Panel Vlastnosti

Přečtěte si, jak můžete pomocí panelu Vlastnosti přistupovat ke kontextovým ovládacím prvkům v aplikaci InDesign.

Panel Vlastnosti v aplikaci InDesign umožňuje zobrazení nastavení a ovládacích prvků v kontextu aktuální úlohy nebo pracovního postupu. Tento nový panel byl navržen s ohledem na snadné používání, abyste měli přístup ke správným ovládacím prvkům přesně v okamžiku, kdy je budete potřebovat.

Panel Vlastnosti je ve výchozím nastavení k dispozici v pracovní ploše Základní. Je k dispozici také v nabídce Okno > Vlastnosti.

Často používané ovládací prvky pro jednotlivé oblasti panelu Vlastnosti se zobrazí předem. Přístup k dalším ovládacím prvkům získáte buď kliknutím na tlačítko Více voleb (elipsy) v pravém dolním rohu oblasti, nebo kliknutím na podtrženou možnost.

Poznámka:

Stav tlačítka Více voleb (...) je pro všechny relace stejný.

Panel Vlastnosti

Žádný výběr

Panel Vlastnosti

Když v dokumentu nejsou vybrány žádné objekty a je vybrán nástroj pro výběr, zobrazí se v panelu Vlastnosti ovládací prvky související se stránkou, pravítkem, mřížkami, vodítky, přitahováním a některými běžně používanými předvolbami. V tomto stavu zobrazuje panel Vlastnosti rychlé akční tlačítko, které umožňuje umístit do dokumentu obrázek.

Vybrané objekty

Pro každý výběr zobrazuje panel Vlastnosti dvě sady ovládacích prvků:

  • Ovládací prvky transformací a vzhledu: šířka, výška, výplň, tah, krytí atd.
  • Dynamické ovládací prvky: v závislosti na obsahu vašeho výběru mohou být k dispozici další ovládací prvky. Můžete například upravit atributy znaků a odstavce u textových objektů. Pro obrazové objekty zobrazuje panel Vlastnosti ovládací prvky převedení tvaru, uspořádání, nahrazení obrazu, vložení nebo zrušení vložení, úpravy v aplikaci a vyhledání v Průzkumníku.
Kontextové volby dostupné na panelu Vlastnosti

A. Zobrazit více voleb B. Ovládací prvky dostupné pro textový objekt C. Ovládací prvky dostupné pro obdélníkový objekt D. Ovládací prvky dostupné pro propojený soubor 

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.