Příručka uživatele Zrušit

Ukládání dokumentů

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Panel Vlastnosti
   6. Dotyková pracovní plocha
   7. Výchozí klávesové zkratky
   8. Obnovení dokumentu a vrácení akce
  3. Generativní umělá inteligence
   1. Text na obrázek
   2. Často kladené otázky ke generativní umělé inteligenci
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Převedení souborů PDF na soubory InDesign v aplikaci InDesign (Beta)
   7. Vytváření souborů knih
   8. Přidání základního číslování stran
   9. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   10. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   11. Sdílení obsahu
   12. Základy práce se spravovanými soubory
   13. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Ukládání dokumentů v cloudu a přístup k nim
  2. Uspořádání, správa a sdílení dokumentů v cloudu
  3. Zobrazování a správa verzí v dokumentech v cloudu
  4. Časté otázky o dokumentech v cloudu aplikace InDesign
  5. Sdílení a spolupráce        
  6. Sdílení kvůli hodnocení
  7. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  8. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
   12. Export a import nastavení uživatele
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy
  3. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  4. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  5. Řešení problémů se soubory
  6. Nelze exportovat soubor PDF.
  7. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Dokumenty ukládejte!

Při uložení dokumentu se uloží současné uspořádání, odkazy na zdrojové soubory, která stránka je právě zobrazena a úroveň zvětšení. Chraňte svou práci častým ukládáním. Soubor můžete uložit následujícími způsoby:

 • Normální dokument.

 • Kopie dokumentu, která vytvoří duplikát dokumentu pod jiným názvem a nechá aktivní původní dokument.

 • Předloha, která se obvykle otevře jako nepojmenovaný dokument. Předloha může obsahovat nastavení, text a grafiky, které lze použít jako výchozí bod pro další dokumenty.

  Při uložení dokumentu se aktualizují také metadata (neboli informace o souboru), která jsou součástí dokumentu aplikace InDesign. Tato metadata zahrnují miniaturní náhled, písma použitá v dokumentu, vzorník barev a všechna metadata z dialogového okna Informace o souboru; tato metadata umožňují efektivní vyhledávání. Můžete například vyhledat všechny dokumenty, ve kterých je použitá určitá barva.

  Tato metadata můžete zobrazit v aplikaci Bridge a v části Další volby dialogového okna Informace o souboru. Nastavením předvoleb můžete určit, zda se má při ukládání aktualizovat náhled. Ostatní metadata (písma, barvy a vazby) se aktualizují při každém uložení dokumentu.

  Příkazy Uložit, Uložit jako a Uložit kopii ukládají dokumenty ve formátu souboru aplikace InDesign. Informace o ukládání dokumentů v jiných formátech souborů hledejte v rejstříku.

  Pokud ukládáte dokument pro poskytovatele předtiskových služeb pro konečný výstup, InDesign může do jedné složky automaticky shromáždit všechny potřebné soubory, jako jsou připojené grafiky a písma. (Viz Soubory balíčků.)

Poznámka:

Informace zadané v dialogovém okně Soubor > Informace o souboru se aktualizují na kartě Metadata poté, co exportujete soubor EPUB v následujících formátech:

 • Formát EPUB s pevným rozvržením
 • Formát EPUB se zalamovatelným rozvržením
 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li uložit dokument pod novým názvem, zvolte Soubor > Uložit jako, určete umístění a název souboru a klikněte na Uložit. Nově pojmenovaný soubor se stane aktivním dokumentem. Použití příkazu Uložit jako může zmenšit velikost souboru.

  • Chcete-li uložit existující dokument pod stejným názvem, zvolte Soubor > Uložit.

  • Chcete-li uložit všechny otevřené dokumenty v jejich existujících umístěních a s jejich názvy, stiskněte Ctrl+Alt+Shift+S (Windows) nebo Command+Option+Shift+S (Mac OS).

  • Chcete-li uložit kopii dokumentu pod novým názvem, zvolte Soubor > Uložit kopii, určete umístění a název souboru a klikněte na Uložit. Uložená kopie se nestane aktivním dokumentem.

Poznámka:

Chcete-li předejít problémům, nepoužívejte vyhrazené znaky, které mají v některých operačních systémech zvláštní význam. Nepoužívejte například názvy souborů s mezerami, tabulátory nebo tečkami na začátku nebo názvy souborů, které používají tyto znaky: / \ : ; * ? < > , $ %. Také nepoužívejte znaky s diakritikou (například ü, ñ nebo é), ani při používání neanglické verze aplikace InDesign. Problémy se mohou vyskytnout, když soubor otevřete na jiné platformě.

Poznámka:

Pokud často pracujete s několika současně otevřenými dokumenty a chcete je najednou uložit, můžete použít klávesovou zkratku. Zvolte Upravit > Klávesové zkratky, v nabídce Oblasti produktu vyberte Pohledy, Navigace a v seznamu příkazů zvolte Uložit vše. Zkratku můžete upravit nebo přidat. Pro aktivaci příkazu Uložit vše můžete použít funkci Rychle aplikovat.

Zahrnutí náhledů do ukládaných dokumentů

Náhled miniatury dokumentů a předloh slouží pro snadné nalezení takových souborů v Adobe Bridge a Adobe Mini Bridge. Náhled se vytvoří, když dokument nebo předlohu uložíte. Náhled dokumentu zahrnuje pouze obrázek JPEG první dvojstránky, náhled předlohy zahrnuje obrázek JPEG všech stránek v předloze. Velikost náhledu a počet stránek můžete nastavit podle svých potřeb. Například Extra velký 1024 x 1024 umožňuje před otevřením souboru rychle prohlédnout obsah stránky ve vysokém rozlišení.

Volbu pro náhled můžete zapnout v Předvolbách nebo v dialogovém okně Uložit jako . Protože náhled zvyšuje jak velikost souboru, tak čas potřebný pro uložení dokumentu, může být vhodné zapnout tuto volbu jen v případě potřeby v dialogovém okně Uložit jako.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vložit náhled pokaždé, když ukládáte dokument, zvolte Úpravy > Předvolby > Zpracování souborů (Windows) nebo InDesign  > Předvolby > Zpracování souborů (Mac OS).

  • Chcete-li vložit náhled pro určitý dokument, zvolte Soubor > Uložit jako.

  • Chcete-li vložit náhled pro určitý dokument, zvolte Soubor > Uložit obsah jako.

 2. Vyberte Vždy ukládat náhledy obrázků s dokumenty.
 3. Jestliže nastavujete náhled pomocí dialogu Předvolby, zvolte počet náhledových stran v nabídce Stránky a vyberte volbu v nabídce Velikost náhledu.
  Poznámka:

  Výběr volby náhledu v dialogovém okně Uložit jako vybere také volbu v dialogovém okně Předvolby a použije výchozí nastavení pro Stránky a Velikost náhledu.

Uložení dokumentu InDesign Markup (IDML)

V některých případech lze uložit dokument InDesign ve formátu interchange markup. Uložení v tomto formátu je zvláště užitečné při otevírání publikace QuarkXPress nebo PageMaker v programu InDesign, když otevíráte dokument vytvořený v předchozí verzi programu InDesign nebo když dojde k problémům s dokumentem, např. když nelze odstranit políčka barevného vzorníku.

 1. Vyberte příkaz Soubor > Uložit (CS6) nebo Soubor > Exportovat (CS5).
 2. V nabídce Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (Mac OS) vyberte možnost InDesign Markup (IDML).
 3. Klikněte na tlačítko Uložit.

Uložený soubor IDML lze otevřít v aplikaci InDesign CS5 a InDesign CS4, nelze jej však otevřít v aplikaci InDesign předchozích verzí.

Pro více informací o používání IDML pro vývoj, viz www.adobe.com/go/learn_id_indesignmarkup_cs4_en.

Ukládání do předchozí verze aplikace InDesign

Chcete-li otevřít dokument InDesign CS6 ve verzi InDesign CS5, uložte v programu InDesign CS6 (příkaz Soubor > Uložit jako) dokument do formátu InDesign Markup Language (IDML). (Formát IDML nahrazuje formát Interchange INX používaný pro zpětné ukládání v předchozích verzích.)

Chcete-li otevřít dokument InDesign CS5 ve verzi InDesign CS4, exportujte v programu InDesign CS5 (příkaz Soubor > Exportovat) dokument do formátu InDesign Markup Language (IDML). (Formát IDML nahrazuje formát Interchange INX používaný pro zpětné ukládání v předchozích verzích.)

Zkontrolujte, zda počítač s předchozí verzí aplikace InDesign je aktualizován příslušnými zásuvnými moduly, aby na něm bylo možné otevřít vyexportovaný soubor IDML. V předchozí verzi aplikace InDesign se dají potřebné zásuvné moduly zajišťující kompatibilitu získat spuštěním příkazu Nápověda > Aktualizace a poté postupovat podle instrukcí. Doplňkové služby lze také instalovat z webových stránek Adobe: Navštivte stránku Aktualizace produktů na webových stránkách Adobe a vyberte InDesign ze seznamu produktů.

Otevření dokumentu v předchozí verzi aplikace InDesign se také nazývá „uložení o úroveň níž“.

Poznámka:

Obsah vytvořený pomocí funkcí z pozdějších verzí aplikace InDesign může být při otevření ve starší verzi aplikace InDesign změněn nebo vypuštěn.

 1. Vyberte příkaz Soubor > Uložit (CS6) nebo Soubor > Exportovat (CS5).
 2. V nabídce Typ souboru (Windows) nebo Formát (Mac OS) vyberte možnost InDesign Markup (IDML).
 3. Klikněte na tlačítko Uložit.

Soubor .idml můžete otevřít v předchozí verzi aplikace InDesign, kde se převede na nepojmenovaný dokument InDesign.

Poznámka:

Chcete-li otevřít dokument InDesign CS5 v aplikaci InDesign CS3, otevřete vyexportovaný dokument IDML v aplikaci InDesign CS4, uložte jej a vyexportujte ve formátu InDesign CS3 Interchange (INX) a následně otevřete vyexportovaný soubor INX v aplikaci InDesign CS3. Zkontrolujte, zda jsou všechny verze aplikace InDesign aktuální.

Práce s metadaty

Metadata představují sadu standardizovaných informací o souboru, jako je jméno autora, rozlišení, barevný prostor, copyright a klíčová slova, která jsou na něj aplikována. Metadata můžete použít k zjednodušení svých pracovních postupů a k uspořádání souborů.

O standardu XMP

Informace metadat jsou uloženy s použitím standardu XMP (Extensible Metadata Platform), na kterém jsou postaveny programy Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign a Adobe Photoshop. XMP vychází z XML a metadata se většinou ukládají do souboru. Pokud není možné uložit informace do souboru, metadata se uloží do samostatného souboru nazývaného přidružený soubor. XMP usnadňuje výměnu dat mezi aplikacemi Adobe a v publikačních pracovních postupech. Můžete například uložit metadata z jednoho souboru jako předlohu a pak je importovat do jiných souborů.

Metadata uložená v jiných formátech, jako je Exif, IPTC (IIM), GPS a TIFF, se synchronizují a popisují pomocí XMP, takže je lze snadněji zobrazovat a spravovat. Jiné aplikace a funkce také využívají XMP pro předávání a ukládání informací, jako jsou poznámky k verzím, které pak lze prohledávat pomocí Adobe Bridge.

Ve většině případů metadata u souborů zůstanou, i když se změní jeho formát, například z PSD na JPG. Metadata se také zachovají, když jsou soubory umístěné v dokumentu nebo projektu Adobe.

Poznámka:

Můžete použít sadu vývojářských nástrojů XMP Software Development Kit a přizpůsobit si vytváření, zpracování a výměnu metadat. XMP SDK můžete například použít k přidání polí do dialogového okna Informace o souboru. Další informace o XMP a XMP SDK najdete na webu Adobe.

Práce s metadaty v Adobe Bridge a komponentách Adobe Creative Suite

Mnohé z výkonných funkcí Adobe Bridge, které umožňují uspořádat, vyhledávat a sledovat soubory a verze, jsou založeny na metadatech XMP v souborech. Adobe Bridge nabízí dva způsoby práce s metadaty: prostřednictvím panelu Metadata nebo pomocí dialogového okna Informace o souboru (InDesign), případně dialogového okna Informace o souboru obsahu (InCopy).

V některých případech může existovat více zobrazení pro stejnou vlastnost metadat. Vlastnost může být například v jednom zobrazení označena Autor a v jiném Tvůrce, ale obě odkazují na stejnou základní vlastnost. Dokonce i v případě, že si pro určité pracovní postupy tato zobrazení přizpůsobíte, vlastnosti zůstanou standardizované pomocí XMP.

Přidání metadat pomocí dialogového okna Informace o souboru

Dialogové okno Informace o souboru zobrazuje data fotoaparátu, vlastnosti souboru, historii úprav, autorská práva a informace o autorovi aktuálního dokumentu. Dialogové okno Informace o souboru zobrazuje také panely vlastních metadat. Metadata můžete přidávat přímo z dialogového okna Informace o souboru. Jakékoli informace zadané v tomto poli přepíší existující metadata a použijí novou hodnotu ve všech vybraných polích.

 1. Zvolte Soubor > Informace o souboru (InDesign) nebo Soubor > Informace o souboru obsahu (InCopy).
 2. Ze seznamu v horní části dialogového okna vyberte libovolnou z následujících voleb:
  Poznámka:

  Pomocí šipek doleva a doprava procházejte karty nebo klikněte na šipku dolů a v seznamu vyberte kategorii.

  Popis

  Umožňuje zadat takové informace o dokumentu, jako je titul dokumentu, autor, popis a klíčová slova, která lze použít k vyhledání dokumentu. Chcete-li určit informace o copyrightu, vyberte s copyrightem z rozbalovací nabídky Stav copyrightu. Poté zadejte informace o majiteli copyrightu, text upozornění a adresu URL osoby nebo společnost vlastnící copyright.

  IPTC

  Zahrnuje čtyři oblasti: Obsah IPTC popisuje vizuální obsah obrázku. Kontakt IPTC uvádí kontaktní informace fotografa. Snímek IPTC obsahuje popisné informace o snímku. Stav IPTC zobrazuje seznam informací o pracovním postupu a copyrightu.

  IPTC Extension

  Zahrnuje čtyři oblasti: Popis obrázku zobrazuje informace o lokaci a má možnost přidat informace o zobrazené osobě, organizaci a akci. Kresba nebo Objekt v obrázku zobrazuje informace o kresbě nebo objektu. Oddíl O modelech v obrázku poskytuje možnost přidat informace o modelech. Administrativní informace zobrazují informace o dodavateli, tvůrci, vlastníku a držiteli licence obrázku a o rozměrech obrázku.

  Data fotoaparátu

  Zahrnuje dvě oblasti: Data fotoaparátu 1 obsahují informace určené pouze ke čtení o fotoaparátu a jeho nastavení, se kterým byl snímek pořízen, jako např. výrobce, model, rychlost závěrky a clonové číslo. Data fotoaparátu 2 obsahují informace určené pouze ke čtení o snímku, včetně rozměrů v pixelech a rozlišení

  Video Data

  Obsahují informace o video souboru, včetně šířky a výšky snímku a umožňují zadávat informace, jako např. název nahrávky nebo název scény.

  Zvuková data

  Umožňuje zadat informace o zvukovém souboru, včetně titulu, umělce, přenosové rychlosti a nastavení opakování.

  Mobilní SWF

  Obsahují informace o souborech přenosných médií, včetně názvu, autora, popisu a typu obsahu.

  Kategorie

  Umožňuje zadat informace na základě kategorií agentury Associated Press.

  Původ

  Umožňuje zadat informace o souboru, které jsou užitečné pro zpravodajské agentury, včetně údajů o tom, kdy a kde byl soubor vytvořen, informace o přenosu, speciální pokyny pro zacházení se souborem a informace o titulku.

  DICOM

  Zobrazuje seznam informací o pacientovi, případu, vyšetření a o zařízení pro obrázky DICOM.

  Historie

  Zobrazí informace ze záznamu historie aplikace Adobe Photoshop pro soubory uložené v aplikaci Photoshop. Záložka Historie se objeví pouze v případě, že je nainstalovaný Adobe Photoshop.

  Illustrator

  Umožňuje použít profil dokumentu pro tisk, web nebo výstup na přenosná zařízení.

  Další volby

  Zobrazí pole a struktury pro uložení metadat s použitím jmenných prostorů a vlastností, jako je formát souboru a vlastnosti XMP, Exif a PDF.

  Původní data

  Zobrazuje textové informace XMP o souboru.

 3. Zapište informace, které chcete přidat, do kteréhokoliv zobrazeného pole.
 4. Kliknutím na OK aplikujte změny.

Export metadat jako souboru XMP

Metadata můžete uložit do souboru XMP a sdílet ho s ostatními uživateli. Tyto soubory XMP lze použít jako šablony pro zadávání dat do dokumentů InDesign a dalších dokumentů vytvořených v aplikacích s povoleným formátem XMP. Exportované předlohy se ukládají do sdíleného umístění, ke kterému mají přístup všechny aplikace podporující XMP. Zobrazují se také v rozevírací nabídce v dolní části dialogového okna Informace o souboru.

 1. Zvolte Soubor > Informace o souboru (InDesign) nebo Soubor > Informace o souboru obsahu (InCopy).
 2. Zvolte Export z rozbalovací nabídky v dolní části dialogového okna.
 3. Zadejte název souboru, vyberte umístění souboru a klikněte na Uložit.
  Poznámka:

  Chcete-li zobrazit předlohy metadat v aplikaci Explorer (Windows) nebo Finder (Mac OS), klikněte na rozevírací nabídku v dolní části dialogového okna Informace o souboru a zvolte možnost Zobrazit složku Předlohy.

Import metadat ze souboru XMP

Při importu metadat do dokumentu z exportovaného souboru předlohy XMP můžete určit, zda vymazat všechna metadata v aktuálním dokumentu a přidat nová metadata, ponechat všechna kromě odpovídajících metadat nebo přidat odpovídající metadata k existujícím metadatům.

 1. Zvolte Soubor > Informace o souboru (InDesign) nebo Soubor > Informace o souboru obsahu (InCopy).
  • V rozevírací nabídce v dolní části dialogového okna vyberte soubor XMP, vyberte možnost importu a klikněte na tlačítko OK.

  • V rozevírací nabídce v dolní části dialogového okna vyberte možnost Import, vyberte možnost importu a klikněte na tlačítko OK. Pak dvojitě klikněte na soubor předlohy XMP, který chcete importovat.

Úprava metadat v souborech obrázků

Když generujete popisky vložených obrázků v aplikaci InDesign, použijí se metadata z vložených obrázků. Metadata dokumentů InDesign lze upravovat, v aplikaci InDesign však nelze upravovat metadata vložených souborů. Namísto toho můžete metadata vložených obrázků změnit v jejich původní aplikaci pomocí programů Finder nebo Průzkumník anebo pomocí Adobe Bridge, případně Adobe Mini Bridge.

 1. V aplikaci InDesign klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo stiskněte klávesu Control a klikněte (Mac OS) na obrázek a potom vyberte Upravit originál.

  Můžete také vybrat příkaz Upravit v a potom zvolit aplikaci, jako například Adobe Illustrator nebo Adobe Photoshop.

 2. V původní aplikaci vyberte Soubor > Informace o souboru.

 3. Upravte metadata a pak klikněte na OK.

Obrázek můžete vybrat také v aplikaci Adobe Bridge, zvolit příkaz Soubor > Informace o souboru a upravit metadata obrázku. Viz část Přidání metadat pomocí dialogového okna Informace o souboru.

Vyřešení ochranného vypínání sdílené sítě

 • U dokumentů menších než 100 MB otevřených ze síťového umístění neprovede aplikace InDesign v případě ztráty připojení k síti ochranné vypnutí. Po obnovení připojení k síti po dočasném výpadku sítě můžete pokračovat v práci a uložit dokument v síti. Pokud se po dobu výpadku sítě pokusíte dokument uložit, zobrazí se možnost uložit dokument lokálně.
 • U dokumentů větších než 100 MB použije aplikace InDesign stejný postup jako dříve – provede u takových dokumentů v případě ztráty připojení k síti ochranné vypnutí.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?