Příručka uživatele Zrušit

Vytvoření rejstříku

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
   7. Rozšíření Capture
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Práce s balíčky stylů
   3. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
   11. Formuláře
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace InDesign
  2. Dokumenty v cloudu aplikace InDesign | Časté dotazy
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Kopírování, vkládání grafiky
   3. Export obsahu do formátu EPUB
   4. Možnosti Adobe PDF
   5. Exportování obsahu do HTML
   6. Export do Adobe PDF
   7. Export do formátu JPEG
   8. Export do formátu HTML
   9. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   10. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 8. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign
Poznámka:

Spravedlivý jazyk: Od verze InDesign 2022 (verze 17.0) nahrazujeme neinkluzivní jazyk tak, aby ten nový vyjadřoval základní hodnoty inkluzivity ve společnosti Adobe. Jakýkoli odkaz na Master page (vzorovou stránku) je v našich článcích nápovědy pro anglické, dánské, maďarské, španělské, italské, brazilské, portugalské a japonské národní prostředí nahrazen pojmem Parent page (vzorová stránka).

O vytváření rejstříku

Můžete vytvořit jednoduchý rejstřík klíčových slov nebo obsažného, podrobného průvodce informacemi v knize. K dokumentu nebo knize lze vytvořit pouze jeden rejstřík. Chcete-li vytvořit rejstřík, nejdříve do textu umístíte značky rejstříku. Ke každé značce rejstříku přiřadíte určité slovo, nazývané téma, které chcete zobrazit v rejstříku.

Když vygenerujete rejstřík, každé téma se uvede spolu se stránkou, na které bylo nalezeno. Témata jsou uspořádána podle abecedy, obvykle pod nadpisy oddílů (A, B, C, atd.). Položka rejstříku se skládá z tématu (to je termín, který čtenář hledá), které je doplněno buď odkazem na stránku (číslo stránky nebo rozsah stránek) nebo křížovým odkazem. Křížový odkaz, před kterým je uvedeno „Viz“ nebo „Viz také“, odkazuje čtenáře na jiné položky v rejstříku, místo na čísla stránek.

Části rejstříku

A. Titul B. Nadpis oddílu C. Položka rejstříku D. Podpoložka E. Téma F. Odkaz na stránku G. Křížový odkaz 

Tipy pro vytváření rejstříku

Vytvoření dobře naplánovaného a uceleného rejstříku může vašim čtenářům usnadnit okamžitý přístup k požadovaným informacím v dokumentu. Zde jsou některá pravidla, která byste měli vzít v úvahu:

 • Rozmyslete si, jak bude váš rejstřík vypadat. Kolik úrovní témat bude mít? Bude odkazovat na jiná příbuzná témata? Bude stačit jednoduchý rejstřík s klíčovými slovy nebo chcete složitější rejstřík s křížovými odkazy na příbuzná témata a dobře promyšlený seznam ekvivalentních termínů?

 • Předvídejte různé způsoby, jak mohou čtenáři hledat informace. Jeden čtenář může například hledat informace o zvířatech pod heslem zvířata; jiný může hledat divoká zvěř nebo fauna.

 • Položky rejstříku přidávejte teprve tehdy, až bude obsah vašeho dokumentu skoro definitivní. Pokud totiž později odstraníte větší části textu, můžete ztratit i pracně vytvořené položky rejstříku.

 • Dobře naplánovaný rejstřík používá témata jednotně. Mezi běžné problémy s rejstříky patří zejména záměny velkých a malých písmen (kočkyKočky) a jednotného a množného čísla (kočkakočky). Pro zachování jednotnosti použijte seznam témat.

 • Před vytvořením konečného rejstříku svůj rejstřík několikrát zkontrolujte. Vyhledejte duplikované položky, místa s málo odkazy, pravopisné chyby a rozpory v psaní velkých písmen a textu; InDesign například považuje Gepard, gepardgepardi za samostatné položky.

Pracovní postup pro vytvoření rejstříku

Při vytváření rejstříku postupujte podle tohoto základního postupu:

1. Vytvořte seznam témat (volitelné)

Seznam témat vám pomůže udržet jednotnost položek rejstříku. (Viz Vytvoření seznamu témat pro rejstřík.)

2. Přidejte značky rejstříku.

Přidejte značky rejstříku na ty stránky v dokumentu, na které mají položky rejstříku odkazovat. (Viz Přidávání položek rejstříku.)

3. Vygenerujte rejstřík.

Při generování rejstříku vznikne sada položek pro jednotlivé značky a k nim přiřazených čísel stránek. (Viz Generování rejstříku.)

4. Umístěte článek rejstříku.

Pomocí kurzoru s načteným textem určete umístění rejstříku do textového rámečku. Většinou asi budete chtít, aby rejstřík začínal na nové stránce. Po umístění textu rejstříku můžete zformátovat stránky i rejstřík.

Tyto kroky nejspíš několikrát zopakujete při upřesňování rejstříku před publikováním.

Panel Rejstřík – přehled

Rejstřík vytváříte, upravujete a předběžně prohlížíte pomocí panelu Rejstřík (Okna > Text a tabulky > Rejstřík). Tento panel má dva režimy: Odkaz a Téma. V režimu Odkaz se v oblasti náhledu zobrazují všechny položky rejstříku pro platný dokument nebo knihu. V režimu Téma se v oblasti náhledu zobrazí pouze témata, ne čísla stránek ani křížové odkazy. Režim Téma se používá především pro vytváření struktury rejstříku, zatímco v režimu Odkaz se přidávají do rejstříku jednotlivé položky.

V režimu Odkaz jsou položky rejstříku uspořádané podle abecedy a rozděleny do oddílů podle počátečního písmene. Pomocí trojúhelníků vedle položek můžete položky rozbalit nebo sbalit, abyste viděli podpoložky, čísla stránek a křížové odkazy.

Na místě odkazů na stránky se mohou objevit následující kódy, označující položky, které nemusí být obsaženy v generovaném rejstříku. Pro zobrazení kódů bude pravděpodobně třeba vybrat možnost Aktualizovat náhled na panelu Rejstřík.

PP

Označuje položky rejstříku na pracovní ploše. Tyto položky se ve vytvořeném rejstříku neobjeví.

SV

Označuje položky rejstříku na skryté vrstvě. Při generování rejstříku lze zahrnout položky rejstříku ve skryté vrstvě.

ST

Označuje položky rejstříku ve skrytém stavu. Položky rejstříku ve skrytém stavu nejsou zahrnuty v rejstříku.

PN

Označuje položky rejstříku v přesahujícím textu. Když tyto položky zahrnete do generovaného rejstříku, objeví se bez čísel stránek.

Vzor

Označuje položky rejstříku na vzorové stránce. Tyto položky se ve vytvořeném rejstříku neobjeví.

Chcete-li rozbalit nebo sbalit jednotlivé položky, klikněte na trojúhelník. Podržte Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a klikněte na trojúhelník, aby se rozbalily nebo sbalily všechny podřízené položky dané položky. Podržte Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a klikněte na trojúhelník, aby se rozbalily nebo sbalily všechny položky.


Poznámka:

Z nabídky panelu Rejstřík zvolte Aktualizovat náhled, chcete-li zaktualizovat oblast náhledu. Tato volba je užitečná zejména po rozsáhlých úpravách dokumentu nebo při přemístění značek rejstříku v okně dokumentu.

Vytvoření seznamu témat pro rejstřík

Můžete si vytvořit nebo importovat seznam témat, který použijete jako výchozí bod při vytváření položek rejstříku. Když později přidáváte položky do rejstříku, můžete vybrat téma ze seznamu témat (místo jeho zápisu pokaždé znovu), abyste zajistili, že informace jsou zařazovány do rejstříku jednotně v celém dokumentu nebo knize.

Seznam témat můžete vytvářet a upravovat pomocí panelu Rejstřík v režimu Téma. V režimu Téma se zobrazují pouze témata; abyste zobrazili náhled položek rejstříku s příslušnými čísly stránek a křížovými odkazy, použijte místo toho režim Odkaz.

Panel Rejstřík v režimu Odkaz (vlevo) a v režimu Téma (vpravo)

Témata ze seznamu témat se zobrazují také v dialogovém okně Nový odkaz na stránku. Abyste vytvořili položku rejstříku, jednoduše vyberte téma a pak ho přiřaďte ke stránce nebo křížovému odkazu. Nepoužitá témata (bez odkazu na stránku a křížového odkazu) se při generování rejstříku vyloučí.

Vytvoření seznamu témat před přidáváním položek rejstříku není nezbytné. Pokaždé, když vytvoříte položku rejstříku, se její téma automaticky přidá do seznamu témat pro budoucí použití.

Poznámka:

Ve výchozím nastavení se témata přidaná do seznamu Témata neobjeví v seznamu Odkazy, který zobrazuje jen témata přidružená stránce. Pokud však chcete témata v seznamu Odkazy zobrazit, zapněte v režimu Odkaz volbu Zobrazit nepoužitá témata v panelu Rejstřík.

Přidávání témat do seznamu témat

 1. Panel Rejstřík můžete zobrazit výběrem možnosti Okno > Text a tabulky > Rejstřík.

 2. Vyberte možnost Téma.

 3. Z nabídky panelu Rejstřík zvolte možnost Nové téma nebo dole v panelu klikněte na ikonu Vytvořit novou položku rejstříku.

 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Do prvního pole v části Úrovně tématu napište název tématu (například zvířata). Chcete-li vytvořit podtéma, napište jeho název (kočky) do druhého pole. V tomto případě se „kočky“ odsadí pod „zvířata“. Chcete-li pod tímto podtématem vytvořit další podtéma, napište název (mourovaté) do třetího pole a tak dále.

  • Vyberte existující téma. Zadejte podtémata do druhého, třetího a čtvrtého pole.

 5. Kliknutím na možnost Přidat přidejte téma, které se nyní objeví v dialogovém okně Nové téma i v panelu Rejstřík.

 6. Až skončíte s přidáváním témat, klikněte na možnost Hotovo.

Poznámka:

Chcete-li odstranit téma, které jste právě přidali, klikněte na Hotovo, vyberte téma v panelu Rejstřík, a pak klikněte na tlačítko Odstranit vybrané téma.

Import témat z jiného dokumentu aplikace InDesign

 1. Zvolte možnost Importovat témata z nabídky panelu Rejstřík.

 2. Vyberte dokument obsahující témata rejstříku, která chcete importovat, a pak klikněte na možnost Otevřít.

Úpravy témat rejstříku

Položky můžete upravit pomocí panelu Rejstřík před nebo po vygenerování rejstříku. Změny položek v panelu Rejstřík se objeví v prvním následně generovaném rejstříku, ale změny provedené v článku vygenerovaného rejstříku budou při opětovném generování rejstříku ztraceny.

 1. Otevřete dokument obsahující témata rejstříku.
 2. V panelu Rejstřík vyberte možnost Téma.

 3. V oblasti náhledu dvojitě klikněte na téma, které chcete změnit.
 4. Upravte téma podle potřeby a pak klikněte na možnost OK.

Přidávání položek rejstříku

Položky rejstříku se vytvářejí pomocí panelu Rejstřík v režimu Odkaz. Položka rejstříku má dvě části: téma a odkaz. Témata mohou být definovaná předem, pomocí seznamu témat. Odkazy mohou být na čísla stránky nebo to mohou být křížové odkazy na jiná témata.

Panel Rejstřík v režimu Odkaz

A. Položka B. Podpoložka C. Odkaz na stránku D. Křížový odkaz 

Značka rejstříku se umístí na začátek slova, ve kterém je vybraný text nebo textový kurzor. Značky rejstříku můžete zobrazit příkazem Text > Zobrazit skryté znaky.

Přidání položky rejstříku

 1. Pomocí nástroje text  umístěte textový kurzor na místo, kde chcete mít značku rejstříku, nebo vyberte text v dokumentu, který chcete použít jako základ pro odkaz rejstříku.

  Když vyberete text obsahující včleněnou grafiku nebo speciální znaky, některé znaky (například značky rejstříku a včleněná grafika) se v poli Úrovně tématu vynechají. Jiné znaky, například em pomlčky a symboly copyrightu, se převedou na metaznaky (například ^_ nebo ^2).

 2. Panel Rejstřík můžete zobrazit výběrem možnosti Okno > Text a tabulky > Rejstřík.

 3. Vyberte možnost Odkaz.

  Poznámka:

  Pokud se položky přidané do seznamu témat nezobrazují v odkazech, vyberte možnost Zobrazit nepoužitá témata v nabídce panelu Rejstřík. Tato témata lze pak použít při přidávání položek.

 4. Chcete-li zobrazit položky rejstříku ze všech otevřených dokumentů v souboru knihy, vyberte možnost Kniha.

 5. Z nabídky panelu Rejstřík zvolte možnost Nový odkaz na stránku. (Pokud se tento příkaz nezobrazí, zkontrolujte, že je vybraná volba Odkaz, a že v dokumentu je textový kurzor nebo vybraný text.)

 6. Chcete-li přidat text do pole Úrovně tématu, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit jednoduchou položku rejstříku (například kočky), napište položku do prvního pole Úrovně tématu. (Pokud byl vybraný text, zobrazí se v poli Úrovně tématu.)

  • Chcete-li vytvořit položky a podpoložky, napište vzorový název (zde zvířata) do prvního pole Úrovně tématu a podpoložky (kočkymourovaté) napište do následujících polí. Pokud je potřeba, kliknutím na šipky nahoru a dolů vyměňte umístění položky s položkou nad nebo pod vybranou položkou.

  Položka rejstříku v polích Úrovně tématu (vlevo) a výsledný vzhled v rejstříku (vpravo)

  • Poklikejte na libovolné téma v rámečku seznamu dole v dialogovém okně. V případě potřeby zadejte do pole hledání text, který chcete vyhledat, a pomocí šipek další a předchozí prohledejte položky rejstříku.
 7. Chcete-li změnit způsob, jak je položka uspořádaná ve výsledném rejstříku, použijte pole Uspořádat podle. Pokud chcete například zařadit téma de la Vega pod V (místo pod D), zapište Vega do pole Uspořádat podle a de la Vega do pole Úrovně tématu.

  Rovněž lze vybrat řazení čísel, symbolů a jazyků a lze upravit informace o řazení pro čínské znaky. (Viz Změna pořadí uspořádání rejstříků.)

 8. Určete typ položky rejstříku:
  • Chcete-li vytvořit položky rejstříku s čísly nebo rozsahem stránek (například kočky 82–87), zvolte volbu popisující rozsah položky z rozbalovací nabídky Typ. (Viz Volby rozsahu stránek v rejstřících.)

  • Chcete-li vytvořit položku rejstříku bez čísla stránky, zvolte Potlačit rozsah stránek z nabídky Typ. Číslo stránky se neobjeví ve vytvořeném rejstříku, ale v panelu Rejstřík se zobrazí v závorkách.

  • Chcete-li vytvořit položku rejstříku odkazující na jinou položku, vyberte z rozbalovací nabídky Typ některou z voleb křížových odkazů (například Viz nebo Viz také) a název položky zadejte do textového pole Odkaz na nebo přetáhněte existující položku ze seznamu v dolní části panelu do pole Odkaz na. Také můžete přizpůsobit výrazy Viz a Viz také, zobrazované v položkách křížových odkazů, když z rozbalovací nabídky Typ zvolíte Vlastní křížový odkaz. (Další informace najdete v části Přidání křížových odkazů „Viz“ a „Viz také“ do rejstříku.)

 9. Chcete-li zvýraznit určitou položku rejstříku, vyberte možnost Změnit styl čísla a pak určete styl znaků.

 10. Chcete-li přidat položku do rejstříku, proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Kliknutím na možnost Přidat přidejte současnou položku a nechte dialogové okno otevřené pro další položky.

  • Chcete-li najít všechny výskyty vybraného textu v okně dokumentu, klikněte na možnost Přidat všechny. Vytvoří se značka rejstříku pro každý z výskytů. Tlačítko Přidat všechny je dostupné pouze v případě, že je v dokumentu vybraný text.

  • Kliknutím na možnost OK přidejte položku rejstříku a zavřete dialogové okno.

  Poznámka:

  Pokud kliknete na Zrušit po kliknutí na Přidat, položky, které jste právě přidali, se neodstraní. Tyto položky odstraníte příkazem Zpět.

 11. Chcete-li zavřít dialogové okno, klikněte na možnost OK nebo Hotovo.

Rychlé zařazení slova, fráze nebo seznamu do rejstříku

Pomocí klávesové zkratky pro zařazení můžete do rejstříku rychle přidávat jednotlivá slova, fráze nebo seznamy slov či frází. V aplikaci Adobe InDesign jsou dvě klávesové zkratky pro zařazení do rejstříku: jedna pro standardní položky rejstříku a druhá pro vlastní jména. Klávesová zkratka pro vlastní jména vytváří položky rejstříku přehozením pořadí jednotlivých částí jména, takže jsou abecedně řazené podle příjmení. Díky tomu můžete zadávat jména s křestním jménem na začátku, ale v rejstříku je mít řazená podle příjmení. Pokud jste například vybrali James Paul Carter, objeví se v rejstříku Carter, James Paul.

Při přípravě seznamu pro rejstřík je nutné jednotlivé položky, které chcete zařadit do rejstříku, navzájem oddělit libovolným z následujících oddělovačů: zalomení řádku, měkké zalomení řádku (klávesy Shift + Return), tabulátor, tabulátor odsazení zprava (Shift + Tab), středník nebo čárka. Klávesová zkratka pro zařazení přidá před každou položku značku rejstříku a všechny položky vloží do rejstříku.

 1. V okně dokumentu vyberte slovo nebo slova, která chcete zařadit do rejstříku.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pro standardní slova nebo fráze stiskněte Shift+Alt+Ctrl+[ (Windows) nebo Shift+Option+Command+[ (Mac OS).

  • Pro vlastní jména, která chcete mít v rejstříku řazená podle příjmení, stiskněte Shift+Alt+Ctrl+] (Windows) nebo Shift+Option+Command+] (Mac OS).

   Na začátek výběru nebo na začátek každé vybrané položky se přidá značka rejstříku s použitím výchozích nastavení.

  Poznámka:

  Pro zařazování složených příjmení nebo jmen s titulem vložte mezi jednotlivá slova jednu nebo více nerozdělitelných mezer. Pokud například chcete zařadit položku „James Paul Carter Jr.“ podle „Carter“ místo „Jr.“, umístěte nerozdělitelnou mezeru mezi „Carter“ a „Jr.“ (Chcete-li vložit pevnou mezeru, zvolte příkaz Text > Vložit prázdné místo > Pevná mezera.)

  Při výběru termínů jako kanji, u kterých je vyžadováno yomi a nastavení značky rejstříku pomocí zkratky, se automaticky otevře dialogové okno Nový odkaz na stránku, pokud nebylo yomi vloženo, a zvolený termín se vloží do dialogového okna Úrovně tématu. Vložte yomi odpovídající textovému vstupu v okně Úrovně tématu do textového pole Yomi. Pokud se na několika stránkách zobrazí tentýž záznam rejstříku, lze yomi pro všechny záznamy rejstříku změnit jediným krokem. Chcete-li změnit vybraný záznam rejstříku, vyberte číslo stránky na panelu Rejstřík a Volby odkazu na stránku z nabídky panelu Rejstřík.

Vytvoření nové položky ze stávající položky

Často se předmět, který zařazujete do rejstříku, objevuje v dokumentu nebo knize na více místech. Když se tak stane, můžete vytvořit více položek rejstříku na základě položek, které již v rejstříku jsou, abyste zajistili jejich jednotnost.

 1. V okně dokumentu kliknutím umístěte textový kurzor nebo vyberte text, kde se má objevit značka rejstříku.
 2. V panelu Rejstřík vyberte možnost Odkaz a posuňte oblast náhledu na položku, kterou chcete kopírovat.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte položku na tlačítko Nová , abyste vložili značku rejstříku v místě textového kurzoru nebo na začátek výběru.

  • Vyberte položku v oblasti náhledu v panelu, podržte Alt a klikněte na tlačítko pro novou položku. Objeví se dialogové okno Nový odkaz na stránku s informacemi o vybrané položce. Proveďte libovolné změny a pak klikněte na Přidat nebo OK.

Nebo také můžete vytvořit seznam témat, a pak při vytváření položek rejstříku vybírat témata z tohoto seznamu.

Automatické přidání všech výskytů slova do rejstříku

Použití volby Přidat všechny je efektivní způsob přidání všech výskytů určeného termínu v dokumentu nebo v knize do rejstříku. Když kliknete na Přidat všechny, vytvoří InDesign značky rejstříku u každého výskytu slov vybraných v dokumentu – ne pro text zadaný v dialogovém okně. (Později můžete odstranit položky, které odkazují na méně významné informace.)

Při vyhledávání výskytů vybraného textu bere InDesign v úvahu pouze celá slova a rozlišuje malá a velká písmena. Pokud je například vybrané slovo gepard, slova gepardiGepard se do rejstříku nepřidají.

 1. V okně dokumentu vyberte text, který chcete hledat.
 2. V panelu Rejstřík vyberte možnost Odkaz.

 3. Chcete-li vytvořit položky rejstříku pro všechny otevřené dokumenty v knize, vyberte možnost Kniha.

 4. Z nabídky panelu Rejstřík zvolte možnost Nový odkaz na stránku.

 5. Zvolte možnost Přidat všechny. InDesign přidá značky rejstříku ke každému textu, který souhlasí s vybraným textem, bez ohledu na to, zda byl již zařazen do rejstříku, takže můžete dostat více položek pro stejné slovo nebo frázi.

Úpravy položky rejstříku

Chcete-li změnit téma (například změnit jeho název nebo aplikovat jiný způsob uspořádání) a automaticky aktualizovat všechny položky, které toto téma používají, použijte panel Rejstřík v režimu Téma. Chcete-li měnit jednotlivé položky, použijte režim Odkaz. V režimu Odkaz můžete také přidat křížové odkazy nebo najít značku rejstříku spojenou s odkazem na stránku.

 1. Otevřete dokument obsahující položky rejstříku.
 2. V panelu Rejstřík proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte možnost Téma, chcete-li upravit téma a automaticky aktualizovat všechny položky, které toto téma používají.

  • Vyberte možnost Odkaz, chcete-li upravit jednotlivou položku.

 3. V oblasti náhledu vyberte položku nebo odkaz na stránku. Chcete-li vybrat odkaz na stránku, vyberte ikonu stránky pod položkou.
 4. Dvojitě klikněte na položku nebo na odkaz na stránku, který chcete upravit.
 5. Upravte položku a pak klikněte na možnost OK.

Volby rozsahu stránek v rejstřících

Můžete vytvořit položky rejstříku, které namísto jednoho čísla stránky zahrnují rozsah stránek (například kočky 82–87). Rozbalovací nabídka Typ v dialogovém okně Nový odkaz na stránku obsahuje následující volby rozsahů stránek:

Současná stránka

Rozsah stránek nepřesáhne aktuální stránku.

Do příští změny stylu

Rozsah stránek sahá od značky rejstříku po následující změnu stylu odstavce.

Do příštího použití stylu

Rozsah stránek sahá od značky rejstříku po stránku, na které se objeví další výskyt stylu odstavce určeného ve vedlejší rozbalovací nabídce stylů.

Do konce článku

Rozsah stránek je od značky rejstříku po stránku s posledním ze zřetězených textových rámečků, které obsahují text.

Do konce dokumentu

Rozsah stránek je od značky rejstříku po konec dokumentu.

Do konce oddílu

Rozsah stránek je od značky rejstříku do konce současného oddílu, jak je definovaný v panelu Stránky. (Viz Volby číslování stránek dokumentu.)

Pro následující počet odstavců

Rozsah stránek je od značky rejstříku po konec posledního z odstavců, jejichž počet zadáte ve vedlejším poli, nebo po konec posledního existujícího odstavce.

Pro následující počet stránek

Rozsah stránek je od značky rejstříku po poslední stránku z počtu, který zadáte ve vedlejším poli, nebo po poslední existující stránku.

Potlačit rozsah stránek

Vypne rozsah stránek.

Přidání křížových odkazů „Viz“ a „Viz také“ do rejstříku

Křížové odkazy jsou položky rejstříku, které ukazují na příbuzné položky místo na číslo stránky. Křížové odkazy se vytvářejí pomocí panelu Rejstřík. Křížové odkazy mohou mít v rejstříku různé účely:

 • Křížové odkazy spojují běžné termíny s jejich ekvivalenty, použitými v dokumentu nebo v knize. Například Fauna. Viz Zvířata. Položky s těmito křížovými odkazy neobsahují odkazy na stránky; jednoduše ukazují na ekvivalentní termíny, které jsou v rejstříku zahrnuty.

 • Křížové odkazy na další příbuzné položky, které ale nejsou ekvivalentní s tématem. Například Kočky. Viz také Divoké kočky. V tomto případě položka rejstříku obsahující křížový odkaz obsahuje také čísla stránek anebo podpoložky, které se přímo vztahují k tématu položky.

Dva typy křížových odkazů

A. Křížový odkaz na související informace (Viz také)B. Křížový odkaz na ekvivalentní termín (Viz)

Když v aplikaci InDesign vytvoříte křížový odkaz, můžete vybrat také prefix křížového odkazu. „Viz“ a „Viz také“ jsou statické texty. Když zvolíte „Viz [také]“, InDesign automaticky přiřadí křížovému odkazu správný prefix při každém generování rejstříku:

 • Pro položky s čísly stránek, podpoložkami nebo obojím se použije „Viz také“.

 • Pro položky bez čísel stránek a bez podpoložek se použije „Viz“.

Použití volby „Viz [také]“ vám ušetří ruční aktualizování křížových odkazů, když se změní obsah položek rejstříku.

 1. Zvolte možnost Okno > Text a tabulky > Rejstřík.

 2. Vyberte možnost Odkaz.

 3. (Volitelně) Vyberte Kniha, abyste zobrazili položky rejstříku ze všech otevřených dokumentů v souboru knihy.
 4. Z nabídky panelu Rejstřík zvolte možnost Nový odkaz na stránku.

 5. Zadejte téma nebo témata do polí Úrovně tématu.
 6. V dolní části nabídky Typ zvolte prefix křížového odkazu (například Viz také).

 7. Zadejte téma do pole Odkaz na nebo do něho přetáhněte existující téma ze seznamu témat dole.

 8. Kliknutím na možnost Přidat přidejte křížový odkaz do rejstříku.

Křížové odkazy se objeví v panelu Rejstřík a ve vygenerovaném rejstříku, ale nejsou spojeny s rejstříkovými značkami v dokumentu.

Křížové odkazy s „Viz [také]“ se v panelu Rejstřík zobrazí jako „Viz [také]“, ale v článku vygenerovaného rejstříku se objeví správný prefix.

Generování rejstříku

Když jste přidali položky rejstříku a zkontrolovali náhled v panelu Rejstřík, můžete vygenerovat článek rejstříku a umístit ho do dokumentu.

Článek rejstříku může být v samostatném dokumentu nebo v již existujícím dokumentu. Když generujete článek rejstříku, InDesign shromáždí položky rejstříku a aktualizuje čísla stránek v dokumentu nebo v knize. Pokud ale přidáte nebo odstraníte položky rejstříku nebo aktualizujete číslování dokumentu, musíte rejstřík vygenerovat znovu, abyste ho aktualizovali.

Pokud se při generování rejstříku objeví značka rejstříku v přesahujícím textu, objeví se dotaz, zda chcete zahrnout tyto značky do rejstříku. Pokud kliknete na Ano, tato položka se objeví v rejstříku bez čísla stránky. Pokud se značka rejstříku zobrazuje ve skrytém podmíněném textu, položka není zahrnuta do rejstříku.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud vytváříte rejstřík pro jeden dokument, můžete na konec dokumentu přidat novou stránku.

  • Pokud vytváříte rejstřík pro více dokumentů v knize, vytvořte nebo otevřete dokument pro rejstřík a zkontrolujte, že je obsažen v knize.

 2. Zvolte Generovat rejstřík z nabídky panelu Rejstřík. Určete nastavení pro následující volby:
  • Do pole Titul zadejte text, který se zobrazí nad rejstříkem. Chcete-li určit formátování nadpisu, vyberte styl z rozbalovací nabídky Styl titulu.

  • Vyberte Nahradit existující rejstřík, chcete-li aktualizovat stávající rejstřík. Pokud jste dosud nevytvořili rejstřík, bude tato volba ztlumená. Zrušením výběru této možnosti umožníte vytvořit více rejstříků.

  • Chcete-li vytvořit jeden rejstřík pro všechny dokumenty v seznamu knihy a přečíslovat stránky knihy, vyberte Včetně dokumentů knihy. Pokud chcete vytvořit rejstřík pouze pro současný dokument, odznačte tuto volbu.

  • Pokud chcete, aby byly ve vašem rejstříku zahrnuty značky rejstříku na skrytých vrstvách, vyberte Včetně položek na skrytých vrstvách.

  • Chcete-li zobrazit další volby rejstříku, klikněte na Více voleb.

 3. Klikněte na OK. Pokud není vybraná volba Nahradit existující rejstřík, objeví se ikona načteného textu. Umístěte článek rejstříku stejně jako libovolný jiný text.
Poznámka:

Pokud upravíte položky v článku rejstříku, tyto změny se při obnovení rejstříku ztratí. Lepším řešením je upravit rejstřík v panelu Rejstřík a pak vygenerovat rejstřík znovu.

Volby formátování rejstříku

Když kliknete na Více voleb v dialogovém okně Generovat rejstřík, zobrazí se volby formátování, umožňující nastavit styl a vzhled pro generovaný rejstřík. InDesign obsahuje řadu zabudovaných odstavcových a znakových stylů, které můžete vybrat pro formátování rejstříku, nebo si můžete vytvořit a vybrat vlastní styly. Po vytvoření rejstříku můžete tyto styly upravit v panelech Styly odstavců a Znakové styly.

Rejstřík s vnořenými položkami

A. Titul B. Nadpis oddílu C. Položka úrovně 1 D. Podpoložka úrovně 2 E. Téma F. Křížový odkaz 

Poznámka:

Chcete-li nahradit oddělovače položek (například hodnoty voleb Za tématem nebo Mezi položkami), vyberte existující oddělovač a pak napište nebo zvolte znak, kterým ho chcete nahradit.

Vnořené nebo Průběžné

Vyberte volbu Vnořené, chcete-li rejstřík formátovat výchozím stylem s podpoložkami vnořenými pod položkami jako samostatné odsazené odstavce. Vyberte volbu Průběžné, pokud chcete, aby byly všechny úrovně položky zobrazeny v jednom odstavci. Volba Mezi položkami určuje znak, který položky odděluje.

Včetně nadpisů oddílů rejstříku

Tuto volbu vyberte, aby se vytvořily nadpisy oddílů, tvořené znaky abecedy (A, B, C a tak dále), které reprezentují následující oddíl.

Včetně prázdných oddílů rejstříku

Tuto volbu vyberte, aby se vytvořily nadpisy oddílů pro všechna písmena abecedy, i když rejstřík neobsahuje položky první úrovně začínající daným písmenem.

Styl úrovně

Pro každou úroveň rejstříku zvolte odstavcový styl, který se aplikuje na tuto úroveň položek rejstříku. Tyto styly můžete po vytvoření rejstříku upravit v panelu Styly odstavců.

Nadpis oddílu

Vyberte odstavcový styl, určující vzhled nadpisů oddílů (A, B, C a tak dále) ve vytvořeném rejstříku.

Číslo stránky

Vyberte styl znaků, určující vzhled čísel stránky ve vytvořeném rejstříku. Toto nastavení nemá vliv na položky rejstříku formátované s použitím volby Změnit styl čísla.

Poznámka:

Pokud chcete, aby čísla stránek v rejstříku obsahovala prefixy, například B-1 nebo II-1, viz Definování číslování oddílu.

Křížový odkaz

Vyberte styl znaků určující vzhled prefixu křížového odkazu (například VizViz také) ve vytvořeném rejstříku.

Téma křížového odkazu

Vyberte styl znaků, určující vzhled odkazovaného tématu (například zvířata v odkazu Viz také zvířata) ve vytvořeném rejstříku.

Za tématem

Napište nebo vyberte speciální znak oddělující položku od čísla stránky (například Zvířata  38). Výchozí jsou dvě mezery. Formátování tohoto znaku určete úpravou odpovídajícího Stylu úrovně nebo výběrem jiného stylu.

Mezi čísly stránek

Napište nebo vyberte speciální znak oddělující jedno číslo stránky nebo rozsah od druhého. Výchozí je čárka následovaná en mezerou.

Mezi položkami

Pokud je vybraná volba Průběžné, napište nebo vyberte speciální znak pro oddělení položek a podpoložek. Pokud je vybraná volba Vnořené, určuje toto nastavení způsob oddělení dvou křížových odkazů pod jednou položkou.

Před křížovým odkazem

Napište nebo vyberte speciální znak, který se zobrazí mezi odkazem a křížovým odkazem, například Zvířata. Viz také zvěř. Výchozí je tečka následovaná mezerou. Určete formátování tohoto znaku přepnutím nebo úpravou odpovídajícího stylu úrovně.

Rozsah stránek

Napište nebo vyberte speciální znak pro oddělení prvního a posledního čísla rozsahu (například Zvířata 38–43). Výchozí je en pomlčka. Určete formátování tohoto znaku přepnutím nebo úpravou stylu ve volbě Číslo stránky.

Na konci položky

Napište nebo vyberte speciální znak, který se přidá na konci položek. Pokud je vybraná volba Průběžné, zobrazí se určený znak na konci posledního křížového odkazu. Výchozí je žádný znak.

Změna pořadí uspořádání rejstříků

Můžete změnit pořadí uspořádání jazyků a symbolů. To je zvláště užitečné pro řečtinu, azbuku a asijské jazyky. Rovněž je to užitečné, pokud chcete změnit umístění zobrazení symbolů v rejstříku. Pokud chcete symboly na konci, lze posunout kategorii Symbol na poslední místo seznamu priorit.

Změna pořadí uspořádání ovlivní pořadí uspořádání v panelu Rejstřík a v následně generovaných článcích rejstříku. Lze vytvořit více rejstříků s různým řazením. Můžete například vygenerovat rejstřík v němčině, změnit pořadí uspořádání, a pak vygenerovat samostatný rejstřík ve švédštině – pouze zkontrolujte, aby nebyla vybraná volba Nahradit existující rejstřík, když generujete rejstřík.

 1. Z nabídky panelu Rejstřík zvolte možnost Volby uspořádání.

 2. Ujistěte se, že jsou vybrané položky, které chcete uspořádat.
 3. Chcete-li určit použitý typ skriptu jazyka, klikněte na položku pod možností Typ nadpisu a vyberte z nabídky jinou možnost.

  Např. pro azbuku lze vybrat Ruštinu, Běloruštinu, Bulharštinu nebo Ukrajinštinu. Pro čínštinu lze vybrat Pchin-jin, který se používá zejména pro zjednodušenou čínštinu, nebo Počet tahů, který se používá zejména pro tradiční čínštinu.

 4. Chcete-li změnit pořadí jazyků nebo symbolů, vyberte ho v seznamu, a pak klikněte na tlačítko Nahoru nebo Dolů v pravé dolní části seznamu.

  Položky, které jsou v seznamu výš, jsou v uspořádání před položkami níž. Všechny znaky z jazyků, které nejsou zahrnuty v dialogovém okně Volby uspořádání, se řadí mezi symboly. Pokud například máte v dokumentu řecký text, ale nezahrnete řečtinu do voleb uspořádání, řecký text zařazený do rejstříku se objeví mezi symboly.

Pořadí uspořádání japonských a korejských rejstříků

Při vytváření položek rejstříku v asijském jazyce platí následující pravidla:

 • Asijské jazyky používají jiný způsob uspořádání založený na jejich specifických typografických pravidlech.

 • Při vytváření rejstříku pro japonský je třeba znaky yomi pro položky rejstříku v poli Úroveň tématu zadat do pole Yomi pomocí znaků plné šířky hiragana a katakana. Není nutné zadávat znaky yomi pro znaky plné šířky hiragana, katakana, alfanumerické znaky, některé symboly, alfanumerické znaky s poloviční šířkou a položky rejstříku, které mají symboly pouze v textovém poli Yomi. Položky zadané v poli Úroveň tématu jsou uspořádány. V některých případech, když jsou v jedné položce symboly plné i poloviční šířky, nemusí uspořádání dopadnout podle očekávání. V takových případech by se mělo zadat příslušné yomi.

 • Do textového pole Yomi nelze zadat znaky katakana poloviční šířky nebo kanji. Ale symboly plné šířky, například , je možné zadat.

 • Znaky hiragana a katakana se rozlišují a znaky hiragana jsou uspořádány před znaky katakana. Rozlišují se také velká a malá písmena, přičemž velká písmena jsou uvedena pod malými.

 • Pokud jsou v poli Úrovně tématu zadané stejné znaky, zpracují se jako samostatné položky rejstříku, pokud je zadané jiné yomi. Pokud je například zadáno „Kočka“ jako položka rejstříku čtená jako „Neko“ v katakana a pak je podruhé zadána čtená jako „Neko“ v hiragana, budou vytvořeny dvě položky rejstříku pro „Kočka“. Tuto funkci lze také použít k zatřídění stejného termínu pod samostatnými tématy rejstříku. Například při zadání termínu „Ty Kočky“ v rejstříku za situace, kdy jsou v textovém poli Yomi zadány „Kočky“ a jsou vytvořeny dvě položky rejstříku bez zadání, bude pod tématy rejstříku T a K vytvořen termín „Ty Kočky“.

 • Pro pořadí uspořádání korejštiny lze určit možnosti Korejská souhláska nebo Korejská souhláska plus samohláska.

Pořadí uspořádání čínských rejstříků

Pořadí uspořádání čínských znaků se určuje na dvou místech – v dialogovém okně Volby uspořádání a v poli Uspořádat podle při vytváření nebo úpravách položek rejstříku.

Dialogové okno Volby uspořádání

Pomocí možnosti Volby uspořádání z nabídky panelu Rejstřík lze měnit pořadí uspořádání a určit, zda se má použít transkripce Pchin-jin nebo Počet tahů.

Uspořádat podle

Při vytváření nebo úpravě položky rejstříku lze při zadávání čínských znaků v polích Úrovně témat upravit informace o uspořádání čínštiny.

U transkripce pchin-jin platí: pokud je více slov se stejnou transkripcí pchin-jin, uspořádání se řadí vzestupně podle tónu (1) a počtu tahů (2). U transkripce počtu tahů: každý znak se řadí podle počtu tahů (1), prvního tahu (2) a druhého tahu (3). Informace o uspořádání lze upravovat buďto přímo v poli Seřadit podle nebo kliknutím na šipku vpravo od pole Seřadit podle a otevřením dialogového okna Zadání v transkripci pchin-jin nebo Zadání počtu tahů. Upravte pole a klikněte na tlačítko OK. Postup opakujte pro každou úroveň tématu.

Správa rejstříku

Poté, co jste vytvořili rejstřík a přidali do dokumentu rejstříkové značky, můžete rejstřík spravovat mnoha způsoby. Můžete zobrazit všechna témata rejstříku v knize, odstranit ze seznamu témat témata, která nejsou použita v seznamu Odkaz, najít položky buď v seznamu Odkaz nebo Témata a odstranit rejstříkové značky z dokumentu.

Zobrazit všechna témata rejstříku v knize

Když je vybraná volba Kniha, v panelu Rejstřík se zobrazí položky z celé knihy, nejen ze současného dokumentu.

 1. Otevřete soubor knihy a všechny dokumenty, které obsahuje.
 2. Vyberte Kniha v horní části panelu Rejstřík.

Pokud ostatní potřebují přístup k dokumentu při vytváření rejstříku, můžete vytvořit hlavní seznam témat v samostatném dokumentu, a pak importovat témata z tohoto seznamu do každého dokumentu v knize. Nezapomeňte, že když se změní hlavní seznam, budete muset importovat témata do každého dokumentu znovu.

Poznámka:

Když vytváříte rejstřík knihy s více dokumenty, můžete zobrazit témata rejstříku pro všechny dokumenty vyjmenované po vytvoření rejstříku knihy, včetně všech dokumentů. Poté nemusíte pro ruční import témat do každého dokumentu používat příkaz Importovat témata z nabídky panelu Rejstřík.

Odstranění nepoužitých témat ze seznamu témat

Když vytvoříte rejstřík, můžete odstranit témata, která do něho nebyla zahrnuta.

 1. Panel Rejstřík můžete zobrazit výběrem možnosti Okno > Text a tabulky > Rejstřík.

 2. Zvolte Odstranit nepoužitá témata z nabídky panelu Rejstřík. Odstraní se všechna témata, ke kterým nejsou připojena čísla stránek.

Odstranění rejstříkových značek

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V panelu Rejstřík vyberte položku nebo téma, které chcete odstranit. Klikněte na tlačítko Odstranit vybranou položku .

  Poznámka:

  Pokud je vybraná položka nadpis pro více podnadpisů, odstraní se také všechny podnadpisy.

  • V okně dokumentu vyberte značku rejstříku a stiskněte Backspace nebo Delete (Smazat).
Poznámka:

Značky rejstříku můžete zobrazit v okně dokumentu příkazem Text > Zobrazovat skryté znaky.

Vyhledání položky rejstříku v panelu Rejstřík

 1. Z nabídky panelu Rejstřík zvolte možnost Zobrazit pole Hledat.

 2. Do pole Hledat zadejte název položky, kterou chcete najít, a pak klikněte na šipku nahoru nebo dolů.

Nalezení značek rejstříku v dokumentu

 1. Chcete-li v okně dokumentu zobrazit značky rejstříku, vyberte možnost Text > Zobrazovat skryté znaky.

 2. Na panelu Rejstřík klikněte na možnost Odkaz a pak vyberte položku, kterou chcete najít.

 3. Z nabídky panelu Rejstřík zvolte možnost Najít vybranou značku. Vpravo od značky rejstříku se objeví textový kurzor. Chcete-li vybrat značku pro vyjmutí, kopírování nebo odstranění, můžete stisknout Shift+šipku doleva.

Změna prvních písmen položek rejstříku na velké

Dialogové okno Změnit na velká písmena nabízí globální řešení pro změnu nastavení velkých písmen u položek rejstříku, takže nemusíte upravovat položky jednotlivě. Pokud například máte některé z položek rejstříku uvedeny s malými písmeny (kočky) a jiné s velkými písmeny (Kočky), budou tyto položky pokládány za samostatná témata. Tento problém můžete vyřešit změnou vybraných položek na počáteční velká písmena.

 1. V oblasti náhledu v panelu Rejstřík vyberte položku.
 2. Z nabídky panelu Rejstřík zvolte možnost Změnit na velká písmena.

 3. Vyberte, zda chcete změnit pouze vybrané téma, vybrané téma a všechna jeho podtémata, všechna témata úrovně 1 nebo všechna témata, a pak klikněte na OK.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.