Příručka uživatele Zrušit

Výchozí klávesové zkratky

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Panel Vlastnosti
   6. Dotyková pracovní plocha
   7. Výchozí klávesové zkratky
   8. Panel Vrácení úprav zpět a správa historie
   9. Obnovení dokumentu a vrácení akce
  3. Generativní umělá inteligence
   1. Text na obrázek
   2. Generativní rozšíření
   3. Často kladené otázky ke generativní umělé inteligenci
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Převedení souborů PDF na soubory InDesign v aplikaci InDesign (Beta)
   7. Vytváření souborů knih
   8. Přidání základního číslování stran
   9. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   10. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   11. Sdílení obsahu
   12. Základy práce se spravovanými soubory
   13. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
   3. Změna velikosti a zkosení textu
   4. Použití barevných efektů na text
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Ukládání dokumentů v cloudu a přístup k nim
  2. Uspořádání, správa a sdílení dokumentů v cloudu
  3. Zobrazování a správa verzí v dokumentech v cloudu
  4. Časté otázky o dokumentech v cloudu aplikace InDesign
  5. Sdílení a spolupráce        
  6. Sdílení kvůli hodnocení
  7. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  8. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Export obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
   12. Export a import nastavení uživatele
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy
  3. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  4. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  5. Řešení problémů se soubory
  6. Soubor aplikace InDesign nelze exportovat do PDF
  7. Obnovení dokumentu aplikace InDesign
Poznámka:

Spravedlivý jazyk: Od verze InDesign 2022 (verze 17.0) nahrazujeme neinkluzivní jazyk tak, aby ten nový vyjadřoval základní hodnoty inkluzivity ve společnosti Adobe. Jakýkoli odkaz na Master page (vzorovou stránku) je v našich článcích nápovědy pro anglické, dánské, maďarské, španělské, italské, brazilské, portugalské a japonské národní prostředí nahrazen pojmem Parent page (vzorová stránka).

Adobe InDesign nabízí klávesové zkratky, které umožňují rychle pracovat na dokumentech bez použití myši. Mnohé klávesové zkratky se objevují vedle názvů příkazů v nabídkách.

Můžete použít výchozí sadu klávesových zkratek aplikace InDesign, sadu klávesových zkratek aplikace Adobe Illustrator, sadu klávesových zkratek aplikace Adobe Photoshop nebo sadu zkratek, kterou si vytvoříte. Sady klávesových zkratek můžete sdílet s ostatními uživateli aplikace InDesign na stejné platformě.

Klávesy pro nástroje

Poznámka:

Pomocí možnosti Zobrazit sadu v okně Klávesové zkratky lze vygenerovat aktuální seznam sady klávesových zkratek. Tato možnost je zvláště vhodná pro vytištění uživatelských klávesových zkratek.

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Poznámka:

Vyberte Okna > Pomůcky > Tipy k použití nástroje a potom vyberte nástroj, pro který se zobrazí zkratky a modifikační klávesy.

Nástroj

Windows

Mac OS

Nástroj pro výběr

V, Esc

V, Esc

Nástroj pro přímý výběr

A

A

Přepnout nástroj pro výběr a nástroj pro přímý výběr

Ctrl+tabulátor

Command+Ctrl+Tab

stránka, nástroj

Shift+P

Shift+P

Nástroj Mezera

U

U

Nástroj pero

P

P

Nástroj přidat kotevní bod

=

=

Nástroj přidat kotevní bod

=

= (na numerické klávesnici)

Nástroj odstranit kotevní bod

-

-

Nástroj odstranit kotevní bod

-

změnit směrový bod, nástroj

Shift+C

Shift+C

Textový nástroj

T

T

text na cestě, nástroj

Shift+T

Shift+T

Nástroj tužka (nástroj poznámka)

N

N

čára, nástroj

\

\

obdélníkový rámeček, nástroj

F

F

obdélník, nástroj

M

M

elipsa, nástroj

L

L

Nástroj otáčení

R

R

Nástroj změna velikosti

S

S

Nástroj zkosení

O

O

Nástroj libovolná transformace

E

E

Nástroj kapátko

I

I

Nástroj měřítko

K

K

Nástroj přechod

G

G

nůžky, nástroj

C

C

Nástroj ručička

H

H

Dočasně vybrat nástroj ručička

Mezerník (v režimu rozvržení), Alt (v textovém režimu) nebo Alt+mezerník (v obou režimech)

Mezerník (v režimu rozvržení), Option (v textovém režimu) nebo Option+mezerník (v obou režimech)

Nástroj lupa

Z

Z

Dočasně vybere nástroj Zvětšovací lupa

Ctrl+mezerník

Command+mezerník

Přepnout výplň a tah

X

X

Zaměnit výplň a tah

Shift+X

Shift+X

Přepnout mezi volbou Formátování ovlivní kontejner a Formátování ovlivní text

J

J

Aplikovat barvu

, [čárka]

, [čárka]

Aplikovat přechod

. [tečka]

. [tečka]

Aplikovat barvu Žádná

/

/

Přepnout mezi normálním zobrazením a zobrazením náhledu

W

W

Nástroj Mřížka rámečku (vodorovně)

Y

Y

Nástroj Mřížka rámečku (svisle)

Q

Q

Nástroj přechodové prolnutí

Shift+G

Shift+G

Klávesy pro vybírání a přemísťování objektů

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Dočasně vybrat nástroj pro výběr nebo nástroj pro přímý výběr (naposledy použitý)

Libovolný nástroj (kromě nástrojů pro výběr)+Ctrl

Libovolný nástroj (kromě nástrojů pro výběr)+Command

Dočasně vybrat nástroj pro výběr skupiny

Nástroj pro přímý výběr+Alt; nebo nástroj pero, přidat kotevní bod nebo odstranit kotevní bod+Alt+Ctrl

Nástroj pro přímý výběr+Option; nebo nástroj pero, přidat kotevní bod nebo odstranit kotevní bod+Option+Command

Výběr kontejneru vybraného obsahu

Esc nebo dvojité kliknutí

Esc nebo dvojité kliknutí

Výběr obsahu vybraného kontejneru

Shift+Esc nebo dvojité kliknutí

Shift+Esc nebo dvojité kliknutí

Přidat k výběru nebo odebrat od výběru více objektů

Nástroj pro výběr, přímý výběr nebo výběr skupiny+Shift-kliknout (odznačit kliknutím na středový bod)

Nástroj pro výběr, přímý výběr nebo výběr skupiny+Shift-kliknout (odznačit kliknutím na středový bod)

Duplikovat výběr

Nástroj pro výběr, přímý výběr nebo výběr skupiny+Alt-táhnout*

Nástroj pro výběr, přímý výběr nebo výběr skupiny+Option-táhnout*

Duplikovat a posunout výběr

Alt+šipka doleva, šipka doprava, šipka nahoru nebo šipka dolů

Option+šipka doleva, šipka doprava, šipka nahoru nebo šipka dolů

Duplikovat a posunout výběr 10krát více**

Alt+Shift+šipka doleva, šipka doprava, šipka nahoru nebo šipka dolů

Option+Shift+šipka doleva, šipka doprava, šipka nahoru nebo šipka dolů

Posunout výběr**

Šipka doleva, šipka doprava, šipka nahoru nebo šipka dolů

Šipka doleva, šipka doprava, šipka nahoru nebo šipka dolů

Posunout výběr o desetinu**

Ctrl+Shift+šipka doleva, šipka doprava, šipka nahoru nebo šipka dolů

Command+Shift+šipka doleva, šipka doprava, šipka nahoru nebo šipka dolů

Posunout výběr 10krát více**

Shift+šipka doleva, šipka doprava, šipka nahoru nebo šipka dolů

Shift+šipka doleva, šipka doprava, šipka nahoru nebo šipka dolů

Vybrat položku vzorové stránky ze stránky dokumentu

Nástroj pro výběr nebo pro přímý výběr+Ctrl+Shift-kliknout

Nástroj pro výběr nebo pro přímý výběr+Command+Shift-kliknout

Vybrat následující objekt vzadu nebo vpředu

Nástroj pro výběr+Ctrl-kliknout nebo nástroj pro výběr+Alt+Ctrl-kliknout

Nástroj pro výběr+Command-kliknout nebo nástroj pro výběr+Option+Command-kliknout

Vybrat následující nebo předcházející rámeček v článku

Alt+Ctrl+PageDown/ Alt+Ctrl+PageUp

Option+Command+PageDown/ Option+Command+PageUp

Vybrat první nebo poslední rámeček v článku

Shift+Alt+Ctrl+PageDown/ Shift+Alt+Ctrl+PageUp

Shift+Option+Command+PageDown/ Shift+Option+Command+PageUp

*Podržte Shift, abyste omezili pohyb na úhly po 45°.

**Velikost je nastavená v okně Úpravy > Předvolby > Jednotky a kroky kláves (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Jednotky a kroky kláves (Mac OS).

Klávesy pro transformace objektů

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Duplikovat a transformovat výběr

Nástroj transformace+Alt-táhnout*

Nástroj transformace+Option-táhnout*

Zobrazit dialogové okno nástroje transformace

Vybrat objekt+dvojitě kliknout na nástroj změna velikosti, otáčení nebo zkosení v paletě nástrojů

Vybrat objekt+dvojitě kliknout na nástroj změna velikosti, otáčení nebo zkosení v paletě nástrojů

Zmenšit měřítko o 1 %

Ctrl+,

Command+,

Zmenšit měřítko o 5 %

Ctrl+Alt+,

Command+Option+,

Zvětšit měřítko o 1 %

Ctrl+.

Command+.

Zvětšit měřítko o 5 %

Ctrl+Alt+.

Command+Option+.

Změnit velikost rámečku i jeho obsahu

Nástroj pro výběr+Ctrl-táhnout

Nástroj pro výběr+Command-táhnout

Proporcionálně změnit velikost rámečku a jeho obsahu

Nástroj pro výběr+Shift+Ctrl-táhnout

Nástroj pro výběr+Shift+Command-táhnout

Omezit proporce

Nástroj elipsa, mnohoúhelník nebo obdélník+Shift-táhnout

Nástroj elipsa, mnohoúhelník nebo obdélník+Shift-táhnout

Přepnout obraz ze zobrazení Vysoká kvalita na Rychlé zobrazení

Ctrl+Alt+Shift+Z

Command+Option+Shift+Z

*Poté, co vyberete transformační nástroj, podržte stisknuté tlačítko myši, pak podržte stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a táhněte. Podržte Shift, abyste omezili pohyb na úhly po 45°.

Klávesy pro úpravy cest a rámečků

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Dočasně vybrat nástroj změnit kotevní bod

Nástroj pro přímý výběr+Alt+Ctrl nebo nástroj pero+Alt

Nástroj pro přímý výběr+Option+Command nebo nástroj pero+Option

Dočasně přepnout mezi nástrojem přidat kotevní bod a odstranit kotevní bod

Alt

Option

Dočasně vybrat nástroj přidat kotevní bod

Nástroj nůžky+Alt

Nástroj nůžky+Option

Nechat vybraný nástroj pero, když je ukazatel nad cestou nebo kotevním bodem

Nástroj pero+Shift

Nástroj pero+Shift

Přesunout kotevní bod a táhla během kreslení

Nástroj pero+mezerník

Nástroj pero+mezerník

Zobrazit panel Tah

F10

Command+F10

Klávesy pro tabulky

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Vložit nebo odstranit řádky nebo sloupce během tažení

Začít táhnout hranici řádku nebo sloupce a pak podržet Alt a táhnout

Začít táhnout hranici řádku nebo sloupce a pak podržet Option a táhnout

Změnit velikost řádku nebo sloupce bez změny velikosti tabulky

Shift-táhnout vnitřní hranici řádku nebo sloupce

Shift-táhnout vnitřní hranici řádku nebo sloupce

Proporcionálně změnit velikost řádků nebo sloupců

Shift-táhnout pravý nebo dolní okraj tabulky

Shift-táhnout pravý nebo dolní okraj tabulky

Přechod do následující/předcházející buňky

Tabulátor/Shift+tabulátor

Tabulátor/Shift+tabulátor

Přechod do první/poslední buňky ve sloupci

Alt+PageUp/ Alt+PageDown

Option+PageUp/ Option+PageDown

Přechod do první/poslední buňky v řádku

Alt+Home/ Alt+End

Option+Home/ Option+End

Přechod do prvního/posledního řádku v rámečku

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Přechod o jednu buňku nahoru/dolů

Šipka nahoru/šipka dolů

Šipka nahoru/šipka dolů

Přechod o jednu buňku doleva/doprava

Šipka doleva/šipka doprava

Šipka doleva/šipka doprava

Vybrat buňku nad/pod platnou buňkou

Shift+Šipka nahoru/ Shift+Šipka dolů

Shift+Šipka nahoru/ Shift+Šipka dolů

Vybrat buňku vpravo/vlevo od platné buňky

Shift+Šipka doprava/ Shift+Šipka doleva

Shift+Šipka doprava/ Shift+Šipka doleva

Začít řádek v následujícím sloupci

Enter (na číselné klávesnici)

Enter (na číselné klávesnici)

Začít řádek v následujícím rámečku

Shift+Enter (na číselné klávesnici)

Shift+Enter (na číselné klávesnici)

Přepnout mezi výběrem textu a výběrem buňky

Esc

Esc

Klávesy pro hledání a nahrazování textu

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Vložit vybraný text do pole Hledat

Ctrl+F1

Command+F1

Vložit vybraný text do pole Hledat a najít následující výskyt

Shift+F1

Shift+F1

Najít další výskyt hledaného textu

Shift+F2 nebo Alt+Ctrl+F

Shift+F2 nebo Option+Command+F

Vložit vybraný text do pole Změnit na

Ctrl+F2

Command+F2

Nahradit výběr textem z pole Změnit na

Ctrl+F3

Command+F3

Klávesy pro práci s textem

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Tučně (pouze pro typy písma s tučným řezem)

Shift+Ctrl+B

Shift+Command+B

Kurzíva (pouze pro typy písma s řezem písma kurzíva)

Shift+Ctrl+I

Shift+Command+I

Normální

Shift+Ctrl+Y

Shift+Command+Y

Podtržení

Shift+Ctrl+U

Shift+Command+U

Přeškrtnutí

Shift+Ctrl+/

Control+Shift+Command+/

Verzálky (zapnuto/vypnuto)

Shift+Ctrl+K

Shift+Command+K

Dělení slov v asijských jazycích

Shift+Ctrl+K

Shift+Command+K

Kapitálky (zapnuto/vypnuto)

Shift+Ctrl+H

Shift+Command+H

Nastavení Tate-chu-yoko

Shift+Ctrl+H

Shift+Command+H

Horní index

Shift+Ctrl+(+) [znak plus]

Shift+Command+(+) [znak plus]

Dolní index

Shift+Alt+Ctrl+(+) [znak plus]

Shift+Option+Command+(+) [znak plus]

Obnovit vodorovné nebo svislé měřítko na 100 %

Shift+Ctrl+X nebo Shift+Alt+Ctrl+X

Shift+Command+X nebo Shift+Option+Command+X

Základní nastavení skupiny písmen nebo podrobné nastavení

Shift+Ctrl+X nebo Shift+Alt+Ctrl+X

Shift+Command+X nebo Shift+Option+Command+X

Zarovnat doleva, doprava nebo na střed

Shift+Ctrl+L, R nebo C

Shift+Command+L, R nebo C

Do bloku všechny řádky

Shift+Ctrl+F (všechny řádky) nebo J (všechny kromě posledního řádku)

Shift+Command+F (všechny řádky) nebo J (všechny kromě posledního řádku)

Zarovnat oba konce nebo stejné mezery

Shift+Ctrl+F (zarovnat oba konce) nebo J (stejné mezery)

Shift+Command+F (zarovnat oba konce) nebo J (stejné mezery)

Zvětšit nebo zmenšit velikost písma*

Shift+Ctrl+> nebo <

Shift+Command+> nebo <

Zvětšit nebo zmenšit velikost písma 5krát*

Shift+Ctrl+Alt+> nebo <

Shift+Command+Option+> nebo <

Zvětšit nebo zmenšit proklad (pro vodorovný text)*

Alt+Šipka nahoru/ Alt+Šipka dolů

Option+Šipka nahoru/ Option+Šipka dolů

Zvětšit nebo zmenšit proklad (pro svislý text)*

Alt+Šipka doprava/ Alt+Šipka doleva

Option+Šipka doprava/ Option+Šipka doleva

Zvětšit nebo zmenšit proklad 5krát více (pro vodorovný text)*

Alt+Ctrl+Šipka nahoru/ Alt+Ctrl+Šipka dolů

Option+Command+Šipka nahoru/ Option+Command+Šipka dolů

Zvětšit nebo zmenšit proklad 5krát (pro svislý text)*

Alt+Ctrl+Šipka doprava/ Alt+Ctrl+Šipka doleva

Option+Command+Šipka doprava/ Option+Command+Šipka doleva

Auto proklad

Shift+Alt+Ctrl+A

Shift+Option+Command+A

Zarovnat na mřížku (zapnuto/vypnuto)

Shift+Alt+Ctrl+G

Shift+Option+Command+G

Automatické dělení slov (zapnuto/vypnuto)

Shift+Alt+Ctrl+H

Shift+Option+Command+H

Zvětšit nebo zmenšit vyrovnání párů a prostrkání (pro vodorovný text)

Alt+Šipka doleva/Alt+Šipka doprava

Option+Šipka doleva/ Option+Šipka doprava

Zvětšit nebo zmenšit vyrovnání párů a prostrkání (pro svislý text)

Alt+Šipka nahoru/ Alt+Šipka dolů

Option+Šipka nahoru/ Option+Šipka dolů

Zvětšit nebo zmenšit vyrovnání a prostrkání 5krát více (pro vodorovný text)

Alt+Ctrl+Šipka doleva/ Alt+Ctrl+Šipka doprava

Option+Command+Šipka doleva/ Option+Command+Šipka doprava

Zvětšit nebo zmenšit vyrovnání a prostrkání 5krát (pro svislý text)

Alt+Ctrl+Šipka nahoru/ Alt+Ctrl+Šipka dolů

Option+Command+Šipka nahoru/ Option+Command+Šipka dolů

Zvětšit mezery mezi slovy*

Alt+Ctrl+\

Option+Command+\

Zmenšit mezery mezi slovy*

Alt+Ctrl+Backspace

Option+Command+Delete

Odstranit ručně přidané vyrovnání párů a obnovit prostrkání na 0

Alt+Ctrl+Q

Option+Command+Q

Zvětšit nebo zmenšit posun účaří (pro vodorovný text)**

Shift+Alt+Šipka nahoru/ Shift+Alt+Šipka dolů

Shift+Option+Šipka nahoru/ Shift+Option+Šipka dolů

Zvětšit nebo zmenšit posun účaří (pro svislý text)**

Shift+Alt+Šipka doprava/ Shift+Alt+Šipka doleva

Shift+Option+Šipka doprava/ Shift+Option+Šipka doleva

Zvětšit nebo zmenšit posun účaří 5krát více (pro vodorovný text)

Shift+Alt+Ctrl+Šipka nahoru/ Shift+Alt+Ctrl+Šipka dolů

Shift+Option+Command+Šipka nahoru/ Shift+Option+Command+Šipka dolů

Zvětšit nebo zmenšit posun účaří 5krát (pro svislý text)

Shift+Alt+Ctrl+Šipka doprava/ Shift+Alt+Ctrl+Šipka doleva

Shift+Option+Command+Šipka doprava/ Shift+Option+Command+Šipka doleva

Automatické natékání článku

Shift-kliknout s ikonou načteného textu

Shift-kliknout s ikonou načteného textu

Poloautomatické natékání článku

Alt-kliknout s ikonou načteného textu

Option-kliknout s ikonou načteného textu

Znovu zalomit všechny články

Alt+Ctrl+/

Option+Command+/

Vložit aktuální číslo stránky

Shift+Alt+Ctrl+N

Shift+Option+Command+N

*Se stisknutou klávesou Shift se mezera mezi slovy zvětší nebo zmenší 5krát více.

**Velikost je nastavená v okně Úpravy > Předvolby > Jednotky a kroky kláves (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Jednotky a kroky kláves (Mac OS).

Klávesy pro procházení a vybírání textu

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows 

Mac OS 

Posun doprava nebo doleva o jeden znak

Šipka doprava/šipka doleva

Šipka doprava/šipka doleva

Posun nahoru nebo dolů o jeden řádek

Šipka nahoru/šipka dolů

Šipka nahoru/šipka dolů

Posun doprava nebo doleva o jedno slovo

Ctrl+Šipka doprava/ Ctrl+Šipka doleva

Command+Šipka doprava/ Command+Šipka doleva

Posun na začátek nebo konec řádku

Home/End

Home/End

Posun na předcházející nebo následující odstavec

Ctrl+Šipka nahoru/ Ctrl+Šipka dolů

Command+Šipka nahoru/ Command+Šipka dolů

Posun na začátek nebo konec článku

Ctrl+Home/ Ctrl+End

Command+Home/ Command+End

Vybrat jedno slovo

Dvojitě kliknout na slovo

Dvojitě kliknout na slovo

Vybrat další znak vpravo nebo vlevo

Shift+Šipka doprava/ Shift+Šipka doleva

Shift+Šipka doprava/ Shift+Šipka doleva

Vybrat další řádek nahoře nebo dole

Shift+Šipka nahoru/ Shift+Šipka dolů

Shift+Šipka nahoru/ Shift+Šipka dolů

Vybrat po začátek nebo konec řádku

Shift+Home/ Shift+End

Shift+Home/ Shift+End

Vybrat jeden odstavec

Třikrát nebo čtyřikrát kliknout v odstavci, podle nastavení textových předvoleb

Třikrát nebo čtyřikrát kliknout v odstavci, podle nastavení textových předvoleb

Vybrat další odstavec před nebo za

Shift+Ctrl+Šipka nahoru/ Shift+Ctrl+Šipka dolů

Shift+Command+Šipka nahoru/ Shift+Command+Šipka dolů

Vybrat aktuální řádek

Shift+Ctrl+\

Shift+Command+\

Vybrat znaky od textového kurzoru

Shift-kliknout

Shift-kliknout

Vybrat po začátek nebo konec článku

Shift+Ctrl+Home/ Shift+Ctrl+End

Shift+Command+Home/ Shift+Command+End

Vybrat vše v článku

Ctrl+A

Command+A

Vybrat první/poslední rámeček

Shift+Alt+Ctrl+PageUp/ Shift+Alt+Ctrl+PageDown

Shift+Option+ Command+PageUp/ Shift+Option+ Command+PageDown

Vybrat předcházející/následující rámeček

Alt+Ctrl+PageUp/ Alt+Ctrl+PageDown

Option+Command+PageUp/ Option+Command+PageDown

Odstranit slovo před textovým kurzorem (v editoru článku)

Ctrl+Backspace nebo Delete

Command+Delete nebo Del (na číselné klávesnici)

Aktualizovat seznam chybějících písem

Ctrl+Alt+Shift+/

Command+Option+Shift+/

Klávesy pro prohlížení dokumentů a pracovních ploch dokumentů

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Dočasně vybrat nástroj ručička

Mezerník (když není textový kurzor v textu), Alt-táhnout (s textovým kurzorem v textu) nebo Alt+mezerník (ať je nebo není textový kurzor v textu)

Mezerník (když není textový kurzor v textu), Option-táhnout (s textovým kurzorem v textu) nebo Option+mezerník (ať je nebo není textový kurzor v textu)

Dočasně vybrat nástroj Zvětšení

Ctrl+mezerník

Command+mezerník

Dočasně vybrat nástroj Zmenšení

Alt+Ctrl+mezerník nebo Alt+nástroj Zvětšení

Option+Command+mezerník nebo Option+nástroj Zvětšit zobrazení

Zvětšit na 50 %, 200 % nebo 400 %

Ctrl+5, 2 nebo 4

Command+5, 2 nebo 4

Překreslit obrazovku

Shift+F5

Shift+F5

Otevřít nový výchozí dokument

Ctrl+Alt+N

Command+Option+N

Přepnout mezi současnou a předcházející úrovní zvětšení

Alt+Ctrl+2

Option+Command+2

Přepnout do následujícího/předcházejícího okna dokumentu

Ctrl+~ [tilda]/Shift+Ctrl+F6 nebo Ctrl+Shift+~ [tilda]

Command+F6 nebo Command+~ [tilda]/Command+Shift+~ [tilda]

Rolovat nahoru/dolů o jednu obrazovku

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Přejít zpátky/dopředu v posloupnosti naposledy navštívených stránek

Ctrl+PageUp/ Ctrl+PageDown

Command+PageUp/ Command+PageDown

Přejít na předcházející/následující dvojstránku

Alt+PageUp/ Alt+PageDown

Option+PageUp/ Option+PageDown

Celá dvojstránka do okna

Dvojitě kliknout na nástroj ručička

Dvojitě kliknout na nástroj ručička

Aktivovat příkaz Přejít na

Ctrl+J

Command+J

Výběr do celého okna

Ctrl+Alt+(+) [znak plus]

Command+Option+(+) [znak plus]

Zobrazit celý objekt

Ctrl+Alt+(+) [znak plus]

Command+Option+(+) [znak plus]

Při zavření panelu stránky přejít na vzorovou stránku

Ctrl+J, zadejte prefix vzorové stránky a stiskněte Enter

Command+J, zadejte prefix vzorové stránky a stiskněte Return

V cyklu přepínat měrné jednotky

Shift+Alt+Ctrl+U

Shift+Option+Command+U

Přitahovat vodítko na dílky pravítka

Shift-táhnout vodítko

Shift-táhnout vodítko

Přepnout mezi vodítky stránky a dvojstránky (pouze při vytváření)

Ctrl-táhnout vodítko

Command-táhnout vodítko

Dočasné zapnutí/vypnutí přitahování

 

Přetažení objektu se stisknutou klávesou Ctrl

Vytvořit svislé a vodorovné vodítko pro dvojstránku

Ctrl-táhnout z počátku souřadnic

Command-táhnout z počátku souřadnic

Vybrat všechna vodítka

Alt+Ctrl+G

Option+Command+G

Zamknout nebo odemknout počátek souřadnic

kliknout pravým tlačítkem na počátek souřadnic a vybrat volbu

Ctrl-kliknout na počátek souřadnic a vybrat volbu

Použít současné zvětšení jako práh zobrazení pro nové vodítko

Alt-táhnout vodítko

Option-táhnout vodítko

Vybrat tlačítka ve výstražných dialogových oknech

Stisknout první písmeno názvu tlačítka, pokud je podtržené

Stisknout první písmeno názvu tlačítka

Zobrazit informace o nainstalovaných zásuvných modulech a součástech aplikace InDesign

Ctrl+Nápověda > Co je InDesign

Command+nabídka InDesign > Co je InDesign

Klávesy pro práci s XML

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Rozbalit/sbalit element

Šipka doprava/šipka doleva

Šipka doprava/šipka doleva

Rozbalit/sbalit element a dceřiné elementy

Alt+Šipka doprava/ Alt+Šipka doleva

Option+Šipka doprava/ Option+Šipka doleva

Rozšířit výběr XML nahoru/dolů

Shift+Šipka nahoru/ Shift+Šipka dolů

Shift+Šipka nahoru/ Shift+Šipka dolů

Posunout výběr XML nahoru/dolů

Šipka nahoru/šipka dolů

Šipka nahoru/šipka dolů

Rolovat panel struktury nahoru/dolů o jednu obrazovku

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Vybrat první/poslední uzel XML

Home/End

Home/End

Rozšířit výběr k prvnímu/poslednímu uzlu XML

Shift+Home/ Shift+End

Shift+Home/ Shift+End

Přejít na předcházející/následující chybu ověření

Ctrl+Šipka doleva/ Ctrl+Šipka doprava

Command+Šipka doleva/ Command+Šipka doprava

Automaticky tagovat textové rámečky a tabulky

Ctrl+Alt+Shift+F7

Command+Option+Shift+F7

Klávesy pro vytváření rejstříku

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Vytvořit položku rejstříku bez otevření dialogového okna

(pouze alfanumerické)

Shift+Ctrl+Alt+[

Shift+Command+Option+[

Otevřít dialogové okno položky rejstříku

Ctrl+7

Command+7

Vytvořit položku rejstříku z vlastního jména (příjmení, jméno)

Shift+Command+Alt+]

Shift+Command+Option+]

Klávesy pro panely

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Odstranit bez potvrzení

Alt-kliknout na ikonu Odstranit

Option-kliknout na ikonu Odstranit

Vytvořit položku a nastavit volby

Alt-kliknout na tlačítko Nový

Option-kliknout na tlačítko Nový

Použít hodnotu a nechat volbu aktivní

Shift+Enter

Shift+Enter

Aktivovat naposledy použitou volbu v naposledy použitém panelu

Ctrl+Alt+~ [tilda]

Command+Option+~ [tilda]

Vybrat v panelu rozsah stylů, vrstev, vazeb, vzorků nebo objektů knihovny

Shift-kliknout

Shift-kliknout

Vybrat v panelu nesousedící styly, vrstvy, vazby, vzorky nebo objekty knihovny

Ctrl-kliknout

Command-kliknout

Použít hodnotu a vybrat následující hodnotu

Záložka

Záložka

Aktivovat vybraný objekt, text nebo okno

Esc

Esc

Zobrazit/skrýt všechny panely, panel nástrojů a ovládací panel (když není textový kurzor v textu)

Záložka

Záložka

Zobrazit/skrýt všechny panely kromě panelu nástrojů a ovládacího panelu (ukotvené i neukotvené)

Shift+tabulátor

Shift+tabulátor

Otevřít nebo zavřít všechny panely schované na okraji okna

Ctrl+Alt+tabulátor

Command+Option+tabulátor

Schovat skupinu panelů

Alt+přetáhnout některou záložku panelu (ve skupině) k okraji obrazovky

Option+přetáhnout některou záložku panelu (ve skupině) k okraji obrazovky

Vybrat položku podle názvu

Alt+Ctrl-kliknout v seznamu a pak použít klávesnici k výběru položky podle názvu

Option+Command-kliknout v seznamu a pak použít klávesnici k výběru položky podle názvu

Otevřít panel Vržený stín

Alt+Ctrl+M

Command+Option+M

Klávesy pro ovládací panel

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Přepnout vstup do ovládacího panelu/z ovládacího panelu

Ctrl+6

Command+6

Přepnout režim znakových/odstavcových atributů textu

Ctrl+Alt+7

Command+Option+7

Změnit referenční bod, když je aktivní náhledová ikona

Kterákoliv klávesa na číselné klávesnici nebo číslice na klávesnici

Kterákoliv klávesa na číselné klávesnici nebo číslice na klávesnici

Zobrazit rozbalovací nabídku, která je aktivní

Alt+šipka dolů

Otevřít předvolby Jednotky a kroky kláves

Alt-kliknout na ikonu Vyrovnání párů

Alt-kliknout na ikonu Vyrovnání párů

Otevřít dialogové okno Volby textového rámečku

Alt-kliknout na ikonu Počet sloupců

Option-kliknout na ikonu Počet sloupců

Otevřít dialogové okno Posunutí

Alt-kliknout na ikonu X nebo Y

Option-kliknout na ikonu X nebo Y

Otevřít dialogové okno Otočení

Alt-kliknout na ikonu úhlu

Option-kliknout na ikonu úhlu

Otevřít dialogové okno Změna měřítka

Alt-kliknout na ikonu Měřítko X nebo Y

Option-kliknout na ikonu Měřítko X nebo Y

Otevřít dialogové okno Zkosení

Alt-kliknout na ikonu Zkosení

Option-kliknout na ikonu Zkosení

Otevřít předvolby Text

Alt-kliknout na tlačítko horního indexu, dolního indexu nebo kapitálek

Option-kliknout na tlačítko horního indexu, dolního indexu nebo kapitálek

Otevřít dialogové okno Volby podtržení

Alt-kliknout na tlačítko podtržení

Option-kliknout na tlačítko podtržení

Otevřít dialogové okno Volby přeškrtnutí

Alt-kliknout na tlačítko přeškrtnutí

Option-kliknout na tlačítko přeškrtnutí

Otevřít předvolby Mřížka

Alt-kliknout na tlačítko Zarovnat na mřížku účaří nebo Nezarovnat na mřížku účaří

Option-kliknout na tlačítko Zarovnat na mřížku účaří nebo Nezarovnat na mřížku účaří

Otevřít dialogové okno Iniciály a vnořené styly

Alt-kliknout na ikonu Počet řádků iniciály nebo Jeden nebo více znaků iniciály

Option-kliknout na ikonu Počet řádků iniciály nebo Jeden nebo více znaků iniciály

Otevřít dialogové okno Zarovnání

Alt-kliknout na ikonu Proklad

Option-kliknout na ikonu Proklad

Dialogové okno Otevřít pojmenovanou mřížku

Dvakrát klikněte na ikonu Pojmenovaná mřížka

Dvakrát klikněte na ikonu Pojmenovaná mřížka

Otevřete dialog Volby nové pojmenované mřížky

Stiskněte klávesu Alt a klikněte na ikonu Pojmenovaná mřížka

Stiskněte klávesu Option a klikněte na ikonu Pojmenovaná mřížka

Otevření dialogu Volby mřížky rámečku

Stiskněte klávesu Alt a klikněte na ikonu Počet znaků vodorovně, Počet znaků svisle, Znak Aki, Řádek Aki, Svislé měřítko, Vodorovné měřítko, Zobrazení mřížky, Velikost písma, Počet sloupců nebo Odstup sloupců.

Stiskněte klávesu Option a klikněte na ikonu Počet znaků vodorovně, Počet znaků svisle, Znak Aki, Řádek Aki, Svislé měřítko, Vodorovné měřítko, Zobrazení mřížky, Velikost písma, Počet sloupců nebo Odstup sloupců.

Klávesy pro panely a dialogová okna typu

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Otevřít dialogové okno Zarovnání

Alt+Ctrl+Shift+J

Option+Command+Shift+J

Otevřít dialogové okno Linky odstavce

Alt+Ctrl+J

Option+Command+J

Otevřít dialogové okno Volby rozdělování odstavců

Alt+Ctrl+K

Option+Command+K

Aktivovat panel Znaky

Ctrl+T

Command+T

Aktivovat panel Odstavec

Ctrl+Alt+T

Command+Option+T

Klávesy pro znakové a odstavcové styly

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Změnit definici znakového stylu podle textu

Vybrat text a stisknout Shift+Alt+Ctrl+C

Vybrat text a stisknout Shift+Option+Command+C

Změnit definici odstavcového stylu podle textu

Vybrat text a stisknout Shift+Alt+Ctrl+R

Vybrat text a stisknout Shift+Option+Command+R

Změnit volby bez aplikování stylu

Shift+Alt+Ctrl-dvojitě kliknout na styl

Shift+Option+Command-dvojitě kliknout na styl

Odstranit styl a lokální formátování

Alt-kliknout na název odstavcového stylu

Option-kliknout na název odstavcového stylu

Odstranit lokální změny odstavcového stylu

Alt+Shift-kliknout na název odstavcového stylu

Option+Shift-kliknout na název odstavcového stylu

Zobrazit/skrýt panel Odstavcové styly nebo Znakové styly

F11 nebo Shift+F11

Command+F11 nebo Command+Shift+F11

Klávesy pro panel Tabulátory

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Aktivovat panel Tabulátory

Shift+Ctrl+T

Shift+Command+T

Přepnout mezi volbami zarovnání

Alt-kliknout na tabulátor

Option-kliknout na tabulátor

Klávesy pro panel Vrstvy

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Vybrat všechny objekty ve vrstvě

Alt-kliknout na vrstvu

Option-kliknout na vrstvu

Zkopírovat výběr do nové vrstvy

Alt-přetáhnout čtvereček do nové vrstvy

Option-přetáhnout čtvereček do nové vrstvy

Přidat novou vrstvu vrstvy pod vybranou vrstvu

Stisknout klávesu Ctrl a kliknout na Vytvořit novou vrstvu

Stisknout klávesu Command a kliknout na Vytvořit novou vrstvu

Přidat novou vrstvu na začátek seznamu vrstev

Stisknout klávesy Shift a Ctrl a kliknout na Vytvořit novou vrstvu

Stisknout klávesy Shift a Command a kliknout na Vytvořit novou vrstvu

Přidat novou vrstvu na začátek seznamu vrstev a otevřít dialogové okno Nová vrstva

Stisknout klávesy Shift, Alt a Ctrl a kliknout na Vytvořit novou vrstvu

Stisknout klávesy Cmd, Option a Shift a kliknout na Vytvořit novou vrstvu

Přidat novou vrstvu a otevřít dialogové okno Nová vrstva

Stisknout klávesu Alt a kliknout na Vytvořit novou vrstvu

Stisknout klávesu Option a kliknout na Vytvořit novou vrstvu

Klávesy pro panel Stránky

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Aplikovat vzor na vybranou stránku

Podržte Alt a klikněte na vzorovou stránku

Podržte Option a klikněte na vzorovou stránku

Odvodit jinou vzorovou stránku od vybrané vzorové stránky

Podržte Alt a klikněte na vzorovou stránku, od které chcete vybranou vzorovou stránku odvodit

Podržte Option a klikněte na vzorovou stránku, od které chcete vybranou vzorovou stránku odvodit

Vytvořit vzorovou stránku

Ctrl-kliknout na tlačítko Vytvořit novou stránku

Se stisknutou klávesou Ctrl-kliknout na tlačítko Vytvořit novou stránku

Zobrazit dialogové okno Vložit stránky

Alt-kliknout na tlačítko Nová stránka

Option-kliknout na tlačítko Nová stránka

Přidat novou stránku za poslední stránku

Shift+Ctrl+P

Shift+Command+P

Klávesy pro panel Barvy

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Posunout všechny jezdce barev současně

Shift-táhnout jezdec

Shift-táhnout jezdec

Vybrat barvu pro neaktivní výplň nebo tah

Alt-kliknout do barevného pruhu

Option-kliknout do barevného pruhu

Přepnout mezi barevnými režimy (CMYK, RGB, LAB, HSB)

Shift-kliknout do barevného pruhu

Shift-kliknout do barevného pruhu

Klávesy pro používání panelu Náhled výtažků

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Zapnout Náhled přetisků

Ctrl+Alt+Shift+Y

Command+Option+Shift+Y

Zobrazit všechny výtažky

Ctrl+Alt+Shift+~ [tilda]

Command+Option+Shift+~ [tilda]

Zobrazit azurový výtažek

Ctrl+Alt+Shift+1

Command+Option+Shift+1

Zobrazit purpurový výtažek

Ctrl+Alt+Shift+2

Command+Option+Shift+2

Zobrazit žlutý výtažek

Ctrl+Alt+Shift+3

Command+Option+Shift+3

Zobrazit černý výtažek

Ctrl+Alt+Shift+4

Command+Option+Shift+4

Zobrazit výtažek 1. přímé barvy

Ctrl+Alt+Shift+5

Command+Option+Shift+5

Zobrazit výtažek 2. přímé barvy

Ctrl+Alt+Shift+6

Command+Option+Shift+6

Zobrazit výtažek 3. přímé barvy

Ctrl+Alt+Shift+7

Command+Option+Shift+7

Klávesy pro panel Vzorník

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Vytvořit nové políčko odvozené od současného

Alt-kliknout na tlačítko Nové políčko

Option-kliknout na tlačítko Nové políčko

Vytvořit nové políčko přímé barvy odvozené od současného

Alt+Ctrl-kliknout na tlačítko Nové políčko

Option+Command-kliknout na tlačítko Nové políčko

Změnit volby bez aplikování políčka

Shift+Alt+Ctrl-dvojitě kliknout na políčko

Shift+Option+Command-dvojitě kliknout na políčko

Klávesy pro panel Transformace

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Windows

Mac OS

Aplikovat hodnotu a zkopírovat objekt

Alt+Enter

Option+Enter

Aplikovat hodnoty šířky, výšky nebo změny měřítka proporcionálně

Ctrl+Enter

Command+Enter

Klávesy pro vyřešení konfliktů s Mac OS 10.3x a 10.4

Tato tabulka nepředstavuje úplný seznam klávesových zkratek. Jsou v ní uvedeny pouze zkratky, které nejsou zobrazené v příkazech nabídky nebo v tipech nástrojů.

Výsledek

Mac OS

Otevřít dialogové okno Předvolby

Command+K

Otevřít panel Odstavcové styly

Command+F11

Otevřít panel Znakové styly

Command+Shift+F11

Otevřít panel Vzorník

F5

Otevřít panel Stránky

Command+F12

Minimalizovat aktivní okno aplikace

Command+M

Skrýt aplikaci

Command+H

Další podobné nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online