Upravit rozvržení
 3. Klikněte na OK.

Úprava rozvržení stránky nebo dvojstránky

Jak upravit rozvržení stránky nebo dvojstránky dokumentu:

 1. Přejděte do části Rozvržení > Okraje a sloupce.

  Zobrazí se dialog Okraje a sloupce.

 2. V dialogu Okraje a sloupce vyberte možnost Upravit rozvržení. Ve výchozím nastavení toto políčko není zaškrtnuto.

  Dialog Okraje a sloupce
  Dialog Okraje a sloupce
 3. Použijte možnost Upravit velikost písma, pokud chcete upravit velikost písma v dokumentu podle změn okrajů stránky. Výběrem volby Nastavit limity velikosti písma můžete také definovat limity velikosti písma pro automatické úpravy a určit hodnotu minimální a maximální velikosti písma.

  Upravit rozvržení
  Upravit rozvržení – volby
 4. Použijte možnost Upravit zamknutý obsah k úpravě zamknutého obsahu v rozvržení.

 5. Klikněte na OK.

Další informace

Při používání funkce Upravit rozvržení jsou objekty jako text a grafika nakonfigurovány podle dokumentové spadávky nebo změn okrajů stránky na základě následujících pravidel:

 • Pokud se změní velikost stránky, poměry vzdáleností od okrajů či ohraničení stránky nebo vodítek sloupců jsou zachovány posunutím vodítek pravítka.
 • Relativní poloha objektů, které jsou ukotvené do textu, je zachována.
 • Pokud se změní velikost nebo okraje stránky, objekty jsou přesunuty, aby si zachovaly svou relativní polohu na stránce.
 • Zarovnání objektů do spadávky, ohraničení stránky, okrajů stránky, sloupců, odstupu sloupců, vodítek a mřížek je zachováno.
 • Relativní zarovnání a prostor mezi objekty v dokumentu je zachován.
 • Můžete rozhodnout, zda změnit měřítko textu, či nikoliv. Velikost písma textu a prokladu se mění v závislosti na změně velikosti dokumentu. Velikost písma se při změně měřítka mění s přesností jednoho desetinného místa. Není provedena žádná změna stylu a všechny změny textu mají přednost.
 • Poměr stran u nepravoúhlých a otočených objektů je zachován.
 • Obrázky jsou přizpůsobeny poměru stran tak, aby viditelný obsah uvnitř rámečku zůstal téměř stejný.
 • Každý pravoúhlý či nepravoúhlý objekt v rámci skupiny je upraven se zachováním poměru stran, aby nedošlo k narušení tvaru skupiny.
 • Velikost položek na pracovní ploše se nemění. Na stránce se však nepřekrývají.
 • Nedochází ke změně velikosti žádných skrytých objektů nebo objektů ve skryté vrstvě.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online