Příručka uživatele Zrušit

Složené cesty a tvary

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Panel Vlastnosti
   6. Dotyková pracovní plocha
   7. Výchozí klávesové zkratky
   8. Obnovení dokumentu a vrácení akce
  3. Generativní umělá inteligence
   1. Text na obrázek
   2. Často kladené otázky ke generativní umělé inteligenci
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Převedení souborů PDF na soubory InDesign v aplikaci InDesign (Beta)
   7. Vytváření souborů knih
   8. Přidání základního číslování stran
   9. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   10. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   11. Sdílení obsahu
   12. Základy práce se spravovanými soubory
   13. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Ukládání dokumentů v cloudu a přístup k nim
  2. Uspořádání, správa a sdílení dokumentů v cloudu
  3. Zobrazování a správa verzí v dokumentech v cloudu
  4. Časté otázky o dokumentech v cloudu aplikace InDesign
  5. Sdílení a spolupráce        
  6. Sdílení kvůli hodnocení
  7. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  8. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
   12. Export a import nastavení uživatele
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy
  3. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  4. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  5. Řešení problémů se soubory
  6. Nelze exportovat soubor PDF.
  7. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

O složených cestách

Několik cest můžete zkombinovat do jednoho objektu, zvaného složená cesta. Složenou cestu vytvořte, když chcete provést některé z následujících úkonů:

 • Přidat do cesty průhledné díry.

 • Zachovat průhledné díry uvnitř některých textových znaků, například oe, když změníte znaky na upravitelné tvary písmen pomocí příkazu Vytvořit obrysy. Použitím příkazu Vytvořit obrysy se vždy vytvoří složené cesty.

 • Aplikovat přechod nebo přidat obsah, který má vyplnit více cest. Přestože můžete přechod aplikovat přes více objektů také pomocí nástroje přechod, aplikování přechodu na složenou cestu je často lepší metoda, protože můžete později upravit celý přechod, když vyberete kteroukoliv dílčí cestu. Pozdější úpravy nástrojem přechod vyžadují, abyste vybrali všechny cesty, které byly původně vybrané.

Nejlepší postupy pro úpravy složených cest

Při úpravách složených cest mějte na paměti následující pravidla:

 • Změny atributů cesty (například tahu a výplně) vždy mění všechny dílčí cesty ve složené cestě – nezáleží na použitém nástroji pro výběr nebo na počtu vybraných dílčích cest. Chcete-li zachovat atributy tahu a výplně jednotlivých cest, které chcete zkombinovat, vytvořte z nich raději skupinu.

 • Ve složené cestě je jakýkoli efekt, který je umístěný vzhledem k ohraničovacímu rámečku cesty – například přechod nebo vložený obraz – ve skutečnosti umístěn vzhledem k ohraničovacímu rámečku celé složené cesty (to znamená cesty, která zahrnuje všechny dílčí cesty).

 • Pokud vytvoříte složenou cestu, pak změníte její vlastnosti a uvolníte ji pomocí příkazu Uvolnit, uvolněné cesty převezmou vlastnosti složené cesty; nezískají zpět své původní vlastnosti.

 • Pokud dokument obsahuje složené cesty s velkým počtem hladkých bodů, některá výstupní zařízení mohou mít problémy s jejich tiskem. V takovém případě zjednodušte nebo odstraňte složené cesty nebo je převeďte na bitmapové obrazy pomocí programu, jako je Adobe Photoshop.

 • Pokud aplikujete výplň na složenou cestu, díry se někdy nezobrazí v místech, kde byste je očekávali. U jednoduché cesty, například obdélníku, je vnitřek nebo oblast, kterou můžete vyplnit, snadno vidět – je to oblast uvnitř uzavřené cesty. U složené cesty ale musí InDesign rozhodnout, zda průsečíky vytvořené dílčí cestou složené cesty jsou uvnitř (vyplněné plochy) nebo vně (díry). Směr každé dílčí cesty – pořadí, ve kterém byly vytvořeny její body – určuje, zda oblast, kterou definuje, leží uvnitř nebo vně. Pokud je vyplněna dílčí cesta a chcete, aby představovala otvor (nebo naopak), kliknutím na možnost Obrátit cestu na panelu Cestář obraťte směr dílčí cesty.

Složená cesta obsahující dvě dílčí cesty se stejným směrem cest (vlevo) a s opačným směrem cest (vpravo)

Vytvoření složené cesty

Složené cesty můžete vytvořit z jedné nebo více otevřených nebo uzavřených cest. Když vytvoříte složenou cestu, všechny původně vybrané cesty se stanou dílčími cestami nové složené cesty. Vybrané cesty převezmou nastavení tahu a výplně objektu, který je nejvíce vzadu v pořadí překrývání.

Poznámka:

Pokud má jeden nebo více vybraných objektů obsah, například text nebo importované obrazy, atributy a obsah složené cesty se nastaví podle atributů a obsahu objektu nejvíce vzadu. Vybrané objekty více vzadu bez obsahu složenou cestu neovlivní.

Tvar libovolné části složené cesty můžete změnit, když nástrojem pro přímý výběr vyberete kotevní bod na jedné dílčí cestě.

 1. Nástrojem pro výběr vyberte všechny cesty, které chcete zahrnout do složené cesty.
 2. Zvolte Objekt > Cesty > Vytvořit složenou cestu. Kdekoliv se vybrané cesty překrývají, objeví se díry.
Poznámka:

Díru vytvořenou dílčí cestou můžete vyplnit, nebo můžete dílčí cestu změnit v díru. Nástrojem pro přímý výběr vyberte bod na dílčí cestě, kterou chcete změnit. Pak vyberte možnosti Objekt > Cesty > Obrátit cestu nebo klikněte na tlačítko Obrátit cestu na panelu Cestář.

Změna děr na výplně ve složené cestě

Směr každé dílčí cesty — pořadí, ve kterém byly vytvořeny její body — určuje, zda oblast, kterou definuje, leží uvnitř (vyplněné oblasti) nebo vně (prázdné). Pokud se ve složené cestě díry někdy nezobrazí v místech, kde byste je očekávali, můžete obrátit směr dané dílčí cesty.

Dvě samostatné uzavřené cesty (vlevo) a dvě dílčí cesty jedné složené cesty (vpravo); ve složené cestě vytvoří prostřední kružnice díru

 1. Nástrojem pro přímý výběr vyberte část složené cesty (nebo bod na této cestě), kterou chcete obrátit. Nevybírejte celou složenou cestu.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Objekt > Cesty > Obrátit cestu.

  • Klikněte na možnost Obrátit cestu na panelu Cestář.

Rozdělení složené cesty

Složenou cestu můžete rozdělit jejím uvolněním, které změní každou její dílčí cestu na nezávislou cestu.

 1. Nástrojem pro výběr vyberte složenou cestu.
 2. Zvolte Objekt > Cesty > Uvolnit složenou cestu.
Poznámka:

Příkaz Uvolnit není dostupný, když vybraná složená cesta je uvnitř rámečku nebo když cesta obsahuje text.

Změna děr ve složené cestě

Díru vytvořenou dílčí cestou můžete eliminovat, nebo dílčích cestu, která vytvořila díru, vyplnit obrácením směru dílčí cesty.

 1. Nástrojem pro výběr  vyberte bod na dílčí cestě, který chcete obrátit. Nevybírejte celou složenou cestu.
 2. Vyberte možnosti Objekt > Cesty > Obrátit cestu nebo klikněte na tlačítko Obrátit cestu na panelu Cestář.

Vytváření složených tvarů

Složené cesty vytvoříte pomocí panelu Cestář (Okna > Objekt a rozvržení > Cestář). Složené tvary mohou být vytvořené z jednoduchých nebo složených cest, textových rámečků, textových obrysů nebo jiných tvarů. Vzhled složeného tvaru závisí na tom, které tlačítko Cestáře zvolíte.

Cestář, panel

A. Původní objekty B. Přidat C. Odečíst D. Průsečík E. Vyloučit překrytí F. Odečíst zadní 

Přidat

Obkreslí obrys všech objektů a vytvoří jeden tvar.

Odečíst

Objekty vpředu „vyseknou díry“ v objektu, který je nejvíce vzadu.

Průsečík

Vytvoří tvar z překrývajících se oblastí.

Vyloučit překrytí

Vytvoří tvar z oblastí, které se nepřekrývají.

Odečíst zadní

Objekty vzadu „vyseknou díry“ v objektu, který je nejvíce vpředu.

Ve většině případů převezme výsledný tvar atributy (výplň, tah, průhlednost, vrstvu, atd.) objektu, který je nejvíce vpředu. Když ale objekty odečtete, objekty vpředu se odstraní. Výsledný tvar pak převezme atributy objektu, který je nejvíce vzadu.

Když do složeného tvaru zahrnete textový rámeček, tvar textového rámečku se změní, ale samotný text zůstane stejný. Chcete-li změnit vlastní text, vytvořte složenou cestu pomocí textových obrysů.

Složený tvar, použitý jako textový rámeček (vlevo) a složený tvar vytvořený z textových obrysů (vpravo)

Vytvoření složeného tvaru

Můžete pracovat se složeným tvarem jako s jedním celkem, nebo můžete uvolnit jeho komponenty a pracovat s každou z nich samostatně. Můžete například vyplnit přechodem část složeného tvaru, ale nechat zbytek tvaru nevyplněný.

Přechod aplikovaný na složený tvar (vlevo) a přechod aplikovaný na jednu část složeného tvaru (vpravo)

 1. Zvolte Okna > Objekt a rozvržení > Cestář, abyste otevřeli panel.
 2. Vyberte objekty, které chcete zkombinovat ve složeném tvaru.
 3. Klikněte na tlačítko (např. Přidat) v oddílu Cestář na panelu Cestář.

Můžete také zvolit příkaz z podnabídky Objekt > Cestář.

Uvolnění cest ve složeném tvaru

 1. Vyberte složený tvar. Zvolte Objekt > Cesty > Uvolnit složenou cestu. Složený tvar se rozdělí na jednotlivé dílčí cesty.
  Poznámka:

  Chcete-li znovu seskupit dílčí cesty, a přitom neztratit změny provedené na jednotlivých cestách, zvolte Seskupit z nabídky Objekt místo Složené cesty > Vytvořit.

Vytvoření cest z textových obrysů

Pomocí příkazu Vytvořit obrysy můžete změnit vybrané textové znaky na sadu složených cest, které můžete upravovat jako libovolné jiné cesty. Příkaz Vytvořit obrysy je užitečný pro vytváření efektů s velkým titulkovým písmem, ale zřídka se hodí pro hlavní text nebo jiný text menší velikosti.

Poznámka:

Pokud chcete jednoduše aplikovat barevný tah nebo výplň přechodem na znaky textu, nemusíte převádět text na obrysy. Barvy a přechody můžete na tahy a výplně vybraných znaků aplikovat přímo pomocí panelu nástrojů, panelu Vzorník, Barvy nebo Přechod.

Příkaz Vytvořit obrysy získává informace o obrysu písma ze skutečných souborů Type 1, TrueType nebo OpenType. Když vytvoříte obrysy, znaky se převedou ve svých současných pozicích a zachová se jejich grafické formátování, jako je tah a výplň.

Poznámka:

Někteří výrobci písem blokují informace potřebné k vytvoření obrysů. Pokud vyberete takové chráněné písmo a zvolíte Text > Vytvořit obrysy, zobrazí se zpráva, že toto písmo nelze převést.

Když převedete text na obrysy, text ztratí své hinty – instrukce, zabudované do obrysového písma, upravující jejich tvary tak, že je systém může optimálně zobrazit nebo vytisknout v malých velikostech. Proto se nemusí text převedený na obrysy zobrazit tak dobře, když je vykreslen v malých velikostech nebo v nízkém rozlišení.

Po převedení textu na obrysy můžete provést libovolné z následujících úkonů:

 • Změnit tvary písmen tažením jednotlivých kotevních bodů pomocí nástroje pro přímý výběr .

 • Zkopírujte obrysy a použijte příkaz Úpravy > Vložit dovnitř, chcete-li maskovat obraz jeho vložením do převedených obrysů.

 • Použít převedené obrysy jako textové rámečky, do kterých lze napsat nebo umístit text.

 • Změnit atributy tahu tvarů znaků.

 • Použít obrysy textu k vytvoření složených tvarů.

Práce s obrysy textu

A. Znak textu před převedením na textový obrys B. Textový obrys s obrazem vloženým dovnitř C. Textový obrys použitý jako textový rámeček 

Protože se převedené obrysy textu změní na sady složených cest, můžete upravovat jednotlivé dílčí cesty převedených obrysů pomocí nástroje pro přímý výběr. Obrysy znaků můžete také rozdělit na nezávislé cesty jejich uvolněním ze složené cesty.

Převod obrysů textu na cesty

Standardně se vytvořením obrysů z textu odstraní původní text. Můžete ale také vytvořit obrysy, které se objeví nad kopií původního textu tak, že se žádný text neztratí.

Když vyberete znaky textu v textovém rámečku a převedete je na obrysy, výsledné obrysy se stanou ukotvenými (včleněnými) objekty, které natékají spolu s textem. Protože převedený text již není skutečným písmem, nebudete moci zvýraznit a upravit znaky pomocí textového nástroje. Také je již nemůžete nastavit typografickými volbami. Zkontrolujte typografická nastavení textu před jeho převedením na obrysy a vytvořte si kopii původního textu.

 1. Nástrojem pro výběr  vyberte textový rámeček nebo vyberte jeden nebo více znaků textovým nástrojem.
 2. Zvolte Text > Vytvořit obrysy.

Převod kopie obrysů textu na cesty

 1. Nástrojem pro výběr  vyberte textový rámeček nebo vyberte jeden nebo více znaků textovým nástrojem.
 2. Podržte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a zvolte Text > Vytvořit obrysy. Kopie se vytvoří přesně nad originálem; nástrojem pro výběr ji podle potřeby přetáhněte jinam.

Další podobné nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?