Příručka uživatele Zrušit

InDesign / Časté dotazy

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
   7. Rozšíření Capture
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Styly objektů
   3. Iniciály a vnořené styly
   4. Práce se styly
   5. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
   11. Formuláře
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Sdílení a spolupráce        
  2. Sdílení kvůli hodnocení
  3. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  4. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Export a publikování
   1. Publish Online
   2. Export obsahu do formátu EPUB
   3. Možnosti Adobe PDF
   4. Exportování obsahu do HTML
   5. Export do Adobe PDF
   6. Export do formátu JPEG
   7. Export do formátu HTML
   8. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování

Základní informace

Adobe InDesign je profesionální aplikace pro uspořádání stránek určených k tisku a digitálnímu publikování. Slouží k navrhování, kontrole před tiskem a publikování nejrůznějšího obsahu pro tisk, web a tabletové aplikace. Nabízí přesnou kontrolu nad typografií, integrované kreativní nástroje, intuitivní návrhářské prostředí a úzké propojení s aplikacemi Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat a Adobe Animate.

Aplikace InDesign je určena návrhářům a odborníkům v oblasti přípravy tisku a produkce a poskytovatelům tiskových služeb, kteří pracují pro časopisy, grafická studia, reklamní agentury, noviny, nakladatelství a maloobchodní nebo katalogové společnosti. Používá se také pro tvorbu jednotného vizuálního stylu společnosti, komerční tisk a v dalších špičkových publikačních prostředích. Další informace o aplikaci InDesign.

A protože je Adobe InDesign součástí služby Creative Cloud, máte přístup ke všem nejnovějším aktualizacím a funkcím od chvíle, kdy jsou k dispozici. V rámci plánu Creative Cloud - všechny aplikace máte z aplikace InDesign také přístup k sadě Adobe Digital Publishing Suite (Single Edition*), ve které můžete navrhovat a balit neomezený počet aplikací jedné edice pro iPad. Tyto aplikace můžete odesílat do obchodu Apple App Store. Přečtěte si další informace o službě Creative Cloud.

Podrobnosti najdete na stránce Co je nové.

Přečtěte si srovnání verzí aplikace InDesign.

InDesign je úzce propojený s aplikacemi Photoshop, Illustrator, Acrobat DC Pro, InCopy a Flash Professional. InDesign má stejné uživatelské rozhraní, příkazy, panely a nástroje jako aplikace Photoshop, Illustrator, Flash Professional a InCopy, takže můžete snadno použít znalosti jednoho programu, když se učíte jiný, a plynule přecházet z jednoho programu do druhého. Import nativních souborů aplikací Photoshop a Illustrator umožňuje snadněji uspořádat, vylepšit nebo upravit grafiku. Díky nativní podpoře souborů PDF získáte spolehlivé a konzistentní výstupy bez ohledu na to, zda publikujete pro tisk, web nebo mobilní zařízení. Těsné propojení aplikací InDesign a Flash Professional znamená, že při odevzdání rozvržení stránek si můžete být jisti, že animace, zvuky a soubory videa umístěné do dokumentů zůstanou zachovány. Navíc díky spolupráci aplikací InDesign a InCopy mohou malé kreativní týmy získat velkorysé řešení pro správu redakčních pracovních postupů.

InDesign představuje hlavní produkt řady vzájemně integrovaných publikačních nástrojů. Dále sem patří InCopy a InDesign Server. InCopy je profesionální program na psaní a úpravy, který díky integraci do aplikace InDesign nabízí designérům, redaktorům a editorům různé možnosti spolupráce. Program je součástí plánu Creative Cloud – všechny aplikace. InDesign Server přesouvá funkce pro vysoce kvalitní sazbu a tvorbu rozvržení na serverovou platformu a nabízí tak vyšší úroveň automatizace redakčních pracovních postupů. Umožňuje souběžnou tvorbu, individuální publikování na základě dat a použití řešení pro tisk z webu založených na šablonách.

Ano. Jestliže potřebujete vlastní řešení postavené na základní technologii aplikace InDesign, systémoví integrátoři na celém světě vám poskytnou publikační systémy, které jsou kompatibilní s aplikacemi InCopy a InDesign. Další informace o vlastních redakčních a publikačních řešeních.

Ano. Vydavatelé na celém světě, od malých grafických studií až po velká nakladatelství, přijali InDesign za svůj. Aplikace InDesign, která je podporovaná živým ekosystémem partnerů, vytvořená společností s vedoucím postavením v oboru a inspirovaná uživateli, je tou pravou volbou pro rychle se rozvíjející publikační prostředí.

Všechny verze aplikace InDesign mají společný formát souborů. To znamená, že v latinkové nebo indické verzi aplikace InDesign můžete otevřít a upravit indické, japonské, blízkovýchodní, čínské nebo korejské rozvržení a naopak v japonské, blízkovýchodní, čínské nebo korejské verzi můžete otevřít a upravit latinkové nebo indické soubory. Avšak latinkové verze aplikace InDesign nemají typografické nástroje ani nástroje rozvržení mřížky a rámečků pro úpravy blízkovýchodních a asijských textů, které jsou dostupné v japonské, blízkovýchodní, čínské a korejské verzi.

InDesign Server je robustní, velice flexibilní a škálovatelné jádro pro rozvržení a sazbu, které umožňuje automatizovat funkce aplikace InDesign pro návrhy, rozvržení a typografii. InDesign Server je založený na stejném programovém kódu jako aplikace InDesign, mohou na něm běžet různé typy automatických publikačních řešení, včetně webových tiskových řešení, VDP a řešení redakčních pracovních postupů. InDesign Server nabízí stejnou kvalitu výstupů jako aplikace InDesign. Většina řešení, která běží na InDesign Serveru, používá šablony vytvořené návrháři v počítačové verzi aplikace InDesign.

Ačkoli InDesign Server sdílí kódový základ s aplikací InDesign pro stolní počítače, existuje řada důležitých rozdílů:

 • InDesign Server je jádro, které se používá u rozsáhlejších, automatizovaných publikačních řešení.
 • InDesign Server je aplikace bez vestavěného uživatelského rozhraní. Uživatelské rozhraní, které je přizpůsobené automatickému publikačnímu řešení a běží na serveru InDesign Server, navrhuje zákazník nebo partner, který je poskytovatelem řešení.
 • InDesign i InDesign Server lze řídit skriptovacími zásuvnými moduly nebo moduly v jazyce C++. InDesign Server lze rovněž ovládat rozhraním SOAP nebo aplikačním programovým rozhraním Java. Rozhraní Flex s aplikací Adobe Flash Builder (dodávané zvlášť) lze využít k vytváření působivých multimediálních internetových aplikací (RIA), které se spouštějí ve webových prohlížečích nebo jako samostatné klienty využívající modul runtime Adobe AIR. InDesign Server slouží jako škálovatelná a silná koncová serverová součást.
 • Automatická publikační řešení, která běží na InDesign Serveru, lze škálovat podle měnících se požadavků a mohou podporovat více instancí spuštěných na více procesorech.
 • InDesign Server byl důkladně testovaný, aby bylo možné zaručit, že dlouhodobě zajistí nepřetržitý provoz.
 • InDesign Server byl navržen a testován pro serverové verze systémů Windows a Mac OS, včetně systému Microsoft Windows Server 2008 R2.
 • InDesign Server není součástí služby Creative Cloud a je nutné ho koupit zvlášť.

Pokud potřebujete pomoc při rozhodování, zda je pro vás technologie serveru InDesign Server vhodná, zavolejte na obchodní oddělení společnosti Adobe na číslo 888 649 2990 nebo si stáhněte zkušební verzi kliknutím na odkaz Vyzkoušet na stránkách produktu InDesign Server.

Technické otázky

Tyto informace získáte v části systémové požadavky.

Ano. Vývojáři mohou aplikaci InDesign plně rozšířit a automatizovat pomocí standardních programovacích technologií, jako je ActionScript, C++, JavaScript, AppleScript a VBScript. Vývojáři mohou svá rozšíření prodávat a distribuovat uživatelům služby Creative Cloud s využitím panelu Adobe Exchange integrovaného do aplikace InDesign.

Sada SDK pro InDesign obsahuje dokumentaci, nástroje a ukázky kódu, které umožňují personalizovat a vytvářet zásuvné moduly pro InDesign. Další informace najdete v centru pro vývojáře aplikace InDesign. Přečtěte si další informace o automatizaci publikačních úloh aplikace InDesign s využitím skriptovacích prostředků.

Tmavší uživatelské rozhraní aplikace InDesign je nastavené tak, aby odpovídalo ostatním profesionálním produktům Adobe, jako je Photoshop, Illustrator a Adobe Premiere Pro. Jas snadno nastavíte v dialogovém okně Předvolby: zvolte Úpravy > Předvolby > Uživatelské rozhraní (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Uživatelské rozhraní (Mac OS).

Bezplatné zkušební verze

V rámci bezplatného členství ve službě Creative Cloud si můžete stáhnout zkušební verzi aplikace InDesign a dalších aplikací, které jsou součástí této služby. Když upgradujete na plán se všemi aplikacemi, budete si moci stáhnout plné verze všech aplikací ve službě Creative Cloud.

Pokud jste byli před stažením aplikace InDesign vyzváni k zadání platebních údajů, zkušební verze se po skončení zkušebního období automaticky převede na placený plán. V opačném případě si můžete plán koupit přímo na webu Creative Cloud.

Možnosti nákupu

Další informace o možnostech nákupu najdete na stránce s plány aplikací Creative Cloud.

Výuka aplikace InDesign

Na stránce Informace a podpora pro aplikaci InDesign najdete vše, co potřebujete k zahájení práce s touto aplikací, včetně výukových videí, podrobných výukových programů a komplexní podpory produktu od společnosti Adobe i od komunity problematiky znalých uživatelů.

Webovou i PDF verzi uživatelské příručky pro InDesign najdete na stránce Nápovědy pro InDesign.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.