Příručka uživatele Zrušit

Vytváření postscriptových a EPS souborů

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Dotyková pracovní plocha
   6. Výchozí klávesové zkratky
   7. Obnovení dokumentu a vrácení akce
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu v aplikaci InDesign (Beta)
  2. Časté otázky o cloudových dokumentech aplikace InDesign (Beta)
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Vytváření postscriptových nebo EPS souborů

Kromě tisku dokumentu na tiskárně můžete uložit popis dokumentu v jazyce PostScript jako soubor .PS pro tisk na vzdálených tiskárnách, například u poskytovatele předtiskových služeb. Poskytovatel služeb může soubor .PS poslat přímo do osvitové jednotky. Postscriptový soubor je obvykle větší než původní dokument aplikace InDesign, protože jsou v něm vloženy grafiky a písma.

Můžete také exportovat stránku nebo dvojstránku z dokumentu do souboru EPS (Encapsulated PostScript) a umístit ji do jiné aplikace.

Výběr správné metody vytvoření postscriptového souboru

Dokument nebo knihu aplikace InDesign můžete uložit do kteréhokoliv ze tří typů postscriptových souborů: nezávislý na zařízení, závislý na zařízení nebo závislý na zařízení a ovladači.

Následující tabulky uvádí doporučené ovladače tiskáren a výstupní postupy pro dosažení nejlepších výsledků s aplikacemi pro post-processing a aplikací InDesign. Pokud bude dokument zpracován serverem OPI nebo aplikacemi pro předtiskovou přípravu (vyřazení stránek, vytvoření přesahů a podobně) před tiskem na RIP, zvolte PostScriptový® soubor v nabídce Tiskárna v tiskovém dialogovém okně aplikace InDesign. Pak bude mít InDesign plnou kontrolu nad výstupem DSC. Pro stolní tisk použijte libovolný podporovaný ovladač postscriptové tiskárny.

V tabulkách se používají hvězdičky, označující relativní vhodnost jednotlivých metod pro předtiskovou přípravu:

***

Postscriptový soubor plně vyhovuje pravidlům DSC a je velmi vhodný pro použití s velkou řadou aplikací pro post-processing, RIPy a pracovními postupy. Tato metoda je nejlepší volbou pro aplikace, které závisejí na DSC.

**

Postscriptový soubor do značné míry vyhovuje pravidlům DSC a je obvykle vhodný pro použití s velkou řadou aplikací pro post-processing, RIPy a pracovními postupy. U některých typů aplikací, které jsou silně závislé na DSC, se mohou vyskytnout problémy s kompatibilitou.

Výběr tiskárny: Postscriptový® soubor

Operační systém

PPD

Vhodnost pro prepress

Všechny platformy

Nezávislý na zařízení

***

Závislý na zařízení

***

Ovladač tiskárny se při tisku do „postscriptového® souboru“ nepoužije.

Výběr tiskárny:

Operační systém

Ovladač tiskárny

Vhodnost pro prepress

Mac OS 10.2

Vestavěný ovladač PS Driver pro Mac OS X

**

Windows 2000/XP

Pscript 5

**

Soubor PPD, který se použije pro vybranou tiskárnu, se objeví v textovém poli PPD nahoře v tiskovém dialogovém okně.

O postscriptových souborech závislých na zařízení a ovladači

Vyberte tiskárnu a podporovaný ovladač v nabídce Tiskárna. Postscriptový soubor závislý na zařízení a na ovladači má následující vlastnosti:

 • Je závislý na ovladači. Postscriptový soubor obsahuje kód generovaný aplikací InDesign a ovladačem. Kód aplikace InDesign je odpovědný za obsah stránky (například posílání písem) a nastavení základních informací o zařízení, jako je velikost média, rozlišení a rastrování. Ovladač je především odpovědný za nastavení speciálních funkcí ovladače, jako jsou vodoznaky, a za zapnutí nebo řízení speciálních funkcí zařízení. Protože InDesign nemá plnou kontrolu nad vytvářením postscriptového souboru, úroveň kompatibility s DSC není tak vysoká, jako u postscriptových souborů nezávislých na ovladači. Úroveň kompatibility s DSC, a tedy vhodnost postscriptového souboru pro předtiskové úlohy závisí na použitém ovladači tiskárny.

 • Je závislý na zařízení. Obsahuje kód pro zapnutí a řízení specifických funkcí zařízení, čímž se snižuje jeho kompatibilita s jinými zařízeními než s cílovým zařízením.

 • Může to být složený soubor nebo výtažky (dostupné jsou všechny metody barevného výstupu, které InDesign podporuje).

 • Přesahy mohou být vytvořeny v aplikaci InDesign (buď pomocí zabudované funkce pro vytváření přesahů v aplikaci nebo modulem Adobe In-RIP Trapping).

 • Lze ho tisknout přímo na zařízení nebo do souboru.

Postscriptový soubor závislý na zařízení a ovladači se ideálně hodí pro korektury (prováděné návrhářem) na stolních postscriptových tiskárnách. Může ho také použít poskytovatel služeb, který na něm nebude provádět žádné předtiskové úlohy jinde než v aplikaci InDesign nebo v systému RIPu. Jinými slovy, pokud se vytvářejí přesahy, vytvoří se v aplikaci InDesign nebo v RIPu.

Vytvoření postscriptového souboru nezávislého na zařízení

V nabídce Tiskárna vyberte PostScriptový soubor v nabídce PPD a vyberte Nezávislý na zařízení. Postscriptový soubor nezávislý na zařízení má následující vlastnosti:

 • Je 100 % kompatibilní s DSC, ideální pro takové úlohy post-processingu, jako je vytváření přesahů nebo vyřazení stránek.

 • Všechny závislosti na zařízení a ovladači se odstraní, takže soubor lze tisknout na téměř libovolném výstupním zařízení. Ale speciální vlastnosti tiskárny uvedené v souborech PPD, například expozice obrazu, dostupné velikosti média a optimalizované hustoty rastru nejsou pro výstup nezávislý na zařízení dostupné.

 • Barevný výstup je vždy složený CMYK, ale zahrnuje také přímé barvy. Z tohoto důvodu se musí separovat v softwaru pro post-processing nebo v RIPu pomocí separace in-RIP.

 • Nelze v něm v aplikaci InDesign vytvořit přesahy (trapping); ty se musí zpracovat v RIPu nebo v softwaru pro post-processing.

 • Z aplikace InDesign ho lze tisknout pouze do souboru (ne přímo na zařízení nebo do aplikace).

  Postscriptový soubor nezávislý na zařízení je ideální pro předtiskové pracovní postupy se složenými barvami, kde budou vytvořeny přesahy a výtažky později v procesu produkce, například během vyřazení stránek, vytváření přesahů nebo v RIPu (pokud výstupní zařízení podporuje in-RIP separace).

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. V tiskovém dialogovém okně zvolte PostScriptový soubor ve volbě Tiskárna.
 3. Z nabídky PPD zvolte Nezávislý na zařízení.
 4. Zkontrolujte nebo změňte existující nastavení tisku. InDesign použije při vytváření postscriptového souboru platný rozsah stránek.
 5. klikněte na Uložit.
 6. Zadejte název a umístění a klikněte na Uložit.

Vytvoření postscriptového souboru závislého na zařízení pomocí aplikace InDesign

Vyberte PostScriptový soubor v nabídce Tiskárna a vyberte PPD. Postscriptový soubor závislý na zařízení má následující vlastnosti:

 • Je 100 % kompatibilní s DSC, ideální pro takové úlohy post-processingu, jako je vytváření přesahů nebo vyřazení stránek.

 • Obsahuje popisy všech prvků dokumentu, včetně informací o připojených souborech, optimalizovaných hustotách rastrů, rozlišení a dostupných velikostech média přizpůsobených pro právě vybrané výstupní zařízení.

 • Všechny závislosti na ovladači jsou odstraněny.

 • Může to být složený soubor nebo výtažky. Dostupné jsou všechny metody barevného výstupu, které InDesign podporuje. (In-RIP separace jsou dostupné, pokud je PPD a výstupní zařízení podporuje.)

 • Přesahy mohou být vytvořeny v aplikaci InDesign (buď pomocí zabudované funkce pro vytváření přesahů v aplikaci nebo modulem Adobe In-RIP Trapping).

 • Z aplikace InDesign ho lze tisknout pouze do souboru (ne přímo na zařízení nebo do aplikace).

Postscriptový soubor závislý na zařízení se ideálně hodí pro pracovní postupy s před separováním nebo vytvářením přesahů, kde se přesahy (trapping) vytvářejí automaticky nebo pomocí modulu Adobe In-RIP Trapping v aplikaci InDesign.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. V tiskovém dialogovém okně zvolte PostScriptový soubor ve volbě Tiskárna.
 3. Zvolte PPD pro konečné výstupní zařízení.
 4. Zkontrolujte nebo změňte existující nastavení tisku. InDesign použije při vytváření postscriptového souboru platný rozsah stránek.
 5. klikněte na Uložit.
 6. Zadejte název a umístění a klikněte na Uložit.

Vytvoření postscriptového souboru pomocí postscriptového ovladače tiskárny (Windows)

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. V tiskovém dialogovém okně aplikace InDesign klikněte na tlačítko Nastavení v dolní části dialogového okna.
 3. V dialogovém okně ovladače tiskárny vyberte Tisk do souboru.
 4. klikněte na záložku Rozvržení, a pak klikněte na tlačítko Další volby.
 5. klikněte na Volby dokumentu, Volby PostScriptu a pak zvolte Optimalizovat pro přenosnost v nabídce PostScriptové volby výstupu. klikněte na OK.
 6. Kliknutím na OK nebo Tisknout se vraťte do tiskového dialogového okna aplikace InDesign.
 7. V tiskovém dialogovém okně aplikace InDesign klikněte na Tisknout.
 8. Zadejte název a umístění a klikněte na Uložit.

Vytvoření postscriptového souboru pomocí postscriptového ovladače tiskárny (Mac OS)

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. V dialogovém okně Tisknout zvolte PostScriptový soubor v nabídce Tiskárna a klikněte na Uložit.
 3. V dialogovém okně Uložit PostScriptový soubor zadejte název a umístění postscriptového souboru (.ps) a pak klikněte na Uložit.

Export stránek do formátu EPS

Použijte příkaz Export, chcete-li exportovat stránky aplikace InDesign do formátu EPS, který můžete importovat do jiných programů. Když exportujete více stránek, každá stránka se exportuje jako samostatný soubor s číslem připojeným za název souboru. Pokud například exportujete stránky 3, 6 a 12 a zadáte název souboru Novy.eps, InDesign vytvoří tři soubory pojmenované Novy_3.eps, Novy_6.eps a Novy_12.eps.

Poznámka:

Pokud chcete otevřít stránky aplikace InDesign v aplikacích Illustrator nebo Adobe Photoshop, exportujte stránky jako soubory PDF nebo EPS.

 1. Zvolte Soubor > Exportovat.
 2. Zadejte umístění a název souboru. Nezapomeňte použít příponu EPS.
 3. V seznamu Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (Mac OS) zvolte EPS a klikněte na Uložit.
 4. Pro Stránky v dialogovém okně Export obrazů proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte Všechny stránky, chcete-li exportovat všechny stránky dokumentu.

  • Vyberte Rozsahy a zadejte rozsah stránek. Rozsah stránek můžete zadat pomocí pomlčky a stránky nebo rozsahy můžete oddělovat pomocí čárek.

  • Vyberte Dvojstránky, chcete-li exportovat protilehlé stránky jako jeden soubor EPS (jednu dvojstránku na jeden EPS).

 5. Nastavte další volby.
 6. Pod Spadávky zadejte hodnotu mezi 0p0 a 36p0, která určí dodatečné místo pro grafiky, které jsou umístěny přes okraje stránky nebo oblast oříznutí.
 7. klikněte na Exportovat.

Volby exportu do EPS

Když exportujete do EPS, můžete určit následující volby:

PostScript®

Určuje úroveň kompatibility s interpretery v postscriptových výstupních zařízeních. Level 2 často zlepší rychlost tisku a kvalitu výstupu grafik tištěných pouze na výstupní zařízení s PostScriptem Level 2 nebo vyšším. Level 3 nabízí nejvyšší rychlost a kvalitu výstupu, ale vyžaduje zařízení s PostScriptem 3.

Barva

Určuje, jak budou vytvářeny barvy v exportovaném souboru. Následující volby jsou podobné nastavením barev v tiskovém dialogovém okně.

Nechat nezměněné

Ponechá všechny obrazy v jejich původním barevném prostoru. Pokud například dokument obsahuje tři obrazy RGB a čtyři obrazy CMYK, výsledný soubor EPS bude obsahovat stejné obrazy RGB a CMYK.

CMYK

Vytvoří separovatelný soubor tak, že hodnoty všech barev jsou v gamutu výtažkových tiskových barev azurové, purpurové, žluté a černé.

Šedá

Převede všechny hodnoty barev na kvalitní černobílé obrazy. Úrovně šedi (odstíny) převedených objektů představují světlost (jas) původních objektů.

RGB

Vytváří všechny hodnoty barev pomocí barevného prostoru červené, zelené a modré. Soubor EPS s definicemi barev RGB je vhodnější pro zobrazení na obrazovce.

Správa barev PostScript ®

Aplikuje data barev dokumentu v kalibrované verzi původního barevného prostoru.

Náhled

Určují vlastnosti obrazu náhledu, který se uloží do souboru. Obraz náhledu se zobrazuje v aplikacích, které neumějí přímo zobrazovat kresby EPS. Pokud nechcete vytvořit obraz náhledu, zvolte Žádný z nabídky formátu.

Vložit písma

Určuje způsob vložení písem použitých na stránkách, které exportujete.

Žádné

Zahrne do postscriptového souboru odkaz na písmo, který říká RIPu nebo post-processoru, kde by mělo být písmo vloženo.

Kompletní

Posílá všechna písma potřebná pro dokument na začátku tiskové úlohy. Posílá všechny glyfy a znaky v písmu, i když se v dokumentu nezobrazují. InDesign automaticky vytvoří podmnožiny pro písma, která obsahují více než maximální počet glyfů (znaků), určený v dialogovém okně Předvolby.

Podmnožiny

Posílá pouze znaky (glyfy), použité v dokumentu.

Formát dat

Určuje, jak InDesign posílá obrazová data z počítače do tiskárny: jako ASCII nebo jako binární data.

Obrazy

Určuje, kolik obrazových dat z umístěných bitmapových obrazů se vloží do exportovaného souboru.

Všechna

Vloží do exportovaného souboru všechna dostupná obrazová data s vysokým rozlišením a vyžaduje tedy nejvíce místa na disku. Tuto volbu použijte, pokud se soubor bude tisknout na výstupním zařízení s vysokým rozlišením.

Náhledy

Vloží do exportovaného souboru pouze verze umístěných bitmapových obrazů v rozlišení obrazovky (72 dpi). Tuto volbu použijte společně s volbou nahrazování obrazů OPI nebo pokud bude výsledný soubor PDF zobrazován na obrazovce.

OPI nahrazování obrazů

Umožňuje aplikace InDesign při výstupu nahradit náhledy EPS s nízkým rozlišením grafikami s vysokým rozlišením.

Vynechat pro OPI

Selektivně vynechá importované grafiky při posílání obrazových dat do tiskárny nebo do souboru a zachová pouze vazby OPI (komentáře) pro pozdější zpracování serverem OPI.

Sloučení průhledností

Vyberte přednastavení sloučení průhledností v nabídce Přednastavení, abyste určili, jak mají vypadat průhledné objekty v exportovaném souboru. Tato volba je stejná jako volba Sloučení průhledností, která se zobrazuje v části Další volby v tiskovém dialogovém okně.

Správce tiskových barev

Nastaví volby tiskových barev beze změny vzhledu dokumentu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.