Písma jihovýchodní Asie

Algoritmus odstavcové sazby Adobe pro všechny jazyky v aplikaci InDesign podporuje jazyky používané v Indii, na Středním východě a v jihovýchodní Asii. Můžete vytvářet dokumenty s texty v těchto jazycích.

Poznámka:

Textové funkce v aplikacích Adobe nemusí mít paritu funkcí, protože každá aplikace se může spoléhat na různé textové moduly. Textové funkce se navíc mohou lišit podle primárního použití aplikace (úpravy obrázků, rozvržení stránek, ilustrace atd.), takže zachování formátování, stylu a možností úprav v různých aplikacích se také může lišit v závislosti na typu úprav, které chcete provádět.

Jazyky nebo písma jihovýchodní Asie (SEA) nejsou v současné době podporovány všemi produkty společnosti Adobe. Přesunutím textu napsaném v SEA z aplikace Adobe, která momentálně podporuje písma SEA, do aplikace, která je nepodporuje, pravděpodobně dojde ke ztrátě částečné nebo celé kopie textu, formátování atd. V takovém případě vezměte na vědomí následující informace:

 • Soubory obrázků může být před přesunutím z aplikace Photoshop do jiných aplikací nutné sloučit.
 • Textové soubory z aplikace Adobe Illustrator může být nutné převést na křivky před jejich použitím v jiných aplikacích.
 • Převod textu může způsobit ztrátu možností úprav při přesunutí z jedné aplikace do jiné.

Podporované asijské jazyky

Algoritmus odstavcové sazby Adobe pro všechny jazyky podporuje následující jazyky:

Indické

Středovýchodní

Jazyky jihovýchodní Asie

 • Bengali
 • Gujarati
 • Hindi
 • Kannada
 • Malayalam
 • Marathi
 • Oriya
 • Punjabi
 • Tamil
 • Telugu

 • Arabic
 • Hebrew
Další informace naleznete v tématu Arabština a hebrejština.

 • Thai
 • Sinhala
 • Burmese 
 • Lao
 • Khmer

Chcete‑li tyto jazyky používat na počítači se systémem Windows správně, musíte si nainstalovat jazykové a písemné sady pro konkrétní jazyk, který chcete použít.

Další informace získáte v článku nápovědy společnosti Microsoft Jazykové sady.

Výběr jazyka

Příslušný jazyk můžete vybrat z rozbalovací nabídky Jazyk v sekci Znak na panelu Vlastnosti. Tato možnost slouží ke kontrole dělení slov a pravopisu.

Panel Znak

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.