Příručka uživatele Zrušit

Výběr a úpravy tabulek

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Panel Vlastnosti
   6. Dotyková pracovní plocha
   7. Výchozí klávesové zkratky
   8. Obnovení dokumentu a vrácení akce
  3. Generativní umělá inteligence (k dispozici pouze v USA)
   1. Text na obrázek (beta)
   2. Často kladené otázky ke generativní umělé inteligenci
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu v aplikaci InDesign (Beta)
  2. Časté otázky o cloudových dokumentech aplikace InDesign (Beta)
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
   12. Export a import nastavení uživatele
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Vybírání buněk, řádků a sloupců tabulky

Když vyberete část textu nebo celý text v buňce, výběr má stejný vzhled, jako by měl text vybraný mimo tabulku. Pokud ale výběr zasahuje do více buněk, vyberou se buňky i jejich obsah.

Pokud je tabulka umístěná přes více rámečků, při umístění kurzoru myši nad kterýmkoliv řádkem záhlaví nebo zápatí, který není prvním záhlavím nebo zápatím, se objeví ikona se zámkem, označující, že v tomto řádku nemůžete vybrat text ani buňky. Chcete-li vybrat buňky v řádku záhlaví nebo zápatí, jděte na začátek tabulky.

Vybírání buněk

 1. S textovým nástrojem proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li vybrat jednu buňku, klikněte do buňky nebo vyberte text a pak zvolte Tabulka > Vybrat > Buňku.

  • Chcete-li vybrat více buněk, táhněte přes hranice buňky. Dejte pozor, abyste netáhli čáru sloupce nebo řádku a tím nezměnili velikost tabulky.

Poznámka:

Chcete-li přepnout mezi vybíráním celého textu v buňce a vybíráním buněk, stiskněte Esc.

Vybírání celých sloupců nebo řádků

 1. S textovým nástrojem proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Klikněte do buňky nebo vyberte text a pak zvolte Tabulka > Vybrat > Sloupec nebo Řádek.

  • Posuňte ukazatel nad horní okraj sloupce nebo levý okraj řádku tak, aby získal tvar šipky ( nebo ) a poté kliknutím vyberte celý sloupec nebo řádek.

Před a po výběru řádku

 1. Klikněte uvnitř tabulky nebo vyberte text.
 2. Zvolte Tabulka > Vybrat > Řádky záhlaví, Řádky hlavního textu nebo Řádky zápatí.

Výběr celé tabulky

 1. S textovým nástrojem proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Klikněte do tabulky nebo vyberte text, a pak zvolte Tabulka > Vybrat > Tabulka.

  • Umístěte ukazatel nad levý horní roh tabulky, až se ukazatel změní na šipku , a pak kliknutím vyberte celou tabulku.

  Před a po výběru tabulky

  • Táhněte textovým nástrojem přes celou tabulku.
Poznámka:

Tabulku můžete také vybrat stejným způsobem jako při výběru ukotvené grafiky — umístěte textový kurzor bezprostředně před nebo za tabulku, podržte stisknutou klávesu Shift a stisknutím klávesy se šipkou vpravo nebo vlevo tabulku vyberte.

Vkládání řádků a sloupců

Řádky a sloupce můžete vkládat několika různými metodami.

Vložení řádku

 1. Umístěte textový kurzor do řádku pod nebo nad místem, kam chcete vložit nový řádek.
 2. Zvolte Tabulka > Vložit > Řádek.
 3. Zadejte požadovaný počet řádků.
 4. Určete, zda se má nový řádek nebo řádky zobrazit před nebo za platným řádkem, a pak klikněte na OK.

Nové buňky mají stejné formátování jako text v řádku, ve kterém byl umístěný textový kurzor.

Poznámka:

Nový řádek můžete také vytvořit stisknutím klávesy tabulátor, když je textový kurzor v poslední buňce.

Vložení sloupce

 1. Umístěte textový kurzor do sloupce vedle místa, kam chcete vložit nový sloupec.
 2. Zvolte Tabulka > Vložit > Sloupec.
 3. Zadejte požadovaný počet sloupců.
 4. Určete, zda se má nový sloupec nebo sloupce zobrazit před nebo za platným sloupcem, a pak klikněte na OK.

Nové buňky mají stejné formátování jako text ve sloupci, ve kterém byl umístěný textový kurzor.

Vložení více řádků a sloupců

 1. Umístěte textový kurzor do buňky a zvolte Tabulka > Volby tabulky > Nastavení tabulky.
 2. Zadejte jiný počet řádků a sloupců a pak klikněte na OK.

Nové řádky se vloží na konec tabulky; nové sloupce se přidají k pravému okraji tabulky.

Poznámka:

Počet řádků a sloupců můžete také změnit pomocí panelu Tabulka. Chcete-li zobrazit panel Tabulka, zvolte Okna > Text a tabulky > Tabulka.

Vložení řádku nebo sloupce tažením

Když při přidávání sloupců táhnete o více než jeden a půl násobek šířky taženého sloupce, vloží se do tabulky nové sloupce stejné šířky, jako má původní sloupec. Pokud tažením vkládáte jen jeden sloupec, vložený sloupec může mít menší nebo větší šířku než sloupec, ze kterého jste začali táhnout. Stejně se chovají i řádky, pokud ale nemáte nastavenou výšku taženého řádku na Nejméně. V takovém případě při vytvoření pouze jednoho řádku pomocí tažení InDesign podle potřeby zvětší nový řádek tak, aby byl dostatečně vysoký pro text.

 1. Textový nástroj umístěte nad hranici sloupce nebo řádku tak, aby se zobrazila ikona dvojité šipky ( nebo ).
 2. Stiskněte tlačítko myši, pak stiskněte Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a tažením dolů vytvořte nový řádek nebo tažením doprava nový sloupec. (Pokud stisknete Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) před stisknutím tlačítka myši, objeví se nástroj ručička – začněte proto táhnout ještě před stisknutím klávesy Alt nebo Option.)
Poznámka:

Vkládání řádků nebo sloupců tažením nefunguje u horního a levého okraje tabulky. Tato pole se používají pro vybírání řádků a sloupců.

Odstraňování řádků, sloupců nebo tabulek

 • Chcete-li odstranit řádek, sloupec nebo tabulku, umístěte do tabulky bod vložení, nebo v tabulce vyberte text a poté vyberte možnost Tabulka > Odstranit > Řádek, Sloupec nebo Tabulka.
 • Chcete-li odstranit řádky a sloupce pomocí dialogového okna Možnosti tabulky, vyberte možnost Tabulka > Možnosti tabulky > Nastavení tabulky. Zadejte jiný počet řádků a sloupců a poté klikněte na možnost OK. Řádky se odstraní z konce tabulky, sloupce se odstraní z pravé strany tabulky.
 • Chcete-li odstranit řádek nebo sloupec pomocí myši, umístěte ukazatel nad dolní nebo pravý okraj tabulky, až se zobrazí ikona dvojité šipky ( nebo ) stiskněte tlačítko myši a pak stiskněte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a tažením nahoru odstraňte řádky nebo tažením doleva odstraňte sloupce.
Poznámka:

Pokud stisknete Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) před stisknutím tlačítka myši, objeví se nástroj ručička – proto stiskněte klávesu Alt nebo Option až poté, co začnete táhnout.

 • Chcete-li odstranit obsah buněk, aniž byste odstranili buňky, vyberte buňky obsahující text, který chcete odstranit, nebo pomocí textového nástroje vyberte text v buňkách. Stiskněte klávesu Backspace nebo Delete, nebo vyberte možnost Úpravy > Smazat.

Změna zarovnání tabulky uvnitř rámečku

Tabulka převezme šířku odstavce nebo buňky tabulky, ve které je vytvořena. Velikost textového rámečku nebo tabulky ale můžete změnit tak, aby tabulka byla širší nebo užší než rámeček. V takovém případě můžete určit, jak se má tabulka uvnitř rámečku zarovnat.

 1. Umístěte textový kurzor vpravo nebo vlevo od tabulky. Ujistěte se, že textový kurzor je umístěný v odstavci tabulky a ne uvnitř tabulky. Textový kurzor bude tak vysoký jako tabulka v rámečku.
 2. Klikněte na tlačítko zarovnání (například Zarovnat na střed) v panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu.

K přesunu uvnitř tabulky použijte klávesu tabulátor nebo klávesy se šipkami. Můžete také přejít do určitého řádku, což je užitečné zejména u dlouhých tabulek.

Přesun uvnitř tabulky pomocí klávesy tabulátor

 • Stisknutím klávesy tabulátor se přesunete do následující buňky. Pokud stisknete tabulátor v poslední buňce tabulky, vytvoří se nový řádek. Informace o vkládání tabulátorů a odsazení do tabulky viz Formátování textu uvnitř tabulky.
 • Stisknutím kláves Shift+tabulátor se přesunete do předcházející buňky. Pokud stisknete Shift+tabulátor v první buňce tabulky, textový kurzor se přemístí do poslední buňky tabulky.

Přesun uvnitř tabulky pomocí kláves se šipkami

Kurzorové klávesy slouží k pohybu v rámci buňky nebo mezi buňkami. Když stisknete klávesu se šipkou doprava a textový kurzor je na konci poslední buňky v řádku, textový kurzor se přesune na začátek první buňky ve stejném řádku. Podobně když stisknete klávesu se šipkou dolů a textový kurzor je na konci poslední buňky ve sloupci, přesune se textový kurzor na začátek první buňky ve stejném sloupci.

Přechod na určitý řádek v tabulce

 1. Zvolte Tabulka > Jít na řádek.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Zadejte číslo řádku, na který chcete přejít, a pak klikněte na OK.

  • Pokud je v platné tabulce zadané záhlaví nebo zápatí, zvolte z nabídky Záhlaví nebo Zápatí, a pak klikněte na OK.

Vyjmutí, kopírování a vložení obsahu tabulky

Když je vybraný text uvnitř buňky, funguje vyjmutí, kopírování a vkládání stejně jako u textu vybraného mimo tabulku. Můžete také vyjmout, kopírovat a vložit buňky i jejich obsah. Pokud je při vkládání v tabulce textový kurzor, objeví se více vkládaných buněk jako tabulka v tabulce. Můžete také přesunout nebo kopírovat celou tabulku.

 1. Vyberte buňky, které chcete vyjmout nebo kopírovat a pak zvolte Úpravy > Vyjmout nebo Kopírovat.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li vložit tabulku do tabulky, umístěte textový kurzor do buňky, kde se má tabulka zobrazit, a zvolte Úpravy > Vložit.

  • Chcete-li nahradit existující buňky, vyberte v tabulce jednu nebo více buněk – vpravo od vybrané buňky a pod ní musí být dostatečný počet buněk – a zvolte Úpravy > Vložit.

Přemístění nebo kopírování tabulky

 1. Chcete-li vybrat celou tabulku, umístěte textový kurzor do tabulky a zvolte Tabulka > Vybrat > Tabulku.
 2. Zvolte Úpravy > Vyjmout nebo Kopírovat, přesuňte textový kurzor do místa, kde se má tabulka zobrazit, a pak zvolte Úpravy > Vložit.

Převod tabulek na text

 1. Pomocí textového nástroje umístěte do tabulky bod vložení, nebo vyberte text v tabulce.
 2. Zvolte Tabulka > Převést tabulku na text.
 3. V polích Oddělovač sloupců a Oddělovač řádků určete oddělovače, které chcete použít.

  Nejlepší výsledky dostanete, když použijete různé oddělovače pro sloupce a řádky, například tabulátory pro sloupce a konce odstavců pro řádky.

 4. Klikněte na OK.

Při převodu tabulky na text se odstraní čáry tabulky a na konec každého řádku a sloupce se vloží určený oddělovač.

Zkombinování tabulek

Chcete-li sloučit dvě nebo více tabulek do jedné tabulky, použijte příkaz Vložit.

 1. V cílové tabulce vložte alespoň tolik prázdných řádků, kolik jich budete vkládat z jiných tabulek. (Vložíte-li méně řádků než bylo zkopírováno, nemůžete vkládat.)
 2. Ve zdrojové tabulce vyberte buňky, které chcete kopírovat. (Zkopírujete-li více buněk ve sloupci, než kolik je k dispozici v cílové tabulce, nemůžete vkládat.)
 3. Vyberte alespoň jednu buňku, kam chcete vložit dané řádky a pak zvolte Úpravy > Vložit.
Poznámka:

Je-li ve vložených řádcích použito jiné formátování než ve zbytku tabulky, definujte jeden nebo více stylů buněk a poté je aplikujte na vložené buňky. Pro lokální změnu stávajícího formátování podržte stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a klikněte na styl buněk.

Anne-Marie Concepcion napsala článek o kombinování tabulek s názvem Joining Tables (Spojování tabulek).

Práce s tabulkami v Editoru článku

Pokud vyberete Úpravy > Upravit v editoru článku, tabulky a jejich obsah se zobrazí v editoru článků. Tabulky lze upravovat v editoru článku.

Úprava tabulek v editoru článku

A. Ikona tabulky B. Přesahující grafika 

 • Chcete-li rozbalit nebo sbalit tabulku v editoru článku, klikněte na trojúhelník vlevo od ikony tabulky v horní části tabulky.

 • Chcete-li zjistit, zda je tabulka seřazena podle řádků nebo sloupců, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo přidržte klávesu Ctrl a klikněte (Mac OS) na ikonu tabulky a vyberte Uspořádat podle řádků nebo Uspořádat podle sloupců.

 • K úpravám a formátování tabulky použijte zobrazení rozvržení. V editoru článku nelze vybrat sloupce nebo řádky.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?