Příručka uživatele Zrušit

Úpravy rozvržení

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Práce s balíčky stylů
   3. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace InDesign
  2. Dokumenty v cloudu aplikace InDesign | Časté dotazy
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Kopírování, vkládání grafiky
   3. Export obsahu do formátu EPUB
   4. Možnosti Adobe PDF
   5. Exportování obsahu do HTML
   6. Export do Adobe PDF
   7. Export do formátu JPEG
   8. Export do formátu HTML
   9. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   10. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 8. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Adaptivní návrhy rozvržení vám pomohou rychle měnit velikost návrhů.

Když použijete příkazy Nastavení dokumentu nebo Okraje a sloupce pro provedení změn v existujícím rozvržení, například pro změnu velikosti stránky nebo jejích okrajů, mohlo by vám dost času zabrat uspořádání objektů tak, aby odpovídaly novému rozvržení. Velkou část této práce zvládne funkce Upravit rozvržení automaticky, protože upraví prvky stránky v rozvržení dokumentu, když se velikost stránky, okraje stránky nebo spadávka dokumentu změní.

Úprava rozvržení dokumentu

Jak upravit rozvržení dokumentu:

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Přejděte do části Soubor > Upravit rozvržení.
  • Přejděte do části Soubor > Nastavení dokumentu a klikněte na možnost Upravit rozvržení.
 2. V dialogovém okně Upravit rozvržení určete následující volby:

  Velikost stránky

  Zvolte velikost stránky z nabídky nebo zadejte hodnoty pro šířku a výšku. Můžete také určit orientaci dokumentu.

  Okraje

  Použijte volbu Automaticky upravovat okraje podle změn velikosti stránky, pokud chcete dynamicky upravit okraje spolu se změnou velikosti stránky nebo hodnoty pro okraje zadejte ručně.

  Spadávka

  Určete hodnoty pro oblast spadávky dokumentu.

  Upravit velikost písma

  Tuto volbu použijte, pokud chcete upravit velikost písma v dokumentu podle změn velikosti stránky a okrajů. Výběrem volby Nastavit limity velikosti písma můžete také definovat limity velikosti písma pro automatické úpravy a určit hodnotu minimální a maximální velikosti písma.

  Upravit zamknutý obsah

  Tuto volbu vyberte k úpravě zamknutého obsahu v rozvržení.

  Upravit rozvržení

 3. Klikněte na OK.

Úprava rozvržení stránky nebo dvojstránky

Jak upravit rozvržení stránky nebo dvojstránky dokumentu:

 1. Přejděte do části Rozvržení > Okraje a sloupce.

  Zobrazí se dialog Okraje a sloupce.

 2. V dialogu Okraje a sloupce vyberte možnost Upravit rozvržení. Ve výchozím nastavení toto políčko není zaškrtnuto.

  Dialog Okraje a sloupce

 3. Použijte možnost Upravit velikost písma, pokud chcete upravit velikost písma v dokumentu podle změn okrajů stránky. Výběrem volby Nastavit limity velikosti písma můžete také definovat limity velikosti písma pro automatické úpravy a určit hodnotu minimální a maximální velikosti písma.

  Upravit rozvržení
  Upravit rozvržení – volby

 4. Použijte možnost Upravit zamknutý obsah k úpravě zamknutého obsahu v rozvržení.

 5. Klikněte na OK.

Další informace

Při používání funkce Upravit rozvržení jsou objekty jako text a grafika nakonfigurovány podle dokumentové spadávky nebo změn okrajů stránky na základě následujících pravidel:

 • Pokud se změní velikost stránky, poměry vzdáleností od okrajů či ohraničení stránky nebo vodítek sloupců jsou zachovány posunutím vodítek pravítka.
 • Relativní poloha objektů, které jsou ukotvené do textu, je zachována.
 • Pokud se změní velikost nebo okraje stránky, objekty jsou přesunuty, aby si zachovaly svou relativní polohu na stránce.
 • Zarovnání objektů do spadávky, ohraničení stránky, okrajů stránky, sloupců, odstupu sloupců, vodítek a mřížek je zachováno.
 • Relativní zarovnání a prostor mezi objekty v dokumentu je zachován.
 • Můžete rozhodnout, zda změnit měřítko textu, či nikoliv. Velikost písma textu a prokladu se mění v závislosti na změně velikosti dokumentu. Velikost písma se při změně měřítka mění s přesností jednoho desetinného místa. Není provedena žádná změna stylu a všechny změny textu mají přednost.
 • Poměr stran u nepravoúhlých a otočených objektů je zachován.
 • Obrázky jsou přizpůsobeny poměru stran tak, aby viditelný obsah uvnitř rámečku zůstal téměř stejný.
 • Každý pravoúhlý či nepravoúhlý objekt v rámci skupiny je upraven se zachováním poměru stran, aby nedošlo k narušení tvaru skupiny.
 • Velikost položek na pracovní ploše se nemění. Na stránce se však nepřekrývají.
 • Nedochází ke změně velikosti žádných skrytých objektů nebo objektů ve skryté vrstvě.

Další podobné nápovědy

Vytváření a publikování elektronických knihbrožurletákůpohlednicplakátůinteraktivních rozložení stránek a mnohé další s aplikací Adobe InDesign.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.